Patenty so značkou «kotev»

Zařízení pro ukládání tyčové výztuže do kotev rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256441

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vondráček Jaroslav, Krása Jiří

MPK: E04C 5/12, E04G 21/12

Značky: tyčové, kotev, zařízení, výztuže, ukládání, rotačního, tvaru

Text:

...slouží k nastavení vzájemné polohy čelistí ł a elečně ee stavitelným dorazem łg, umíetěným mezi rameny úhlové páky 3 a jednoramenné páky gâzajišřují volnost založení kotvy łâ, potřebnou k jejímu otáčení. Druhé konce úhlové páky Š a jednoramenné páky 3 jsou pevná epojeny s čelistmi ł ve tvaru oblouku. Velikost oblouku je volena tak, aby konec čelisti ł u úhlové páky E byl před drážkau 5 kotvy łâ. Konec oblouku čelietí ł je zešikmen a...

Zapojení pro měření teploty kotev trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238578

Dátum: 01.12.1987

Autori: Caničov Vlado, Kopřiva Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: motorů, zapojení, měření, kotev, trakčních, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká silnoproudé elektroniky a řeší měření teploty kotev trakčních motorů. Výstup proudového bočníku je spojen se vstupem napěťového zesilovače proudového signálu. Výstup napěťového zesilovače proudového signálu je připojen na první a druhý vstup násobicího členu, jehož výstup je připojen na vstup převodníku napětí - proud. Výstup převodníku napětí - proud je připojen na vstup fyzikálně teplotního modelu, jehož výstup je připojen na...

Upínací zařízení patních kotev, opatřených středovým otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253464

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: otvorem, patních, středovým, zařízení, upínací, kotev, opatřených

Text:

...je echenaticky znázorněno na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje jeho řez v podélné oee. Na obr. 2 je příčný řez A-A, na obr. 3 příčný řez B-B e na obr. 3 příčný řez C-C.Upínecí zařízení petních kotev ee etředovým otvoree v provedení pro uchycení dvou kotev e odlišnými etřsdovými otvory seetává ze středového táhle lg, která je Jedním koncom upevněno ve stojanu nebo předpínacín zařízení. Druhý konec středového táhle lg...

Zapojení pro zjišťování mezizávitových zkratů kotev elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 239050

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dvořák Lubomír, Rabiška Miloš

MPK: G01R 31/06

Značky: točivých, zapojení, zjišťování, mezizávitových, kotev, strojů, elektrických, zkratu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování mezizávitových zkratů kotev elektrických strojů točivých. Tyto zkraty jsou nejčastější poruchou kotev. Zapojení má jediný zdroj napětí 220 V, který napájí generátor pulsů, spouštěcí blok a indikátor polarity napěťové křivky, která se indikuje v měřicí cívce. Ta je přiložena na zuby, mezi nimiž je měřená drážka. Generátor pulsů je opatřen dvěma zkušebními elektrodami, které jsou vodivě spojeny s konci vinutí kotvy nebo u...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro předpínání prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253008

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: upínací, vrcholových, stožárů, kotev, předpínání, výztuže, betonových, zařízení, prostorové

Text:

...na öepu. Průměr přírubového osezení přední části čelisti je větší než roztočný průměr prostorove výztuže e čelní stěna je kolmá k podelne ose čopu.Výhodou uspořádání dla vynálezu je snadné manipulece spojená s bezpečnym spojením vrcholové kotvy e předpínacím hydreulickým válcem. Upínací zařízení dovoluje přenést síly 0,6 až 0,65 MN, kterým je prostorová výztuž předpínána současně se zachováním podélné osy přcdpínání při nestejné délce...

Upínací zařízení vrcholových kotev pro částečné předepnutí prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253007

Dátum: 15.10.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: kotev, betonových, stožárů, předepnutí, zařízení, částečně, prostorové, výztuže, upínací, vrcholových

Text:

...34, že jeden konec tělese má tvar kříže, V jehož jednotlivých ramenech jsou v drážkách prostřednictvím čepů kyvně uloženy čelistí. Čelisti jsou ze zadní strany opatřeny kulovými čepy, které jsou usazeny v drážkách kulisy, otočně uložené na tělese.Výhodou zařízení je jednoduchá konstrukce, umožňující přímé spojení s pístnicí tažného hydraulického válce současně s rychlým n snadným upnutím vrcholové kotvy za osazení a přírubu kotvy.Pŕíklad...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217853

Dátum: 15.11.1984

Autori: Kopřiva František, Hanzelín František, Alexa Ladislav

Značky: vzduchovou, strojů, mezerou, kotev, vinutí, stejnosměrných, nemagnetickou, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou. Vynález řeší jednovrstvové vinutí pro bezdrážkové rotory stejnosměrných strojů. Počet celkových vodičů v cívce je 4 a počet dílčích vodičů je 3. Kolena K dvou sousedních dílčích vodičů jsou posunuta o ?=B/3, přičemž B je krok kolen K. Krok B kolen K jak prvých, tak i obdobně dalších vzájemně vždy polohově shodně v sousedních celkových...

Způsob distancování praporků komutátorů kotev

Načítavanie...

Číslo patentu: 214132

Dátum: 01.07.1984

Autori: Poříz František, Stoklasa Oldřich

Značky: kotev, praporků, způsob, komutátorů, distancování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu distancování praporků komutátoru kotev, zejména velkých elektrických točivých strojů s dlouhými praporky. Způsob distancování praporků podle vynálezu zajišťuje stabilitu izolačních vzdáleností mezi jednotlivými praporky, které spojují vývody cívek kotvy s lamelami komutátorů. Podstatou vynálezu je, že se po obvodu kružnice, zvolené na čelní straně radiálně uspořádaných praporků, vlnovitě vtlačí mezi jednotlivé praporky...

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213722

Dátum: 01.04.1984

Autori: Alexa Ladislav, Hanzelín František, Kopřiva František

Značky: stejnosměrných, mezerou, vinutí, kotev, vzduchovou, aktivní, nemagnetickou, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutí kotev stejnosměrných strojů s aktivní nemagnetickou vzduchovou mezerou s vodiči uspořádanými jako Roebelova tyč, kde při počtu "u" celkových vodičů v cívce jsou jednotlivé celkové vodiče rozděleny na počet "n" dílčích vodičů, jež jsou v poloze transponovány v tečném směru po obvodu rotoru, vyznačené tím, že kolena /K/ dílčích vodičů jsou postupně posunuta o posun ?= A/u, jenž je uskutečněn po jednom mezi jak vždy prvými tak i obdobně...