Patenty so značkou «krabička»

Krabička na hodinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12963

Dátum: 29.09.2009

Autori: Biedermann Remo, Ornelas Joao

MPK: A45C 11/10, A47F 7/03, A47F 7/02...

Značky: krabička, hodinky

Text:

...v rôznych rovinách, pričom vrchná časť 2 a spodná časť 3 by boli potom prlslušne vyrobené.0020 Po druhé, držiak 5 zobrazený na obrázkoch 3 až 5 sa zmenl tak, že môže spočívať na bočniciach 11 krabičky 1. Špecifickejšie. držiak 5 sa zmeni tak, aby spočival na medzerách 4. Aby sa to urobilo, držiak má prldržné prostriedky 6. Tieto pridržné prostriedky nadobúdajú tvar odsadeni. Odsadenia 6 vyčnievajú za boky držiaka 5. Toto usporiadanie...

Cigaretová krabička opatrená vnútornými obalmi vyrobenými z polymérnej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16088

Dátum: 31.10.2006

Autori: Dragun Björn, Düpre Yvonne, Busch Detlef, Schmitz Bertram

MPK: B65D 85/10, B65D 65/38

Značky: opatřená, krabička, polymérnej, fólie, obalmi, cigaretová, vyrobenými, vnútornými

Text:

...bolo teda poskytnutie fólie vhodnej pre použitie ako vnútornej vložky pre cigaretovúkrabičku, ktorá by splňovala požiadavky, ktoré táto aplikácia0011 Tento úkol je riešený použitím jednovrstvovej alebo viacvrstvovej, biaxiálne orientovanej fólie ako vnútornej vložky cigaretovej krabičky, takže fólia obsahuje 70 hmotn. až 100 hmotn. polyméru vyrobeného z aspoň jednej alifatickej0012 Vynález je zvlášť užitočný pre zaklapávacie krabičky a mäkké...

Zabalená krabička s nálepkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6138

Dátum: 14.03.2006

Autor: Tallier Bernard

MPK: B65D 77/00, B65D 85/08

Značky: zabalená, krabička, nálepkou

Text:

...oddelená od prvej časti nálepky pri odstraňovaní obalu.0008 Prvá časť nálepky je pripevnená k vonkajšiemu povrchuškatuľky akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad vhodným lepidlomako je polyvinylacetátové (PVA) lepidlo. Druhá časť nálepky je pripevnená k vnútornému povrchu obalu akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad lepidlom ako je teplom taviteľné lepidlo. D 009 Poloha nálepky na škatuľke a umiestnenie, V ktorom je prvá časť nálepky...

Cigaretová krabička a jej plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3791

Dátum: 14.07.2005

Autor: Mazur Wojciech

MPK: B65D 85/08

Značky: plášť, krabička, cigaretová

Text:

...a z výklopného vrchnáka, ktorý je pripojený k spomínanej úložnej časti prostredníctvom klbového spoja, ktorý sa nachádza na zadnej stene. Predná stena vrchnáka je dlhšia ako jeho zadná stena, bočné steny sú skosené. V rámci plochy pozdĺžneho výrezu(plášťa) cigaretovej krabičky sa nachádzajú nasledujúce steny predná, vrchná a spodná stena vrchnáku spripojenými bočnými stenami, zadná stena úložného priestoru s pripojenými bočnými...

Krabička s ohybovými líniami a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1022

Dátum: 15.04.2003

Autor: Grabher Werner

MPK: B31B 17/00, B65D 5/02

Značky: ohybovými, líniami, krabička, výroby, spôsob

Text:

...1 r/6. Keď sa teraz plášť g pri jeho otvore - napriklad priložením vonkajšej kruhovej formy(čeľuste Q medziformy na obr. 5) - privedie do kruhového tvaru, takže veko 515 sa dá nasadiť a/alebo zavalcovat cez okraj plášťa (obr. 4, spodná časť), potom sa hrany l v oblasti veka 4 pri uzavretej krabičke stiahnu dovnútra.To nevyhnutne spôsobí, že hrany l budú v strede výšky krabičky medzi oboma vekami A, j prečnievať máličko smerom von, t. j. budú...