Patenty so značkou «kotevní»

Bednění pro kotevní otvor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267558

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jelínek Rudolf, Rozprým Josef

MPK: E04G 15/04

Značky: bednění, kotevní, otvor

Text:

...pevnosti proti vytsžení ěroubu z betonu. Tvar otvoru zabezpečuje kotevní šroub proti vytržení i v přípndě špatné přilnnvosti obou betonů k sobě.Bednění pro kotevmí otvory je znázorněno na připojenćm výkrese, kde na obr. 1 je pohled nn celé bednční a na obr. 2 je příčný řez bcdněnín.Bednění podle vynilezu nnpříklmd sestávs ze čtyř hranolů vepsnných do čtyřbokého komolćho jeblanu, ke kterým jsou zvenčí přibity hřebíky 1 obvodov( desky g,...

Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264253

Dátum: 13.06.1989

Autori: Linke Horst, Weirich Walter, Beyer Herbert, Heyer Willi, Rassmann Christoph, Dettmers Michael

MPK: E21C 27/32, E21D 23/10

Značky: pluhy, dopravní, dobývací, zařízení, kotevní, zvláště, důlní

Text:

...opírá o jinou přesuvnou hydraulíckotí stojku 22 a zalbíra také za jiný žlabový díl 11 poruhního -d-opravníku 11. Na obr. 1 jsou znázornený celkem čtyři upínací válce 24přičemž další pátý upínací valec, ležící na honním konci doprawníh-o a dobývacího zařízení v prostoru horní dráhy 15 je tvořen prodlo-uželným šikmým upinacim válcem 24,který má podstatné delší zdvih než ostatní šikmé, upínací válce 24. Prodloužený šikmý upínací valec 24 zabírá...

Kotevní úchyt, zejména gymnastického nářadí k podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262054

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rychtařík Jaroslav, Endryáš Milan, Hlavatý Jiří, Doležel František, Rimmel Vladimír

MPK: A63B 1/06

Značky: zejména, kotevní, úchyt, gymnastického, nářadí, podlaze

Text:

...prostr čeného skrze panel pódia a přítlačný nosínik zajlštěný podložným plechem, kde na dolní části závěsnêho šroubu je nastrčenázávěsnťx kostka, opatřená háčkya zajištěnámaticí. Na háčcích jsou zavěšeny řetězy opatřené závažím. Výhoda kotevního úchytu podle vynále zu je jednoduchá výroba, jednoducha mon-ntaž l demontáž při minlmálnim narušení plochy panelu. Další vyhodouje to, že -variabllnost zajištění umožňuje zajistit tah ve všech...

Opěrná kotevní pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262034

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Miloš, Melzer Ladislav, Janků Stanislav, Mynařík Karel

MPK: E02F 9/06

Značky: kotevní, pilota, opěrná

Text:

...u řídícím elektronickým zařízením lg.Funkční proces probíhá tak, že pravá horní západke łgg a levá horní západka łgg se vysunou ze záberu zubů 2 a pomocí zdvíhacího mechanismu lg se pohyblivé objimka 2 přesune do horní polohy łj skříně l o krokový zdvih Q, obě horní západky se zasunou do zubů 2,levá spodní západku llg a pravá spodní západka ll se vysunou ze záběru zubů Q s pomocí zdvíhacího mechanismu lg se pilota spustí o zdvihový...

Kotevní prostředek pro bezpečnostní pásy vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259868

Dátum: 15.11.1988

Autor: Else Robert

MPK: B60R 22/24

Značky: vozidel, pásy, prostředek, kotevní, bezpečnostní

Text:

...bylo možno nasunout na doplňkové útvary základní desky 40.Na straně mezikruhového výstupku 60,odvráconé od váloové kapsy 02., je plastové těleso FW opatřeno dvojici vystupujících přídržných konzolek 68, 70 s přidržovacími raníénky, obrácenými směrem k mezikruhovému. výstupku 00. Za přidržovací raménka přídržnych konzolek 68, 70 je zaklesnut jeden konec západkového členu 72, přičemž mezíkrulíový výstupek 60 prochází dírou 74 západkového členu...

Kotevní článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259602

Dátum: 17.10.1988

Autor: Perutka Jaromír

MPK: F16M 7/00

Značky: kotevní, článek

Text:

...ltorekci polohy stroje ve vodorovné rovině bez násilných zásahů do základů, aniž by se tím změnila tuhost uložení a zároveň po konečném upnutí, což představuje pouze Lítažení matic montážních spojů a matice upínacího šroubu, odstraňuje dříve nutnou čascvou ztrátu, způsobenou procesem tuhnutí betonu. Použití kotevních článků rovněž odstraní nutnost pracovní operace zespodu pod strojem oproti běžnému kotvení pomocí svorníků. Uplatnění...

Antistatická anténní kotevní soustava 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 256767

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hauška Milan, Svoboda Marek

MPK: H01Q 1/12

Značky: anténní, antistatická, kotevní, soustava

Text:

...vysokorrekvenčniho vedení zkratovaným na konstrukcí etožáru.Hlavni výhody tohoto řešení spočivaji v tom, že petyi kotev jsou zazemněny na zemní paprskovou sit bez jakých koliv nastawovacích a ladícich prvků a dále že celá kotva je rozdělena pouze na dva úseky, což vyžaduje minimum zalévaných a kritických koncovek. Řešení šetři počet kotev~ nich izolátorů na kotvą navíc je uplatnitelné po jednoduohé úpravě 1 u antén s klasickou kotevni...

Kotevní zařízení ochranné konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256508

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tatýrek František, Papež Pavel

MPK: E04G 21/32

Značky: zařízení, kotevní, konstrukce, ochranné

Text:

...a tím naxmšení požadované pracovní bezpečí-gUvedené nevýhody dosud známých kctevních nařízení jsouk odetranäny kotevním zařízením ochranné konstrukce podle vynáleą zu, jehož podstate spočívá v tom, že nosny sloupek je opatřen nejméně jedním rediálním žebrem s vybráním pro uložení pojistą- ž ného klínu, kde čelo silnčjšího konce pojistněhc klínu je opetjřeno nárezníkovou stěncu. Pojíetný klín je l nosné tyčí upoután úvazkem. sně...

Kotevní soustava pro nápravy vozidel se svisle pohyblivými závěsy opatřenými rotačními translačními klouby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256394

Dátum: 15.04.1988

Autor: Perlini Roberto

MPK: F16C 11/06

Značky: kotevní, rotačními, soustava, závěsy, opatřenými, klouby, pohyblivými, svisle, vozidel, translačními, nápravy

Text:

...kloub umožňuje příčný pohyb nápravy Q vzhledem k vnitřnímu válcovému plášti 2 svisle pohyblivého závěsu lg a otáčení nápravy § vzhledem k přičné ose a vzhledem k podélné ose navíc umožňuje pohlcování podélného tlaku, zejména tlaku způsobeného brzdicím momentem. soustavu tyčí a táhel dosud používanou pro tento účel, je možno zjednodušit, jak bude dáleObr. 3, 4 a 5 znázorňují druhé provedení rotačního translančního kloubu podle...

Kotevní diamantový brousek pro bezvrubovou preparaci zubních tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243093

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kollár Ladislav, Máriássy Gustáv, Martinec 1ubomar

MPK: A61C 3/02

Značky: zubních, brousek, tkání, kotevní, preparaci, diamantový, bezvrubovou

Text:

...přístup, obrys, retence s tím, že uvedená preparace má i antivrubový charakter, to znamená, že stěny kavity jsou relativně hladké, čisté a přech-odové hrany mezi jednotlivými stěnami a mezi stěnami a dnem kavity jsou zaoblené.Kotevní diamantovaný brousek podle vy 4nálezu je tvnořen hlavičkou 1, která je kuželovým krčkem 2 spojene s válcovou. stopkou 3. Hlavička 1 je kyj-ovltého tvaru s čelní kulov-ou částí o průměru 1.104 m, na kterou plynule...

Kotevní objímka pro předpínací výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253167

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lukáš Josef, Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav, Hořejš Slavomír

MPK: E04C 5/12

Značky: výztuže, předpínací, objímka, kotevní

Text:

...stěna je skloněná pod ůhlem od 6 do 8 °. Poměr maxlmálního průměru kuželovitýoh otvorů k maximálnímu průměru kotvících zâtek je od 1.02 do 1.03. Rozdíl úhlu sklonu obvodové stěny od úhlu kuželovitostí stěn otvorů je maximálně 2 °.Výhodou kotevní objímky podle vynálezu je podstatné zvýšení únosnosti a pevnosti, snížení výrobní pracnosti a spotreby materiálu. Další výhodou je podstatné zvýšení bezpečnosti práce. plynoucí z vyloučení možnosti...

Kotevní deska pro výrobu slévárenských keramických forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 246235

Dátum: 15.09.1987

Autor: Rogov Alexadd Vladimírovie

MPK: B22C 21/04, B22C 9/06

Značky: kotevní, slévárenských, jader, deska, forem, výrobu, keramických

Text:

...straně dotykových ploch 5 součástí je krycí rám Ž, který je v úrovni podélné a příčné dělici roviny přesného trvalého modelu opatřen pohyhlivými lištami lg dosedajícími na nefunkční venkovní rozměry li trvalého modelu, dále drážkou ll umístěnou osově shodně s největšími obvodovými rozměry základního tělesa l, vodicími hranamí lj vytvořenými na kolmici k příčné a podélné dělicí rovině pŕesného funkčního tvaru 3 trvalého modelu a dvěma vy...

Kotevní prvek sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251551

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kaluža František

MPK: E04C 2/26, E04B 1/41

Značky: panelu, sendvičového, kotevní, prvek

Text:

...dotvarování kotevního prvku, případně vyplñování prostoru mezi ochranným pouzdrem a kotevním prvkem těsnicím tmelem.Vyplñování prostoru mezi ochranným pouzdrem a kotevním prvkem cementovou zálivkou je nespolehlivé, takže nezajištuje spolehlivou ochranu kotevního prvku před atmosférickými vlívy. Nevýhodou kotevních prvků provedených vcelku z antikorozních materiálů je jejich značná pořizovací hodnota, zejména vlivem vysoké ceny...

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štulajter Ján, Petrík Juraj

MPK: F16B 5/07, E04B 1/60

Značky: stěn, plechových, prvek, kotevní

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...

Pedál plynu s pružným plastovým závěsem kotevní desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250343

Dátum: 15.04.1987

Autori: Solar Jiří, Štorek Vladimír, Kučera Josef, Kopecký Stanislav

MPK: B60K 26/02

Značky: plášťovým, plynů, pedál, desky, závěsem, pružným, kotevní

Text:

...závěsu, kterým je nášlapný pedál otočně spojen s kotevní deskou.Pedál ,plynu s pružným plastovým závěsem kotevnt »desky je zobrazen na priloženém výkrese, lkde obr. 1 je půdorys pedálu,obr. 2 je řez pedälem v nárysu a obr. 3 jeÚplný .pedál ,plynu 1 podle vynálezu sestává z nášlapního pedälu 2 opatřeného nanem, z pružného plastoveho zâvěsu 4 a zkotevní desky 5. Nášlapný peudál 2 je opatřen nálitkem 6 pro uchycení táhla přípusti plynu »a...

Nosný kotevní hák vrstveného železobetonového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233565

Dátum: 01.02.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/46, E04C 2/36

Značky: panelu, nosný, vrstveného, železobetonového, kotevní

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosný kotevní hák vrstveného panelu se zvýšeným počtem míst pro spojení s ocelovými pruty výztuže vnitřní nosné betonové vrstvy panelu s jedním místem pro spojení s výztuží vnější betonové vrstvy panelu. Nosný kotevní hák sestává ze střední základní části tvaru písmene V a z vnějších částí jejich ramen vyhnutých v místech prvních ohybů od sebe do polohy vzájemně rovnoběžné s tím, že na vnějších částech ramen základní...

Nosná kotevní výztuha sendvičového panelu, zejména pro obvodové stěny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230012

Dátum: 15.09.1986

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/06

Značky: sendvičového, obvodové, zejména, panelu, kotevní, stěny, nosná, budov, výztuha

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná kotevní výztuha sendvičového panelu, zejména pro obvodové stěny budov, kde sendvičový panel sestává z vnitřní nosné betonové vrstvy a vnější betonové vrstvy, mezi nimiž je vrstva tepelné izolace, kde vnější betonová vrstva je vyztužena kovovou sítí, vyznačená tím, že sestává z horní kovové desky (4), umístěné ve svislé ose budoucího panelu ve směru jeho tloušťky, která je ze strany vnitřní nosné betonové vrstvy (1) pevně spojena s nejméně...

Nastřelovací kotevní hřeb s výstupkem na hlavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 227175

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hora Josef, Fiala Jaroslav, Krištof Michael, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Meissner Karel, Votava Zdeněk

Značky: hřeb, nastřelovací, kotevní, výstupkem, hlavě

Zhrnutie / Anotácia:

Nastřelovací kotevní hřeb pro zarážení do tvrdých materiálů např. betonu, mající hlavu o větším průměru a dříkovou část o menším průměru zakončenou špičkou, jehož horní vnější plocha hlavy přechází do kónicky se zužující části, vyznačující se tím, že na tuto zužující se část (3) navazuje nízký válcový výstupek (4).

Kotevní ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223852

Dátum: 15.04.1986

Autori: Heidrich Adolf, Sauerschnig Konrad

Značky: ústrojí, kotevní

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevní ústrojí pro plovoucí pracovní zařízení, zejména pro plovoucí rypadla s výškově přestavitelným ústrojím, spustitelným až do rozsahu pod čáru kýlu, uloženým ve svislém vedení na lodním tělese pro přetahovací lano kotvy, výhodně se sklápěcími rameny, vyznačující se tím, že na spodním konci výškově přestavitelného ústrojí pro přetahovací lano (3) je upraven šikmý skluz (6) pro dřík (9) kotvy (1), nadzvednutelný před ústí kotevního skluzu...

Nastřelovací kotevní hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 223628

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fiala Jaroslav, Votava Zdeněk, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Maissner Karel, Hora Josef, Kryštof Michael

Značky: kotevní, nastřelovací, hřeb

Zhrnutie / Anotácia:

Nastřelovací kotevní hřeb pro zarážení do tvrdých materiálů s mělkou prohloubenou částí v hlavě, která umožňuje přesné vedení hřebu hlavní vstřelovacího přístroje a chrání hřeb před deformací v průběhu vstřelovací operace.

Kotevní příchytka, zejména pro vláknité vyzdívky pecních agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221126

Dátum: 15.01.1986

Autori: Otáhal Josef, Zink Stanislav

Značky: zejména, vláknité, vyzdívky, pecních, kotevní, agregátu, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kotevní příchytka, zejména pro upevňování vláknitých vyzdívek pecních agregátů k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke kruhovému průchozímu otvoru kotevní příchytky jsou přiřazeny jednak dvě protilehlé průchozí drážky ve stěně průchozího otvoru a jednak na vnějším čele dvě protilehlé neprůchozí drážky vyústěné ve stěně průchozího otvoru, přičemž roviny podélných stěn průchozích drážek jsou kolmé na roviny...

Zařízení pro ovládání kotevní piloty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229174

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bumba Karel, Dvorský Jaroslav, Pešula Zdeněk

MPK: E02F 9/06

Značky: zařízení, piloty, ovládání, kotevní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání kotevní piloty, sestávající z pevných a posuvných objímek a stojanu vyznačené tím, že stojan (4) je pevně připojen k tělesu plavidla (5), dolní třecí objímka (2) obepíná pilotu (l) v prostoru mezi dolní pevnou objímkou (11) připojenou k tělesu plavidla (5) a horní pevnou objímkou (12) a horní třecí objímka (3) obepíná pilotu (l) nad horní pevnou objímkou (12) připojenou k horní části stojanu (4), v němž je uloženo horní...

Nastřelovací kotevní hřeb s horní hlavovou částí opatřenou závitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222440

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kryštof Michael, Maissner Karel, Fiala Jaroslav, Hora Josef, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Červenka Ladislav, Votava Zdeněk

Značky: hlavovou, opatřenou, hřeb, částí, kotevní, závitem, horní, nastřelovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tváření kovů se zaměřením na hromadnou výrobu spojovacích součástí. Řeší nastřelovací kotevní hřeb se závitem s ochrannou válcovou částí nad vstupními chody závitu. Jedná se o nastřelovací kotevní hřeb se závitem v hlavové části, na který navazuje nízká válcová ochranná část, chránící vstupní chody závitu před deformací v průběhu vstřelování. Vynález je možné využít ve stavebnictví při vstřelování nastřelovacích hřebů do...

Stabilizační kroužek pro nastřelovací kotevní hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 222435

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fiala Jaroslav, Karlík Božek, Maissner Karel, Cinegr Miroslav, Kryštof Michael, Hora Josef, Votava Zdeněk

Značky: kotevní, hřeb, kroužek, stabilizační, nastřelovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stabilizačního kroužku pro nastřelovací kotevní hřeb v oboru tváření kovů se zaměřením na hromadnou výrobu spojovacích součástí. Řeší kroužek z umělé hmoty, který umožňuje fixaci a vedení nástřelného hřebu v hlavni vstřelovacího přístroje. Jedná se o stabilizační kroužek se třemi nebo více středicími výstupky na obvodu které slouží k fixaci a vedení nastřelovacího hřebu hlavní vstřelovacího přístroje. Střední otvor v kroužku je...

Prefabrikované zubní kotevní prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214222

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sýkora Stanislav, Vacek Mojmír, Rabinský Vítězslav, Dlabaja Jaroslav

Značky: kotevní, prvky, prefabrikované, zubní

Zhrnutie / Anotácia:

Značného zjednodušení úspory drahých kovových slitin se dosáhne použitím speciálních kotevních prvků, jehož část - patrice je kovová a druhá část - matrice je z plastů. celý systém je montován z prefabrikátů. Montáž kotevních prvků je nenáročná a lze ji provést v každé zubní laboratoři. Příklad vhodného použití je na obr. 4. Patrice 1 je pevně spojena s pevnou částí chrupu 3. Umístění prefabrikované matrice 2 se docílí zasunutím do prostoru,...

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény

Načítavanie...

Číslo patentu: 215342

Dátum: 31.05.1984

Autori: Zadníček Stanislav, Gregor Jan

Značky: zejména, izolátor, kotevní, antény, vysílací, rozhlasové

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevní izolátor, zejména pro rozhlasové vysílací antény má armaturní díly opatřeny kovovými tyčemi s hroty, ze kterých srší nahromaděný elektrický náboj do okolního ovzduší. Tak je zamezeno nežádoucím přeskokům elektrického náboje mezi jednotlivými úseky kotevního lana. Princip vynálezu je zobrazen na obrázku 2.

Kotevní táhlo stropní příčné výztuhy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213538

Dátum: 01.03.1984

Autor: Srovnal Jiří Ostrava

Značky: táhlo, výztuhy, stropní, kotevní, příčné, baterie, koksárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotevního táhla stropní příčné výstuhy koksárenské baterie, jímž se kompenzují dilatace zdiva koksovacích komor. Podle vynálezu kotevní táhlo má ve své středové částí průřez ve tvaru mnohoúhelnika a je na svých koncích opatřeno osazením kruhového průřezu, přičemž podle vynálezu je středová část kotevního táhla zapuštěna do stropního zdiva koksárenské baterie a horní plocha středové části kotevního táhla je uložena v povrchu...