Patenty so značkou «kotlů»

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267504

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matoušek František, Drahoš Ivan, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: kotlů, provádění, najíždění, parních, přípravy, zařízení, tohoto, způsobu, směsi, způsob, palivové, horkovodních

Text:

...například rozšířeným úaokem potrubí, dávkovąoí člen gg, tvořený například dâvkovaoím tumiJ-.otem, x dopravnú u. směšovací člen 2 , ktorý jo opatřen přívodempřídawzého nosného n spalove oího vzduchu a je tvořon například ejektorem.Činnost zařízení podle ynálezu jo v souladu s popsaným příkladem jeho provedení následujícíNąjížzlčný kotol lll je vo výchozím stavu odstnvon, sousední kotol g Jo v provozu,pxwní spojovací potrubí 15 spojudícĺ....

Zapojení spalovacího zařízení pro najíždění práškových uhelných kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266764

Dátum: 12.01.1990

Autor: Raichl Vladimír

MPK: F23K 1/00

Značky: kotlů, najíždění, spalovacího, zařízení, uhelných, zapojení, práškových

Text:

...neznázorněné primární trubice zapelovacího hořáku 3. Toto provedeníje vhodné pro kotle 2 se středoběžnými mlýny se samostatným mlýnským ventilátorem §.Provedení znázorněná schematicky na obr. 2 je vhodné pro kotle 2 e jinými typy mlýnů bez potřeby použití samostatného mlýnekébo ventilátoru §. Z najížděcího mlýns 5 je veden hlavní práškovod 5 do výkonového hořáku l kotle Q. Do hlavního práškovodu 5 mezi nejížděoí mlýn Ž a výkonový hořák l je...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264201

Dátum: 13.06.1989

Autori: Matoušková Věra, Drahoš Ivan, Matoušek František

MPK: F23K 1/00

Značky: přípravy, provádění, způsob, kotlů, směsi, parních, tohoto, horkovodních, zařízení, palivové, najíždění, způsobu

Text:

...je dále objasněn na příkiadu jehoprovedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje blokové schéma zařízení podle vynâlezu.Spalovací komora 1 najížděného kotle 14 je opatřena sběrnýmí potrubímí 2 vzduchu nebo spalín, která jsou prvním spojovacím potrubím 15 pro horký vzduch, popřípadě spaliny, přesprvní uzáver 7 propojena se sběrnými potrubímí 2. spalovací komory 21 sousedního kotle 22,4, který pro další...

Zařízení pro indikace plamene ve spalovacích komorách, zejména u spalovacích turbín a kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263897

Dátum: 12.05.1989

Autori: Širokorad Jurij, Večeřa Jiří

MPK: F23N 5/08

Značky: spalovacích, indikace, plamene, turbin, kotlů, zejména, komorách, zařízení

Text:

...zvýšení jasu plemene,například při zajpêlení hořáku, se kíaskádoVě řazené zesiloveče zahltí příliš intenzívmím signálení. Skok stejnosměriíé složky se přenáší přes vazelbiií ltondeiízátory, které se llabĺjĺ. Než dojde k jejich opětnému vybití, jsou zesilovače zahlceny a nezesilují. Ľľíííí zmizí střídavá složka na Lisměrňovači al s ní zmizí i stejnosíněrné napětí za usměrňovačem. Komparator přepne do stavu plamen zhasl, a tíín vlastně...

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vácha Vojtěch, Umlášek Michal

MPK: F22B 37/50

Značky: způsob, odluhu, automatického, množství, parních, kotlů, řízení, bubnových

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Zařízení pro přípravu prášku pro najíždění a stabilizaci kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262481

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušek František, Hejna Jiří, Guba Gabriel, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: přípravu, prášků, zařízení, stabilizaci, kotlů, najíždění

Text:

...výkonu, kde velké objemy prášku pro najíždění při výrobě prášku mimo dobu najíždění představují velké dodateěné přitížení nosných konstrukcí elektráren. Řešení podle vynálezu je vhodné pro vyrovnání disparity mezi výkonem zařízení pro přípravu prášku a okamžitou spotřebu prášku. uhelný prášek vyráběný přímo v průběhu nsjíždění je teplý, což je výhodné z hlediska spalování, jeho teplota při ukládání může však být regulována tak, aby byla...

Zařízení pro najíždění kotlů pomoci uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262353

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušek František, Matoušková Věra, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: uhelného, kotlů, prášků, pomocí, zařízení, najíždění

Text:

...najíždění kotlů pomocí uhelnšho prášku, které sestávd z mlýnského okruhu na mletí s sušení uhlí, který sestáváz mlýna propojeného potrubím s hořáky, přičemž k mlýnu je připojeno odbšrové potrubí, které je přes uzávär práškovodem propojeno s hołákm spalovącí komory sousedního najíždšcího kotle, podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že mezi uzávěrem a jednotkou pro zahuštování směsi je v-odběrovém potrubí uspołádán dopravní...

Zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258808

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vincent Jaroslav, Deyl Otakar, Macháček Metoděj, Drahoš Ivan, Zvodár Jaroslav, Šebela Zdeněk

MPK: F23K 3/02

Značky: uhelného, přípravu, zapalování, prášků, kotlů, zařízení

Text:

...nezávisle na granulometrii a stupni vysušení prášku ze základních výkonových mlecích okruhů.Řešení je zobrazeno na přiloženém výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů podle vynálezu.zařízení podle vynálezu sestává z mlýnu l, který je z jedné strany připojen na sušku g, do níž je připojen přívod surového uhlí s podavačem § a také pfívod nosného média s prvním ventilátorem 3 a ohřívačem...

Zařízení pro najíždění kotlů pomocí uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258151

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matoušek František, Matoušková Věra, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: zařízení, najíždění, prášků, pomocí, kotlů, uhelného

Text:

...najížděného kotle, místo dosud používaných zvláštních zapalovacích hořáků na uhelný prášek. Navrženě řešení umožňuje podstatné zvýšení výkonu zapalovacích hořáků a tím snížení jejich počtu.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, na kterém je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.znázorněné zařízení sestává z mlýna l, který umožňuje dosažení tlaku směsi potřebného k dopravě...

Pohyblivý rošt do kotlů na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256519

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pacherník Pavel, Gajdošík Jiří, Brtník Rudolf, Hrubý Jiří, Raiser Jaroslav

MPK: F23H 15/00

Značky: kotlů, pohyblivý, paliva, tuhá, rošt

Text:

...způsobem,t.J. ovládaním pákovým mechanismem a nikoliv živelně, takže ěkvár ru a hrubou popelovinu lze z kotle odstraňovat v nutněm množství po dávkách a nedochází tak k rázovému borcení vrstvy ěkváry v horní části ohniště a k propadáväní dosud nespáleného paliva do-popelníku. To přináší zvýšenou hospodárnost provozu kotle. Kromětoho pohýälivý rošt podle vynálezu umožňuje rovnoměrné odatraňo~ vůní ěkvárujíoí popeloviny po celé ploše ohniětě a...

Zařízení pro zapalování a stabilizaci kotlů uhelným práškem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256006

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šebela Zdeněk, Macháček Metoděj, Kuba Vladimír, Deyl Otakar, Pajerek Zdeněk, Vincent Jaroslav

MPK: F23D 1/00

Značky: uhelným, zařízení, stabilizaci, kotlů, zapalování, práškem

Text:

...práškem podle vynálezu eestává z nejméně jednoho, ale nejlépe ze tříspalovacích zàřízení l, g a 2 s výkonovými hořáky gg, ll a lg, připojených práškovými potrubími 1, § a g do mlýnů 1, Ž, §. Práš ková potrubí 1, § a g jsou přes oddělovací uzávery Ži, Ape zá potrubími lg, lg a lg a spalovacími zařízení l, g a Q jsou prostřednictvím brýdových hořáků gg, gg a gl e brýdovými potrubími lg, gg a gł s ventilátory gg, gg a gł spojene s...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Antoš Kamil, Prchal Václav, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: kotlů, ohniště, vrstvě, fluidní, palív, spalování, vychlazené

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Zařízení pro zajištění úspory čisticí kapaliny při čištění kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254784

Dátum: 15.02.1988

Autor: Podivínský Libor

MPK: A47L 17/04

Značky: kapaliny, zajištění, čištění, úspory, kotlů, čisticí, zařízení

Text:

...vyjímatelnou vložkou A ušetřený objem I vody. Vztlak,který vzniká úsporou této vody, je zachycen bezpečnostními úchytkami 3. které jsou zachyceny za horní přírubu 5 kotle g. Dále je na obr. 1 znázorněn napouštěcí uzávěr g,např. kohout, a vypouětěcí uzávěr §, např. ventil. V mís 254 784tě napouštění vody pod napouštěcim uzávěrem § je v horní ořírubě vyjímatelné vložky ł vytvořen otvor s nálevkou pro plnění potřebného objemu 12 vody. Voda z...

Způsob zpracování nízkotlaké páry z kotlů na odpadní teplo a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254765

Dátum: 15.02.1988

Autori: Melichar Bohuslav, Trojan Zdeněk

MPK: F22B 33/18

Značky: zpracování, zapojení, způsobu, páry, způsob, tohoto, kotlů, nízkotlaké, odpadní, teplo, provádění

Text:

...energií v turbíně pohánějící kompresor přímo nebo pohánějící elektrický generátor. který vyrábí proud pro pohon kompresoru nebo se tento proud či jeho část odebírá z jiných zdrojů či ze sítě. Z turbiny se Odebírá pára za tlaku stejného nebo vyšěího než je tlak procesní páry na vstupu do tlakového reaktoru, kam se odvádí ve směsi se stlačenou párou z kotlů na odpadni teplo, Poměr hmotnosti stlačené páry z kompresoru páry a hmotnosti cizí...

Zařízení pro napájení parních kotlů a regeneraci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253317

Dátum: 12.11.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F22D 1/00

Značky: regeneraci, kotlů, napájení, tepla, zařízení, parních

Text:

...vysokotlaké ohříváky a celý vysokotlaký regenerační systém na konstrukční tlak, odpovídající zhruba maximálním tlaküm v příslušných parních, neregulovaných odběrech s tlakovou rezervou na zamezení odparu napájecí vody ve vysokotlakých regeneračních ohřívácích, což ve svém důsledku představuje materiálové úspory a zvýšení spolehlivosti zařízení. Ejektorové pžečerpávání kondenzátu přináší rovněž energetické í materiálové úspory a provozní...

Zařízení vnitřní vestavby bubnů parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245169

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nimec Jaroslav, Hájek Vladislav

MPK: F22B 37/22

Značky: vestavby, kotlů, parních, bubnu, vnitřní, zařízení

Text:

...průniku vodní ťrnkoe do eyté páry nobývú takového rozsahu, že energetická zařízení procují se zníženou účinnosti o vznikají značná ekonomickő ztráty u provozovntolů energeticwch zařízení v důsledku nutných odstávek zařízení. Dosud nebyl nalezen způsob, jak zejména u provozovoných bubnů daný otov zlepšit.Nevýhody stúvajícího stavu zcelo vylučuje zařízení vnitřní vestaeby bubnů perníchkotlů podle vynálezu, ktoré obsahuje sběr-nou komoru....

Způsob dávkování odsířovacího aditiva tvořeného alkalickými zeminami v práškových ohništích kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243437

Dátum: 14.08.1987

Autor: Hakenberg Walther

MPK: F23C 11/02

Značky: práškových, zeminami, kotlů, ohništích, alkalickými, aditiva, dávkování, způsob, tvořeného, odsířovacího

Text:

...frontu zápalu ve hlavním práškovacím ohništi,jehož uhelný prášok v důsledku této stabilizace může být i zatižen přídavkem aditíva.Do pomocného přiřazeného přídavného fluidního ohniště je aditivum přiváděno pouze v takovém množství, aby nebyl ohrožen jeho stabilní apalovací proces, tj. aby popelnatost paliva e aditivem v sušině nepřekročila 75 .Hlavní výhodou je možnost převedeni velkych kotelních jednotek elektrárenských bloků na...

Stříška pro cyklóny, určená k hrubému oddělení dvou látek nebo fází rozdílné hustoty, zvláště v bubnech parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243622

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hooejš Slavomír, Ondáš Milan

MPK: F28F 13/06

Značky: rozdílné, fázi, určená, parních, kotlů, látek, oddělení, cyklóny, hrubému, zvláště, bubnech, hustoty, stříška

Text:

...stříšky a kapičky vody se z toho proudu oalučují účinněji na menším poloměru při větším středovém úhlu obou zakřivených ploch stříšky než v odstředivém poli stříšky s jedinou polovinou válcové plochy. současně stříěka podle vynálezu plní i funkci lomené stříěky, tj. obracet proud oddělené páry k hladině.Příklad provedení stříšky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 značí nárysný řez A-A vrškem cyklônu...

Vnitřní zařízení horního bubnu dvoububnových kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozehnalová Zlata, Zelinka Gerhard, Karpíšek Jiří

MPK: F22B 5/00

Značky: vnitřní, dvoububnových, horního, zařízení, kotlů, bubnu

Text:

...počtem parních bublín, oddělení vyrobené páry v cyklónech a lepší řešení s uohledem na jakost vyrobené páry proudící z těch trubek, které při jinýchuspořádáních zůstávají volně zaústěny do vodního prostoru bubnu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, jako bokorysný řez bubnem parního kotle se zařízením podle vynálezu.Do bubnu 1 jsou zaústěny přívlodní trubky parovodní směsi ze stěn spalovací komory 2, trubky přední...

Zařízení pro zrovnoměrnění tepelných zatížení teplosměnných ploch spalovacích komor palivových pecí, kotlů a obdobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249287

Dátum: 12.03.1987

Autor: Wagner Josef

MPK: F28F 9/20

Značky: spalovacích, obdobných, teplosměnných, zařízení, kotlů, zrovnoměrnení, pecí, komor, tepelných, palivových, ploch, zatížení

Text:

...úchytných prvků. Volba vhodného typu stínicího prvku se provádí individuálně, předevšímpodle tepelných poměrů ve spalovací komoře, výrobních možností a v neposlední řadě i podle výše nákladů plynoucích z použití stinicích prvků.Při použití stínicích prvků v provedení podle vynálezu, plnících funkcí regulačních tepelných odporu, je mpžno podstatné snížit nerovnoměrnosti V přestupu tepla do teplosměnných ploch nebo systémů a současně, za jinak...

Zařízení pro automatické doplňování vody do kotlů ústředního vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 248359

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kasa Jaromír

MPK: G05D 9/12

Značky: doplňování, vytápění, zařízení, kotlů, automatické, ústředního

Text:

...nastavitelných sond automatických vodoznaků a vzhledem k bezpečnému napájecímu napětí hlídacích obvodů a konstrukčnímu provedení autmatického vodoznaku možnost použití tohoto zařízení i v prostředích z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem zvlášt nebezpečných, v prostředích s nebezpečím vzniku požáru a výbuchu.Zařízení pro automatické doplňování vody do kotlů ústředního vytápění lze použít jak pro ovládání všech druhů a typů...

Způsob provozu hořáků, zejména hořáků na prášková paliva parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228311

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karták Jan, Figel Miroslav, Suchánek Josef, Uhlíř Ivan

Značky: zejména, způsob, prášková, hořáku, parních, provozu, paliva, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provozování hořáků, zejména hořáků na prášková paliva u parních kotlů, které jsou opatřeny pomocnými startovacími, popřípadě stabilizačními hořáky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se přívod paliva a popřípadě přívod spalovacího vzduchu do startovacího a stabilizačního hořáku ovládá v závislosti na hodnotě fluktuace spalovacího procesu hlavního hořáku, zejména na hodnotě fluktuace zářivého toku jeho plamene a tlaku ve...

Sifonový uzávěr pro odvod popílku z elektrostatických odlučovačů granulačních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233697

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šrámek Jaroslav, Holub Jan

MPK: F23J 1/00

Značky: popílku, elektrostatických, kotlů, odlučovačů, odvod, granulačních, sifonový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba sifonového uzávěru je rozdělena na dvě části šikmou přepadovou deskou. Za tuto desku je pomocí trysky přivedena spalovací voda, která po smísení s popílkem odtéká přes přepadovou desku sníženým výtokovým otvorem odpadního kanálu do odpadního žlabu.

Kombinovaná napájecí nádrž parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230776

Dátum: 01.04.1986

Autori: Billian Vladimír, Kaplan Jiří

MPK: F22B 37/14

Značky: nádrž, kombinovaná, kotlů, parních, napájecí

Text:

...potrubí § 51, vjroházející z redukčního ventilu já, ktorý je spojen odbočným potrubím l s parním rozdělovačem 1. Vlastní kombinovaná napájecí nádrž l eestává ze zásobníku 1,3 l, na jehož horní části jpg je umístěno odplynovací hrdlo 31 s odplyňovacím zařízením g. V horní části čela 353 zásobníku m nad hladinou 11 napájecí vody § 6 je vytvořena hrdlo ohřívače 2 , ve kterém je umístěna topná vložka gg. K hrdlu ohřívače 2 Q je připojeno víko...

Zapojení obvodu časového hlídače – havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225666

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaskiewicz Antonín

Značky: obvodů, zapojení, signalizace, časového, kotlů, napájení, hlídače, havarijní, zvukové, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení časového hlídače - havarijní zvukové a světelné signalizace do obvodu napájení kotlů, vyznačené tím, že z fázové svorky (R) napájecí sítě jsou vyvedeny tři obvody, z nichž jeden je napojen na prvou pojistku (F2), druhý na druhou pojistku (F3), třetí na třetí pojistku (F4), přičemž prvá pojistka (F2) je napojena přes prvý kontakt (1) paketového přepínače (Q1) při spojení druhého kontaktu (2) se čtvrtým kontaktem (4) na rozpojovací...

Zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219032

Dátum: 15.06.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: napájecí, oběhové, směšování, parních, kotlů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů, v jejichž bubnech je umístěna vestavba pro oddělení páry a vody z parovodní směsi působením odstředivé síly. Účelem vynálezu je snížit tepelná pnutí ve stěně bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívody napájecí vody do bubnu jsou zaústěny do sběrných komor, které jsou vstupními kanály připojeny na odstředivé prvky. V každé sběrné komoře při ústí přívodu...

Způsob snižování emise síry u topenišť elektrárenských kotlů, vytápěných hnědým uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: 229621

Dátum: 01.11.1984

Autori: Schiffers Ansgar, Hein Klaus, Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft

MPK: F23J 7/00

Značky: uhlím, topenišť, kotlů, elektrárenských, vytápěných, způsob, emise, snižování, síry, hnědým

Zhrnutie / Anotácia:

Do hnědého uhlí se před rozemletím, při kterém probíhá současně sušení, přidává jemnozrnný kysličník vápenatý. Množství, které se má přidávat, se určuje podle obsahu kysličníku siřičitého v kouřových plynech na konci topeniště.

Způsob čištění výhřevných ploch kotlů a kouřových tahů od nánosů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224056

Dátum: 01.10.1984

Autori: Boleslav Jiří, Boleslav František

Značky: kotlů, ťahu, výhrevných, ploch, kouřových, čištění, nánosu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění výhřevných ploch kotlů a kouřových tahů od nánosů,vyznačující se tím, že se na nánosy působí vodným roztokem obsahujícím 2 až 70 g/l hydrogenuhlíčitanu sodného nebo draselného a 0,1 až 20 g/l smáčedla za vzniku napěněné odplavitelné látky obsahující uhličitan vápenatý a uvolněné částice nánosu.

Způsob optimizace topeniště na uhelný prach u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223554

Dátum: 01.09.1984

Autori: Friedrich Alfred, Freiwald Günther, Tittelwitz Günter, Boche Gerd, Thor Gunter

Značky: topeniště, parních, prach, kotlů, způsob, uhelný, optimizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob optimizace topenišť na uhelný prach u parních kotlů, převážně pro zlepšení režimu částečného zatížení a dalšího snížení meze minimálního zatížení, u něhož je možno pracovati bez pomocného topeniště. Vynález musí zajišťovati optimizaci režimu částečného zatížení topenišť na uhelný prach a dosažení jak možno velkého snížení meze minimálního zatížení, u něhož je možno pracovati bez pomocného topeniště, za tím účelem,...

Předřazené spalovací zařízení kotlů pro dvoustupňové spalování hořlavých vodních suspenzí pevných látek.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213576

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bozi Lajosné, Urmössy Miklós, Veszprémi József, Szabó Lászlóne, Boross Lászlo, Kiss Miklós

Značky: spalování, látek, zařízení, hořlavých, dvoustupňové, vodních, pevných, suspenzí, předřazené, spalovací, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Předřazené spalovací zařízeni kotlů pro dvoustupňová spalovaní hořlavých vodních suspenzí pevných látek, zejména směsí uhelného prachu a vody anebo odpadových kalů, u něhož předřazené ohnité navazuje na hlavní ohniště kotle a má rozprašovač, jakož i hořák opatřený vířivým lopatkovým věncem, vyznačující se tím, že průměr (D) předřazeného ohniště (l) je menší než trojnásobek průměru (d) horáku (16), ale délka (L) předřazeného ohniště (l) je menší...