Patenty so značkou «krádeži»

Zamkýnajúci systém zabezpečenia motorového vozidla proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: 287661

Dátum: 27.04.2011

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/00

Značky: motorového, proti, krádeži, systém, zamkýnajúci, vozidla, zabezpečenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zamkýnajúci systém pozostáva z elektromechanického blokujúceho zariadenia (1) ovládaného elektronickým členom a/alebo z mechanického blokujúceho zariadenia (20), k elektromechanickému blokujúcemu zariadeniu (1) a/alebo mechanickému blokujúcemu zariadeniu (20) je priradený zamykajúci kolík (4) uložený v motorovej časti vozidla, zamykajúcim kolíkom (4) je v uzamknutej polohe elektromechanického blokujúceho zariadenia (1) a/alebo mechanického...

Elektrické zariadenie proti krádeži so zablokovaním/odblokovaním stĺpika riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17406

Dátum: 07.10.2010

Autori: Lejeune Nicolas, Laval Anthony, Grenouillat Régis

MPK: B60R 25/02

Značky: stĺpika, riadenia, krádeži, zariadenie, elektrické, proti

Text:

...vačky 21, ktorá sa vzďaľuje od stredu otáčania kolesa 20 tak, že západka sa vyťahuje zo stĺpikaKoleso 20 je rovnako tvarované s postranným prídavkom majúcim obvodový profil 23premenlivého radiálneho rozmeru tak, že opomý bod sa na tomto profile nachádza V takej radiálnej vzdialenosti od osi otáčania kolesa, ktorá sa mení s opomým bodom uvažovaným naTakto sa profil 23 delí na dve sekcie 23 a a 23 b radiálneho rozmeru zodpovedajúce...

Upevňovacie zariadenie chrániace proti krádeži spojením napevno kolesá s nábojom kolesa automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10646

Dátum: 16.04.2009

Autori: Da Fonseca Richard, Froeliger Alain

MPK: F16B 41/00

Značky: kolesa, upevňovacie, napevno, chrániace, spojením, zariadenie, automobilů, nábojom, krádeži, proti

Text:

...špecifického vyhotovenia upexxňoveicieho zariadenia proti krádeži podľa vynálezu má valcovitý čap konštantný priemer a obsahuje na vonkajšej strane trecie prostriedky usporiadané v určitej vzdialenosti od jeho základne. zatiaľ čo vložka má na vnútornej strane dva stupne s rôznymi priemermi a síce prvý stupeň na strane otvoru na zavedenie do záberu s uvedeným čapom a druhý stupeň na druhej strane. pričom posledneuvedený stupeň má väčší...

Bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení, predovšetkým pre motorové vozidlo, so zasúvacou západkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5693

Dátum: 14.06.2005

Autori: Maltaverne Frédéric, Lesueur Guillaume

MPK: B60R 25/02

Značky: bezpečnostné, zasúvacou, západkou, krádeži, vozidlo, zariadenie, proti, riadení, predovšetkým, motorové

Text:

...riadenia. EP-A-1 069 010 publikuje bezpečnostné zariadenie protikrádeži podľa predvýznaku patentového nároku 1.0009 Preto technický problém, ktorý chce vyriešiť predmet tohto vynálezu,je navrhnúť bezpečnostné zariadenie proti krádeži na riadení so zasúvacou západkou, predovšetkým pre motorové vozidlo, ktoré obsahuje telobezpečnostného zariadenia na riadení, ktoré sa skladá z prvej časti, v ktorej súintegrované prostriedky blokovania,...

Dopravný vozík so zaistením proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4528

Dátum: 22.09.2004

Autori: Wieth Franz, Sonnendorfer Horst

MPK: B62B 5/00

Značky: dopravný, proti, zaistením, vozík, krádeži

Text:

...ďalším obrusovaním zablokovaného valčeka. 0014 Kolieska sa uvádzajú automaticky do ovládacej polohy zodpovedajúcej uhluzablokovania, aby sa napríklad zabránilo jazde v priamom smere pri aktivovanej ochrane proti0015 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia.0016 Obrázok znázorňuje zjednodušene znázornenie nákupného vozíka l v pôdoryse.Forma, alebo formy uskutočnenia vynálezu0017 Užívateľ posúva, ťahá alebo riadi...

Zariadenie na zabezpečenie automobilu proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3740

Dátum: 02.03.2004

Autori: Kováč Martin, Mikulášek Martin

MPK: B60R 25/00

Značky: krádeži, zabezpečenie, zariadenie, proti, automobilů

Text:

...Na obr. 2 je znázomená karta.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomená bloková schéma zariadenia zapojená podľa tohto technického riešenia. Po vsunutí karty k sa na vstupe stabilizátora i privedie napätie. Stabilizované napätie sa objaví aj na výstupe. Výstup stabilizátora l privedieme na vstup závory z. Aktiváciou závory z spustením na dosku d plošného spoja sa objavy napätie na výstupe, ktorý privedieme na...

Zariadenie na zabezpečenie motorového vozidla proti krádeži s vyberateľným telesom zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2776

Dátum: 18.01.2001

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, proti, motorového, zabezpečenie, zámky, telesom, vyberateľným, zariadenie, krádeži

Text:

...tyče zväčší o dĺžku telesazámky, čo môže byť až 30 mm.Prehľad obrázkov na ýkresochNa obr. 1 je znázornený perspektívny pohľad na zariadenie s vyberateľným telesom zámky v rozloženom stave, na obr. 2 je znázornený pohľad na zariadenie podľa obr. 1, keď blokovacia tyč neblokuje radiacu páku automobilu a teleso zámky je uložené vo vnútri puzdra, napr. v objímke upevnenej k tunelu vozidla, na obr. je zariadenie v polohe, kedy je radiaca páka...

Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 701

Dátum: 05.01.1995

Autor: Vravušek Ivan

MPK: B60R 25/00

Značky: diskov, proti, vozidiel, blokovanie, krádeži, kolies, zariadenie

Text:

...výstup Ilkom - k zasahovaniu do žliabka disku 1. K uzamykaniu sústavy je zámková tyč Q opatrená napriklad známou sústavou obvodových zahlbeni lg korešpondujúcich s neznázornenými zámkovými elementami val ovćho prstencovćho zámku 17. Zámok tohoto prevedenia je vybavenýreferenčným ukazovateľom 18, napríklad pre nastavenie rady číselnékódu.Pri zachytávaní dostatočnej pevnosti dimenzie, môže byť mechanický istič g V časti svojej dĺžky...

Zariadenie proti krádeži motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 218

Dátum: 09.09.1993

Autor: Boruch Miloslav

MPK: B60R 25/06, B60R 25/08

Značky: zariadenie, vozidiel, krádeži, motorových, proti

Text:

...jen ztěží rozjet, ihned zase zhasne.Výše uvedený zámkový mechanismus může být přitom konkrétně proveden tak, že sestává z třídílné teleskopické tyče, jejíž první díl je kloubově spojen s krycím členen, zatím co druhý díl má rozvidlený konec a třetí díl hákový konec, který při zatažené poloze tvoří spolu s rozvidleným koncem druhého díluxmawkné oko pro dřík řadící páky, přičemž druhý díl obklopuje oba zbývající díly a vykazuje náboj pro...

Zariadenie na mechanické zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: U 45

Dátum: 07.07.1993

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: proti, mechanické, vozidiel, zabezpečenie, krádeži, motorových, zariadenie

Text:

...což zaručuje, že i při nahodilém uzamäení lze 5 vozidlem bezpćně zaetavit, Ľoä u zabudovanýchzamků řízení je pri nahodilem uzamćení téměř vyloučeno.Technicke řešení bude blíäe osvětleno pomocí výkresu nakterém je schematicky znazorněno příkladne provedení proffřf li, aj or QxFd pqiĺt-pç in j g gel-m tgšgniZařízení podle obrazku zahrnuje samostatnou zamkovou bezpečnostní. vlozku 2. ktera je zabudovana do nedemontovatelne části L těleea E zámku...

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: 279812

Dátum: 13.05.1992

Autor: Eizen Noach

MPK: E05B 65/12, B60R 25/06

Značky: zariadenie, vozidiel, motorových, zabezpečovacie, proti, krádeži

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži je tvorené blokovacím ústrojenstvom (14) a naň napojeným prídavným bezpečnostným systémom (105), obsahujúcim výstražnú signalizáciu (104) a/alebo blokovanie riadenia (102) a/alebo detekčný prístroj vniknutia do vozidla a pohybu vozidla (10).