Patenty so značkou «koželužských»

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Moravec Radovan, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/58

Značky: průběžných, přítlačný, systém, usní, ždímacích, koželužských, strojů

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Zařízení pro snímání polohy usní u koželužských průběžných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270634

Dátum: 12.07.1990

Autori: Patík Ivan, Moravec Radoslav, Zadražil Jan, Janda Vladimír

MPK: C14B 1/58

Značky: koželužských, průběžných, usní, strojů, snímání, polohy, zařízení

Text:

...případně konce usně při průchodu strojom, přičemž při poeunutí usne obsluhou proti smeru pohybu dopravníku nedojde k poškození zařízení a snímač svým výstupom kromě indíkace polołq usne může řídit činnost koželužského stroje.Příkledné provedení zařízení pro snímaní polohy usní podlevynálezu je znázorněno na výkresoch, kde na obr. l je znázorněn bokorya zařízením, na obr. 2 bokorys zařízením v okamžiku aepnutí snímače e na obr. 3 nárye...

Zařízení pro pohon koželužských hydraulických žehlicích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267238

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 17/10, C14B 1/54

Značky: žehlicích, hydraulických, pohon, koželužských, zařízení, lisů

Text:

...,łł,lll a vývody g,§,g,g 1 olektromugnety gg a 2. Rozvaděč 32 je Vývodem E propojen 3 yluíoĺm ventilom lg, vývodem P s hydrogenerátorem gg a vývo Jom I S filtrom gg Hydrogenerátor gg je uspořádán s olejovounádrži gg Ľud stolom 1 je upevněna na rámu gl žehlící deskaÄ 3 pod stolom 1 je upevněn na rámu 21 Váleo 2 s válci 1 a §.Tlmkový olej 2 hydrogenerátoru gg protéká rozvaděčem gž, ktorý jn v poloze II a do něhož tlakový olej vstupuje vývodemE...

Uzavírací ventil nádrže se signalizací polohy u koželužských hydraulických žehlicích strojů stolových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264938

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/54

Značky: strojů, koželužských, polohy, signalizaci, žehlicích, nádrže, ventil, stolových, uzavírací, hydraulických

Text:

...jehož kontakt je zapojendo obvodu elektromotoru pohonu stroje.Výhodou tohoto uzavíracího ventilu je kompaktní konstrukce, možnost současně na jednom místě uzavřít nebo otevřít všechna potrubí spojující nádrž s hydrauliokým obvodom a signalizace otevřené polohy snímačom, jehož kontakt může být zapojen do obvodu elektromotoru pohonu hydrogenerátoru a tak zahrañovat spuštění stroje. pokud je ventil uzavřen.Příkladné provedení uzavíracího...

Bezpečnostní lišta koželužských strojů s oboustranným vychýlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264094

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zeidler Jaroslav, Dorazil Karel, Novotný Jiří, Pater Jiří

MPK: C14B 17/12

Značky: bezpečnostní, lišta, vychýlením, koželužských, strojů, oboustranným

Text:

...1 iš~ to tvoří jedno rameno otočné páky ovládající čiälo poloąy.Romano otočné páky navazujo na čidlo polohy přímo nebo přespákový přovod ľokrok dosoüený vynálozom spočívâ V odstrančnímošnooti poškození suroviny nebo bezpečnostní lišty při navinuti su~roviny na horní podâvací váloc 3 současně vo zvysenu bozpečm hosti obsluhy. šozpočnostni lištu košelužských strojů S oboumřyannýmvychýloním je sohematicky znáxorněnn na přiloženóm...

Zařízení pro plynulý rozběh pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264084

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pater Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 17/06, C14B 17/10

Značky: strojů, plynulý, rozbeh, zařízení, pokládacího, válce, koželužských

Text:

...äovřenim. Tím oäpadá poškození suroviny, po»něvodž podávaní a pokládací váloc se před dovřením strojeVynáloz je znásornčn na příložených výkresoch, kdo obr.1 řizením a oär.2 schomaticky závislost povona polozo pístu V hydraulickćm válci.tu GL ,w ,f říĺmJt G 3 1- ą p 1 t» -řĺ Hv 4 IKa n. Na uouLn wdmo pltd nOnOuOL vrau LhraUC.~Jwálce 1 ovléďojíoiho pokládacĺ váloc Z je umístěn otvor A, wjohož eso je posuvnö vlošon v ůčlo hydrąuliokóhó válce...

Pohon zavíracího mechanizmu u koželužských válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262579

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/02, C14B 17/10

Značky: mechanizmu, strojů, válcových, pohon, zavíracího, ždímacích, koželužských

Text:

...koly gg a gg je vloženo ozubené kolo 31 pro otevírání stroje. Poloha kliky á je snímána snímačom É otevřené polohy a snímačom 1 zavřené polohy. V zavřeně poloze stroje se ždímucí válec lg přimyká ke ždímacímu válci ll a vyrážecí válec 35 k nožovému válci g. Před žídmacím válcem ll je umístěna bezpečnostní lište Ä s koncovým spínačem 3. K ovládání stroje sloužíPři sešlápnutí šlapky 1 je sepnut koncový spínač g. Tím je zapnutím odbržděna...

Bezpečnostní zařízení koželužských mechanických rotačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259634

Dátum: 17.10.1988

Autor: Dorazil Karel

MPK: C14B 17/12, C14B 1/34

Značky: bezpečnostní, koželužských, lisů, mechanických, zařízení, rotačních

Text:

...páky 14. Západkový kotouč 15 se uvolni a pootáčí se a stroj se vlivem tohoto pootáčení a sepnutí pomocí zasouvací hlavice 5 neznázorněné spojky zavírá. Po zapadnutí ozubu úhlové páky 14 do západkoveho kotouče 15 působením tažné pružiny 16 přes táhlo 11 a zahnutou páku 10 a vypnutím neznázorněné spojky je stroj zavřen. Dalším sešlápnutím nožní šlapky 1 a opakujícím se-působením mechanismu se stroj otevře. Pokud při zavirání stroje (obr. 2...

Volné uložení matice šroubu v tělese vozíku pro pohon vozíku u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 259107

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/36

Značky: šroubu, mostových, strojů, koželužských, válecích, uložení, pohon, matice, vozíků, volně, tělese, usní

Text:

...provedení volného uložení matice šroubu podle vynálezu je znaâmměno na připojených výkreseoh, kde na obr.1 je příčný řez uložením matice šroubu, na obr.2 vodorovný řezuložením matice šroubu a na obr.3 celkové uspořádání uloženíNa šroubu lúje uložena matice §, která je pevně uohycena v pouzdru 1, V němž je proti pootočeni zajištěna pery Q. V pouz V dru 1 jsou připevěny čepy g, na nichž jsou otočně uloženy ke-.meny 1 vedené...

Mazací systém u koželužských mostových válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259106

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: F16N 7/38, C14B 1/36

Značky: koželužských, systém, strojů, mostových, válecích, mazací

Text:

...a zvýše ním životnosti funkčních plooh. Kromě toho je mazací olej dodá V ván pouze při práci aůroje.Na připojenýoh výkresoch je znázorněno příklądné provede A Ani mazaoího systému podle vynálezu, kde na obr.1 je schéma ma,ząoího systému a na obr.2 řezčerpąd 1 em oleje.potrubímÁ s přepadem.i. Přepad 1 je propojen otvory s rozvádě- di kostkou Ž, která je opatřena škrticimi jehlami Q pro aeřízení dodávky mazaoího oleja. Pod...

Zařízení pro zvýšení bezpečnosti práce u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258076

Dátum: 15.07.1988

Autori: Moravec Jaroslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/36, C14B 17/12

Značky: koželužských, usní, strojů, práce, mostových, zařízení, válecích, bezpečností, zvýšení

Text:

...če, přičemž výetup tělesa snímače je zepojen do obvodu elektrouZařízení pro zvýšení bezpečnosti práce podle vynálezú je možno použít zvláště tem, kde se obsluha stroje pohybuje podél jeho pracovního prostoru a je někdy nutné tento stroj rychle zaetevit. u .Příkledné provedení zařízení pro zvýšení bezpečnosti práceu koželužekýoh moatovýoh válecích strojů je zobrazeno na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je v půdoryau znázorněno zařízení...

Hydraulická zařízení k vymezení provozních vůlí pracovních válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255921

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čech Jan, Koňařík Milan, Raida Antonín

MPK: C14B 1/02

Značky: hydraulická, vůlí, strojů, zařízení, koželužských, válců, vymezení, provozních, pracovních

Text:

...elektro»-3 4 magnetemvvg, la propojen -po přeaunuti piětuujg šla-ah, Akfarý je tvořen progtorem 11 za. piatam-íg hydrauliokőho váłge g vývoz-rvý -rdzvaděč 1 x 19 vřazĺenĺ přeppuätěcí ýentil 32, kftàrgľmá funkci ĺą poaiäřofacího ventilu láři jazavíräní a .otQvíz-Áni» stroje Mgal. Abřepouätěci ventil. L 4 a łàydromctpr je vždzen přeppuštěoiventil a, lçtaraf-má runkozgventilu. pagąäłpvąeąiho pro chod hy-dromotoru jj při uząvřenéntstrojig...

Zařízení pro ostření a čištění nožů nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255103

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jursa Petr, Patera Jiří, Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/14

Značky: válců, zařízení, nožových, nožů, strojů, koželužských, ostření, čištění

Text:

...otáčejícího se nožového válce. Jedná se o prácił kdy při neopatrné manipulaci může dojít ke zranění obsluhy bud drätem vytrženým z kartáče, nebo i celým kartáčem.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na suportu brusného zařízení je posuvně nebo výkyvně uchyoen čistící kartáč.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že lze zařadit čistění boků nožů, je-li pro daný případ potřebné, do normálního...

Bezpečnostní kryt rotujících nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236245

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koňařík Milan, Posecký Jaroslav

MPK: C14B 17/12

Značky: bezpečnostní, rotujících, válců, nožových, strojů, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší zvýšení bezpečnosti práce na koželužských strojích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bezpečnostní kryt rotujících nožových válců koželužských strojů opatřený rozhrnovacími výstupky, ovládaný pomocí řetězového, pákového či jiného převodu, je upevněn na ramenech otočných kolem určené osy umístěné v prostoru před rotujícím nožovým válcem a je opatřen rozhrnovacími...

Pojistné šoupátko zejména u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239958

Dátum: 01.02.1988

Autor: Eada František

MPK: F16K 17/12

Značky: koželužských, šoupátko, pojistné, zejména, sudů

Text:

...distančni vložkou gg, spojenou s pouzdrem 2 a nástavoem lgg s kolmým otvorem na povrchu ústicim do vybrání, které navazu je na slepý otvor v ose šoupátka §. Mezi nástavcem gg a šoupátkem § jsou vymezovací podložky gg k dooilení souososti kolmého otvoru v nástavci gg, kolmého otvoru na válcové částixšoupátka Q a oeou páky 15. Na distanční vložce gg je uohyoen kryt ggs otvory na jeho obvodě.Pojistné šoupátko pracuje tak, že při otáčeni sudu 1...

Zařízení pro ovládání motorků dálkového nastavování stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243287

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hasil František

MPK: H02P 6/28

Značky: stupně, měkčicích, nastavování, dálkového, změkčení, strojů, ovládání, vibračních, zařízení, motorku, koželužských

Text:

...posunovat, spojka začne znovu prokluzovat. Po ukončení nastavování je nutno nastavovací motorek vypnout. Pokud jej obsluha zapomene vypnout, všechny spojky prokluzují. Doba nastavovaní je relativně krátka, řádově minuty, a opotřebení spojek velmi malé.Zapomene-li však obsluha motorek vypnout,spojky se protáčí nekontrolovatelně dlouho,zbytečně se opotřebovávají a může dojít k jejích předčasnému zničení.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle...

Spirálový vyrážecí nůž nožového válce koželužských vyrážecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234533

Dátum: 01.11.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/02

Značky: strojů, nožového, koželužských, špirálový, vyrážecí, nůž, vyrážecích, válce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů. Vynález řeší snížení hladiny hluku při pracovní operaci vyrážení usní. Podstata vynálezu spočívá ve zmenšení přenosu kmitání z nožového válce vyrážecího stroje do vzduchu. Další obory využití nejsou známy.

Elektronické zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Didek Miloslav

MPK: G05D 5/03

Značky: elektronické, strojů, kotouče, reverzaci, válecích, válecího, koželužských, zařízení, automatickou

Text:

...válecího kotouče, protože kromě jediného kontaktu, který představuje válecĺ kotouč a pracovní stůl, je celé zařízení bezkontaktni.Vynález je znázorněn na výkrese, který znázorňuje blokové schéma zapojení elektronického zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužskýchxválecích strojů.4 Kladné napětí je přivedeuoľapřes odpor 2na svorku 1. Na tutojsýorku je rovněž připojen invertor 3. Výstup invertoru 3 je pro pojen do uzlu...

Řemenice k přenášení krouticího momentu u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244717

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C14B 1/42

Značky: přenášení, momentu, krouticího, koželužských, sudů, řemenice

Text:

...dokonalý přenos kroutíciho momentu s menším počtem klinových řemenů.Řemenice podle vynálezu je znázorněna na výkresoch, kde značí obr. 1 bokoryený pohled,obr. 2 nárysný pohled, obr. 3 detail spojeni dilů v nárysném pohledu, obr. 4 bokorysný pohled detailu, obr. 5 částečný bokorysný pohled, obr. 6 detail spojení dilů v nárysném pohledu a obr. 7 bokorysný pohled detailu.Obvod pláště sudu l je obepinán obruči g, Q, například z ocelováho plechu,...

Zařízení k přejíždění s odpružení víka u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244716

Dátum: 14.08.1987

Autori: Brabec Václav, Benda Jioí

MPK: C14B 1/40

Značky: koželužských, přejíždění, odpružení, sudů, zařízení, víka

Text:

...konce jsou sapadnutě do vybrdní spodní vodící dráhy vedení.Pokrok. dosałený vynáleaem. spočíva v tom, že zařízení usnadñuje pŕejíždění víka po nepřerušované spodní vodioí draze vedení a v místě upnutí nadzvedávd kladkami víko nad těsnění,která v případě nenadzvednutí brzdí začátek pohybu víka 2 plníoího otvoru.Vyndlez je snasorněn na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje nárysný pohled víka a obr. 2 hokorysný pohled a łezem v poloze víka nad...

Zařízení pro nezávislé seřizování polohy a odpružení pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239860

Dátum: 01.07.1987

Autori: Coufal Stanislav, Blažek Vítizslav

MPK: C14B 1/00, C14B 17/06

Značky: polohy, koželužských, strojů, pokládacího, nezávisle, seřizování, zařízení, válce, odpružení

Text:

...na danou hodnotu. Jinak by mohlo dojít k nekvalitnímu opraoovéní usně případně k poškození pokládacího válce. U některých koželužských stojů je odpružen pokládaoí válec tak, že se nastaví přítlačná síla pružiny, přičemž polohg pokládaoího válce, to znamená přibližování a oddalování od nožového válce se nemění, poněvadž tuto funkci vykonává nožový válec.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že...

Zařízení pro nezávislé seřizování polohy a odpružení vytahovacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239854

Dátum: 01.07.1987

Autori: Šulcová Milada, Zeman Luboš

MPK: C14B 1/00, C14B 17/06

Značky: válce, vytahovacího, seřizování, zařízení, nezávisle, koželužských, strojů, odpružení, polohy

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v otvoru páky nesoucí čep vytahovaoího válce je seřizovací šroub, na němž je pružina opírající se o páku a eeřizovací matice, přičemž seřizovací šroub má vnitřní závit, kterým je apojen se šroubem otočně uloženým na čepu rámu stroje.Pokrok doaažený vynálezem epočívá v tom, že obě funkce pracují nezávisle na sobě. Při změně polohy vytahovacího válce tedy nedoohází ke změně přítlačné síly pružiny....

Zařízení pro manipulaci s dopravními pásy koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251195

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mikulenka Jiří, Sekanina Oldřich

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, koželužských, manipulaci, vibračních, pásy, dopravními, strojů, měkčicích

Text:

...pomocí šroubů pevně uchyceny válce g,uložené v ložiskách a tělesech 5 ložisek, přičemž poloha válců g je rovnoběžná a jednoznačně určena. Válce 2, uložené v ložiskách a tělesech 5 ložisek opatřených ukazatelem, jsou posuvně uloženy nad stupnicemi na lištách 1 pomocí příložek a šroubů a jejich poloha je určena odtlačovacími šrouby zašroubovanými do kostek upevněných na lištách 1. Na lištách 1 pod válci g jsou otvory Q pro pomocné čepy 1 k...

Způsob přípravy koželužských pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249804

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marková Jana, Řehák Petr, Novotný Vlastislav, Žůrek Milan

MPK: C14C 11/00

Značky: koželužských, pomocných, přípravků, přípravy, způsob

Text:

...nepoužitelné. Předností způsobu podle vynálezu je-i skutečnost, že se vyráběji produkty nizkovískőzni při relativně vysokém obsahu netěkavých látek, až 40 hmotnostnich procent. Výhody nízkych hodnot viskozity plnicího připravku lze spatřovatpředně ve výrobě, kde jsou ztráty ha vyráběném plnicím přípravkuväůäâľ menší než u vískozních přípravků a dále i u spotřebitele«veosnažši rozpustnostidpřipravku a jeho zpracovatelnostľ. A . Významnou...

Zařízení na dělení šroubovitých nožů používaných u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249046

Dátum: 12.03.1987

Autor: Švec Kurt

MPK: C14B 17/14

Značky: používaných, zařízení, šroubovitých, dělení, koželužských, strojů, nožů

Text:

...u koželužských strojů zvýší produktivitu a odstraní namáhavou fyzickou práci.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr.1 značí půdorýs, obr.2 nárýs a obr.3 bokorýs zařízení.Ramena 2, li uchýcena v držácích 5, lg jsou otočná ve stojanech lg a lg. Mezi konci ramen 2, 13 je na segmentu g,označeném po obvodě stupnioí, otočně uložena konzola 1 s uchyceným výkývným rozbrušovacím kotoučem lg a výkývnými čelistmi g k...

Zařízení pro ovládání automatického otevíraní koželužských válcových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234246

Dátum: 01.03.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/06

Značky: ovládání, válcových, strojů, koželužských, automatického, otevírání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů. Řeší ovládání automatického otevírání koželužských strojů. Podstata vynálezu spočívá v nepřímém měření kroutícího momentu elektromotoru, který pohání pracovní válec koželužského stroje a ve využití poklesu krouticího momentu pří skončení opracovávání usně k samočinnému otevření stroje. Krouticí moment se měří proudovým transformátorem, jehož otvorem jsou provlečeny vodiče, kterými prochází elektrický...

Zapojení pro ovládání pohybu válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248647

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rožanský Zbyněk

MPK: C14B 1/30

Značky: pohybu, koželužských, válecích, ovládání, válecího, zapojení, kotouče, strojů

Text:

...brzdy L 2.Čidlo LL bezpečnosti je připojeno na vstup bezpečnostního zařízení li, jehož výstup je propojen na vstup spínacíbo obvodu 22 s obvod já s funkcí START je propojen se vstupom bezpečnostního zaŕízení 12. přičemž spínaoí obvod gg je připojen napájecím napětím na oddělenévstupy spínacích zesilovačů lg, lg, L 1.Zařízení pracuje takto. Po připojení napájecího napětí K zařízení se bistabilní kiopný obvod § náhodne pŕeklopí. Protože...

Zařízení pro číslicovou indikaci stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248373

Dátum: 12.02.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, indikaci, změkčení, koželužských, strojů, měkčicích, stupně, číslicovou, vibračních

Text:

...odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívatm, že analogově číslicovým převodnílcean je mnohapólový prepínač se dvěma patry přepínacích kontaktů,který je elektricky spojen se dvěma číslicovými doutnavkami indikujícími stupeň změkčení tak, že elektrické zapojení je úsporné přizpůsobsné omezenému počtu číslio nutných pro indikaoi stupně změkčení u koželužských měkěicích vibračních strojů.Pokrok, dosažený vynálezem spočívá v...

Uspořádání ovládacích šlapek dvouobslužné obsluhy u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247699

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dorazil Karel, Zeidler Jaroslav, Jursa Petr, Pater Jiří, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/12, C14B 1/02

Značky: strojů, ovládacích, koželužských, dvouobslužné, uspořádání, šlapek, obsluhy

Text:

...1 první obsluhy omezené dorazem g a odpružené pružinou gg je upevněno na čepu 2 spojenéhl táhlem 1 a pákami §,§ s otočným hřídelem 1, nesoucím pojístnou páku §, umístěnou pod šlapadlem g druhé obsluhy, které je upevněno na čepu 19 procházejícím postranící 11 stroje. Na konci čepu lg vně pracovního prostoru stroje je upevněna páka lg s táhlem 11 vedeným v drážce 11, na jehož konci je seřídítelný doraz 12 k ovládání palce lg koncového...

Uložení čepů pák zavíracího ústrojí koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234603

Dátum: 01.01.1987

Autori: Koňařík Milan, Langer Rudolf

MPK: C14B 17/00

Značky: koželužských, čepu, strojů, zavíracího, uložení, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeží uložení čepů pák zavíracího ústrojí koželužských strojů k zamezení jejich opotřebení a vnikání nečistot do uložení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi valivá ložiska je vložen distanční a distribuční kroužek s otvorem větším než je průměr čepu, s drážkami v otvoru zasahujícími do jeho zúžené části přes nákružek, přičemž těsnicí kroužky vložené do otvoru...

Víko koželužských nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 233662

Dátum: 01.07.1986

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/42

Značky: koželužských, nádob, víko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší víko koželužských nádob nebo jiných utěsňovaných prostorů tak, že dokonalého a spolehlivého utěsnění se dosahuje jednoduchými prostředky. Víko koželužské nádoby nebo jiného utěsňovaného prostoru má po svém obvodu lichoběžníkovou drážku zalitou těsnicí hmotou, která přímo v této drážce ztuhla do žádané pružnosti a tvaru. Vynález je možno použít v chemii a elektrotechnice.

Způsob výroby sušených koželužských pomocných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232492

Dátum: 15.06.1986

Autori: Friml Zdeněk, Adámek Milan, Exner Rudolf, Čížková Jana, Baum Zdeněk

MPK: C14C 9/02

Značky: koželužských, pomocných, způsob, sušených, výroby, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kožedělného, výroby koželužských pomocných prostředků, sušených pomocí rozprachové sušárny IC roztoku koželužského prostředku se před sušením přidávají sulfatované tuky či oleje nebo dispergované oleje přírodní či minerální. Vzniklý práškový produkt má, jednotlivá zrníčka potažená filmem tuku či oleje a tím jsou do značné míry chráněny proti účinkům vzdušného kyslíku a vzdušné vlhkosti. Současně se sníží i prašnost...

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219823

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rožanský Zbyněk

Značky: spínání, automatické, ventilátoru, elektrických, zapojení, motorů, elektrické, koželužských, sušáren, postupné

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren. Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší postupné a automatické spínání elektromotorů ventilátorů, omezuje množství ovládacích tlačítek pro každý elektrický motor ventilátoru při plynulém a postupném zatěžování elektrické sítě. Podstata vynálezu spočívá ve spínacím kontaktu připojeném do série s...

Zařízení pro dvojité plynulé nastavování regulace rychlosti zavíracího mechanismu pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219362

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zeidler Jaroslav, Dorazil Karel, Pater Jiří, Jursa Petr, Novotný Jiří

Značky: mechanismu, válce, plynule, koželužských, nastavování, dvojité, pokládacího, strojů, regulace, rychlostí, zařízení, zavíracího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší tlumení pokládacího válce při zavírání stroje. Pokládací válec se přiklápí konstantní rychlostí k nožovému válci. Pokládací válec se před konečnou úvratí zbrzdí a dotlačí plynule regulovatelnou rychlostí k nožovému válci. Rychlost zavíracího mechanismu a pokládacího válce je v potřebné úvrati regulovatelná, dochází ke klidnému dovírání pokládacího válce k nožovému válci a...

Koželužské mazadlo na báze koželužských odpadných tukov a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221788

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ďurčo Peter, Kopný Ján, Vaculčík Václav, Gajdoš František

Značky: tukov, spôsob, výroby, mazadlo, báze, odpadných, koželužských, koželužské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koželužského mazadla na báze koželužských odpadných tukov a spôsobu jeho výroby. Rieši problém využitia odpadných koželužských tukov na výrobu mazadiel. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mazadlo tvorí čiastočne hydrolyzovaný tuk, ktorý obsahuje 1 až 90 % hmot. mastných kyselin, z ktorých je 5 až 90 % amidovaných. Podstatou výroby tohoto mazadla je, že na čiastočne hydrolyzovaný tuk sa pôsobí vodným roztokom...

Koželužské plnidlo na báze koželužských odpadov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224184

Dátum: 01.07.1984

Autori: Száraz Július, Machálek Róbert

Značky: odpadov, báze, spôsob, koželužské, plnidlo, výroby, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Koželužské plnidlo na báze koželužských odpadov, vyznačujúce sa tým, že obsahuje 10 až 90 hmot. dielov bielkovinového koagulátu, 10 až 90 hmot. dielov hydroxidov hliníka a/alebo chrómu a/alebo zirkónu a do 80 hmot. dielov vody s rozpustenými soľami katiónov použitých hydroxidov.