Patenty so značkou «kotoučů»

Způsob tepelného zpracování válců a kotoučů, zejména pro válcování a rovnání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269138

Dátum: 11.04.1990

Autori: Machová Libuše, Holemář Alois

MPK: C21D 1/25

Značky: tepelného, válců, zpracování, kotoučů, válcování, zejména, rovnání, způsob

Text:

...kotoučů pro valcovúní a rovnúní jsou mimořádně příznivé podmínky při kalení, které nevyvolávají vznik vysokých strukturních a tepelných pnutí, která při dosavedních způsobech kalení způsobuji ohčna vznik trhlín. Nízka pnutí při kulcní příznivč ovlivňují dcľormace, takže je možné vollt menší přídavky na konečné opracování. Vzhledem k čàstečnému napuštění martenzitu při dochlazovúní v oleji není nutné popouštět okamžitě po kalení.Výsledkom...

Přípravek pro tvarování brusných kotoučů pro brusky na plocho

Načítavanie...

Číslo patentu: 268907

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: tvarování, brusných, kotoučů, přípravek, plocho, brusky

Text:

...Po spojeni připravku s brousicin strojeu nasleduje vyrovnàni podle osy přičnbho suportu 1, čin je připravek připraven k osazeni, zavislenu na operae 1, kterou je třeba udělat. Podle tohoto se voli kombinace výnennýeh časti, tj. kolbłnace výlinneho třmenu 5 I neznačeneho výeěnneho słnueoveho pravítko. Výmenná ašnusova pravítka se upinaji pomoci čepu do otvoru lg na přičnen suportu 1 a výměnné třoeny Iezi hroty lg v dlouhen raneni gg.Pro...

Výměnný třmen pro tvarování brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268089

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: třmen, tvarování, brousicích, kotoučů, výměnný

Text:

...tvary.Pŕíkladné provedení výmenného třmenu pro tvarování brousicích kotoučů podle vynálezu je znázorněno na přípojeném výkresu, a to na obr. 1 v bočním pohledu s ćástećným řezem a na obr. 2 v pohledu čelním.Využití predmetného výmenného třmenu je podmíněno využitím základního prípravku pro tvarování brouslcích kotoučů. V základné tohoto prípravku jsou hrotově uložena ramena, a v dalším z těchto ramen je rovněž hrotově uložen výměnný trmen...

Výměnný třmen pro tvarování brusných kotoučů drcením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268088

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rubáš Josef

MPK: B24B 53/08

Značky: třmen, drcením, brusných, kotoučů, výměnný, tvarování

Text:

...tvarů.Fřikladne provedení výmenného trmenu pro tvarování brousicích kotoučů drcením podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, a to na obr. l v bočnĺm pohledu 5 částečnými rezy a na obr. 2 v pohledu bočním.Využití poplsovaného výměnného třmenu je podmíněno využitím základního prípravku pro tvarování brousicícb kotoučú, v jehož základné jsou hrotově uložena ramena, a v dalším z těchto ramen je rovněž hrotově uložen výmenný třmen podle...

Zařízení pro výrobu stopek brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265875

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bubeníček Jaroslav, Kupka Dušan, Jedovnický Bohumil

MPK: B21D 28/22

Značky: zařízení, stopek, brusných, kotoučů, výrobu

Text:

...5. Vyhození stopky 5 z tvarové průtlačnice A s podélným drážkováním zajištuje vyhazovač Q. Úatrojí pro druhou operací eeetává z různých radiálních čelistí 1. uložených v pouzdře Q, jehož axiální pohyb v objímoe L 2 odvozený od tě 1 esag je převeden vnitřní kuželovou plochou gg na radiální pohyb pružných radíálních čelistí 1. stabilní zadní polohu pružné radiální čelieti 1, omezenou opěrnou podložkou Lg, zajištuje vnitřní pružina łl a vratný...

Způsob tváření výkovků kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263237

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bozděch Karel, Perlík Jiří, Bosman Josef, Plzeň, Bystřický Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: způsob, kotoučů, tváření, výkovků

Text:

...v důsledku pěchovacího procesu.Tato oblast, obsahující středové segregace z kovářekého ingotą vykazuje obvykle defekty značného rozsahu, které jsou odhalovány při ultrazvuková kontrole. vnější oblast má relativně stejný, stupeň deformace a nejsou s ní v zásadě žádné problémy. Relativně nejlepší výsledky jsou dosahovány u výkovků kotoučů vyráběných z elektrostruskově přetavených slitků, ale vysoké inves 263 237 tiční a výrobní náklady brání...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Szabó Géza, Magas László, Darin Sándor

MPK: B65G 47/26

Značky: zařízení, kruhu, uspořádání, dutých, válcových, například, kotoučů, plných, těles, podávání

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Zařízení k orovnávání brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262368

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovařík Karel, Brychta Zdeněk

MPK: B24B 53/02

Značky: orovnávání, zařízení, kotoučů, brousicích

Text:

...jsou pevně spojene příčníkem, ke kterému je připevněno orovnávací rameno s profilem tvaru U, které má na koncích amen profilu připevněné orovnávscí nástroje. Při přímočsrém pohybu pinol s rsmeny je prováděno orovnávání obou bronsicích kotoučů, přičemž vodicí lišta obrobku na straně orovnání prochází mezerou mezi rameny, takže není nutno provádět její demontáž před orovnávscím cyklem. Nevýhodou tohoto provedení je, že vedení pinoly musí být...

Zařízení pro orovnávání brusných kotoučů pod úhlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258930

Dátum: 16.09.1988

Autor: Korbáš Ladislav

MPK: B24B 53/04

Značky: kotoučů, brusných, orovnávání, úhlem, zařízení

Text:

...přilehlé k hřídeli âá našroubován mikrometrický šroub gg. Na protilehlé straně mikrometrickéhn šroubu gg je nasunuto kohňko 3 se stupnlcí zajištěná pojistným kolíkem gg. Do protilehlé strany pinoly 32 je vložen orovnávací nástroj 53.Suport 33 je dále opatřen ve své spodní části ozubeným hřebenem 23 do něhož zapadá ozubenć kolo gg se šikmým ozubením. Ozubené kolo gg je umístěno v tělese li pravítka na hřídelí 3 a zajištěno pérem gg. Hřídel...

Způsob výroby drásacích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236204

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hájek Alois, Kloubec Ludvík, Ševela Petr, Hájek Jiří

MPK: C14B 1/48

Značky: kotoučů, drásacích, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení výroby drásacích kotoučů, zejména pro drásání záložky napnutého svršku obuvi. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že do lisovací formy (2) se vloží předem připravený kotoučový kartáč s ocelovými dráty (13) a potom se zbylý prostor tvarovací dutiny (22) zaplní elastomerním nebo plastickým materiálem (s). Kotoučový kartáč se ustředí nosným prstencem (11) na středicím čepu (23) lisovací formy (2). Vynálezu lze využít při...

Směs pro výrobu brousících nástrojů, zejména brousících kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236202

Dátum: 01.02.1988

Autori: Srbek František, Mostecký Jiří Akademik, Vodička Luděk, Crha Rudolf, Kiefman Josef

MPK: B24D 3/28, B24D 3/34

Značky: směs, nástrojů, brousicích, kotoučů, zejména, segmentů, výrobu, kamenů, pilníků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro výrobu brousicích nástrojů, zejména brousicích kotoučů, segmentů, kamenů a pilníků, lisováním z brusné směsi s následným vypalováním. Brusná směs podle vynálezu obsahuje 94,5 až 97,5 % hmot. brusného zrna a keramického pojiva a 2,5 až 5,5 % hmot. vztaženo na hmotnost brusné směsi, zpevňovacího prostředku tvořeného 80 až 95 hmot. díly sulfitové pryskyřice a 5 až 20 hmot. díly vodného 8 až 15% roztoku polymeru...

Emulgační koncentrát pro přípravu emulze k chlazení diamantových kotoučů při broušení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254462

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vintner František, Kolář Jan

MPK: C10M 105/50

Značky: emulgační, emulze, chlazení, broušení, přípravu, kotoučů, koncentrát, diamantových

Text:

...chloru V chlořparafinech minimálně 30 hmotnostnĺch. Dále koncentrát obsahuje 40 až 80 hmotnostních dílů emulgátorů a stabilizátorů a 1 až 10 hmotnóst~ nich dílů alkanolaminborátů, s počtem uhlikú v molekule C 2 až CB, kde maximální hodnota pH 10 vodního roztoku je 8,5.Optimální tlouštka filmu, vytvořeného mezi kotoučem a sklem, se v provoze reguluje volbou koncentrace emulze, s přihlédnutim k velikosti zrna použitého diamantového kotouče....

Způsob výroby velmi tenkých řezacích diamantových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245162

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dolanský Vladimír

MPK: C25D 5/00

Značky: tenkých, diamantových, velmi, výroby, řezacích, kotoučů, způsob

Text:

...se galvanícky nenese vrstva 2 niklu, nsąvceného diamsntovým praohen o tlouětce 0,03 am. Nosné tělo l s vrstvou 2 se upne do leptacího prípravku, snázorněného na obr. 4. Nosné tělo l se upne mezi epodní pružnou vlozku á a vrchní pružnou vložku 1. Spodní pružná vložka á je podložena upínací deekou 1 |, do níž je zaěroubován středící čsp m, opatŕený závíten. Vrchní pružná deska 1 se přitlačuje na nosné tělo j, naticí 2, naěroubovaaou na středící...

Zařízení pro opravy tvaru profilu obvodových drážek kotoučů a kladek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240906

Dátum: 01.10.1987

Autor: Poláeek František

MPK: B66B 7/00

Značky: obvodových, zařízení, profilů, opravy, tvaru, drážek, kotoučů, kladek

Text:

...drážek kotoučů a kladek s obvodovou drážkou je tak bezpečně, spolehlivě, pevně a jednoduše uloženo přímo na opravovaný hnací lanový kotouč výtahového stroje, přičemž se k jeho pevné fixaci, nutné pro přesné opracovaní opravovaných dražek, využívá jeho opraco - 2 - 240396vaného obvodu. Proti nežádoucímu pohybu po obvodu opravovaného kotouče je zařízení stabilizováno pomocí jednoduché opěrky k pevnému bodu ve strojovně výtahu, zejména k...

Zařízení k vyztužení a udržování vzdálenosti kotoučů kladivového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244829

Dátum: 14.08.1987

Autori: Šašek František, Rauner Jan

MPK: B02C 13/26

Značky: vzdálenosti, vyztužení, kotoučů, kladivového, udržování, rotoru, zařízení

Text:

...g. Každý nosný hřídel g kladivo i je zajištěn proti axiálnímu posunutí obvyklým prostředky na vnějších stranách obou vnějších kotoučů g.Všechna kladiva 4, ležící v ŕadě vedle sebe, jsou ulozene společně na jednom nosném hłídeli g. Jak ukazuje obr. 2, jsou všechny nosné hłídele § kladiv 4 uspořádaný ve stejných vzdálenostech na kružnici soustředné s rotorovým hrídelem l.Na každém kotouči g jsou na obvodu k vyztužení a udržoväní vzájemné...

Způsob zjišťování řezivosti brousicích kotoučů a brusitelnosti materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252173

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 19/06, G01N 3/56

Značky: materiálů, brousicích, brusitelnosti, provádění, kotoučů, způsobu, řezivosti, zařízení, zjišťování, způsob, tohoto

Text:

...11 a k přítlačnému zařízení 7 je čelné připojeno další čidlo 9 pro měření úbytku materiálu. Proti brousicímu kotouči 2 je umístěn V přítlačném zařízení 7 vzorek 5. Toto přítlačné zařízení 7 je uloženo na pohybovém zařízení 1 D pro najetí a odjetí se vzorkem 5. Pro zjišťování řezivostí brousicího kotouče 2 je vzorek 5 z etalonového materiálu a alternatívne pro zjišťovánĺ brusitelnosti materiálu je etalonový zase brousicí kotouč 2.Při...

Způsob lisování tvarových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chlebovec Jozef, Euba Štefan

MPK: B24D 5/00

Značky: lisování, kotoučů, způsob, tvarových

Text:

...stavu.Princíp uvedeného způsobu je zřejmý z přiložených -výkresů, které znázorňují lisování tvarového kotouče a funkci zařízení.Na přiložených výkresech obr. 1 znázorňuje lísovací formu tvořenou pláštěm 1,spodním razníkem 2, trnem 3, ve které jedo roviuny rozhlrnuta lisovací směs 4, obr. 2 znázorňuje zhutnění liisovací směsi 4 předlisovacím razníkem 5 v místě, kde bude výsledný výlisek silnejší, na obr. 3 je znázorněna lisovací směs 4 po...

Zařízení pro plynulou poloautomatickou záměnu lešticích kotoučů u obuvnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232183

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ferdus Pavel

MPK: A43D 95/16

Značky: stroje, poloautomatickou, obuvnického, kotoučů, zařízení, lešticích, záměnu, plynulou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou poloautomatickou záměnu lešticích kotoučů je určeno pro obuvnické stroje používané ve výrobě a při opravách obuvi. Je tvořeno otočnou hvězdicí jako nosičem lešticích kotoučů, která je uložena na prvním čepu a pevně spojena s ozubeným kolem, s nímž je v záběru ozubený pastorek. Ozubený pastorek je otočně uložen v náboji a opatřen druhým čepem upraveným na pístnici válce, který je opatřen vrchní a spodní tryskou.

Nástroj k orovnávání brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234690

Dátum: 01.01.1987

Autor: Milis Ladislav

MPK: B24B 53/12

Značky: brusných, orovnávání, nástroj, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj k orovnávání brusných kotoučů je tvořen diamantem uloženým v těle nástroje, které je opatřeno dosedací upínací plochou pro upnutí k magnetickému stolu brusky. Nástroj podle vynálezu se vyznačuje tím, že jeho dosedací upínací plocha je tvořena nejméně dvěma navzájem k sobě různě orientovanými plochami, např. pravidelným čtyřbokým jehlanem. Výhodou nástroje podle vynálezu je při opakovaném střídání dosedací plochy, kterou je nástroj upnut...

Zařízení k ustavování orovnávače brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223642

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Oldřich, Růžička Miroslav, Keřka Jaromír, Mirsch Miroslav

Značky: zařízení, brousicích, ustavování, orovnávače, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k přesnému ustavování orovnávače brousicích kotoučů obzvláště u brousicích strojů na broušení otvorů a pro broušení vnitřních zápichů. Zařízení pracuje tak, že orovnávací diamant se v držáku ustavuje pouze hrubě, přičemž vlastní přesné nastavování se provádí pomocí elektronického řídicího systému.

Kovadlo kovacího hydraulického lisu pro výrobu kovových desek a kotoučů ze špalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221588

Dátum: 15.02.1986

Autori: Turoň Slavomír, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

Značky: kovadlo, špalků, desek, hydraulického, kotoučů, kovových, kovacího, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření kovadla kovacího hydraulického lisu, které se při kování pootáčí. Za tím účelem sestává kovadlo z kovové obdélníkové desky (1), která je na horní straně opatřena válcovým čepem (2), k jehož čelu je připevněna příruba (3) většího průměru, než je průměr válcového čepu (2). Čep (2) je uložen v ose držáku (5) tvaru dutého válce, z jedné strany ukončeného vnitřním osazením, které je na vnitřní straně přivrácené k přírubě...

Zařízení pro kování výkovků děrovaných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215286

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kajer Stanislav, Schober Reiner

Značky: výkovků, kovaní, děrovaných, kotoučů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení materiálových a mzdových nákladů při výrobě výkovků děrovaných kotoučů. Dosud se tyto výkovky vyrábějí volným kováním pod kovacími lisy. Takto zhotovené výkovky mají v důsledku nepřesnosti a excentricity velké přídavky na obrábění. Výroba kováním v zápustce je omezena potřebou zápustkových bucharů abnormálních parametrů. Snížení materiálových a mzdových nákladů se realizuje pomocí zařízení pro kování výkovků...

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227132

Dátum: 01.01.1985

Autori: Stejskal Michal, Buryan Petr, Mitera Jiří, Treml Petr, Kozák Petr

Značky: mazání, chlazení, kotoučů, prostředek, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů při úpravách povrchu před galvanickým pokovením, vyznačující se tím, že je tvořen 50 až 85 hmot.% reakčního produktu vyšší mastné kyseliny obsahující 10 až 20 atomů uhlíku, s výhodou 16 nebo 18 atomů uhlíku, s alkoholaminem, například monoetanolaminem, dietanolaminem nebo trietanolaminem, vzniklého kysele katalyzovanou reakcí při molárním poměru složek 1 mol etanolaminu ku 0,7 až 3 molům mastné...

Mechanizmus přesunování kotoučů variátoru osnovního regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227130

Dátum: 01.01.1985

Autori: Slezák Adolf, Kuchařík Alois, Rotrekl Otto, Chmelík Milan

Značky: osnovního, kotoučů, stroje, regulátoru, tkacího, variátoru, mechanizmus, přesunování

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus přesunování kotoučů variátoru osnovního regulátoru tkacího stroje s diferencovanou změnou axiální vzdálenosti kuželových kotoučů v obou párech variátorových kuželových kotoučů vyznačený tím, že délka (L2) pák (7,9) a délka (L3) táhla (8) jsou dány vztahem 0‹L2‹C/2, L3‹ ?B2 + C2, kde (B, C) jsou vzdálenosti otočných čepů (10, 11), a při přesunu kotoučů (2, 3) odpovídá diferencovaná axiální vzdálenost obou párů variátorových kotoučů...

Zařízení ke kopírování hladkých křivek, zejména pro tvarování brousicích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216759

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rychlík Zdeněk, Cvejn Jaromír, Novotný Pavel, Filip Viktor, Dostrašil Ladislav

Značky: hladkých, tvarování, zejména, křivek, kotoučů, kopírování, zařízení, brousicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke kopírování hladkých křivek, zejména pro tvarování brusných kotoučů a řeší otázku rozsahu tvarů a rozměrů nastavitelných na jednom zařízení a otázku nároků na přesnost výroby. Jeho podstata spočívá v tom, že kopírovací hlavice je hybně uložena na pružném nosníku, ke kterému je připojeno napínací zařízení.

Spojení brzdových kotoučů, zejména u kolejových vozidel, sestávající z pryžových kuželových pouzder

Načítavanie...

Číslo patentu: 217616

Dátum: 15.09.1984

Autor: Munkow Helmut

Značky: pryžových, zejména, vozidel, kolejových, kuželových, sestávající, spojení, kotoučů, pouzder, brzdových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká spojení brzdových kotoučů, zejména u kolejových vozidel, sestávající z pryžových kuželových pouzder, jež jsou po dvou upravena mezi brzdovým kotoučem a nábojem, upevněným na brzděné ose a jsou nesena lícovaným šroubem. Vynález řeší problém, jak vytvořit při minimálním technickém nákladu spojení pryžovým kuželovým pouzdrem mezi nábojem a třecím kotoučem brzdového kotouče tak, aby brzdicí momenty byly optimálně pružně přenášeny a...

Zařízení pro polohování polovodičových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215874

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sauerbrei Paul, Herzog Hans-ulrich, Siegel Peter, Leuschke Siegfried, Koch Kurt

Značky: zařízení, polovodičových, polohování, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro polohování polovodičových kotoučů s tětivou na jejich obvodu ve směru souřadnice (. Zařízení sestává z otočného stolu k uložení a otáčení polovodičového kotouče a z kluzného posuvného ústrojí se dvěma fotoprvky, které slouží k přerušování otočného pohybu stolu. Jako kluzné posuvné ústrojí jsou podle vynálezu uspořádány vodicí saně radiálně posuvné vzhledem ke stolu a opatřené na své čelní straně souměrně...

Uspořádání spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214418

Dátum: 01.07.1984

Autori: Veleba Stanislav, Černý Jan, Partika Antonín, Olšovský Petr

Značky: brzdy, kotoučů, segmentů, třecích, uspořádání, diskové, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy, podstata vynálezu spočívá v tom, že vždy dva sousední segmenty 1 jsou spojeny kloubovou spojkou 10, která se skládá alespoň z jedné vnější části 11, alespoň z jedné vnitřní části 12, které jsou tvořeny tělesem, patřeným po stranách kruhovými výběžky 14, 15 a z vložky 13 se čtyřmi úkosovými plochami 16. Kloubová spojka je svými kruhovými výběžky 14,15 uložena v otevřených válcových...

Způsob opracování drátů drásacích kotoučů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222792

Dátum: 01.02.1984

Autori: Polaštík Josef, Kačer Jiří, Branný Dušan

Značky: zařízení, kotoučů, způsobu, způsob, opracování, drásacích, drátu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit opracovavání drátů drásacích kotoučů, zejména pro drásání povrchu usní. Dráty se opracovávají při otáčení drásacího kotouče v kružnici požadovaného průměru. Zařízení sestává z otočného trnu pro upnutí opracovávaného drásacího kotouče a z vřetena, na němž je upnutý řezací kotouč pojený pryží. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se dráty předem slisují po celém obvodu opracování a ve slisovaném stavu se...