Patenty so značkou «kotoučový»

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 244765

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žák Pavel, Bilunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstreil Libor

MPK: F16K 15/10

Značky: ventil, zpětný, zejména, kotoučový

Text:

...varianty provedení jazyku v opěrné drçsce zpětného ventilu a na obr. 10 je znázorněna varianta provedení obvodové drážky v jednom z vodících žeber tě 1 esa zpětného ventilu Z ObÍo lo N . VZpětný ventil podle vynálezu, znázornený na obr. l je tvo řen těleseml opatřeným vstupní částí g a výstupní částí 12.Uvnitř tělesa 1 je na vstupní části l vytvořeno .sedlo 9,2, na které v uzavřeném stavu ventilu dosedá kuželka g deskového tvaru. Dále jsou v...

Kotoučový odvalovací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239034

Dátum: 01.11.1987

Autor: Liškutín Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: kotoučový, odvalovací, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučový odvalovací dopravník, kterým jsou přepravní pomůcky s vypalovaným materiálem vedeny tunelovou pecí a jejím žárovým pásmem. Na bočních stěnách tunelu jsou pevné výstupky, po nich se volně odvalují kotouče a na nich pomocí výstupků na přepravních pomůckách je s nimi unášen i materiál určený k výpalu.

Rotační bubnový nebo kotoučový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 241469

Dátum: 15.09.1987

Autor: Alig Leo

MPK: B01D 33/06

Značky: rotační, bubnový, filtr, kotoučový

Text:

...4 a trysky 4 je znázorněnna obr. 2. Při provozu zařízení podle vyná lezu jsou vždy tryską 3. a výstupní otvor od sebe vzdáleny, čímž se dosahuje pomocí trysky 3 a výstupního otvoru 4 účinku proudového čerpadla. Na obr. 2 je dlouhou šípkou A vyznačen proud vzduchu nebo páry vstrik-ovaněho tryskou 3 do výstupního otvoru 4. Krátkou šlpkou B je znázorněno nasá vání proudu vzduchu výstupním otv-oremdvlivem proudu vyznačeného dlouhou šípkou A....

Kotoučový chladník pro chlazení a přepravu polotovarů, zejména plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239084

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hanel Ivan, Šlesinger Miroslav, Karhan Gerhard

MPK: B21B 43/00

Značky: polotovarů, chlazení, plechů, kotoučový, prepravu, zejména, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Snížení účinku sálavého tepla od žhavých přepravovaných materiálů na ložiska hnaných hřídelů a tím zvýšení jejich životnosti při jednoduchém konstrukčním řešení, které umožňuje sériovou výrobu a unifikaci jednotlivých dílů. Uvedeného účelu se dosáhne kotoučovým chladníkem podle vynálezu, sestávajícího z jednotlivých řad hnaných hřídelů 1, umístěných vedle sebe, jež jsou opatřeny dopravními kotouči 2 a jsou na svých koncích uloženy v ložiskách...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 239081

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kovář Valter, Vaněk Milan, Kropáček Jaroslav, Sedláček Vlastimil

MPK: F16K 15/08

Značky: kotoučový, zpětný, ventil, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru armatur a týká se zpětného ventilu, zejména kotoučového, v jehož tělese jsou zhotovena vodicí žebra a sedlo pro deskovou kuželku. Ve vodicích žebrech je zhotovena obvodová drážka, ve které je zasunuta opěrná deska a alespoň v jednom vodicím žebru je zhotovená axiální drážka. Mezi opěrnou deskou a kuželkou je umístěna pružina. Podstatou řešení je, že opěrná deska je zajištěna proti vypadnutí zajišťovací pružinou uchycenou...

Kotoučový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233953

Dátum: 01.12.1986

Autori: Res Jan, Prinz Karel

MPK: B02C 7/00

Značky: kotoučový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zjednodušit a zlevnit montáž spodního dílu mlýna. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že spodní díl mlýna se skládu z kruhového rámu (1) uspořádaného kolem mlecí mísy a majícího například skříňový průřez, na jehož horní straně jsou uspořádány ložiskové kozlíky (2) pro uložení kyvadel a na spodní straně proti ložiskovým kozlíkům (2) jsou podpěry (3), které se opírají o společný základový rám (4), přičemž kruhový rám (1) se skládá...

Kotoučový válcový závěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 231184

Dátum: 15.06.1986

Autori: Saari Simo Veli-pekka, Martikainen Kaarlo

MPK: E05B 21/06

Značky: kotoučový, závěr, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučový válcový uzávěr, obsahující neotáčivý válcový plášť a v něm otáčivý dutý válec uzavírající v sobě větší počet stavítek otočných s pomocí klínu závěru ze zajišťovací polohy, v které udržují otáčivý dutý válec zajištěný ve vztahu k neotáčivému válcovému plášti, pod určitým úhlem stanoveným jednotlivě pro každé stavítko ve shodě s otvírací sestavou závěrného ústrojí, do uvolňovací polohy, v které je dutý válec volně otáčivý ve vztahu k...

Kotoučový plastový biodisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 229242

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kupf Lubomír, Hrašeovă Věra, Korytánek Milan

MPK: C02F 3/00

Značky: plastový, kotoučový, biodisk

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučový plastový biodisk biologických kontaktorů pro čištění odpadních vod, jehož funkční plochy jsou opatřena tvarovanými funkčními výstupky a zesíleny křížovými výztužnými žebry a obvodovou výztuhou, má v každém výztužném žebru vytvořen nejméně jeden dosedací výstupek.

Kotoučový dynamometr pro měření síly v kotvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221467

Dátum: 15.02.1986

Autor: Čermák Zdeněk

Značky: síly, kotvách, měření, dynamometr, kotoučový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, které slouží pro kontrolní měření v oboru předpínací techniky používané v inženýrském stavitelství. Je určeno pro dálkové dlouhodobé měření velikosti síly velkých předpínacích jednotek. Kotoučový dynamometr podle vynálezu tvoří v podstatě ocelový kotouč stabilně podložený pod kotvou předpínací jednotky. Měřená síla je úměrná velikosti průhybu, který je zaměřován dálkově pomocí tenzometrického prvku. Měrný prvek sestává...

Kotoučový chladník

Načítavanie...

Číslo patentu: 221306

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šlesinger Miroslav, Prokop Jan, Koláček Jaroslav

Značky: kotoučový, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučového chladníku s hnanými kotoučovými hřídelemi (1), na kterých je každý kotouč (2) opatřen nákolkem nejméně ze dvou dílů (3, 3`), jehož boční stěny jsou kolem jeho vnitřního otvoru zešikmeny směrem k jeho obvodové ploše. Kotouč (2) je z jedné strany osazen na větší průměr a vnitřní boční stěna osazeni je tvořena šikmou plochou. Šikmá plocha osazení kotouče (2) a šikmé plochy dílů (3, 3`) nákolku jsou na sebe přitlačeny...