Patenty so značkou «křemíkových»

Spôsob zlepšenia magnetických charakteristík kremíkových oceľových plechov s orientovanými zrnami na elektrotechnické účely pôsobením lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 285746

Dátum: 22.06.2007

Autor: Ban Gabor

MPK: C21D 8/12

Značky: křemíkových, magnetických, oceľových, charakteristik, spôsob, zrnami, pôsobením, účely, lasera, orientovanými, zlepšenia, elektrotechnické, plechov

Zhrnutie / Anotácia:

Zistilo sa, že spracovaním laserom s cieľom riadiť veľkosť magnetických domén plechov z kremíkovej ocele s orientovanými zrnami sa optimalizáciou niektorých základných parametrov, ako sú merná energia žiarenia, vzdialenosť medzi stopami rastrovania, rýchlosť rastrovania, rýchlosť rastrovania a čas zotrvania, získa súčasne zlepšenie magnetostrikcie, indukcie a strát jadra.

Spôsob výroby kremíkových oceľových pásov so smerovo orientovanými zrnami

Načítavanie...

Číslo patentu: 284510

Dátum: 22.04.2005

Autori: Fortunati Stefano, Cicale' Stefano, Abbruzzese Giuseppe

MPK: C21D 8/12, C22C 38/02

Značky: křemíkových, orientovanými, výroby, spôsob, smerovo, zrnami, oceľových, pásov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby kremíkových oceľových pásov so smerovo orientovanými zrnami, presnejšie spôsob umožňujúci optimalizáciu výroby kremíkových oceľových pásov so smerovo orientovanými zrnami klasického typu synergistickou kombináciou medzi špecifickým výberom úrovní štruktúry niektorých prvkov a vhodným spracovaním umožňujúcim kontrolu prítomnosti a typu inhibítorov a teda aj veľkosti zŕn pri primárnej rekryštalizácii, ako aj podmienok...

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Váňa František, Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/00

Značky: křemíkových, indukčním, způsob, s, zonální, letmé, rafinace, tavby, ingotu, metodou, ohřevem

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Způsob ochrany křemíkových těles vůči působení atmosférických vlivů a slabých agresívních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270666

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kosek František, Veselský Miroslav, Kala Tomáš, Cimpl Zdeněk

MPK: C23C 14/06

Značky: křemíkových, způsob, těles, ochrany, vlivů, látek, vůči, působení, atmosférických, agresivních, slabých

Text:

...vrstva o složení AsXEySpZq, kde As je arsen, S je sira, E je antímon a/nebo vismut, Z je kyslík a/nebo eelen a/nebo telur, × 0,1 až 2, y (2-×), p O až 25, q G až 15, přičemž (pq)J 0 a dále p 5,5 pro q 0.Vynález umožňuje jednoduchou úpravou Zvýšit odolnost křemíkových těles tak, že se jejich optická propustnost nesnižuje působením atmosférických vlivů a slabých agresívních látek.Vynález bude hliže vysvětlen na následujících...

Zařízení pro přípravu křemíkových monokrystalů metodou letmé zonální tavby ve vertikálním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270396

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/00, C30B 13/34

Značky: zařízení, vertikálním, monokrystalů, křemíkových, letmé, zonální, tavby, přípravu, uspořádání, metodou

Text:

...což umołäujo plynulo provodonľ opojonl lovonlny o křomllcorvým monokryolollckým zárodkom v koždo zvolonó polozo kulovoho noolčo.Na výkroou jo náoornůn přlltlod uHoonl podla vynáloou. No dolnl hřĺdoll j, oořĺaonl jo přlpoxmäno kulovć podložka g jojlž kulovć plocho má polonňl loo mm o jojĺž průmör jo Bo mm. K nljo pomocí přllločnćho monloku 3, johož dolu( kulovů plochu m 6 polomir 97 inu. přllločovćn kulový noolč g, johoü dolnĺ kulovć...

Způsob výroby křemíkových desek s gestující úpravou zadní strany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267877

Dátum: 12.02.1990

Autor: Václavík Martin

MPK: H01L 21/02

Značky: úpravou, křemíkových, desek, způsob, zadní, gestující, výroby, strany

Text:

...strany zhotovené podle vynálezu mají prodloužený getrační účinek i po dlouhodobém teplotním a jiném zpracování a zvyšují výtěžnost na nich vyrobených součástek. Hlavní príčinou tohoto zlepšení je vrstva nevyžíhaných oxidů křemíku na rozhraní mono-polykrystalícký křemík. Tato vrstva se v průběhu teplotního zpracování desek rozpadá a vytváří precípítační zárodky pro růst sekundârních defektů, které prerůstají v dislokační sít. Napomáhá tomu i...

Zařízení pro leptání velmi tenkých křemíkových destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 265107

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svobodová Rimma, Srnka Dušan, Ptáčková Jiřina

MPK: H01L 21/306

Značky: velmi, destiček, křemíkových, zařízení, tenkých, leptání

Text:

...tohoto uspořádání lze spatřovat především v tom, že řetězový pohon je ponořen do leptací lázně, což omezuje jeho životnost a klade zvýšené nároky na volbu použitého materiálu. Konstrukce kazety a způsob míchání nezajištuje rovnoměrné odleptání obou stran destiček a to jak v kvalitě tak i v rychlosti leptání. Konstrukční řešení je relativně složité.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro leptání velmi tenkých křemíkových...

Způsob výroby křemíkových dozimetrických diod s vysokou citlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263809

Dátum: 12.05.1989

Autori: Obraz Otakar, Látal František, Kits Ján, Sopko Bruno

MPK: H01L 31/00, G01T 1/24

Značky: způsob, křemíkových, citlivosti, dozimetrických, vysokou, výroby

Text:

...na potíže reprodukovatelnosti,což souvisí s technologií vyroby.Dosaxvadní nevyhovující stav. řeší navrhovaný způsob vyroby, kterého podstata vynálezu spočívá v tom, že na křemíkovou de-s ku, tloušťky 2,5 mm a rněrného odporu 100.Q .cm s Hlaądkým povrchem, jehož bylo docíieno broušením a ieptäním, se naimplantuje z jedné strany bor B 1, popřipadě hliník AI nebo thalium T 1 o dávce větší2, než 2 . 101 íontů . cm s energií 160 keV a do druhé...

Způsob zviditelnění tvaru a kvality opracování hrany křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247231

Dátum: 01.08.1988

Autor: Taufer Ivan

MPK: G01N 23/205

Značky: opracování, hrany, kvality, způsob, křemíkových, zviditelnění, tvaru, desek

Text:

.../um na povrchu antikatody s výsledným vznikem difrakční ho zobrazení.V podstatě se využívá schopnosti rentgenového záření po difrakoi na monokrystalu zobrazovat zvýšením intenzity oblasti mechanicky narušené krystalové mřížky. V případě dopadajíoíhodu záření za podmínek pro difrakci na vnitřních rovinách křemíkové monokrystalické desky zobrazí na fotografické desce fiktivní řez okragem křemíkové desky s dobře rozlišeným narušením povrchu...

Způsob orientovaného dělení křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245231

Dátum: 01.07.1988

Autori: Perner Bohumil, Skoíeil Jaroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: dělení, způsob, křemíkových, desek, orientovaného

Text:

...na ocelové destičky. Po vykroužení nelze bezprostředně provádět kontrolu kvality. Při vykružování dochází k zatékání brusné suspenze do mezery mezi ustavovacími kolíky a odpovídajícímiJ,j 245 231 otvory v podložce. Opotřebením dochází ke snižování přesností orientace. . 1 Uvedené nevýhody odstraňuje způsob dělení křemíkovýchdesek ultrazvukovýmvrtáním podle vynálezu, jehož podstate spočívá V tom, že sklo s natmelenou kŕemíkovou deskou je...

Nosič na hromadné čistenie najmä kremíkových dosiek v akustickom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257114

Dátum: 15.04.1988

Autori: Habán Ivan, Pavlík Miroslav, Jankech Dominik

MPK: B08B 3/04

Značky: čistenie, najmä, křemíkových, akustickom, nosič, prostředí, hromadné, dosiek

Text:

...znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený prípravok v axonoinetriclçom pohľade a na obr. 2 je nakreslený prípravok uložený v ultrazvukovej čistiacej vani.Nosič na hromadné čistenie najmä kremikových dosiek v akustickom prostredí pozostáva z dvoch rotačných čiel 3, ktoré sú opatrené čapmi. 7. Čapy 7 sú na rotačných čelách uložené centricky alebo excentricky. Na okrajoch rotačních čiel 3 sú prípevnené hrebene 4, z ktorých...

Způsob regulace povrchové koncentrace galia na křemíkových deskách při difusi galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239975

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jarolam Josef, Tůma Pavel, Bureš Josef, Podzimek Oldoich, Nadvorník Pavel

MPK: H01L 21/38

Značky: křemíkových, difusi, regulace, koncentrace, galia, způsob, povrchové, deskách

Text:

...odstraňuje nový způsob regulace povrchové koncentrace galia na křomikovýoh doskách tím, že 105.0 dička se vsázkou difusantu kysličniku galitého se umísti v difusb ní trubce na křemenné podlošee v místě o teplotě 700 až 900 ŠG a nosný plyn vodik vlhčený vodnimi paremi se vede přes tuto lodičku ke křemikovým deskám, přičemž na počátku difuse so nosný plyn vlhči na teplotu rosněho bodu maximálně 20 °C a tato teplota roaného bodu nosného...

Zařízení pro výrobu tenkých křemíkových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242447

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rack Peter, Jung Kurt, Peukert Klaus, Hemmann-hans-joachim, Buchwalder Joachim, Heinschke Fred Dipl, Liesenberg Otto

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, tyčí, výrobu, křemíkových, tenkých

Text:

...vzájemné vykovávají pouze posuvný pohyb, což zabraňuje poruchám funkce těsnění vlivem nerovnosti povrchu tenké kře~ míkové tyče a tím nežádoucímu vniknutí vzduchu do komory zařízení.Na přiloženýoh výkreseoh je znázorněn příklad zařízení pro tažení tenkýoh křemíkových tyčí podle předloženého vynálezu. Na obr. 1 je schematicky znázorněno celé zařízení pro výrobu tenkých křemíkových tyčí s jedním tažícím meohanismem. Na obr. 2 je zázorněn nárys...

Způsob čištění křemíkových tyčinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238329

Dátum: 01.10.1987

Autori: Slepánek Antonín, Vošta Jan, Laskafeld Dušan

MPK: C30B 33/00

Značky: čištění, tyčinek, křemíkových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že po usazení křemíkových tyčinek je bezprostředně před zahájením růstu odstraněna znečištěná povrchová vrstvička leptáním ve vodíku při teplotě povrchu křemíkových tyčinek 1130 až 1200 °C po dobu nejméně 5 minut. Během leptání ve vodíku je udržován přetlak alespoň 10 kPa a průtok vodíku je udržován během leptání povrchu křemíkových tyčinek pod 15 litru/h vztaženo na 1 cm délky křemíkové tyčinky. Teplota povrchu...

Způsob výroby křemíkových detektorů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242295

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašek Tibor, Broj Karel, Dvooák Viktor

MPK: H01L 33/00

Značky: křemíkových, záření, detektoru, výroby, způsob

Text:

...ko vové vrstvy, které se použijí jako vývody. Výhodou tohoto způsobu výroby křemíkových detektorů gama zářeni je zjednodušení dosavadní technologie, umožnění hromadné výroby detektorů a možnost testovat systémy na deskách před rozčleněním. Takto vyrobené detektory mají nízke zavěrné proudy, nízký šum, dokonalou ochranu, odolnost vůči klimatickým vlivům, vysokou výtěžnost a zlepšenou dlouhodobou pracovni stabilitu. jejich parametry jsou...

Způsob výroby křemíkových detektorů jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242027

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vallová Helena, Pacala Ján

MPK: H01L 33/00

Značky: křemíkových, fotonů, detektoru, výroby, způsob, jednotlivých

Text:

...Tento způsob výroby dáva také možnost snadného přízpůsobení oboru citlivosti detektoru na požadovanou vlnovou délku záření volbou poměru vrstvy kysličníku křemičitého a vrstvy nitrídu křemíku v dvojvrstvě.Postup výroby křemíkového detektoru podle vynálezu je popsán pomocí priloženýchobr. 1 až 4, kde je uveden řez detektorem v jednotlivých fázích výroby.Při výrobě křemíkového detektoru se nejprve křemíkový substrät 1, v tomto případě...

Způsob výroby PN přechodu v křemíkových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240099

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hrdlieka Jaroslav, Vajíeek Marián

MPK: H01L 21/38

Značky: způsob, přechodu, křemíkových, výroby, deskách

Text:

...použití rozemletého vysoce legovaného monokrysn talu spočívá nevýhoda v tom, že vysokou koncentraeí příměsi se znečistí celá aparatura tažičky při jeho přípravě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby EN přechodu v křemíkových deskách pomocí zdroje difuzantu připravoného rozemlen tím křemíkového materiálu na frakci požadovaného zrna a legovau ného na požadovanou koncentraoi některou ze známých metod difuz ního procesu, podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro oboustranné mechanické čištění křemíkových a jiných tenkých kruhových destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 237688

Dátum: 01.06.1987

Autor: Drgáč Lubomír

MPK: H01L 21/304

Značky: zařízení, oboustranné, jiných, mechanické, čištění, křemíkových, tenkých, kruhových, destiček

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává jednak ze statorového pouzdra, na jehož víku jsou symetricky rozloženy mycí segmenty, přičemž víko s pouzdrem statoru svírá unášecí lemy statoru a je opatřeno zasouvacím kolečkem na ose v palci a jednak z rotoru, na němž jsou symetricky rozloženy mycí segmenty a víčkem sevřeny unášecí lemy rotoru. Pohon celého zařízení zajišťuje jeden motor. Křemíková destička, vtlačená do pracovního prostoru...

Zařízení pro hydromechanické mytí křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249042

Dátum: 12.03.1987

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: desek, hydromechanické, křemíkových, mytí, zařízení

Text:

...s mycí tryskou, vyústěnou k mycímu stěrači a smáčející křemíkovou desku i mycí stěrač během mytí a oplachu.Výhodou zařízení pro hydromechanické mytí podle vynálezu je snadné a reprodukovatelné mytí hladkých 1 maskovaných křemíkových desek při zachování vysoké čistoty. Pro mytí se spotrebuje minimální množství mycích 1 oplachových prostředků. Minimální rozměry mycího stěrače umožňují jeho použití i během oplachu ke zrychlení dočistění...

Feroantimón pre legovanie najmä elektrotechnických kremíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230986

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šolyom Alexander, Frič Vincent

MPK: B22C 12/00

Značky: elektrotechnických, křemíkových, oceli, najmä, feroantimón, legovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka feroantimónu pre legovanie najm( elektrotechnických kremíkových ocelí antimónom, ktorý je využiteľný v kovohutníctve vo ferozliatinárskom priemysle hlavne za účelom docielenia požadovaných a presných koncentrácií antimónu pri legovaní ocelí, liatin a magneticky mäkkých materiálov. Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení ferozliatiny pozotávajúcej z antimónu v množstve 30 až 75 % hmotnostných. Ďalej s výhodou obsahujúcej kremík v...

Způsob zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, zejména pro řezání křemíkových monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233932

Dátum: 01.03.1987

Autori: Březina Jiří, Šváb Petr

MPK: C30B 33/00, H01L 21/302

Značky: diamantového, bortem, monokrystalů, zpětného, zejména, prášků, získavání, řezání, křemíkových, způsob, diamantovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpětného získávání diamantového prášku z pil s diamantovým bortem, užívaných zejména pro řezání křemíkových monokrystalů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovová vrstva s diamantovým bortem se odstřihne z těla pily tak, aby vnější průměr vzniklého mezikruží byl maximálně o 5 mm větší než nanesené kovové vrstvy, načež se mezikruží vloží do roztoku koncentrované kyseliny dusičné a vody v poměru 1:1 až 1:10 nebo roztoku...

Způsob kusového zpracování křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248516

Dátum: 12.02.1987

Autor: Raška Stanislav

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíkových, desek, způsob, zpracování, kusového

Text:

...v odpadní misoe.- 2 248 516 Výhody způsobu zpracování křemíkových desek podle vynálezu je možno rozdělit na technologické a konstrukční. Technologické zvyšují kvalitu zpracování, případně umožňují zavedení nových technologických kroků. Konstrukční výhodyznanenají snížení rozměrů, ceny a poruchovosti zařízení. Při pokrývání íotorezistem je možno dosáhnout potrebného mírného zesílení fotorezistové vrstvy na okrajích desky, podstatného...

Zliatina pre spájkovanie, najmä zadnej strany kremíkových polovodičových doštiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229976

Dátum: 01.02.1986

Autori: Beleščák Ladislav, Ryšavý František

MPK: H01L 21/02

Značky: najmä, spájkovanie, zadnej, polovodičových, strany, křemíkových, dostiček, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie spotreby zlata pri výrobe usmerňujúcich polovodičových prvkov zliatinovou technológiou bez zvýšenia investičných nákladov a pracnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím trojkomponentnej spájkovacej zliatiny polovodičovej čistoty, ktorej pracovná spájkovacia teplota je zhodná s pracovnou teplotou vytvárania usmerňujúceho P-N prechodu na báze hliník - kremík. Podstatou vynálezu je, že zliatina obsahuje 75...

Způsob leptání křemíkových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226494

Dátum: 15.11.1985

Autor: Holčák Stanislav

Značky: součástí, křemíkových, leptání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob leptání křemíkových součástí, zejména součástí z monokrystalů křemíku o měrném odporu 10-3 až 10-1 ohm.cm, v lázních obsahujících 15 až 75 váhových % kyseliny dusiční a 0,1 až 25 váhových % fluorovodíku, vyznačený tím, že po rozpuštění 0,001 až 0,234 g křemíku vztaženého na 1 g fluorovodíku obsaženého v lázni na počátku procesu leptání se nezreagovaný fluorovodík nechá sloučit s oxidem křemičitým, který se do lázně přidá ve formě prášku...

Způsob odstranění vrstvy světlocitlivé masky z povrchu oxidovaných křemíkových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216551

Dátum: 01.07.1984

Autor: Machala František

Značky: masky, odstranění, vrstvy, oxidovaných, povrchu, součástek, světlocitlivé, způsob, křemíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu odstranění vrstvy podle vynálezu lze použít při odstraňování podkladové oxidové vrstvy. Podstata spočívá v tom, že se na oxidované polovodičové součástky, pokryté světlocitlivou vrstvou, působí roztokem kyseliny fluorovodíkové o koncentraci 20 až 60 % po dobu 5 až 60 minut. Tímto způsobem lze odstraňovat z povrchu křemíku téměř všechny druhy světlocitlivých látek nebo pryskyřic. Tento způsob je určen především pro hromadnou výrobu...

Způsob difuze P+ a N+ vrstev při výrobě křemíkových dozimetrických diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 223526

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šimůnek Petr, Vojtík Zdeněk, Sopko Bruno, Škubal Antonín

Značky: vrstev, způsob, výrobe, difuze, křemíkových, dozimetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v tom, že se P+ vrstva vytváří difúzí bóru a N+ vrstva difúzí fosforu při teplotě 800 až 1000°C po dobu nejvýše 5 hodin, přičemž zahřívání se provádí rychlostí nejvýše 20°C/min. Způsob lze aplikovat pro výrobu polovodičových součástek, které vyžadují extrémně vysokou dobu života minoritních nosičů.