Patenty so značkou «krakování»

Katalyzátor pro krakování, hydrokratování a isomeraci uhlovodíků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266302

Dátum: 13.12.1989

Autor: Klotz Marvin

MPK: B01J 21/00

Značky: hydrokratování, krakování, způsob, katalyzátor, výroby, isomeraci, uhlovodíku

Text:

...so vyznačuje tím, že je tvořen krysLnljckým borokřemičitanem O gložgnĺvyjádřnnům molárním poměrnm oxidůM rnamená nejménč jeden kation 0 mocenstvi n ze skupiny zahrnujici tetraalkylamoniovýkovu nebo vzájemné směsi těchto kationů,Y má hodnotu 4 až 500 a Z má hodnotu 0 až 160.Tento borokřemičitan se vyznačuje interplanárnimi vzdálenostmi a přiřazenými intenzita mi, jak jsou uvedeny V dále uvedené tabulce I.Při výhcdném provedení má Y hodnotu v...

Způsob fluidního katalytického krakování vysoce koksovatelné uhlovodíkové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lengemann Robert, Mott Raymond, Vickers Anthony, Thompson Gregory

MPK: C10G 11/18

Značky: uhlovodíkové, katalytického, fluidního, suroviny, způsob, krakování, vysoce, koksovatelné

Text:

...míře odstraněn, se označujejako regenerovanýRychlost konverze nástřikové suroviny v reakční zóně se kontroluje regulaci teploty,aktivity katalyzátnru a množství tohoto katalyzátoru (to znamená poměrem katalyzátoru a oleje) v této zóně. Nejběžnější metodou regulování teploty je regulace rychlosti recirkulace katalyzátoru z regenerační zóny do reakční zóny, kterou se současně dosahuje zvýšení poměru katalyzátoru a oleje. Jinými slovy řečeno,...

Fluidizovatelný pevný krakovací katalyzátor vhodný pro krakování uhlovodíkových nástřiků obsahujících organické sloučeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeanský Michal

MPK: B01J 29/06

Značky: vhodný, obsahujících, katalyzátor, síry, krakovací, nástřiků, uhlovodíkových, pevný, organické, krakování, sloučeniny, fluidizovatelný

Text:

...přibližně 566 až 788 C a zvláště 638 až 732 °C. Uhlovodíkový nästřik se krakuje za reakčních teplot 454 až 649 °C a zvláště 466 až 649 °C, kdy reaguje sloučenina sodíku a síry za vzniku sulfidu sodnêho. Vypuditelné nánosy z desaktivovaného krakovacího katalyzátoríí se odstrani působením plynu, obsahujícím páru za teplot, kdy sulfid sodíku reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou obecně 554 až 649 °C a zvlaště 466...

Zařízení k tepelnému krakování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241060

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sergijev Arkadij Petrovie, Šilov Alexadd Addejevie, Gärtner Hans, Andilachaj Alexadd Alexaddovie, Stesel Anatolij Mojisejevie

MPK: C10G 9/02

Značky: krakování, tepelnému, uhlovodíku, zařízení

Text:

...uhlovodiků, kde uhlovodilçy zahřáté na reakční teplotu proudi reakčiíím pásmem zdola nahoru. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reakční pásmo je tvořeno tlakovou nádobou, jejíž průřez vzrůstá ve směru zdola nahoru, přičemž stěny roakčního pásma a jeho osa svírají úhel (á větší než 0 ° a nejvýše rovný 30 °. Rozbíhavé reakční pásmo brání vzniku velkých gradientů rychlosti a podporuje prouděni vo tvaru zátky,ktera je optimální z...

Způsob tepelného krakování uhlovodíků a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241059

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gusev Alexadd Vladimírovie, Pelten Ilja Fedorovie, Dydyrko Georgij Vsevolodovie, Kercman Solomon Aronovie

MPK: C10G 9/16

Značky: tepelného, zařízení, provádění, uhlovodíku, způsob, krakování

Text:

...vyvoláni tečného rotačního pohybu směsi kapalin a plynů upraveny v reaktoru trysky, ústící s výhodou tečně do vstupní sekce reaktoru. Těmito tryskami může být zaváděna část nástřiku nebo jiného média, například páry, čímž se nástřik uvádí do rotačního pohybu. Počet trysek je zvolen podle potřeby, například od 2 do 20 trysek.Podle výhodného provedení má reaktor tvar nahoru se rozšiřujícího kužele po celé délce nebo pouze po části délky,...

Způsob parního krakování těžkých uhlovodíků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235962

Dátum: 15.12.1986

Autori: Morita Itsuo, Kochi Ikuyoshi, Yamaguchi Toshio, Murakami Yachiyo, Tomita Tadayoshi, Sakamoto Takayuki

MPK: C10G 9/16

Značky: těžkých, tohoto, krakování, parního, způsobu, provádění, způsob, uhlovodíku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Je uveden způsob a zařízení pro parní krakování těžkých uhlovodíků, při němž se využívá první krakovací zóna a následná druhá krakovací zóna, přičemž do první krakovací zóny se přivádí velký tepelný tok 42 000 až 294 000 kJ/m2h pro reakci směsí obsahující těžké uhlovodíky a páru a do druhé krakovací zóny se přivádí menší tepelný tok 63 000 až 42 000 kJ/m2h. Vynálezem se předchází usazování uhlíku na vnitřní stěně trubkového reaktoru.

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223821

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vasalos Iacovos Antonios

Značky: materiálů, katalytického, obsahem, fázi, hmotnostně, popřípadě, krakování, zvířené, fluidního, způsob, uhlovodíkových, cyklického, síry, fluidizované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry, při kterém se nástřik krakuje v reakční zóně s fluidizovanými, popřípadě zvířenými pevnými částicemi krakovacího katalyzátoru typu molekulárního síta, částice katalyzátoru desaktivované nánosy obsahujícími síru a uhlík se z produktu reakční zóny oddělují...

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227651

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bertolacini Ralph James, Forsythe William Lewis

Značky: způsob, fluidního, cyklického, krakování, katalytického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, při kterém se uhlovodíky krakují ve fluidním stavu stykem s částicemi katalyzátoru v reakčním pásmu, katalyzátor krakování deaktivavaný povlakem koksu se odděluje z produktu odebíraného z reakčního pásma pro krakování uhlovodíku a zbavuje se těkavých látek, částice deaktivovaného katalyzátoru zbaveného těkavých látek se vedou do regeneračního pásma a fluidizují se v něm s regneračním plynem...

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245757

Dátum: 16.01.1986

Autor: Polievka Milan

MPK: C10G 11/18

Značky: fluidního, způsob, cyklického, krakování, katalytického

Text:

...katalyzator typu molekulového síta, Imž je matrice nebo podklad z krakovacího katalyzátoru, dále krystalické křemičitany hlinitě, rozdělené po matricí, a dále kovovou reakční složku, reagující s kysličníky síry za vzniku sloučeniny, obsahující kov a síru, přičemž reakce proběhne Vpevných částečkách přitom se používa vypuzovacího plynu obsahujícího päru desaktivovaný krakovací katalyzátor se po provedeném vypuzovaní regeneruje za regeneračních...

Způsob cyklického, fluidního katalytického krakování uhlovodíkových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222233

Dátum: 15.09.1985

Autori: Downers Grove, Vasalos Iacovos Antonios, Hsieh Chuan-kang Richard, Ford William Douglas

Značky: způsob, materiálů, krakování, fluidního, uhlovodíkových, katalytického, cyklického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu cyklického, fluidního katalytického krakování uhlovodíkových materiálů se sníženou emisí škodlivých plynů, vhodného zejména pro výchozí materiály s obsahem síry. Při provádění krakování podle vynálezu je zejména snížena emise kysličníku uhelnatého a kysličníku síry.