Patenty so značkou «kotvení»

Kotvení lana kladkostroje zdvihu výložníku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260474

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/14

Značky: zdvihu, zemního, výložníku, stroje, kotvení, kladkostroje

Text:

...prvním kotevrním úchytem je umístěnla naváděcí kladka.Výhody kotvení lana klwadkostroje podle vynälezu spočívají v tom, že je umožněino několíkrát za životnost lana změnit polohu kotvení lana tak, že po každém překotvení kmltá lalno okolo uzlů kmitání V jiném místě. Postupným překotvováním, vždy po částečném vyčerpaní životnosti lana V uzlu kmi 4täní, sepodstatně prodlouží životnost lana,což sníží pořizovací náklady na lano a zvýší využití...

Svorník pro kotvení konstrukcí ke zdivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270723

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hadrava Josef, Pluta Jaroslav, Klein Bedřich, Sobol Zdeněk

MPK: F16B 35/04

Značky: kotvení, konstrukcí, zdivu, svorník

Text:

...matice prostřednictvím trubkové vložky a na obr. 5 je upnutý svorník s upevněnou kovovou konstrukcí.Svorníková tyć l kruhového průřezu, má na jednom konci klínovitě rozšírenou hlavici 2, jejíž největší příčný rozměr 5 je menší než světlý průměr l§ vrtu lg va zdivu lg. Klínovitě rozšírená hlavice 2 je vytvořena zasunutím klínu l 1 do rozštěpu v koncové části svorníkové tyče A a jeho zavařením. Na protilehlé straně svorníkové tyče l je závit 2...

Kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268913

Dátum: 11.04.1990

Autor: Plotěný Petr

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: ústrojí, kotvicí, kabelů, předpínacího, volného, kotvení

Text:

...z části odstraňuje kotvicí ústrojí pro kotvení volného předpínacího kabelu, sestaveněho z kabelových vložek, sevřených čelistovou kotvou a uložených v kotevním pouzdře zaplněném zálivkou, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kotevní pouzdro sestává z trubky, rozšířené na jednom konci v dutý kužel, opatřený roznáěecí podložkou pro čelistovou kotvu. Kotevní pouzdro je uloženo ve stavební konstrukcí volně, s ponecháním vzduchové...

Kotvení závěsů v pylonu závěsného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263885

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lehár František, Stráský Jiří, Franc Jaromír, Bardoň Ladislav, Pechal Antonín

MPK: E01D 11/00

Značky: mostů, pylonu, závěsu, kotvení, závěsného

Text:

...v otvorech pásme, které jsou výztužený výztuhami deskového tvaru, jež jsou připevněný k vnějším bokům kotevních trubek tak, že rovina proložená osami dvojíc kotevních trubek je s rovinou výztuh shodná, přičemž svislé stěna je uspořádaná uprostřed mezi svislýmí roviznamiproloženými osami závěsů a rovnoběžně s nimi. Výhod-ou kotvení závěsů podle vynálezu je, že umožňuje zakotvit uvnitř pylonu poměrně velké množství závěsů v m-alých...

Zařízení ke spojování a kotvení sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263425

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janošek Bohumil, Císař Zdeněk

MPK: E04H 15/62

Značky: spojování, kotvení, sítí, zařízení

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení ke spojování a kotvení sítí, jehož podstata spočívá v tom, že na Spodní straně zaoblené tvarované hlavy jsou umístěny nejméně dva svislé dříkygopatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zpětnýn tvarováním.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají především v jednoduchosti a spolehlivosti spoje. Sítě se ve styčných místech přessebe pouze přeloží a jejich vzájemného tahového spojení se dosáhne zaražením...

Zařízení ke kotvení svorníku s rozpínací hlavicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261920

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mareček Pavel

MPK: F16B 13/12

Značky: zařízení, rozpínací, kotvení, hlavici, svorníků

Text:

...zabudování.Zařízení ke kotvení svorníku sestává z ocelové trubky 1,jejíž průměr je o vúli větší než průměr tělesa l svorníku.Ocelové trubka 3 je.opatřena apojovacím dílem Q a je v ní vložena pružina 5 a opěrka 5, jíž může být například ocelové kuo ličke. Svorník a rozpínací hlavicí je tvořen tělesem L, na jehož jednom konci je vyválcován závit. Na opačném konci tělesaL svorníku je vykován komolý kužel 1, jehož pomyslný vrchol je umístěn na oąe...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Baránek František, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Dzierža Emil

MPK: E21F 13/10, E21D 23/00

Značky: nosníků, polohy, dobývacího, důlního, dopravníku, zařízení, kotvení, vodicího, stroje, ovládání

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Zařízení pro kotvení sloupů jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256522

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 6/00

Značky: dráhy, zařízení, kotvení, jeřábové, sloupů

Text:

...Předepnuté pryžové pružiny umožňujíÁ pohyb Jeřáboué dráhy zpravidla do 5 t 1 mn, což přispívá k Á 1 rpšínu vyrovnávání sil při křížení Jeřábu a ke sníženémuá opotřebéní koleji a nákolků kol Jeřábů. Zařízení výrazně Vtoüzvyěuáe bezpečnost práce při využívání Jeřábů. Navíç Je výàrobně ,jednoduché . o 7 ť Konkrétni provedení zařízení pro kotvení.s 1 oupů Jeřáĺbévé.dráhy-podle vynálezu Je znázornčno na přiložených uýkre» sech,kde na obr. 1...

Závěs kotvení obvodového pláště lehké prefabrikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238455

Dátum: 01.10.1987

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/41

Značky: prefabrikace, pláště, kotvení, obvodového, lehké, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs kotvení obvodového pláště lehké prefabrikace, vertikálně posuvně upevněny k držáku závěsu nosné konstrukce budovy, se zajištěním elektricky vodivého spojení celého obvodového pláště. Závěs kotvení umožňuje dokonale vodivé spojení celého obvodového pláště i jeho uzemnění a snižuje náročnou montážní pracnost na staveništi. Podstatou závěsu kotvení je, že je opatřen alespoň jedním podélným otvorem a přiloženou tvarovanou vložkou, opatřenou...

Kotvení mostních závěsných kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233869

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hlasivec Hynek, Plotěný Petr

MPK: H02G 7/05

Značky: kotvení, mostních, závěsných, kabelů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotvení mostních závěsných kabelů sestavených z kabelových vložek kotvených pomocí čelisťových kotev a zálivky. Kabelové vložky jsou upevněny v kotevní objímce prostřednictvím čelisťových kotev seřazených do kruhu a jsou protaženy průběžnou mezerou mezi soustřednými rourovitými pouzdry opatřenými na jednom konci přírubami opřenými do roznášecí podložky. Mezera je pak zaplněna zálivkou.

Prostředek pro kotvení stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238750

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jurenka Jan

MPK: A01G 17/04

Značky: kotvení, stromů, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro kotvení stromů je určen k využití v zemědělství, sadovnictví, zahradnictví apod., a zejména je výhodný pro pěstování stromů a stromořadí ve městech. Prostředek pro kotvení stromů sestává z pryžového pásu U profilu, opatřeného po vnitřní straně příčným žebrováním, odstřiženého a stočeného v pouzdro, příchytné kovové pásky, kotvícího lana a systému nejméně tří pevných bodů. Při zakotvení umožní pružnost lanka a elastičnost pryže...

Hlava kotvy pro kotvení do hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klouba František, Klouba Jan

MPK: E02D 5/80

Značky: kotvení, kotvy, hornín, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hlavu kotvy pro kotvení do hornin, sestávající z kuželovitého prstence a kulové podložky. Do prstence, na kterém je vytvořena negativní kulová dosedací plocha, jejíž střed leží mimo osu kužele, je zasunut dřík kulové podložky. Kulová podložka je opatřena pozitivní kulovou dosedací plochou o stejném poloměru, jako negativní kulová dosedací plocha kuželového prstence. Na kulové podložce je vytvořena opěrná plocha. Hlava kotvy podle...

Zařízení pro kotvení důlního jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233028

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pavliska Jiří, Klimunda Antonín

MPK: B66C 23/78

Značky: důlního, zařízení, jeřábu, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru kotvení jeřábů a prac. plošin a týká se kotvení jeřábu s výložníkem v podmínkách hlubinných dolů. Podstata spočívá v tom, že zařízení sestává ze stabilizačních a přítlačných opor, uchycených nebo uložených na skříňovém nosníku (3) s pevným sloupem (4) spolu s výložníkem (5), z nichž tři stabilizační opory (1) jsou připojeny pomocí vysouvatelných a otočných ramen (2) a jedna přítlačná opora (6) je uložena kloubově ve středu...

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233830

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: keramický, vrstev, izolace, vysokoteplotní, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace k opláštění tepelných zařízení, zejména pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň na volném konci keramického trnu, odvráceném od opláštění směrem do pracovního prostoru, je uspořádána keramická podložka, jejíž poloha na vnější vrstvě vysokoteplotní izolace je fixována prostřednictvím na ní uložené pomocné kovové podložky a keramického tmelu.

Kovový trn pro kotvení kombinované vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233829

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: kotvení, izolace, kombinované, kovový, vysokoteplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový trn pro kotvení kombinované vysokoteplotní izolace, složené ze spodní izolační vrstvy, na příklad z vápenokřemičitých desek, a z vrchní izolační vrstvy, na příklad z minerálních a keramických vláken, jež jsou připevněny k opláštění pece z kovového materiálu, přičemž spodní izolační vrstvou může být i opláštění z nekovového materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovový trn sestává z přidržovací části a z nosné části, vytvořené...

Zařízení ke kotvení žáruvzdorného zdiva komor koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229362

Dátum: 01.04.1986

Autor: Uherek Antonín

MPK: C10B 29/08

Značky: kotvení, baterie, komor, koksárenské, zdiva, žáruvzdorného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je provedení účinného zařízení ke kotvení žáruvzdorného zdiva komor koksárenské baterie. Za tím účelem sestává zařízení z tlačných elementů, rozmístěných po výšce každé kleštiny (l). Tlačný element sestává z tlačného trnu (2), uloženého v otvoru příruby (3) kleštiny (l) a jeho druhý konec je opatřen okem (4), ve kterém je na čepu (5) uložena kladka (6). Konce čapu (5) jsou suvně uloženy v drážkách (7) stojin (8) kleštiny (l)....

Pružné kotvení příček k širokorozponovým panelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 219807

Dátum: 15.10.1985

Autor: Cibulka Otakar

Značky: panelům, širokorozponovým, příček, pružné, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné kotvení příček k širokorozponovým panelům u stavebních konstrukcí, zejména tam, kde je nebezpečí různého průhybu stropních konstukcí jednotlivých podlaží a tím nebezpečí přenášení vertikálního zatížení z jednoho stropu na druhý přes příčku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že horní okovaný konec příčky je pevně připojen k nejméně jednomu zalomenému táhlu, jehož konce jsou pevně připojeny k širokorozponovým panelům - viz...

Kotvení vodítek klece výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224176

Dátum: 01.07.1984

Autori: Vojtěch Jaroslav, Valouch Lubomír

Značky: klece, vodítek, kotvení, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvení vodítek klece výtahu ve zděné výtahové šachtě připevněných ke konzolám, přičemž tyto konzoly jsou připevněny k čelní stěně šachty ve které je pevně uchycena zárubeň šachetních dveří výtahu jejichž rovina na straně výtahové šachty leží v rovině čelní stěny výtahové šachty, vyznačující se tím, že nejméně jedna z vodorovně uložených částí zárubně /3/ šachetních dveří výtahu, například práh /4/, je na obou stranách opatřena výčnělky /16/,...