Patenty so značkou «kotúča»

Zariadenie a metóda na výmenu brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19447

Dátum: 03.09.2013

Autor: Multhammer Hans-jürgen

MPK: B24B 27/00, B25J 11/00, B24D 9/08...

Značky: zariadenie, výměnu, metoda, kotúča, brusného

Text:

...vo vzťahu na azda kruhovitú čelnú platňu. Potom sa odoberajúci prst vdruhom pohybe vedie proti brúsnemu kotúču. Tento pohyb sa dá považovať ako axiálny pohyb vo vzťahu na čelnú platňu. Napnutie brúsneho kotúča sa dosiahne spolu s dorazovým prvkom a naplnaclm zariadením. Naplnacie zariadenie pohybuje najmenej jeden odoberajúci prst v smere dorazového prvku, čím sa brúsny kotúč napne medzi odoberajúcim prstom a dorazovým prvkom.0019 Potom...

Spôsob výroby kotúča optického filmového laminátu s polarizačným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16166

Dátum: 02.09.2011

Autori: Nakazono Takuya, Kitagawa Takeharu, Kamijo Takashi, Miyatake Minoru, Mori Tomohiro, Goto Shusaku

MPK: G02B 5/30, B32B 38/00

Značky: polarizačným, kotúča, laminátu, optického, filmového, spôsob, výroby, filmom

Text:

...na 5,0 alebo menej. Patentový dokument 1 uvádza, že napinanie pri vysokom pomere naplnania väčšom než 5,0 je extrémne náročné, za udržania stabilnej produkcie. Konkrétne sa tam opisuje. že okolitá teplota počas napínania je nastavená na 55 °C v prípadoch, kde sa ako termoplastový živicový ñlm používa etylén-vinylacetátový kopolymér, na 60 °C v prípadoch, kde sa ako termoplastový živicový film použlva nenaplnaný polypropylén. alebo na...

Spôsob výroby kotúča pásu laminátu s polarizačným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14655

Dátum: 02.09.2011

Autori: Kamijo Takashi, Mori Tomohiro, Kitagawa Takeharu, Nakazono Takuya, Miyatake Minoru, Goto Shusaku

MPK: G02B 5/30, B32B 38/00

Značky: pásu, filmom, výroby, polarizačným, spôsob, kotúča, laminátu

Text:

...procesu jednoosového napinania, v ktorom pomer napinania je obmedzený v rozsahu 2 až 5,ako sa uvádza vyššie. Čo sa týka dôvodov, prečo je pomer napinania obmedzený na 5 alebo menej, uvádza Patentový dokument 1, že naplnanie pri vysokom pomere napinania väčšom než 5 je extrémne náročné, za udržania stabilnej produkcie. Konkrétne sa tam opisuje, že atmosfericka teplota počas napinania je nastavená na 55 °C v prípadoch. kde sa ako...

Spôsob výroby kotúča pásu laminátu s polarizačným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14304

Dátum: 02.09.2011

Autori: Kamijo Takashi, Nakazono Takuya, Goto Shusaku, Kitagawa Takeharu, Miyatake Minoru, Mori Tomohiro

MPK: B26D 1/15, B32B 38/00, B26D 1/03...

Značky: filmom, výroby, pásu, spôsob, polarizačným, kotúča, laminátu

Text:

...4 m.0008 Spôsob oplsaný v Patentovom dokumente 1 je určený na uskutočňovanie napínania za zvýšenej teploty pomocou procesu jednoosového napínania, v ktorom pomer naplnania je obmedzený v rozsahu 2 až 5,ako sa uvádza vyššie. Čo sa týka dôvodov, prečo je pomer naplnania obmedzený na 5 alebo menej, uvádza Patentový dokument 1, že napínania pri vysokom pomere naplnania väčšom než 5 je extrémne náročné, za udržanie stabilnej produkcie. Konkrétne...

Pneumatická spojka bez prepojenia pružných dutých telies v tvare kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5276

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, F16D 29/00

Značky: prepojenia, telies, pneumatická, tvare, dutých, pružných, kotúča, spojka

Text:

...vynálezu je to, že záťažový krútiaci moment sa prenáša z hnacieho na poháňane teleso spojky jej kompresným priestorom tvorenýrn pružnýmí dutými telesami, ktoré sú po obvode v jednom rade tangenciálne rozmiesmené a plnené plynným médiom.Prenosom záťažového krútiaceho momentu kompresným priestorom danej spojky, teda pružnými dutými telesami plnenýrni plyrmým médiorn, dosiahneme kompresiu tohto média úmernú zaťaženiu, čím je práve...

Brzdový kotúč s nábojom brzdového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11627

Dátum: 25.08.2009

Autori: Botsch Siegfried, Quinger Christian, Wilke David, Steinhauer Thomas, Lesch Martin, Jäckel Klaus

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúča, brzdový, brzdového, kotúč, nábojom

Text:

...reze a obrázok 2 perspektívne zobrazenie jednej formy uskutočnenia brzdového kotúča podľa vyná|ezu v čiastočnom reze aobrázok 3 zobrazenie formy spojenia medzi trecím krúžkom a nábojom brzdového kotúča v reze. 0020 Trecí krúžok 10 zobrazený na obrázku 1 pozostáva z dvoch polovíc 12 a 14 trecieho krúžku, ktoré sú vzájomne spojené cez dištančné nopky 16, z ktorých nie sú za účelom lepšej prehladnosti zobrazené všetky. Volné priestory 18...

Spôsob a systém výroby kotúča optického filmového laminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17755

Dátum: 17.12.2008

Autori: Kitada Kazuo, Nakazono Takuya, Yura Tomokazu, Shimanoe Fumihito, Koshio Satoshi, Yamano Takayoshi, Kimura Kouji

MPK: G02F 1/13, G02F 1/1335

Značky: optického, výroby, systém, filmového, spôsob, laminátu, kotúča

Text:

...filmu PET na druhý povrch polarizátora.0009 Jeden zo spôsobov na poskytnutie polarizačného kompozitného filmu 11 ° s polarizátorom a ochranným filmom laminovaným na jeden alebo obidva opačné povrchy polarizátora s adhéznou vrstvou 12 na pripojenie k panelu W z kvapainých kryštálov obsahuje laminovanie nosičového ñlmu 14 s prenosnou adhéznou vrstvou,ktora sa tu vytvorila, na povrch polarizaćného kompozitného filmu 11 °, ktorý sa bude...

Použitie kotúča optického filmového laminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16451

Dátum: 17.12.2008

Autori: Shimanoe Fumihito, Nakazono Takuya, Koshio Satoru, Yamano Takayoshi, Kitada Kazuo, Kimura Kouji, Yura Tomokazu

MPK: G02F 1/1335, G02F 1/13

Značky: použitie, filmového, kotúča, optického, laminátu

Text:

...tilmu PET na druhý povrch polarizátora.0009 Jeden zo spôsobov na poskytnutie polarizačného kompozitného filmu 11 ° s polarizátorom a ochranným filmom Iaminovaným na jeden alebo obidva opačné povrchy polarizátora s adhéznou vrstvou 12 na pripojenie k panelu W z kvapalných kryštálov obsahuje laminovanie nosičového filmu 14 s prenosnou adhéznou vrstvou,ktorá sa tu vytvorila, na povrch polarizačného kompozitného filmu 11 °, ktorý sa bude...

Jemný brúsny kotúč na začisťovanie, použitie brúsneho kotúča a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11328

Dátum: 01.03.2007

Autor: Lavaire Flavien

MPK: B24D 13/08

Značky: použitie, kotúča, brusný, začisťovanie, jemný, kotúč, brusného, výroby, spôsob

Text:

...zŕn, alebo môže na jednej ploche obsahovať vrstvu, ktorá neobsahuje brúsne zrná.0018 V zmysle tohto vynálezu označuje ďalej výraz pracovný úsek plochu brúsneho kotúča, v kontakte s ktorou je možné vykonávať začisťovanie.0019 Úplne prekvapivo sa ďalej ukazuje, že na výrobu brúsnych kotúčov na začisťovanie podľa vynálezu je možné použiť spôsob výroby tenkých brúsnych kotúčov určených na rezanie, ktorý je známy z medzinárodnej patentovej...

Zostava reverzne prehnutého sanitárneho prietržného kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10020

Dátum: 02.03.2004

Autori: Miller Dean, Krebill Michael

MPK: F16K 17/16, B65D 90/36

Značky: prehnutého, reverzně, prietržného, sanitárneho, zostava, kotúča

Text:

...prietržné kotúče sú pre rôzne aplikácie preferované, lebo reverzne prehnutý kotúč bude otvorený pri tlaku blízkom tlaku pretrhnutia kotúča bez vytvárania únavy materiálu a poškodenia, ktoré často nastávajú u vopred pôsobiaceho kotúča, pokiaľ je kotúč v činnosti blízko tlaku pretrhnutia po dlhe časové obdobia. V patente US 4,512,171 Mozley je vysvetlená teória poradia operácií reverzne prehnutého prietržného kotúča bez čepele noža,...

Spôsob obrábania brzdového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1059

Dátum: 05.03.2003

Autor: Sammartin Roberto

MPK: B23Q 7/04, B24B 7/00

Značky: obrábania, brzdového, kotúča, spôsob

Text:

...vlastnosti a výhody vynálezu budú efektívnejšie ilustrované nasledujúcim podrobným opisomvýhodnêho uskutočnenia vynálezu, ktorý je daný len ako nijakoobmedzujúci príklad, s odkazom na pripojené výkresy, naobr. 1 až 3 znázorňujú tri rôzne kroky spôsobu podľavynálezu, obr. 4 V zväčšenej mierke detail z predchádzajúcichobrázkov V priebehu príslušného kroku spôsobu podľa vynálezu, obr. 5 V zväčšenej mierke pohľad, ktorý zodpovedá obr. 3 a...

Spôsob aplikácie tenkovrstvových bezpečnostných prvkov na podklady citlivé na teplo razením za tepla a takto vyrobené poloprodukty vo forme kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1060

Dátum: 13.12.2002

Autori: Stark Peter, Hofer Werner

MPK: B42D 15/00, B44C 1/17

Značky: bezpečnostných, takto, tenkovrstvových, ražením, citlivé, podklady, kotúča, vyrobené, prvkov, aplikácie, tepla, formě, teplo, spôsob, poloprodukty

Text:

...na lepidle taviteľnom za tepla, môžunevyhnutne vyžadovať použitie tlaku a teploty.Keď je v takých prípadoch podkladový materiál citlivý na teplo, môže dochádzať k problémom. Vyššie uvedené plastové fólie s magnetickými prúžkami slúžia zvyčajne napríklad ako krycie fólie na viacvrstvové občianske preukazy, šekové karty a podobne. Také plastové fólie majú preto na zadnej strane vrstvu za tepla taviteľného lepidla, aby sa zaistilo pevné...

Ochranný kryt pilového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260325

Dátum: 15.12.1998

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B27G 19/02

Značky: ochranný, pilového, kotúča

Text:

...byt -~ tak, ako je to v danom prípade - napojené -na odsávací ag-regávt 24 primárneho odsávacieho systémuj.1. Ochranný kryt piiovvého kotúče, pozostávajúci z teleso krytu, opíatreného na vstupnej časti zdvihacím kotúčom krytu a nini vý~ stupnej časti zúvesným Čepom, vyznačujúci sa tým. že na závesný čap 3 telesa 1 krytu je pripojený jeden koniec CÍVOÍPSIUGIP nej páky 4), ktorej druhý koniec je opatrený závažim 5 a ktorej stredná časť je...

Pohon horizontálneho pílového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1459

Dátum: 07.05.1997

Autor: Urban Štefan

MPK: F16C 25/08, F16C 35/07, F16C 35/04...

Značky: horizontálneho, pohon, pilového, kotúča

Text:

...je prostrednictvom kalibrického osadenía priruby centrovaný na prírubu hnacieho elektromotora. Toto riešenie zabezpečuje v dostatočnej miere súososť podperného ložiska s ložiskamí hriadeľa elektromotora. Použité naklápacie ložisko sa vyznačuje jednak podstatne vyššou únosnosťou a hlavne tým, že je schopné pri tomto trojbodovom uložení hriadeľa eliminovať prípadnú nesúososť,ktorá by mohla byť spôsobená výrobnými toleranciami súčasti...

Brúsne pásmo brúsneho kotúča pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270147

Dátum: 13.06.1990

Autori: Majer Igor, Ratulovský Ladislav, Tabaček Ľudovít

MPK: B24B 5/22

Značky: brusného, kotúča, brusné, brusky, bezhroté, pásmo

Text:

...volkoott odoboronáhc prtdovku no Jodoo otočonlo obrobku okolo ovojoj oo v brúotoooj nodzoro bozhrotoj brúoky o od gooootrlckáho nootovonto obrobku v brúotocoj oodzoro. súčasný vor brúonoho pt oo tvoronóho Jodnou plochou zvtorojůoou oo oooron pohybu obrobku v brúoioooj oodzoro nononný uholćťg uoožňujo zacnu chyby kruhovltootl obrobku len v oúvloloott o goonotrico kým nootovonin výšky obrobku nad opojntoou oo podlvoctoho o hrůolhcoho kotúčo o...

Spojka pozostávajúca z hnaného hrideľa, hnacieho aretačného a presuvného kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 267369

Dátum: 12.02.1990

Autor: Gašparík Stanislav

MPK: F41H 7/00

Značky: hnaného, spojka, aretačného, kotúča, přesuvného, hnacieho, pozostávajúca, hrideľa

Text:

...cez presuvný kotúč, pričom je hnaný hriadel odaretovaný. Poloha čapov v presuvnom kotúči a otvorov v hnacom, resp. aretačnom kotúči, je volená tak, aby zasunutie čapov do otvorov bolo možné iba v jednej vzájomnej polohe medzi presuvným a hnacím, resp. aretačným kotúčom. ľáto poloha je definovaná tzv. prepravnou polohou kanóna. Spojenie hnacieho kotúča s pákou paralelogramu a aretačného kotúča s nepohyblivým rámom. je rie CS 267 369 B 1...

Zariadenie na upevnenie elektrickej izolácie pílového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 264734

Dátum: 12.09.1989

Autori: Frais Jindřich, Klimek Milan

MPK: B27B 5/30

Značky: zariadenie, kotúča, izolácie, pilového, upevnenie, elektrickej

Text:

...osadenie pre pílový kotúč má väčší priemer ako hriadeľ, na prirube je upevnené matica rovnako z nevodivého materiálu s opačným zmyslom otáčania ako hriadeľ, medzi prirubou a maticou je pomocou kolíkov upevnený pílový kotúč, pričom priruba i matica s pilovým kotúčom a kolikmi sú na hriadeliVyšší účinok a výhody vynálezu sú v tom, že technicke vyriešenie priruby z elektricky àevodivého materiálu vylučujú prechod elektrického prúdu z obrábaného...

Tesniacie zariadenie kotúča brúsného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255400

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vavrovič Ján, Klimek Milan, Školník Juraj, Tvrdík Josef

MPK: B24D 11/00

Značky: pásu, kotúča, tesniacie, zariadenie, brusného

Text:

...priestoru a tiež ich tepelnú dilatáciu počas vytvrdzovania. Ďalšie výhody tesniaceho zariadenia spočivajú v tom, že umožnia rýchlejšie prestup tepla do stredu .kotúča brúsneho páse a» prehriatie kotúča V celom objeme. Tesneniepodľa vynálezu umožní rýchlejší prestup tepla a tým skrátenia vytvrdzovacieho cyklu na 25 pôvodného času.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornená tesniace zariadenie uložené vo vytvrdzovacom...

Snímač pracovnej plochy brúsneho kotúča pri brúsení ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244344

Dátum: 15.11.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Pokorný Petr

MPK: B24B 19/06

Značky: kotúča, snímač, ložiskových, brúsení, pracovnej, krúžkov, brusného, plochy

Text:

...ložiskový krúžok s pripevnenou radiälnou pákou má v priechodzej radiálnej drážke upnutý snimaci element hrúbky 0,1 až 1 mm prevyšujúci jeho priemer smerom k brúsnemu kotúču o 0,05 až 2 mm.Hlavnou výhodou snímača reznej plochy brúsneho kotúča pri brúseni ložiskovýchkrúžkov spočíva v možnosti stanoviť oddelene velkosť vplyvu orovnania a brúsenia na presnosť tvaru brúsenej plochy. Toto umožňuje operativnejšie eliminovať stupeň vplyvu...

Zapojenie elektronického systému pre automatickú kompenzáciu úbytku brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252854

Dátum: 15.10.1987

Autor: Tanuška Ladislav

MPK: G05F 5/00

Značky: úbytku, elektronického, automatickú, kompenzáciu, zapojenie, systému, brusného, kotúča

Text:

...23, čim ľllčl výstupe ČâISIOlVíiCĎEhO obvodu 17 sa vytvorí poirovnávací impuls. s vopred ~pľBjdV 01 eĺľlÄ 01 u dobou ltľVâlľlĺ-a zvod-plovewdvajúwoou ~č~.aeu pottrebněmu k nnájaizwdu brúsnelhlo łklotuča nia obrobok. Toroldaný -prúdojvý iralnsí-ortmáltor 2, ktoreho onsvoou prechádza prudlorvodiič 1 jedinej fázy motora bruslneho vtreiteznva dával rnza -suvojoin výstupe sIt-rsiedavý prúd lkíůůfý po uSDIEIĽIJGTIÍ V uemeurňvoveči 3 je...

Spôsob výroby obvodového profilu brúsneho kotúča na brúsenie profilov a tvarových líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: 242485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pakov Nikolaj Semjonovie, Pomazkov Vladimir Vasiljevie, Dubovik Anatolij Stipanovie

MPK: B24D 5/00

Značky: spôsob, profilov, tvarových, kotúča, obvodového, výroby, profilů, lišt, brusného, brúsenie

Text:

...funkčnej plochy brüsneho kotúča nie je potrebný ďalší špeciálny nástroj a tvarovaná lišta s priečnymi zárezmi zároveň vykonáva funkciu obrábacieho nástroja, čo je zároveň novým účinkom vynálezu. Využitím spôsobu podľa vynálezu sa zvýši produktivita práce,znížia sa náklady a ušetria sa pracovne sily na ručné dobrusovanie dielcov.Spösobom výroby obvodového profilu do valcového polotovaru brüsneho kotúča s väzbou z polyuretanu a brusiva...

Zariadenie na tvarovanie brúsiaceho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 237701

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pecko Augustín, Mikula Ján

MPK: B24B 53/065

Značky: tvarovanie, brúsiaceho, kotúča, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na tvarovanie brúsiaceho kotúča, ktoré má na zvislom suporte (8) konzoly (7), uloženej na pozdĺžnom suporte (2), upevnené rameno (13), na ktorom je prostredníctvom otočného čapu (14) otočne uchytené vedenie (30) obťahovacieho suportu (16), opatrené rybinou (24), v ktorej je posuvne uložený držiak (15) diamantu (20), pričom na vedenie (30) obťahovacieho suporta (16) je upevnený valček (23) a medzi povrch...

Mechanizmus na ovládanie dlžky posuvu a reverzáciu posunu pilového kotúča hlavne formátovacích rezacích píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249216

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ehn Tibor, Nikov Jordan

MPK: B27B 5/18

Značky: ovládanie, posuvu, dĺžky, hlavne, kotúča, mechanizmus, řezacích, formátovacích, pilového, reverzáciu, posunu

Text:

...s prestaviteľnými nosičmi snímačov, ktorá vedie pohybovú skrutku -s maticou a clon-ou uloženú V ložiskách a ložiskových telesách a ktorá je poháñaná hnacím kolesom s retazou.značnou výhodou mechanizmu podľa vynálezu je použitie jednoduchého reťazového prevodu lodvodeného od pohonu posuvo 4vého mechanizmu píly, ako aj jednoduchosť využitia pohybovej skrutky s maticou. Dalšou výhodou je malý zabudovaný priestor,prístupnosť pre nastavovanie a...

Zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 220262

Dátum: 15.02.1986

Autori: Berger Ján, Gutt Ján

Značky: úbytku, elimináciu, zariadenie, plynulú, rozbrusovacieho, kotúča

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na plynulú elimináciu úbytku rozbrusovacieho kotúča tak, že elektrický nevodivý rozbrusovací kotúč rozbrusuje materiál upnutý v elektricky odizolovanej čeľusti vytvorenej, z upínacích segmentov, na ktoré je zapojený elektrický prúd o malom napätí cez horný mikrospínač a elektrický obvod je spojený cez rozbrusovaný materiál, pričom rozbrusovaním sa obvod prerušuje, čím horný mikrospínač dáva impulzy k vráteniu...

Uloženie horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214913

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bakalík Jozef

Značky: ložiskových, opracovanie, uloženie, stroja, teliesok, horného, kotúča, guľkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovno merného rozloženia pracovného tlaku pri opracovaní guľkových ložiskových teliesok. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou uloženia horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok, ktoré pozostáva z dvojdielného púzdra tvoreného hornou častou 4 a dolnou časťou 5. Tieto sú opatrené závitom 8 pre upevnenie v otvore nosiča 6 a vnútornou guľovou plochou 9 pre uloženie guľovej nosnej časti 3...