Patenty so značkou «kotel»

Plynový kotel s hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 276975

Dátum: 18.11.1992

Autor: Metz Peter

MPK: F24H 1/22, F23N 3/00, F24H 9/20...

Značky: kotel, plynový, hořákem

Kotel s mechanickým roštem pro spalování méněhodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270264

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gerboc Jozef, Rybín Miroslav, Ortutay Štefan, Lelko Dušan, Kucka Ján, Sentivan Mikuláš

MPK: F23L 15/00

Značky: kotel, paliva, spalování, roštem, méněhodnotného, mechanickým

Text:

...spallnovém prostoru kotle nebo za kotlem. Umístěním ohříváku vzduchu v prostoru cístících dveřípřední ooratová komory se sníží spotřeba materiálu na konstrukcí ohříváku vzduchu a výrazně se zjednoduší přístup k ohříváku vzduchu například za úćelem čištění jeho výhřevná plochy nebo opravy ohříváku.Příklad předmětu vynálezu je znäzorněn na výkresech, kde obr.1 představuje podélný řez kotlem se zabudovaným ohřívákam vzduchu v šistících dveřích,...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269130

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cafourek Vladimír, Čech Jiří, Paulas Viktor

MPK: F22B 21/34

Značky: plynů, spalování, kotel, okysličovadla, směsi

Text:

...se děje v aktivní náplní normální výšky, kterou není třeba zvětäovet,a rovněž neni třeba k využití latentniho tepla přidávat další teplosměnné plochy.Další velká výhoda vynálezu apočívá v tom, že průchod plynů takto vytvořenou aktivní náplní nevyžaduje žádné zvýšení tlaku, tj. výkonu ventilátoru a příkonu jeho motoru, takže celková energetická bilance je vysoce aktivní. To prokázala provedená měření, při nichž se zjistila neobyčejnč vysoké...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269129

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulas Viktor, Čech Jiří, Cafourek Vladimír

MPK: F22B 21/34

Značky: okysličovadla, plynů, směsi, kotel, spalování

Text:

...vaření kapaliny. Proto není nutno instalovat zvláštní bezpečnostní nádrž, z níž ae při výpadku proudu aanočínně počne přivádět do kotla kapalina, aby jej ochlazovala.Další výhodou vynálezu je úprava a uspořádání štěrbinovćho hořáku či rozděloveče,který rozděluje zapálenou slěa po celém obvodu nezikruhového pracovního prostoru. Po za» pálení narůstá objem aněai velmi značné, je proto výhodné, že keranika je v oezikruhovén prostoru rozeíatěna...

Průtočný parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268866

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milan

MPK: F22B 29/00

Značky: kotel, čerpadlem, oběhovým, průtočný, parní

Text:

...potrubímv místě za hlavním napájecím ventilem potrubím s nejméně jednou armaturou. Mezi vstupem oběhového čerpadla a regulační armaturou je přitom k potrubí připojeno nejméně jedno potrubí pro přívod oběhové vody.Hlavní výhoda provedení podle vynálezu oproti známým schematům kotlů je v tom, že spojuje užitečné funkce najížděcího ventilu s regulačního ventilu pro vstřik nebo trvalý přívod napájecí vody do potrubí na sání do čerpadla, přičemž...

Kotel na odpadní paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268510

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lontay Zoltán, Bánfi József, Vadas Zoltán, Markovics József, Wenzel Béla

MPK: F22B 5/00

Značky: kotel, paliva, odpadní

Text:

...prostor 5 aálání kotle. Prostor g aálání kotle je bočně ohraničen chlazenými trubkovými stěnemi 3, 4 a §, které jsou spojene s topeništěm 1 rómem komory vytvořeným ze spodních trub kových komor Q.Vně trubkové stěny 3, tj. dle obr. 1 stěny pravé, to znamená vně prostoru 3 sálání,je uspořádén buben § kotle, přičemž uspořádání je vzhledem k prostoru g sálúní nesymetrícké e rovnobežne. Buben § je podepřen apádovou trubkou łg trubkových atěn 5,...

Parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267854

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drahoš Ivan, Libich Vladimír, Matev Milen, Guba Gabriel

MPK: F22B 29/00

Značky: oběhovým, parní, kotel, čerpadlem

Text:

...je v místě parního prostoru separátoru propojen propojovaoím potrubím s potrubim za ekonomizerem. Oběhový okruh výparníku je dále v místě ořivaděcího potrubí propojen propojovacím potruoím s potrubím za ekonomizérem, přičemž v místě spojení propojovacího potrubí s ootrubím, je toto potrubí průchozí. Na propojovacím potrubí může být take s výhodou uspořádána nejméně jedna armatura.Výhody z využití řešení oběhového systému s propojovacím...

Parní kotel s oběhovými čerpadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262339

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valach Miroslav, Libich Vladimír, Heinze Bedřich, Matev Milen Nikolov

MPK: F22B 29/00

Značky: parní, čerpadly, kotel, obehovými

Text:

...čerpadly je nejméně jedno potrubí s nejméně jednou armaturou, které s výhodou propojuje oběhový okruh výparníku 5 napájecím potrnbím v místě za napájecím ventilem.Výhody z využití řešení tlakového systému kotle s propojovacím potrubím podle vynálezu spočívají v nastavení příznivějších poměru v ohřátí výparníku a ekonomiséru,při plnění kotle s využitím schematu podle vynálezu oproti plnění kotle přes ekonomisér,dále v nastavení...

Ohřívák vzduchu pro parní nebo horkovodní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262193

Dátum: 14.03.1989

Autor: Průša Josef

MPK: F23L 15/04

Značky: kotel, ohřívák, horkovodní, parní, vzduchu

Text:

...stěny 29 jsou spojovacím potrwbím 37 spojený se vstupní koníorou 10 druhého dílu 9 ohříváku napájecí vody, zatímco spodní sběrače 31. a komory 27 jsou pouze spojeny mezi sebou pomocí rámu.Pod spodními koínorami 27 trubkovnic 19,20 a spodními sběrači .11 membráíiovýtrlí steu 28, 29 je provedena vypuklá obratová vana 38 podchlazených spalín. Výstupní hrdlo 33 obratové vany 33 se nalézá výše než nejnižší bod dna, v.e kterém je připojen...

Kotel pro sálavý ohřev kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262101

Dátum: 10.02.1989

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F24H 1/16

Značky: sálavý, kapalin, ohrev, kotel

Text:

...- na pnotílehlých stranách kotle.Tyto prostory lze optímálně dímenzovat z hlediska hydraulického a zajistit dokonalé chlazení spalovacího prostoru. Toho je docíleno tangenciálním zaústěním hrdel jak prívodu, tak í odvodu teplo-nosného média. Důkazem úspěšnosti tohoto řešení v porovnání s dosud známými konstrukcemi je skutečnost, že pri provozu kotle podle vynálezu bylo dosaženo naprosto klidného chodu bez jakýchkoliv zvukových projevů...

Kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261940

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný Jaroslav

MPK: F22B 7/12

Značky: kotel

Text:

...straně hořáku 1 v horní části kotle mezi vnějším pláštěm prvního ohříváku ł a čelem druhého ohříváku 2 a v dclní části kotle dle obr. 2 Vmezi o vnitřním pláätěm třetího ohříváku 1 a. öelem druhého ohříváku 2 a na protilehlěm konci kotle v jeho dolní části mezi vnitřním pláštěm druhého ohříváku 2 a čelem prvního chříváku J,a v horní části kotle dle obr. 2 mezi vnějěím pláštěm druhéhc ohříváku g a čelom třetího chříváku j.Vstupní hrdlo á...

Kotel s roštovým topeništěm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261868

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kiss László, Bajáczi Jeno, Petrasitz Ferenc, Fábián László, Gruber Károly

MPK: F23B 1/00

Značky: kotel, odprašování, sušení, topeništěm, roštovým, uhlí, zařízením, kombinovaný

Text:

...předností systémů s roštovým topeništěm, s topeništěm uhelneho prachu a tříděním v třídicí trulbce.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vytčený cíl řeší kotel s roštovým tqpeništěwm kombinovaný se zařízením na sušení a odprašování uhlí, který má u roštu sazebnu,do které se třídlcí trubkou, která je propojenä s odwlučovavčem uhelného prachu a protukovaná kouřovými plyny, přivádí podávačem ze zásobníku surové uhlí, ,podle vy.nalezu, jehož...

Teplovodní kotel na pevné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259832

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kluz Jan

MPK: F23B 1/00

Značky: kotel, pevně, palivo, teplovodní

Text:

...na vývod 14 prímárního vzduchu. Násypná šachta li je opatřena na horním víku zatápěcím šoupátkovým uzávěrem 27 zatápěciho komíno 4vého otvoru 9 a ze tří stran uzavřena kovovými stenami 30, které tvoří průduchy rekuperátoru 5. Čelní strana násypné šachty 6 je uzavřena ve vrchní částí násypnými dvířky 19 a pod nimi Límístěnýmí manipulačními dviřky 16 s trubkovým přívodem 20 vody do chladící plochy 17 manipulačnich dvířek 16, napájené...

Stavebnicový plynový litinový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259301

Dátum: 17.10.1988

Autori: Malina Radek, Malina Ctirad

MPK: F22B 21/34, F24H 1/30

Značky: plynový, kotel, stavebnicový, litinový

Text:

...tmelem nebo těsněním proti úniku otopné vody lg do vnitřníhc spalinového prostoru ll nebo vnějších spelinových vertikálních komor 3, gg, głł, lg. Vane 1 nebo spodní výměníkové těleso l je opatřeno přívodem otopnévody 55, odvod otopně vody 55 je umístěn v zadní stěně hlavy 5. z horní stěny hlavy 5 jsou do zapalovacího a kontrolního prostoru 55 vyvedeny pro zapalovací a jisticí svíčky 55,pozorovací okánko 55 s otvor pro přívod paliva 55....

Elektrická izolace výměníku tepla pro tepelně akumulační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254753

Dátum: 15.02.1988

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: F24H 9/14, F16L 25/02

Značky: kotel, výměníku, tepla, izolace, tepelně, akumulační, elektrická

Text:

...tlakovou těsnost, tedy i vodotěsnost,průchodů trubek výměníku stěnou kotle í v případě, je-li kotel proveden Jako přetlakový. Všechny tyto funkce elektrické izolace podle vynálezu jsou možné v celém rozsahu teplot, které na tepelné akumulačním kotli přicházejí v úvahu, to je prakticky od 10 °C do 110 °C, rovněž ívv rozsahu tlaků, které mohou nabývat hodnot v rozsahu od atmosférického tlaku až asi do 0,1 Ma přetlaku.Vynález a jeho účinky jsou...

Zapalovací zařízení pro olejový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254261

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlouhý Jan, Dusík Václav

MPK: F23Q 3/00

Značky: zapalovací, olejový, zařízení, kotel

Text:

...topný olej jsou ve víku kotle uloženy posuvně, přičemž pomocné zapalovací tryska je svým vnějšímkoncem připojena tlakovou hadicí k zubovému čerpadlu.Hlavní výhodou zařízení je, jak již shora uvedeno, v ekonomice provozu, nenáročnosti a výrobní jednoduchosti. Zařízení lze umístit v dosahu obslužných zařízení kotle, takže obsluha snadno provádí potřebné úkony. Spotřeba lehkého topného oleje se tímto zařízením snižuje ze 700 1 pro jedno...

Teplovodní kotel pro spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246715

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pukl Miloš, Lach Vladimír

MPK: F24H 1/22

Značky: kotel, palív, tuhých, teplovodní, spalování

Text:

...při obou provedeních je průřez kanálů kruhový, čtvercový či jiný. Soustava teplosměnných kanálů 9, 13 je nejlépe patrna z obr. 2. Pod soustavou teplosměnných kanálů 9, 13 je v zadní části tělesa 1 kotle uspořádán spalinový kanál 20, který ve své přední spodní části přechází v dohořívací prostor 18. Tento dohořívací prostor 18 je ve své spod-ní částí opatřen katalyzačními šamotovými tvarovkami 10,12. Přední katalyzační šamotová tvarovka...

Radiační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245638

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eernáková 1udmila, Štaudner Emil

MPK: F23D 14/14

Značky: kotel, radiační

Text:

...k přívodu palivové směsi do radiačního kotle podle obr. 1 a obr. 3 je detail. znázorňujíci uspořádání směrovacioh otvorů v kulovém vrchlíku rozdělovače směsi.Plášť ł kotle obklopuje trubkový plášč 3, tvořený soustavou obvodových trubek, protékaných ohřívanou vodou. Prostor uvnitř trubkového pláště 3 je spalovacím prostorem Ž, který jevyplněn radiační náplní A, tvořenou keramickými télísky, např. kuličkami.Na vrchu radiační náplně A je...

Trubkový výměník či kotel na odpadní teplo s děleným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 237170

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mojžíš Vratislav, Vít Pavel

MPK: B23K 9/00, F28D 3/02

Značky: trubkový, odpadní, kotel, pláštěm, teplo, výměník, děleným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je vyřešen konstrukční uzel trubkového výměníku či kotle na odpadní teplo s děleným pláštěm. Tento konstrukční uzel se týká svarového spojení děleného pláště s trubkovnicí či s deskovým víkem. Účelem vynálezu je spojit vrstevnatost použitého materiálu, zejména plechů. Svarové spojení je provedeno pomocí známých koutových svarů nebo V svarů, nebo U svarů nebo 1/2 V svarů, nebo 1/2 U svarů. Návarovou plochu svarového spojení tvoří celá...

Parní, horkovodní nebo termoolejový velkoprostorový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252349

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šámal Václav, Jonák Jiří

MPK: F22G 7/00, F22D 1/00

Značky: kotel, velkoprostorový, parní, termoolejový, horkovodní

Text:

...trubic, nikoli kotlova voda. Možnost zvýšení účinnosti a výkonü kotlů e bezplemenným spalováním. Vyšší bezpečnost s spolehlivcst zařízení a menší nároky na obsluhu zařízení.Vlivem menších rozměrd kotle i úpravy vody se snižují nároky na prostor kotelny a s tím spojení investiční náklady, váha i prucnost. °Provedením ohříváku vody a přehříváku páry uvnitř bubnu kotle vznikne kompaktní jednotka, přizpůsobená pro provoz s topeniětěm pro...

Kotel pro výrobu páry nebo horké vody s dvoustupňovým fluidním ohništěm pro spalování méněhodnotných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248632

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kepič Štefan, Novotný Pavel, Novák Vojtěch, Hanyk Karel

MPK: F23B 7/00

Značky: spalování, výrobu, kotel, horké, páry, méněhodnotných, dvoustupňovým, fluidním, palív, ohništěm

Text:

...provozovat i e přetlakem, což umožňuje kulový tvar stropu nad epalovací komorou 1 prostorem tepelného výměníku kotle.Další výhodou je pŕizpůsobivost kotle podle vynálezu jakosti paliva. když méněpopelnaté druhy uhlí lze spalovat s důslednou recirkulací částic úletu, které mají vyšší obsah hořlaviny, zatímco u popelnatých uhlí je důsledná recirkulace neúčelná.Kotel podle vynálezu lze provést s tepelnou izolací, takže jej lze dlouhodobě...

Parný kotel s dvojstupňovým fluidným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248486

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosnáč Marián, Novotný Pavel

MPK: F22B 33/18

Značky: dvojstupňovým, ohniskom, fluidným, kotel, parný

Text:

...je skutočnosť, že vo vnútornom priestore tluidného reaktoru je stála teplota, ktorá sa nemení v závislosti na akosti uhlia, a preto prestup tepla do membrán zapojených ako diel prehrievača pary je stály. Tak sú kompenzované nižšie prestupy tepla do prehrievača pary v spaľovacej komore a tahoch kotla.Ďalšou výhodou je, že oproti vychladeniu membrán kotlovou vodou nie je nutná inštalácia obehového čerpadla a že hmotnosť celého kotla sa...

Plamencový kotel s dodatkovým výměníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247516

Dátum: 15.01.1987

Autori: Franc Pavel, Slaboch Václav, Jindra Jan

MPK: F22B 7/16

Značky: dodatkovým, plamencový, kotel, výměníkem

Text:

...podkročením rosného bodu v této části kotle a tím se podstatné zvyšuje životnost ocelového kotle.Vyřazení části žárových trubek při nižších výkonech má za následek zvýšení teploty spalin, takže při těchto provozních režimech nedochází k rosení v kouřovodech a komínech a zvýšíse podstatné životnost těchto částí.Při vyšších výkonech se naopak zapojením výměníku zvětší průřez žárových trubek, čímž se sníží odpor kotle. V celém rozsahu bude tedy...

Věžový parní kotel s oběhovými čerpadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 228854

Dátum: 15.08.1986

Autori: Libich Vladimír, Duránik Viktor, Matev Milev

MPK: F22B 21/40

Značky: věžový, obehovými, kotel, čerpadly, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Věžový parní kotel s oběhovými čerpadly s jedním, nebo více separátory a s ekonomizérovými plochami v protiproudovém a souproudovém uspořádání, vyznačený tím, že potrubí (4) za souproudovým ekonomizérem (3) vytváří jednu nebo více smyček směrem dolů, které představují sifonový u závěr, nebo-li sifonovou smyčku, přičemž nejvyšší část potrubí (4) za sifonovou smyčkou, která je znázorněná bodem B, je v úrovni, nebo výše než je nejvyšší část...

Elektrický akumulační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 228230

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomeš Oleg

Značky: elektricky, kotel, akumulační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je elektrický akumulační kotel s akumulaci tepla do vody, jehož topné elektrické vložky jsou umístěny v pouzdrech, naplněných technickým olejem s odolností do 250 (C. Tato pouzdra jsou opatřena vyrovnávací nádržkou s trychtýřem a vypouštěcí soustavou.

Teplovodní kotel s topeništěm pro dokonalé spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217302

Dátum: 01.08.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: topeništěm, kotel, spalování, tuhých, teplovodní, dokonalé, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel pro dokonalé spalování tuhých paliv jako uhlí a dřeva. Podstata teplovodního kotle podle vynálezu spočívá v tom, že v horní části tělesa kotle je uložen alespoň jeden plamenec, ve kterém je suvně uložena spirálově točená přepážka, přičemž plamenec ústí svou přední částí do spalinové komory uzavřené čisticími dvířky a svou zádní částí je vyveden do prostoru kouřovodu. Pod prostorem, ve kterém je umístěn alespoň...

Teplovodní kotel s topeništěm pro dokonalé spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 217301

Dátum: 01.08.1985

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: topeništěm, spalování, kotel, dokonalé, palív, teplovodní, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel pro dokonalé spalování tuhých paliv jako uhlí a dřeva. Podstata teplovodního kotle podle vynálezu spočívá v tom, že v horní části tělesa kotle je v trubkovnicích uchycen alespoň jeden plamenec ústící svou zádní částí do kouřové komory a přední částí do vratné komory uzavřené čisticími dvířky. V plemenici je uložena spirálově točená přepážka. Pod prostorem, ve kterém jsou uloženi plamence je umístěna přepážka...

Kotel, zejména kotel na odpadní teplo s Fieldovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218394

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mojžíš Vratislav

Značky: odpadní, teplo, kotel, fieldovými, trubkami, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel, zejména kotel na odpadní teplo s Fieldovými trubkami je opatřen mezitrubkovnicí, tvořící s horním dnem kotle rozdělovací komoru opatřenou hrdly pro přívod kapalného média. Vnější trubky jsou na spodním konci uzavřeny a horním koncem jsou upevněny do trubkovnice, zatímco vnitřní trubky zasahují svým spodním koncem ke dnu vnější trubky a jsou delší než vnější trubky. Vnitřní trubky zasahují svými prodlouženými horními konci do prostoru...

Radiační kotel s automatickým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 217704

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cafourek Vladimír, Drápal Radovan

Značky: automatickým, ovládáním, kotel, radiační

Zhrnutie / Anotácia:

Radiační kotel s automatickým ovládáním, pracující s přetlakem nebo podtlakem topné směsi a vybavený zapalovací a indikační štěrbinou pro zapálení směsi a hlídání plamene a dále ventilátorem pro přívod směsi, respektive proplachovacího vzduchu, se směšovacím zařízením, s čidlem a uzavíracími prvky na přívodu plynu a čidlem na výstupu eventuálně vstupu zahřívaného média a tlakovým a teplotním čidlem na potrubí mezi ventilátorem a kotlem a s...

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215984

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mach Jan A Dušek Josef

Značky: zářením, kapalin, ohrev, tepelným, kotel, odpařování

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel pro ohřev nebo odpařování kapalin tepelným zářením vznikajícím řízeným průběhem bezplamenného spalování kontaktně kinetickým principem se sběrnými komorami spojenými systémem teplosměnných ploch s přirozeným nebo nuceným oběhem ohřívané kapaliny, vyznačující se tím, že alespoň jedna ze dvou sběrných komor (1, 2) je opatřena v ose (0) symetrie kotle průchodným otvorem (6, 7) napojeným z vnější strany kotle na přívod (14) palivové směsi a...

Kotel pro spalování kapalných nebo plynných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214748

Dátum: 15.09.1984

Autor: Viessmann Hans

Značky: kapalných, kotel, spalování, plynných, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Kotel pro spalování kapalných nebo plynných paliv sestává z vodou protékaného pláště z ocelového plechu, v němž je uspořádána válcová komora pro uložení spalovací komory a kanálů topných plynů s předřazenou vratnou komorou, přičemž válcová komora je obklopena kouřovody spojenými se sběrnou komorou kouřových plynů a s odtahem. Válcová komora je tvořena tenkostěnným tělesem ze šedé litiny, která není v oblastech kritických z hlediska výskytu...

Teplovodní kotel se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217790

Dátum: 15.08.1984

Autor: Cankař Jaroslav

Značky: kotel, středovou, odpadů, spalování, dřeva, násypkou, teplovodní, dřevního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplovodní kotel se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu, kterým se rozumí odpad vznikající při skácení stromů a při zpracování, popřípadě obrábění dřeva. Podstata teplovodního kotle se středovou násypkou na spalování dřeva a dřevního odpadu spočívá v tom, že je tvořen tělesem obklopeným vnějším pláštěm, uvnitř kterého je uložena vložka, která je v dolní části přecházející v chlazenou vložku. Do vložky je...

Vertikální žárotrubný kotel s plamenicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226202

Dátum: 01.08.1984

Autori: Richter Heinz, Jäkel Kurt, Beleites Hermann, Hübner Norbert, König Heinz, Winkler Gerd, Barsch Hans-gerhard, Riehmer Christoph

Značky: žárotrubný, kotel, plamenicí, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vertikálního žárotrubného kotle s plamenicí, u které jsou ve směru průtoku kouřových plynů k plamenici, omezené dole roštem, připojený žárové trubky, které vedou do reversní komory, ze které zase vychází druhý kouřovod. Podle vynálezu se vedle zvláště pohodlné opravy dosahuje i v podstatě úplného využití principu výměny tepla pomocí hlavně sálání v kombinaci s konvekční výměnou tepla v následných výhřevných plochách. Podle...

Průtočný plynový kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216584

Dátum: 01.08.1984

Autori: Jindřich Václav, Šedivý Pavel

Značky: kotel, průtočný, plynový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průtočný plynový kotel s radiačním a konvekčním prostorem, který intenzifikací tepla v radiěním prostoru, malým vodním obsahem a tepelným výkonem je vhodný k sestavování do baterií v domovních a blokových kotelnách. Kotel sestává z vodorovně uloženého hořáku nad jehož aktivní sálavou plochou je uloženo průtočné trubkové těleso, které sestává ze závitů vedených podél pláště, spodního meandru perforované keramické desky a prchního...

Podkritický parní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216479

Dátum: 01.07.1984

Autori: Matev Milen, Heinze Bedřich, Libich Vladimír

Značky: podkritický, parní, kotel

Zhrnutie / Anotácia:

U podkritického parního kotle jsou alespoň dvě paralelní větve výparníku nebo přehříváků vzájemně hydraulicky propojeny, po výstupu páry ze separátorů, potrubím. Při provedení hydraulického propojení podle vynálezu se srovnávají tlaky v separátorech a tím dochází i k zrovnoměrnění průtoku přes ohříváky, čímž se zrovnoměrňují i vstřiky, takže je zde předpoklad dostatečně dimenzovaného hydraulického propojení mezi jednotlivými větvemi a kotel je...

Podkritický parní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222764

Dátum: 01.02.1984

Autor: Matev Milen

Značky: kotel, podkritický, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší paralelní zavodňovací systém u podkritického parního kotle. U podkritického parního kotle s oběhovými čerpadly ve výparníkovém okruhu a s alespoň jedním separátorem, jež má dvě výtoková potrubí, ústící do směšovacích kusů, na potrubí jsou uspořádány zpětné klapky podle vynálezu, jsou potrubí navzájem hydraulicky propojena mezi zpětnými klapkami a směšovacími kusy potrubím. Vynález lze aplikovat u všech podkritických parních kotlů.

Zapojení pro zkoušení přídavného zabezpečovacího zařízení pro parní kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 222564

Dátum: 01.02.1984

Autor: Janatka Jiří

Značky: kotel, zabezpečovacího, parní, přídavného, zapojení, zkoušení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je komplexní provádění zkoušky přídavného zabezpečovacího zařízení pro parní kotel, provozovaný bez trvalé obsluhy, které sestává z přídavného plovákového regulátoru (9) hladiny, přídavného regulátoru (8) tlaku, přídavného elektromagnetického ventilu (10) na přívodu paliva do hořáku a elektroventilu (11) na výstupu páry z kotle. Provádění zkoušky je řízeno časově programovatelným obvodem a vyhodnocovacími obvody stavu hladiny a...