Patenty so značkou «kotvy»

Spôsob a zariadenie pre napínanie stupňovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6561

Dátum: 04.03.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E02D 5/74

Značky: zariadenie, napínanie, kotvy, spôsob, stupňovej

Text:

...sú rezervy jednotlivých ťažných prvkovrôzne veľké. Vprípade tažných prvkov s kratšími voľnými dĺžkami ocele sú rezervy už po krátkom preťažení spotrebované, s nebezpečim, že tieto tažné0008 Pre zníženie pracovnej náročnosti pri napínaní je zWO 03/100177 A 1 známy kotvový systém s množstvom ťahových prvkov rozdielnej dĺžky, ktoré všetky sú súčasne napnuté. Pretože však pri tomto postupe sú kratšie ťažné prvky, vztiahnuté na ich dĺžku,...

Spoj pomocou chemicky lepenej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4319

Dátum: 03.11.2005

Autori: Vozár Rudolf, Ivan Pavol, Špaček Róbert

MPK: E01D 19/06

Značky: kotvy, chemicky, lepenej, pomocou

Text:

...konštrukcie osadenej na chemicky lepené kotvy, pričom chemicky lepená kotva je vytvorená ako predpätá a jej uchytenie na upevňovanú konštrukciu je vytvorené pomocou zváraného spoja, čím sa predpätie zaistí nerozoberateľným spojom strojových súčiastok.Po vytvorení zváraného spoja sa prečnievajúca časť kotvy môže odstrániť a vznikne spoj, ktorému nehrozí uvoľnenie ako pri skrutkovom spojí, čo má výhodu najmä pri dynamicky namáhaných...

Spôsob zabezpečenia horninovej kotvy a horninová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3712

Dátum: 18.04.2005

Autori: Öberg Fredrik, Bureau Mario, Charette François

MPK: E21D 21/00

Značky: spôsob, kotvy, kotva, zabezpečenia, horninová, horninovej

Text:

...štruktúry 1.0022 Na obrázku 1 označuje 9 štrbinu v horninovej štruktúre, aby sa trošku ilustrovala vnútorná nestabilita horninovej štruktúry 1. Podla vynálezu pohyby horninovej štruktúry. ktoré majú tendenciu premiestňovat horninovú platňu 8 axiálne smerom von, čiže doprava na obrázku 1 a podrobovať horninovú kotvu dostatočne vysokej sile, vedú ku sklzu valcovej časti kotvy 4 voči vnútornej stene vyvŕtanej diery 3. Vpraxi to nastáva,...

Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5001

Dátum: 12.05.2004

Autori: Öberg Fredrik, Kanflod Morgan

MPK: E21F 17/00, E21D 21/00

Značky: ukotvenie, systém, horninová, expanzná, kotvy, kotva

Text:

...potrebná špeciálne skonštruovaná upínacia hlava pre horninovú kotvu 7 podľa tohto vynálezu.0024 Vzobrazenom uskutočnení spojovacie puzdro 8 zahrnuje prirubu 13, o ktorú sa opiera hominová platňa 14. Ako podpera hominovej platne 14 do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky než prlruba. Skutočnosť,že homínovú platňu 14 možno použit v spojení s horninovou kotvou 7, možno horninovú kotvu 7 použiť aj ako podpem hominy, čo nie je možné so závesnýmí...

Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278449

Dátum: 15.09.1991

Autori: Hegyi Zoltán, Horváth Férenc, Gádori Vilmos, Orbán Tibor, Kralik Gyula, Fazekas János, Kerényi Béla

MPK: E02D 5/80, E21B 17/08, E21B 17/02...

Značky: potrubná, čerpanie, kvapaliny, konštrukcia, kotvy, hornině, vytvorenie

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré...

Způsob opracování stahovacího kruhu kotvy točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245915

Dátum: 01.07.1988

Autor: Budek Reiner

MPK: H02K 15/02

Značky: stahovacího, elektrického, točivého, způsob, kotvy, opracování, kruhu, stroje

Text:

...v přípravku pod lisem a pak se přenesl na soustruh,tkde se provedlo opraoování stahovacího kruhu. Pak se rotorový evazek vrátil pod lis, na němž se na hřídel nasadila zděr a lisem ee dotlačila. Po phládnutí zděře se přípravek sejmul a mohlo se začít s výrobou dalšího rotoru. Aby se v době dopravy a opracování stahovacího kruhu na soustruhu mohly vyrábět další retory,bylo zapotřebí více přípravků pro tentýž typ rotoru.Ž V Uvedené nevýhody,...

Koreň horninovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236168

Dátum: 01.12.1987

Autori: Valentík Daniel, Klein Karol, Huječek Oldřich

MPK: E02D 5/80

Značky: kotvy, koreň, horninovej

Zhrnutie / Anotácia:

Koreň horninovej kotvy je určený na napnutie ťahadla kotvy v horninovom prostredí pri kotvení stavebných objektov a konštrukcií. Pozostáva zo zatvrdnutej stavebnej hmoty výhodne z cementového kameňa, v ktorej sú postupne v smere prenosu sily zakotvené nosné prvky ťahadla pričom výsledný povrch ťahadla spoluposobiaci so zatvrdnutou stavebnou hmotou koreňa sa v smere jeho pozdĺžnej osi stupňovite zvätčuje v pomere k počtu začiatkov kotvených...

Dvoupólový stejnosměrný motor s budicím vinutím zapojeným v sérii s vinutím kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252904

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stolařík Milan, Válka Jiří

MPK: H02K 23/26

Značky: motor, zapojeným, dvoupólový, vinutím, budicím, sérií, kotvy, stejnosměrný

Text:

...Výše uvedené nedostatky jsou odstreněny u dvoupőlového etejnosměrného motoru s budicím vinutím zapojenm v sérii a vinutím kotvy podle vynálezu, jehož podstata epočivá v tom,že poměr počtu závitü N 1 budíciho vinutí jednoho pőlu k počtu vodičů 5 vinutí kotvy v jedné větví je roven hodnotě V roz mezĺ 0,3 až 0,5, kde značíN 1 počet závitü budicího vinutí jednoho pőlu,V celkový počet vodičů vinutí kotvy, 2 a celkový počet paralelních větví...

Spôsob elektronického merania úhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora a zariadenie pre prevedenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233207

Dátum: 17.04.1987

Autor: Vasiliak Ján

MPK: G01P 3/22

Značky: spôsob, kotvy, rychlostí, tohto, merania, jednosmerného, prevedenie, zariadenie, elektronického, elektrického, uhlovej, motora, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektronického merania uhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora a zariadenie pre meranie uhlovej rýchlosti kotvy elektrického jednosmerného motora s možnosťou použitia v regulovaných elektrických pohonoch využíva závislosť zvlnenia napájacieho prúdu spôsobeného komutáciou cievok kotvy motora na okamžitej uhlovej rýchlosti kotvy. V napájacom obvode kotvy motora je zapojený prevodník prúdu na napätie a oddeľovač...

Tlačený koreň horninovej kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237826

Dátum: 15.03.1987

Autori: Poltársky Viliam, Klein Karol

MPK: E02D 5/80

Značky: horninovej, tlačený, kotvy, koreň

Zhrnutie / Anotácia:

Tlačený koreň horninovej kotvy zložený z predpínacích lán vyznačujúci sa tým, že pozostáva najmenej z dvoch za sebou súoso rozmiestnených kotvových telies (l, 2), vzájomne sa opierajúcich prostredníctvom dutej súosej rozpierky (3), ktoré sú spoločne umiestnené na konci otvoru (5) vyhĺbeného v hornine (4) spolu s predpínacími lanami (6, 7) nerovnakej dĺžky, pričom dlhšie lana (6) sú zachytené pomocou klinových svoriek (8) v koncovom kotvovom...

Izolační spojník ochranných obalů táhla zemní kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233911

Dátum: 01.03.1987

Autori: Klein Karol, Mišove Peter, Válek Jiří, Kuthan Ferdinand

MPK: E02D 5/80

Značky: zemní, spojník, obalů, izolační, táhla, kotvy, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační spojník ochranných obalů táhla zemní kotvy, spojující na rozhraní její napínací a kořenové části ochrannou trubku tažných elementů s jejich ochrannými žebrovanými trubicemi. Účelem vynálezu je zabránit deformaci a rozrušování ochranných obalů v místě jejich spojů, které nastává při předepínání táhla zemní kotvy a které je příčinou koroze táhla. Účelu se dosahuje použitím izolačního spojníku, jehož součástí je duté válcové těleso,...

Zařízení pro řízení proudu cívky od polohy kotvy pohybových elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247744

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hason Stanislav

MPK: H01F 7/16

Značky: kotvy, elektromagnetů, pohybových, řízení, proudu, cívky, zařízení, polohy

Text:

...na připojeném výkrese, představujícím jeho uspořádání v náiryse.jho 1, v němž je umístěna příslušna cívka 2, je »opatřena vedením 3, v němž je suvně uložena kotva 4. Proti kotvě 4 je na vnitřní straně jha 1 vytvořena diorazová plo 4cha 5. V místech dor-azové plochy 5 je ve jhu 1 vytv-ořen průchozí otvor B, V němž je suvně uložen přestavovací prve-k 7, například tyč upevněiná ve vybraní 8 kotvy 4. Kotva 4 je odpružena pružnýní...

Hlava kotvy pro kotvení do hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klouba František, Klouba Jan

MPK: E02D 5/80

Značky: hlava, hornín, kotvy, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hlavu kotvy pro kotvení do hornin, sestávající z kuželovitého prstence a kulové podložky. Do prstence, na kterém je vytvořena negativní kulová dosedací plocha, jejíž střed leží mimo osu kužele, je zasunut dřík kulové podložky. Kulová podložka je opatřena pozitivní kulovou dosedací plochou o stejném poloměru, jako negativní kulová dosedací plocha kuželového prstence. Na kulové podložce je vytvořena opěrná plocha. Hlava kotvy podle...

Spôsob osadzovania slimákovej kotvy do zamrznutej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229513

Dátum: 15.08.1986

Autor: Ježík Josef

MPK: E02D 5/80

Značky: slimákovej, osadzovania, pôdy, kotvy, spôsob, zamrznutej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob osadzovania slimákovej kotvy do zamrznutej pôdy pre vytvorenie kotvenia najmä kotvených mobilných stožiarov. Spôsobom podľa vynálezu sa do zamrznutej pôdy vyvŕta diera vrtákom, vyrežie závit závitníkom, potom sa zavŕta slimáková kotva a pre zvýšenie jej únosnosti sa zaleje vodou, ktorá po zamrznutí vytvorí kompaktný celok. Účelom vynálezu je vybudovať kotvenie zo slimákových kotiev do zamrznutej pôdy.

Táhlo zemní kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218106

Dátum: 15.02.1985

Autori: Klein Karol, Petras Jan, Kuthan Ferdinand, Kosek Karel

Značky: kotvy, táhlo, zemní

Zhrnutie / Anotácia:

Táhlo zemní kotvy, sestávající z centrální trubky s injektážními zpětnými ventily a z kovových tažných elementů obklopujících centrální trubku, vyznačené tím, že každý kovový tažný element (4), například zkroucené dráty (43), je opatřen plastickým žebrovaným obalem (41) a spojen s ním adhezívním pojivem (42), například syntetickou pryskyřicí.

Způsob upevňování kotvy ve zdivu z nasáklivého kamene nebo cihel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215525

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fuka Zdeněk, Prouza Albert

Značky: nasáklivého, způsob, zdivu, upevňování, kotvy, cihel, kamene

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upevňování kotvy ve zdivu z nasáklivého kamene nebo cihel, vyznačený tím, že se vrt s kotvou zalije nebo zainjektuje plastbetonem z umělé pryskyřice.