Patenty so značkou «kotouče»

Zvukoizolační pohyblivý kryt pilového kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260241

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavílek Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 19/02

Značky: zvukoizolační, pohyblivý, pilového, kotouče

Text:

...snížení hluku samotným zvukoizolačním krytom pilovćho kotouče, bez zatížení 4 - 5 aom, při zatížení 7 9 aom), umožňuje msnipulaci s obriběnými předměty při respektování technologie řezání v celém rozsahu. Účinnost samotného tlumícího tunelu s pohyblivou zástěnou je dle podmínek až 12 dB(A)oZvukoizolační kryt podle vynúlezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 značí příčný řez zařízením, obr. 2 celkový pohled ňa...

Zařízení k orovnání brusného kotouče z kubického nitridu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270791

Dátum: 12.07.1990

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 53/047

Značky: zařízení, kotouče, orovnání, brusného, kubického, nitridů

Text:

...z kubického nitrídu boru podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom,že aestávé z držáku diamantového hrotu pevně uloženého ve vřetenu, přičemž ose držáku je vůči ose diamantového hrotu exeentricky vyosena a svírá vůči ose brusného kotouče úhel menší a nebo větší než 90 °.výhodou řešení podle vynálezu oproti dosavadním známým řešením je současné orovnání a obnažení brusných zrn při zachování potřebné kvality orovnání brusného kotouče....

Orovnávací zařízení pro orovnávání brousícího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265695

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eisman Vladimír

MPK: B24B 53/065

Značky: brousicího, zařízení, orovnávací, kotouče, orovnávání

Text:

...3 e oboueměrným hydraulickým válce 4,. jehož píst 2tverovéú orovnávací hlavy g je opaiřen hřebenovým oznbenínmg,zabírajícín do peniaz-ku 1 na hřideli .g uložené otočněĺv tvarové orovnávací hlavě g, kde na hřídeli § je npevněna hnací -řemeniee 9 k .níž je upevněn pások lg s dvěma větvemi, upevněným rovněž na hnané řemenici lll.4 spojené e otočnýn třnenen làv .něnž je nastavitelné upevněn orovnávecí dianant Q. Pásek lg má v jedné své...

Způsob výroby diamantového kotouče s přerušovanou brusnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265675

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jech Miroslav

MPK: B24D 5/06

Značky: výroby, prerušovanou, brusnou, způsob, kotouče, diamantového, vrstvou

Text:

...trojúhelníka o vrcholovém úhlu 45 až 60 ° a výěce odpovídající 1/2 šířky brusně plochy a při orientaci vrcholů zubů obou protichůdných kruhů kolmo proti sobě jsou vytvořený segmenty ve tvaru kosočtverce a při vzájemněm posunutí vroholů zubů o 1/4 až 1/2 rozteče, vznikne uspořádání brusně vrstvy do tvaru ozubeného prstence. Uvedená brusná směs je s obsahem diamantového prachu především kovového nebo kovověkeramického charakteru.Pokrok ve...

Zařízení k polohování hnacího kotouče pro otáčení pracovního stolu stolového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263748

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kasenčák Petr, Novák Václav, Brůha Jiří

MPK: B24C 3/20

Značky: kotouče, polohování, pracovního, tryskače, zařízení, otáčení, hnacího, stolového, stolu

Text:

...čepy kyvně uložena ve stojanu pevně spojeném s rámem stolového tryskače a dále je nosné konzola spojená s pístnicí pracovního válce, který je svým koncem kloubově přichycen k rámu stolového tryskače.Výhodou zařízení k polohování hnacího kotouče podle vynále zu je, že hnací kotouč mění automaticky svoji polohu vzhledemk hnanému kotouči. Při pracovním cyklu působí hnací kotouč na hnaný kotouč stálou přítlačnou silou bez ohledu na velikost...

Radiusové orovnávací zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263448

Dátum: 11.04.1989

Autor: Černík František

MPK: B24B 53/065

Značky: orovnávání, brousicího, zařízení, kotouče, radiusové, orovnávací

Text:

...orovrxávaeízařízení l. ľříčný etůl 2 nenaznačené rusky má vlastní eamočínnč před každým orovnáním ha-oneíeího kotouče .g půeobíeí konpenzaei způeohujíeí přieunutí příčného stola g brueky a tím i orovrxávaeíh diamentu í blíže k broueíeímu kotoši 19. Na pevná čáeti łorovnev eího zařízení hrobe pŕeetavitelněho na vedení g tvaru I, je upe nino zařízení pro delší jemnou ruční konpenzaei 5 příeuvu orovnávaeího diamantu á zakončené operným...

Zařízení ke středění tvarového brusného kotouče a k natáčení broušené součásti do přesně orientované polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263047

Dátum: 11.04.1989

Autori: Galáň Mojmír, Zahorana Jan

MPK: B24B 19/08

Značky: orientované, tvarového, přesné, středění, kotouče, polohy, zařízení, broušené, brusného, součástí, natáčení

Text:

...kotouče,a obr.4 je alternativní provedení seřizovací šablony z obr.3.Podle vynálezu sestává zařízení 1 ze základové desky g,uložené na pracovním stole neznazorněné brusky na plocho. Na základové desce g jsou nerozebíratelně uloženy bočnice Q, jejichž horní plocha 3 je vzhledem k horizontální rovině skloněna k úhel.gú , který u třílistého rotoru může být napříklaa- v rozmezí 15 ° a u čtyřlistého rotoru 10 °. Na této skleněné horní ploše 1...

Kotouče předávacího zařízení pro přepravu žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262923

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 39/00, B21B 43/00

Značky: předávacího, materiálů, kotouče, prepravu, zařízení, žhavého

Text:

...kotoučů podle vynálezu je, že svým tvarem a uspořádáním snižují tepelný spád od vnějěího obvodu k jejich střední části a že příčným rozdělením věnce a tělesa kotouče na několik menších deformačníoh zőn se eníží možnost deformace na minimum, čímž se podstatné prodlouží životnost těchto kotoučů. Další výhodou je to, že jejich rozebíratelné spojení umožní nejen případnou tepelnou dilateci, ale i jednodušší montáž s eventuélní výměnu vnější...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným obrobkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262141

Dátum: 10.02.1989

Autori: Wolf Vladimír, Motl Josef

MPK: B24B 55/02

Značky: brousicího, zařízení, kapaliny, obrobkem, zavádění, kotouče, styku, chladicí, místa, broušeným

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde obr. 1 ukazuje řez částí pracovního vřetena a brousícího vřetena se zařízením podle vylnálezu, iobr. 2 nástavec brousicího vvřeteíia s íbrousícím kloboučem upevněnym šroubem v detailním zvětšeném znázornemí, obr. 3 nástavec br-.ousícího vřetena s brousicím kíotoučvem wpevněnýsm Inatící.Na obr. 1 .až 3 má na nenaznačeném brousicím stroji pracovní vřeteno 1 proveden magnetický upíanalcí nástavec Z pro...

Zařízení pro zavádění chladicí kapaliny do místa styku brousicího kotouče s broušeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262140

Dátum: 10.02.1989

Autori: Motl Josef, Wolf Vladimír

MPK: B24B 55/02

Značky: chladicí, kotouče, zařízení, styku, místa, kapaliny, broušeným, předmětem, zavádění, brousicího

Text:

...vřetenu, obrázek 3 nástavec -brouslcího vřetena s bnousicím kotoulčem uupevněným malticí, obr. 4 nástavec brouslcíh-o vřetenan s brooucicím ~kotoučemaupevněným~ na šroubu jpodle vynálezuNa obr. 1 až 4 má na tneínaznaíčeném hrousicím stroji pracovní vňeteno 1 proveden soouosý vývrt 2, do nějžřje »na jeho odlehlém koncl .zavedena volným rozstřikem .chladící kapalin-a 3 s výlsqturpxem .chladící kapaliny 3 proti nastavcí 4 brouvzsicího...

Zařízení ke chlazení pilového kotouče pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262000

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hrbáč Jaroslav

MPK: B23D 59/02

Značky: kotouče, pilového, zařízení, chlazení

Text:

...vynálezu, kde na obr. 1 je ,příčwný -řez zařízením,na obr. 2 je detail »A- z obr. 1 ve zvětšeném měřitku, na obr. 3 je řez vede-ný rovinou .O-D z obr. l a na obr. 4 je alternativní provedení vhodné pro stávající pily,Zařízení ke chlazení pilového kotowče pily v příkladném provedení podle vynálezu sestava ze dvou vzájemné spojených svěracích kruhových přĺrub 3 uložených na vřeteni 2 pily, mezi kterými je kolílŕy 4 uchycen pilový kotouč 1...

Zařízení pro zamezení poklesu brusného kotouče brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259168

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kluz Jan

MPK: B24B 27/04

Značky: zamezení, poklesu, stroje, brusného, brousicího, zařízení, kotouče

Text:

...vynálezu podstetně snižuje duševní a poychickou únavu obsluhy brousíoího stroje a zabraňuje poškození upínacího hří dele u brusnóho kotouče nárazom do broušeného předmětu. Rím je non 259168časně zajištěna vyšší bezpečnost e ochrana zdraví při práci na brouw sícím stroji. Nedochází ke zvyšování výrobních nákladů nutných pŕo výměnupoŠkozených a opotřebených částí zařízení. Ušetřený čas, po~ třebný pro tuto výměna a opravy zajistí...

Zařízení pro upevnění brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 258443

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ivanickij Jurij, Širokov Anatolij, Efros Michail, Lysanov Vladislav

MPK: B24B 45/00, B24D 5/16

Značky: upevnění, brusného, kotouče, zařízení

Text:

...ynHpamTca c cunoň P qepes ynpy~ rue npoxnanxn 13 B cooraercrnymmne nonepxnocwn Kanaaox 2 mnumonanbnoro Kpyra 1, co 3 nanaaB HeM eücrnne cHn cxavnn B Topuenom ą H pannansnom P, Hąnpaaneuunx. HpH svou cunu Pi, neňcTnymmHe a panuanbnon Hanpannenun, HpornnononomHu.no suaxy ueurpoôexnmn cunau Pą, so 3 HHKammHM npu apamenun mnnmonanbHoro Kpyra.B ownepcrne crynnuu 5 nonumnoro mnanuá 6 nsHHqHaamT no pessöe raäxy 7 ynupammymcn B Topeu crynuuu 4...

Zařízení pro stanovení rozměru rotujícího brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246389

Dátum: 01.08.1988

Autori: Eliášek Jaroslav, Tóth Imrich, Marek Petr, Matijka Zdenik

MPK: G01B 17/00

Značky: zařízení, brusného, rotujícího, kotouče, stanovení, rozměrů

Text:

...pro stanovení rozměru brusného kotouče. Jedná se o zvýšení citlivosti2 246 389 Vynález a jeho účinky jsou blíže vyevětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který ynázorňuje zařízení pro stanovení rozměru rotujícícho brusného kotouče podle vynálezu.Rotující bruený kotouč g je upevněn ve vřetenu Ž, které je připojeno k elektromotoru g. Brusný kotouč i je umístěn mezi dvojicí etalonů l a Ž, které jsou upevněny na...

Zařízení pro programové snímání polohy brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256545

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polák Miroslav, Lorenc Vladimír

MPK: B24B 47/22

Značky: kotouče, programové, zařízení, brousicího, polohy, snímání

Text:

...ve směru jeho posunu. Každá z tyčí je opatřena stavitelnou clonkou přířazenou k příslušnému snímači na mostu. Posuv mostu na suportu je přímo úměrný úbytku brousicíhokotouče.Zařízení podle vynálezu umožňuje provádět korekce úbytku brusného kotouće pomocí současneho posunu polohy všech snímačů o požadovanou vzdálenost. Tím, že tyče se stavítelnými clonkami zůstávají v půvndním uspořádání, nodonhází k porušení naprogramovanýchpoloh, ale...

Oddalovací zařízení brusného kotouče pro koželužské postruhovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256148

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grossmann Josef, Čech Jan

MPK: C14B 17/14

Značky: brusného, postruhovací, stroje, kotouče, oddalovací, koželužské, zařízení

Text:

...É 3 V matici gg, která je proti otáčení zajištěna perem § 3 v suportu Q. Mezi suport g a matici 53 příčnéhosuportu je Vložen hydraulický válec § 3 s pístem § 3 a vůle v uložení ustavení příčného suportu 3 na suportu Q je vymezována silou tažných pružin 33, které jsou uchyceny k příčnému suportu 1 na závěsech l 3.a k suportu.§ na závěsech 33. Na hydraulický válec § 3 jsou pomocí šroubü §§, § 1 upevněny tlumicí rovinné podložky § 3, äá....

Zařízení pro zvlhčování vzduchu sestávající z lopatkového kola a rozprašovacího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254822

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čížek Milan

MPK: F24F 3/14, F24F 6/16

Značky: vzduchu, kotouče, zařízení, zvlhčování, rozprašovacího, sestávající, lopatkového

Text:

...narážky na kapičky,které jsou dále vrhány odetředivou silou proti lopatkám lopatkového kola. Vznikla mlhovina je zachycována vnější etěnou žlabug která zachycuje hrubší kapičky a do pracovních prostorů je tlakovým vzduchem unášena pouze jemná mlhovina.Nevýhodou uvedeného zařízení je okolnost, že i přes jeho značnou eložitost epočívající v dvou samostatné poháněnýoh rotorech je nutno zachycovat nedokonale rozprášené kapky vody a odvádět je...

Zařízení pro orovnávání brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254449

Dátum: 15.01.1988

Autori: Uhlíř Josef, Hranička Jan, Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/14

Značky: zařízení, orovnávání, brousicího, kotouče

Text:

...toho lze tuto kladku používat pouze pro jednu velikost poloměru příčného tvaru obrobku.Uváděné nevýhody odstraňuje ve značne míře zařízení pro orovnávání brousicího kotouče podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na dvojici úložných členů uchycených na frćmě brousicího stroje je otočně kolem osy kolmć na osu rotace brousicího kotouče uloženo Výkyvné rameno. Na boční stěně tohoto ramena je suvněumístěn suport, na němž jsou otočně...

Rozbrušovací zařízení s automatickým přepínáním podávacích rychlostí brusného kotouče do řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247042

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kim Gi Ym

MPK: B24B 27/06

Značky: rychlostí, kotouče, zařízení, automatickým, rozbrušovací, řezu, brusného, přepínáním, podávacích

Text:

...úrazu.Přepínací mechanismus zvyšuje produktivitu práce rozbrušovacího zařízení a jeho funkce je nezávislá na měnicím se průměru rozbrušované trubky i průměru brusnéhb kiotouče.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení v nárysu a obr. 2 přepínací rameno v půdorysu.Rameno 10 nesoucí brusný kotouč 8 je připojeno k hydraulíckému válcí 12, který je ovládán...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244218

Dátum: 15.12.1987

Autor: Liška Vladimír

MPK: B24B 55/04

Značky: kotouče, brousicího, ochranný

Text:

...vřeteníku 1, Přední otevřenou částí vnějěího nepohyblivého krytu l prochází brousicí kotouč 2 a výsuvný ochranný štít §, který spolu s přední částí vnějšího nepohyblivého krytu l tvoří pracovní prostor.Ne straně vodicí bočnice lg je k vnějšímu nepohyblivému krytu l otočné přípevněno víko 2 závěsy lg pevně spojenymi s vodicí bočnicí lg. Během pracovního procesu otočné víka 2 uzavírá vnitřní prostor vnějšího nepohyblivého krytu l a je v této...

Elektronické zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241681

Dátum: 15.09.1987

Autor: Didek Miloslav

MPK: G05D 5/03

Značky: reverzaci, strojů, elektronické, koželužských, válecích, válecího, kotouče, zařízení, automatickou

Text:

...válecího kotouče, protože kromě jediného kontaktu, který představuje válecĺ kotouč a pracovní stůl, je celé zařízení bezkontaktni.Vynález je znázorněn na výkrese, který znázorňuje blokové schéma zapojení elektronického zařízení pro automatickou reverzaci válecího kotouče u koželužskýchxválecích strojů.4 Kladné napětí je přivedeuoľapřes odpor 2na svorku 1. Na tutojsýorku je rovněž připojen invertor 3. Výstup invertoru 3 je pro pojen do uzlu...

Zařízení pro přísuv a zajištění brusného kotouče na bruskách na profily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245492

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kotleba Jozef

MPK: B24B 49/00, B24B 55/00

Značky: profily, zařízení, zajištění, kotouče, bruskách, přísuv, brusného

Text:

...ycrpcücrso noxBe 3 eana M sauumu mnnąnBansnoro Kpyra. KOT 0 p 08 npenorapamaer cocuanssuzsnne manga nansaoro xpyra c Topuon oópaöamuxaeuoü xewanm sa npenenu sazanHOŽ u orpaamucaaoñ rnyömau mnuąoaxn wants n npn Bucoxnx ono» pocrnx CTOĽE. M odecneumsaer Bucoxym 3 exTnBHocrL oópaóoräa zeraum. .Ho naoöpemeamm sanaqa pemaerca sa TOT cuem. uro ycwaaannmnammun mnwçoaanbaun Hpyr unnmaxp cocronw na zäyx xecrxo coezunennux mopuamn umnmaxpos....

Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240128

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dolejský Pavel

MPK: B24B 53/04

Značky: zařízení, brusného, úkosu, kotouče, zhotovování

Text:

...desky 1 měřicím válečkem B, jako i v nejvzdálenějším zakončení dru hé zakladny, vedené kolmo od základní des-ky 1. Do tělesa 2 je shora zasunut ozubený hřeben 5, opatřený na vyčnívąjícím konci do obou stran kuželovým otvorem pro upevnění diamantového držáku 7 bud z pravé,či levé strany vzhledem k brusnému kotouči 10. Ozubený hřeben 5 je vedenprismaticky a je svým ozubením uložen do záberu s ozubeným kolem 3, které je napojeno naruční...

Uložení obtáčecího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251290

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kovář Stanislav

MPK: D03C 7/04

Značky: uložení, kotouče, obtáčecího

Text:

...kotouče.Pŕíkladná provedení valivěho uloiení obtñčecího kotouěe le snůeornłno na výkreee,kde na obr. 1 je pohled na uloiení obtíčecího kotouće není vodiciaí kledkeai a obr. 2 představuje řez I-I obtáěecíu kotoučau v níatč vodicí kladky s obr. I.Romano L rotačního oapleteće eeatává se dvou dí 1 ů z a 3. apojených pomocí roubů 5,. Přeená vzájemné poloha dvou dílů z e 1 -mene J, le sejiltlna kolíky ž. mi obehu díly z a 1 Jsou na čopech...

Zařízení pro vyhodnocení dotyku brousicího kotouče s obrobkem při broušení v opěrkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240023

Dátum: 01.06.1987

Autori: Chmela Josef, Eerný Anton3n

MPK: B24B 49/10

Značky: opěrkách, broušení, kotouče, vyhodnocení, brousicího, obrobkem, dotyku, zařízení

Text:

...jejich vzájomného spojení. S výhodou je proto snímač kmitů l, łĺ ł 3 bud přímo připsvněn, například za~ šroubovánim, do opěrky 8, 8, jak je ukázáno na obr. l, neho stejným způsobem upevněn zašroubováním do držáku opěrek 1 jak je ukázáno na obr. 2 neb do zásobníku 5 obrobků g, ĺneb podavače 6, §, jak je alternativně ukázáno na obr. l.vzniklé kmity jsou snímány snímačem kmitů l, l l ł,který je mechanicky spojendle dřívějšího popisu například s...

Kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skoenek Jan, Gazdoš Miroslav, Bezouška Vlastimil, Eadina Jioí

MPK: B24B 55/12

Značky: kotouče, brousicího

Text:

...přepážksmi,která celý kryt kotoučs uzavírsjí ve směru pracovního prostoru obsluhy brusky. Na obvodovou část kotouče, která v průběhu brouäení ubývá, jsou umístäny jedna nebo více stavitelných prspáłek, které utěení obvod kotouče.Je výhodnő, kdy některá z nich je magnetické,nebot na ni se ucłwtí feromagneticke častice odbrusu, ktere ale nezabraňují eventualnímu přestavení těchto přepážek na obvod kotouče, při velkém úbytku kotouče....

Zařízení pro natočení brusného kotouče na stroji pro broušení na hrubo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244517

Dátum: 16.02.1987

Autor: Prudel Martin

MPK: B24B 27/04

Značky: zařízení, broušení, stroji, brusného, natočení, hrubo, kotouče

Text:

...Haxnonaym ycmauonny mnuůonannnoro Kpyra c nenàm pacmmpenma aonu mHMoBa~ HMH B aonoumqecnm pasymuux rpannuax. ĺB ocnony Msoópeweñun nonomeaa aanaua TaxmuÉo 5 pa 3 om pácnonoxuws ueHTp Bpamenma mnnýosanbuoro arperama oTnocàTen 5 uo mangananbuoro Kpyra, qmoóu nocnenhmñ 3 ocnonnou nonmopan B.H 0 pmąn. HOM honoxenun CBOBMeGTO Ha nąnennn nocne oxouqañua nnuxenun näýnopoma H óuno ČH noauoxno uecwnoe Boaneücmnne Ha yqacwxu, mne-NŽAmmme...

Zapojení pro ovládání pohybu válecího kotouče u koželužských válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248647

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rožanský Zbyněk

MPK: C14B 1/30

Značky: strojů, zapojení, ovládání, pohybu, válecího, válecích, koželužských, kotouče

Text:

...brzdy L 2.Čidlo LL bezpečnosti je připojeno na vstup bezpečnostního zařízení li, jehož výstup je propojen na vstup spínacíbo obvodu 22 s obvod já s funkcí START je propojen se vstupom bezpečnostního zaŕízení 12. přičemž spínaoí obvod gg je připojen napájecím napětím na oddělenévstupy spínacích zesilovačů lg, lg, L 1.Zařízení pracuje takto. Po připojení napájecího napětí K zařízení se bistabilní kiopný obvod § náhodne pŕeklopí. Protože...

Ruční vymezovač odlehlosti brzdových destiček od brzdového kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236011

Dátum: 01.02.1987

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: B61H 15/00

Značky: kotouče, destiček, vymezovač, odlehlosti, brzdových, ruční, brzdového

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační šroub, na jehož jednom konci je čočka, opírající se o brzdovou destičku, je osově přestavitelný v závitu vnitřního vodítka. V opačném konci regulačního šroubu je upravena čtyřhranná dutina, do které je zasunuta čtyřhranná tyčka nastavitelného regulačního klíče.

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233367

Dátum: 01.01.1987

Autori: Paar Miroslav, Blažek Josef, Kobrle Oldřich

MPK: D03C 1/06, D03C 1/14

Značky: spojujících, kotouče, programů, obíhajícím, výstředníků, listového, podle, zařízení, stroje, ovládání, západek, vratné, členem, unášecím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem, kde ovládání listových pák je prováděno prostřednictvím ojnic, řízených výstředníky. Jeho podstata spočívá v tom, že zahrnuje pro každý kotouč výstředníku dvojici vypínacích pák, z nichž každá svým rozvidleným ramenem ovládá západku, přičemž je na své vnější části opatřena opěrnou plochou, sloužící pro styk s...

Bezpečnostní zařízení na stroji pro broušení na hrubo opatřeném ústrojím pro vychylováni brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240411

Dátum: 15.12.1986

Autor: Bílý Pavel

MPK: B242 7/04

Značky: ústrojím, hrubo, broušení, opatřeném, kotouče, brusného, stroji, vychylování, zařízení, bezpečnostní

Text:

...ycTaHoBoqHuu umnuugpom mnmoBanLHoro Kpyra, npnqeu noauenue nopmnm Hanpannnmmca npoxonnmmmm Hacnnoas mmoxaun paöoqmx nopmneñ Kaqammeroca noaopownoro unnnnnpa. luusa ayra Kaqa~ uns, onpenenseman yrnom Kaqanua, npennoqmnwensuo, B 20 °, orpa~ Hmqena co cwoponu nonopowaoro umnmnpa KOHHBBHHM nopmnamm, onymammmm ynopou uns paöoqnx nopmneü nonopomnoro umnungpa. Ecnn 30 Ha Kaqanus mnnoBanLHoro Kpyra ĎOMLMG, ueu.yron xaqanna B 20 ° mnm Lonycwnuoe oceaoe...

Zařízení pro omezování zdvihu mezilehlého přítlačného kotouče lamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234004

Dátum: 15.09.1986

Autori: Davies David Aubrey, Maycock Ian Commander

MPK: F16D 13/69

Značky: zařízení, omezování, spojky, prítlačného, lamelové, zdvihu, kotouče, mezilehlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro omezování zdvihu mezilehlého přítlačného kotouče, lamelové spojky a udržování konstantní vysouvací vůle při opotřebení spojkového obložení, se zarážkou, otáčející se s hnacím kotoučem a se svěracím klínem, uvolňujícím osový pohyb zarážky v seřizovacím směru a blokujícím v opačném směru. Svěrací klín je opatřen tlačnou pružinou pro jeho příčný posuv vůči svěrací ploše zarážky, přičemž svěrací klín je uložen v...

Způsob zjišťování velikosti záběru brusného kotouče nebo frézy v průběhu obrábění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232545

Dátum: 15.08.1986

Autori: Valenta Jiří, Taraba Oldřich

MPK: B24B 49/02, B23Q 17/00

Značky: kotouče, provádění, způsobu, průběhu, velikostí, obrábění, zjišťování, záběrů, způsob, frézy, tohoto, brusného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu velikosti záběru kotouče nebo frézy v průběhu obrábění. Ultrazvukový signál, který je závislý na velikosti záběru brusného kotouče či frézy se snímá piezokeramickým snímačem a předává prostřednictvím prvého elektronického systému do indikátoru a také do druhého elektronického systému, který prostřednictvím pohybového ústrojí nastavuje záběr obráběcího nástroje. Zařízení má na suportu /1/ nebo na obráběném polotovaru /4/...

Kotouče rozpojovacího orgánu razicího kombajnu opatřené na vnější ploše nožovými držáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231035

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gemrot Alois, Korč Teodor

MPK: E21C 25/10

Značky: nožovými, razicího, opatřené, rozpojovacího, kotouče, držáky, ploše, vnější, kombajnu, orgánů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvou kotoučů na jednom rozpojovacím orgánu razicího kombajnu současně jednonožovými i dvounožovými držáky pro uložení řezných nožů. Podstata řešení spočívá v tom, že na největší kruhově obvodové ploše vnitřní strany levého kotouče a vnitřní strany pravého kotouče jsou na vnějším kruhovém obvodu v postupovém uspořádání v kontinuitě za sebou nepřekrytím jeden druhého upevněné dvojnožové držáky opatřené vloženými dvěma řeznými noži...

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231028

Dátum: 15.06.1986

Autor: Blažek Josef

MPK: D03C 1/22

Značky: západek, listového, kotouče, spojujících, výstředníků, ovládání, unášecím, obíhajícím, zařízení, stroje, členem, vratné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje s vratně obíhajícím unášecím členem, vyznačující se tím, že každý list je spojen s dvojicí vypínacích pák (10, 10´), ustavených v krajních úvratích unášecího členu (8), jenž svými rozvidlenými rameny (19, 19´) ovládají západku (7), přičemž každá vypínací páka (10, 10´) má na svém tělese otočně uloženou opěrnou jehlu (48, 48´), která prochází okem řídicí jehly (47,...

Zařízení pro těžení v hlubinných dolech pomocí třecího kotouče bez vyrovnávacího protizávaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 223372

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koláček Augustin, Šmidák Vladimír, Krumnikl Antonín

Značky: dolech, vyrovnávacího, kotouče, těžení, zařízení, hlubinných, pomocí, protizávaží, třecího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro těžení v hlubinných dolech pomocí třecího kotouče bez vyrovnávacího protizávaží. Vynález se týká zařízení pro těžbu, zejména z velkých hloubek. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z třecího kotouče s alespoň jednou třecí drážkou, opásaného alespoň jedním nekončitým lanem s vloženou těžní nádobou, přičemž hmota protizávaží je tvořena hmotností volné větve nekončitého lana.

Zařízení k přisouvání brousicího kotouče do řezu u brusek na ozubená kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 224371

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: řezu, zařízení, brusek, ozubená, přisouvání, kotouče, brousicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přisouvání brousicího kotouče do řezu u brusek na ozubená kola, s nástrojem tvaru brousicího šneku, s brousicím vřeteníkem se saněmi svisle posuvnými na stojanu, který je vodorovně posuvný na loži prostřednictvím posuvového šroubu, vyznačené tím, že posuvovému šroubu (42) přiřazené ozubené kolo (17) je prostřednictvím ozubeného kola (16) kinematicky vázo se společnou hřídeli (46), která je svým prvním ozubeným kolem (13) a řadou...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222119

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: ochranný, kotouče, brousicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zajištění pohodlného přístupu orovnávacího nástroje k brousicímu kotouči, opatřenému uzavíratelným ochranným krytem, tedy zejména u strojů, kde je požadováno časté orovnávání přímo na brousicím stroji, příkladně u strojů na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem. Úkol je vyřešen tím, že hlavní kryt (6) je prostřednictvím prvých deformačních členů (4) připevněn k otočné přírubě (3), která je otočně umístěna na pevné přírubě...