Patenty so značkou «kotoučových»

Skládací zařízení kotoučových rotaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253260

Dátum: 15.10.1987

Autori: Günter Heinrich, Sehan Kurt

MPK: B41F 13/56

Značky: rotaček, zařízení, kotoučových, skládací

Text:

...cmanbuoaaunoü B npononbnon u B nonepeqnou Hanpaaneunn nponyxunuI 2 3. Hoxesoň uunnup I HMEGT na Hqxa 8, npnqeM pacçwonnue Memny HHMH cooTrBeTcTnyeT nnuue no py 6 KeV 1. Hanec, on Hneer nne ameMKH 9 nan BCTQBHRGMMX 5 na 3 oBo~coönpaTenbHmü uunnnp 2 Hoxeñ 16. Hoxn 8 paôoramr c TDEMH cKoM 5 HHHpoaaunmnn Kaxmň coorsercwnenuo c onnnn rpaweeummu panou 10, paBHOMepH 0 pacnpéeneHHuMu no okpymnocru naaono-coönparenbnoro unnnnpa 2 Mapaauama ll....

Zařízení pro automatické válcováni na kotoučových válcovačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240643

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fekete Márton, György Lajos

MPK: B21H 3/02

Značky: válcování, kotoučových, zařízení, automatické, válcovačkách

Text:

...válcování provádét na dvou pevných podpěrných pravítkách, pomocí péčky koncového spínače, oddělovacího a odváděcího skluzu.Použitím nového zařízení se docílí automatického současného oboustranného válcování závrtných šroubů dalších rozmčrd. Odstraní se naméhsvé ruční práce, zkrátí se výrobní čIs jednoho kusu, zlepší se pracovní prostředí e zpřesní souosost válcovéní závitů přesných uložení.Na připojeném výkresu je znézorněno provedení nového...

Zařízení ke zkoušení elektricky řazených kotoučových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249005

Dátum: 12.03.1987

Autor: Furman Jan

MPK: F16D 67/02

Značky: kotoučových, ražených, spojek, zařízení, zkoušení, elektricky

Text:

...je zřejmý z výkresu, na němž obrazek 1. znázorňuje schéma zařízení pro zkoušení elektricky řazených kotoučových spojek se dvěma stojany a obrázek 2. schéma elektrického zapojení pro ovládání zařízení. ąZařízení podle vynálezu tvoří dva stojany 3, 5. V prvním stojanu 3 je na hřídeli Q hnaoí část 1 a hnaná část lg spojky,ve druhém stojanu A jsou na hřídeli 13 unššeč lg brzdy lg a zatěžujícíčlen li. Hřídel Q V prvním stojanu 3 a hřídel lg...

Samočinně zvedatelný ochranný kryt kotoučových pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 218497

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pála Miloslav, Vinčálek Vladimír

Značky: kotoučových, zvedatelný, ochranný, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinně zvedatelný ochranný kryt kotoučové pily s náběhem pro vsunutí materiálu, vyznačující se tím, že na tělese (7) ochranného krytu s čelním a bočními průzory (5) je v přední části upevněn náběh (2) pro vsunutí materiálu a zařízení (3) pro usnadnění posuvu materiálu a zamezení jeho zpětné vrhu, s výhodou umístěné pod dolním koncem náběhu (2) pro vsunutí materiálu, a k zadní části tělesa (7)ochranného krytu je upevněn náběh (11) pro...

Stavitelný bezpečnostní ochranný kryt kotoučových pil s rozpěracím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217353

Dátum: 01.09.1984

Autor: Psota Michal

Značky: stavitelný, ochranný, kotoučem, rozpěracím, bezpečnostní, kotoučových

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelný bezpečnostní ochranný kryt kotoučových pil s rozpěracím kotoučem, sestávající z bezpečnostního krytu, dvojchodého šroubu s drážkou, ovládací hlavou s ovládacími a fixačními pákami, kotoučového rozpěru, pákovým systémem, stavěcím zařízením, seřizovacím šroubem, ochrannými plechy a ochrannou mřížkou, bezpečnostní západkou, vyznačující se tím, že na ochranném bezpečnostním krytu (7), je upevněn dvojchodý šroub (3) a drážkami (2), na...

Zařízení pro výrobu kotoučových obráběcích nástrojů broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213647

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kašpar Ladislav, Lacina Václav

Značky: nástrojů, výrobu, obráběcích, kotoučových, zařízení, broušením

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu kotoučových obráběcích nástrojů broušením, opatřené dvouramenným kroužkovým mechanismem pro úhlové nastavení volitelné pracovní polohy, vyznačené tím, že sestává z nosného tělesa (l) tvořeného pravoúhlým ramenem o rozdílné délce částí remene, s unášecím trnem (2), přičemž kratší část ramene nosného tělesa (1) je opatřena prvním mikrometrickým šroubem (23) pro nastavení horizontální polohy zařízení a delší část ramene nosného...