Patenty so značkou «kotvou»

Dvojnápravový podvozok pre vlečené železničné vozidlo s radiálne nastaviteľnými dvojkolesiami s krížovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5196

Dátum: 05.06.2009

Autori: Rydlo Peter, Moravčík Marián, Meltzer Igor, Valigurský Ján

MPK: B61F 5/00

Značky: křížovou, železničné, vlečené, vozidlo, radiálně, nastavitelnými, dvojnápravový, dvojkolesiami, kotvou, podvozok

Text:

...prenáša na nasledujúce dvojkolesia. Na obr. 3 je znázomený iný typ krížovej kotvy, a to podvozok LHB, vyvinutý na pomery v severnej Európe. Obr. 4 znázorňuje diagonálnu väzbu medzi dvojkolesiarni v konštrukcii podvozku LEILA (experimentálny podvozok, prototyp). Technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru v podvozku radu Y 25 je vyhotovovane v 2 variantoch, znázomených na obr. S a 6. Na obr. 7 je znázomený príklad tvarového adaptéra...

Kotva na zaliatie do betónového stavebného dielca a betónový stavebný dielec s takouto kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14567

Dátum: 24.02.2006

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04B 1/41

Značky: dielec, kotva, betonového, takouto, betónový, zaliatie, kotvou, stavebný, dielca, stavebného

Text:

...nachádza v blízkosti dolného povrchu základovej dosky, môžu byť na jednej strane prenesené vertikálne, smerom dohora pôsobiace,ťahové sily vo veľkom rozsahu. Nad kotvou je totiž k dispozícii materiál vo forme vytvrdnutého betónu s dostatočnou hrúbkou, do ktorej môžu byť sily prenesené. Keď sa ale smer (pôsobenia) sily obráti, inými slovami, na kotvu je aplikovaný vertikálny, smerom dole orientovaný tlak, sa kotva ľahko stlačí z dôvodu malej...

Zberací krúžok, prípadne komutátor motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283415

Dátum: 20.06.2003

Autor: Maihofer Thomas

MPK: H01R 39/16

Značky: motora, případně, kotvou, krúžok, komutátor, zberací, krúžkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu lisovacej hmoty zberacieho krúžku, prípadne komutátora, neobsahujúcej azbest, je primiešaný wollastonit (CaSiO3) s ihlicovitou štruktúrou ako plnivo do lisovacej hmoty z fenolovej živice na nosné teleso zberacích krúžkov, prípadne komutátorových lamiel.

Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 266074

Dátum: 14.11.1989

Autori: Orság Jan, Vrábel Ondřej, Ordáň Jan

MPK: H02K 3/04

Značky: motorů, rotor, nakrátko, indukčního, kotvou

Text:

...výkrese, kde obr. 1 až 4 představujĺ bokorys a částečný podélný řez rotoru s kotvou nakrátko s různými variantami vytvoření ventilačních křídel. V horní polovině obrázků je znázorněna jedna varianta, v dol ní polovině je znázorněna varianta další.Na hřídeli ł obr. 1 a 2 nahoře je upraveno osazení 3 pro opěr rotorového svazku 3.V drážkách rotorového svazku 3 jsou vloženy měděné tyče 1, které jsou zavařeny do měděného ým vnějším...

Zapojenie pre zlepšenie plynulej regulácie otáčok asynchrónneho motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258636

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vonkomer Ivan, Šperka Pavol, Mäsiar Štefan

MPK: H02P 5/28

Značky: zapojenie, kotvou, motora, asynchrónneho, regulácie, krúžkovou, plynulej, zlepšenie, otáčok

Text:

...17 je spojený s ovládacím vstupom spínače trojfázovej tlmivky 11, cez ktorého výkonové kontakty sa trojfázová tlmivka 12 pripája na výstup asynchrónneho elektromotora s krúžkovou kotvou 9 paralelne k trojtázovémtt odporníku 10.Ked sa na výstupe zadávacieho bloku 1 objaví záporné napätie, odpovedajúce spúšťaniu bremeua, vyhodnotí to komparátor 13 smeru signálom, ktorým sa cez prvý súčinový člen 15 zopne spínač (i. Cez tento spínač sa pripojí...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242671

Dátum: 01.04.1988

Autori: Drábek Miroslav, Kastner Petr

MPK: H02P 1/24, H02H 7/08

Značky: běhu, rozběhu, kotvou, zapojení, kroužkovou, kartáčů, odklápěčem, elektromotorů, ochranu, asynchronních

Text:

...a nulovou svorku 5.jsou zapojeny v sérii druhý pomocný rozpínací kontakt ggłg rotorového spouštěče §§, první pomocný zapínací kontakt §§g odklápěče kartáčů Q 5, první odpor 55, dioda Ľ a kondenzátor Q. První pomocný zapínací kontakt ggůg odklápěče kartáčů Q 5 je přemostěn pomocným rozpínacím kontaktem głg jističe. Paralelněke kondenzátoru Q jsou připojeny druhý odpor gg a relé 5 v sérii. Druhý odpor gg je přemostčn rozpínacím kontaktem...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kutina Karel, Souček Milan

MPK: H02P 1/26

Značky: třífázového, kotvou, nakrátko, asynchronního, zabrzdění, elektromotorů, rozbeh, zapojení, bezkontaktní

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Zapojení pro vyhodnocování rychlosti otáčení, zejména asynchronního motoru s kroužkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241208

Dátum: 15.09.1987

Autori: Trojan Miroslav, Helinger Jioí

MPK: G01P 3/44

Značky: otáčení, zapojení, zejména, asynchronního, kotvou, kroužkovou, rychlostí, motorů, vyhodnocování

Text:

...s obvodem rotoru, která vyhodnocuje rychlost otáčení sledovaním rotorového skluzového napětí. .Príklad provedení vynâĺeząuuje schematíc-ky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 jeblokové schéma zapojení vyhodnocovací aparatury podle vynálezu a na obr. 2 je grafické znäzornění průběhu napěťových signálu na číselné označených vstupech a výstupech. . .zapojení vyhodnocovací aparatury obsahuje usmerňovať, 2, filtr 3, součtový...

Zapojení třífázových asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko u dvojice vibrátorů s rotujícími nevývažky vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Olšák Antonín, Kubín Sáva

MPK: H02P 3/20

Značky: asynchronních, vibračního, kotvou, elektromotorů, dvojice, rotujícími, třífázových, vibrátorů, nakrátko, zařízení, zapojení, nevývažky

Text:

...obou vibrátorů asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko, což je nejohvyklejší případ pohonů vibrátorů, je obvykle používáno brzdění stejnosměrným proudem nebo takzvaným proti proudem.V obou případech je tento brzdicí proud přiveden do elektromotorů po vypnutí přívodu hnacího proudu.V případě stejnosměrnáho brzdicího proudu je nutno jeho velikost stanovit tak, aby vyho věla izolačním a dynamickým podmínkám elektromotorü. Nevýhody...

Způsob a zapojení k řízení energeticky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 230421

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bříza Jaroslav, Konopásek Oldřich, Žabka Lumír

MPK: H02K 17/30

Značky: nakrátko, řízení, chodu, kotvou, úsporného, asynchronního, elektromotorů, energeticky, způsob, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení energetiky úsporného chodu asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko s přepínáním hvězda - trojúhelník, vyznačující se tím, že proudový signál odpovídající zatížení elektromotoru se porovnává s nastavenou mezní hodnotou, odpovídající sníženému výkonu elektromotoru v pracovní oblasti s nízkou účinností a při výkonu nižším než odpovídá této nastavené mezní hodnotě se motor přepojuje ze zapojení trojúhelník do zapojení hvězda...

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220662

Dátum: 15.12.1985

Autor: Müller Josef

Značky: střední, velké, mžikový, motory, kotvou, vinutou, nakrátko, asynchronní, spojovač

Zhrnutie / Anotácia:

Mžikový spojovač nakrátko pro střední a velké asynchronní motory s vinutou kotvou, u něhož je potřebný kontaktní tlak vyvozen odstředivou silou, vyznačený tím, že třetí rameno (13) tříramenné otočné páky (2), na jejímž prvním ramenu (11) je kyvně uložen odpružený spínací kontakt (1), je ve vypnuté poloze umístěno nad ozubem (16) naklápěcí vybavovací páky (3), za jejímž ramenem (19) je umístěn doraz (15) naklápěcí západky (4), která je spolu s...

Zapojení na ochranu asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219643

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bureš Milan, Hajman Karel

Značky: kotvou, rozběhu, běhu, odklápěčem, ochranu, asynchronních, kroužkovou, zapojení, kartáčů, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení, které je určeno k ochraně asynchronních elektromotorů s kroužkovou kotvou a odklápěčem kartáčů při rozběhu a běhu. Zapojením se odstraňuje nebezpečí havárií asynchronních elektromotorů a s tím i spojených úrazů obsluhy. Je řešena tak, že je autokontrolní, takže při poruše jeho funkce se elektromotor automaticky odpojí od sítě. Zapojení lze použít u všech asynchronních motorů s kroužkovou kotvou s příkonem nad 3 kW,...

Generátor s kotvou s lineárnym pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215552

Dátum: 15.02.1985

Autor: Samek Ernest

Značky: kotvou, generátor, pohybom, lineárnym

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor s kotvou s lineárnym pohybom, ktorého podstatou je, že pozostáva zo statora zloženého z transformátorových plechov, do tvaru tlmivky, opatreného budiacim vinutím a pracovným vinutím s pohyblivým jarmom, pričom sú čelá statora a pohyblivého jarma opatrené ozubením a pohyblivé jarmo je spojené cez tiahlo s výbušným, alebo spaľovacím lineárnym motorom, alebo majú čelá hladké a pohyblivé jarmo je spojené cez nerovnoramennú páku s tiahlom...