Patenty so značkou «kostry»

Zariadenie na výrobu kostry (karkasy) automobilových pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13872

Dátum: 15.10.2009

Autori: Linne Stefan, Pawlik Karl-heinz

MPK: B29D 30/24

Značky: pneumatik, výrobu, karkasy, automobilových, kostry, zariadenie

Text:

...predpokladá, že priemer strediadich zariadení pätiek sadá variabilne nastaviť a možno ho prispôsobiť vyrábanému rozmeru pneumatiky, ako ejpriemeru pätky pneumatiky. Tým sa dá zariadenie použiť pre výrobu pneumatík s rôznymirozmermi, pričom doby potrebné pre prestavenie na iný rozmer pneumatiky sú veľmi malé.V ďalšej výhodnej forme vynálezu sa predpokladá, že stredíace zariadenia pätiek možno zmenšiť na priemer, čím sa umožní uchytenie pätiek...

Spôsob tvarovania kostry pneumatiky a bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9188

Dátum: 28.03.2008

Autori: Baldoni Viscardo, Marangoni Giorgio

MPK: B29D 30/24, B29D 30/32

Značky: spôsob, bubna, pneumatiky, kostry, tvarovania

Text:

...sú nastavené zrkadlovo s ohľadom na stredovú rovinu 4, sú koaxiálne s pozdĺžnou osou 3, sú pohyblivé axiálne V opačných smeroch k stredovej rovine 4 s pomocou známej elektrickej prevodovky so skrutkami a maticami, ktorá nie je zobrazená.0017 Každý polbubon 5 je nainštalovaný na konci otočenom na strednú rovinu 4,s príslušným známym upínacím zariadením 6 na upínanie príslušného jadra pätky pneumatiky 7 a drží príslušnú kruhovú otočnú dušu...

Zariadenie na výrobu nevulkanizovanej kostry plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284414

Dátum: 28.02.2005

Autori: De Graaf Martin, De Vries Wubbo Pieter, Regterschot Martinus, Huisman Henk

MPK: B29D 30/20

Značky: nevulkanizovanej, výrobu, zariadenie, kostry, pneumatiky, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má na vodiacej dráhe (18) prestaviteľne usporiadaný prvý prenosový prstenec (14) na prenos základu plášťa pneumatiky zo základného bubna (13) na bubon (16) behúňa a pätkovú jednotku (21). Zásobník (32) behúňových vrstiev je usporiadaný pri bubne (16) behúňa a zavaľovacie zariadenie (28) na zavaľovanie polotovaru proti komponentom kostry plášťa pneumatiky je upravené pod zásobníkom (29) komponentov kostry plášťa pneumatiky. Pod...

Kalandrovacie zariadenie na výrobu pásov kostry z oceľových laniek pre pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1062

Dátum: 24.10.2003

Autori: Reisswig Georg, Capelle Gerd

MPK: B29D 30/38, B29C 70/04, B29C 47/02...

Značky: laniek, pásov, oceľových, kostry, výrobu, zariadenie, kalandrovacie, pneumatiky

Text:

...a opotrebenie sa môžu znížiť.Drôtené lanká sa nasledne privádzaju do dopravnej medzery medzi kaučukovými pásmi. Podľa vynálezu je tatopracovná medzera orientovaná zvislo pri vodorovne vedlaseba usporiadaných pároch valcov, takze- inak ako priV úvode opísaných kalandrooh - o p zásobcvané plastifikovanýn materiálom priamo z výtiačných lisov prostredníctvom vytláćacích štrbinových dýz. Oba výtlačné lisy môžu byť pritom ustavené na prízemí, a...

Spôsob zostavovania kostry plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1355

Dátum: 05.09.2003

Autori: Winkler Jens, Doering Werner, Hahn Michael, Frerichs Udo

MPK: B29D 30/20

Značky: kostry, pneumatiky, plášťa, spôsob, zostavovania

Text:

...bubon na pneumatiky príslušne podľa obrysu vybratí, resp. káps. Týmto opatrením je možné vyhnút sa deformácii vnútornej vrstvy pri jej ukladaní. Práve táto je inak zodpovedná za vznik vzduchových bublín.0010 Predbežné tvarovanie vnútornej vrstvy na prispôsobenie jej obrysu na obrys montážneho bubna na pneumatiky sa dá taktiež uskutočňovať veľmi jednoduchým spôsobom. Vhodné jenapríklad použitie raziacich kladiek alebo valcov, ktorépôsobenínu...

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lachváč Jozef, Schulz Jozef

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: zariadenie, kostry, elektromotora, navinutého, zväzku, zalisovanie, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Konstrukce kostry pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270717

Dátum: 12.07.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/13

Značky: kostry, pneumatiky, konstrukce, pláště

Text:

...pláště pneumatiky, zejména galusky, tvorené navinutými textilními kordovými vlákny, opatřenými vrstvou kaučukové směsi podle vynálezu, kde kostra je tvořeno kordovými vlákny z předenoskané příze, tvorené polyesterovým kabílkem a vlákny bavlny v poměru od 10 do 40 polyesterových kaoilkü a od 90 do 60 bavlněných vláken při hodnotách tex od 30 do B 0. Hodnota tex je poměr hmotnosti textílie k její délce, kde 1 tex , m je hmotnost...

Zařízení pro přípravu kostry velopláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 263067

Dátum: 11.04.1989

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B29D 30/58

Značky: přípravu, zařízení, kostry, velopláště

Text:

...gelusek, podle vynálezo, které je tvořeno nejméně jedním stanovištěm zásobníku kordu, které nevazuje na prácovní stůl se sklopnou řezací šablonou, vybavenou příčnými vodícími drážkami, vymezujicími pohyb řezaoího zařízeníoZařízení, podle vynálezu zvyšuje produktivitu práce a odstraňuje podstatnou část ruční manipulace s polotovary kostry a ktorý je bez dalšího zpracování připraven ke kompletaci.Přiklad konkrétního provądení,pod 1 e vynálezu,...

Zařízení pro ustavení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry statoru elektrických točivých strojů , zejména dynamoelektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246397

Dátum: 01.08.1988

Autori: Števeek Konrád, Florovie Stanislav

MPK: H02K 1/18

Značky: kostry, vyjímatelného, dělené, strojů, dynamoelektrických, zařízení, točivých, elektrických, zejména, ustavení, statoru

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkledu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schemeticky řez jhem statoru a spodní plovinou skříně ststoru svislou rovinou procházející hlavní osou stroje u zařízení pro ustevení vyjímatelného jha statoru do dělené kostry stetoru elektrických točivých strojů, zejména dynamoelektrickych strojů, podle vynálezu, přičemž vlevo od osy je znázorněno uspořádání s vodorovnymi...

Rebrovaný plechový plášť kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246303

Dátum: 15.12.1987

Autor: Folliot Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: rebrovaný, točivého, elektrického, stroja, plášť, plechový, kostry

Text:

...vybwraťtiu v zväzku, na ktorom je plášť nasadený.Riešením rebrovaného plechového plášte podľa vynálezu sa medzi susedunými rebrami plášte vytvoria pozdĺžne výstupky, ktorých tvar odpovedá tvaru vybratia vo zväzko a» ich vzájomným stykom sa dosiahne zväčšenie teploemennej plochy, pričom v dôsledku malého polomeru zaoblenia vý 4stupkov sa pri .nalisovaní zväzku do kostry dosiahne čistý kovový styk, ktorý je takmer ideálny pre odvod tepla zo...

Způsob konfekce a řezání koster klínových řemenů a zařízení na řezání kostry klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Annen Klaus, Laurent Henry, Wiechert Rudolf, Hofmeister Helmut

MPK: F16G 1/06

Značky: zařízení, řezání, způsob, koster, kostry, konfekce, klinových, řemenů

Text:

...je dále vybaveno posuvnýmĺ vypínacírn valcem, jehož povrch je upraven obdobným způsobem, jako profilovaný válec a sadou řezacích nožů,jejichž rozteče jsou shodné s rozmístěním plošek válce.způsobem konfekce a zařízení na řezání ruľkávce kostry klínových řemenů podle vynálezu se dosáhne snížení pracnosti při obsluze konfekčního stroje, která plyne z nutnosti manipulace s cívk-ou nekonečné profilované vložky. Dále se odstraní...

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250703

Dátum: 14.05.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, horizontálního, postranice, kostry, točivého, stroje, velkého

Text:

...rovněž známy postranioe, z nichž každá sestava ze dvou částí v různé tlouštce, které jsou vzájemné svařeny. Tyto postranice jsou však vhodné zejména pro takové točivê stroje, u nichž není z konstrukčních důvodů omezena celková výška postranic.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny postranicí kostry statoru velkého horizontàlního točivého stroje. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že nad i pod statorovym otvorem v základní časti jsou...

Postranice kostry statoru velkého horizontálního točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238146

Dátum: 16.02.1987

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: statoru, kostry, stroje, velkého, točivého, postranice, horizontálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postranic velkého horizontálního točivého stroje, které jsou umístěny na čelech kostry a slouží jak pro jeho upevnění k základu, tak i pro upevnění magnetického obvodu stroje. Každá postranice je sestavena ze spodní a horní části, které jsou vzájemně spojeny svařením. Výška spodní části je 30 až 50 % z celkové výšky postranice a tloušťka horní části je 50 až 70 % tloušťky spodní části postranice.

Způsob výroby kostry statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Gazda Jiří, Laštovica Milan, Vodička Zdeněk, Severa Oldřich Ing

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, statoru, výroby, kostry, stejnosměrného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se kostry statorů s listěným jhem provádějí tak, že listěného se skládá v přípravku a pří opracování kostry statoru se tato pracně ustřeďuje podle dosedacích ploch pro hlavní a pomocné póly v dutině listěného jha. Tyto nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny tím, že listěné jho se skládá na trny upevněné v jedné nahotovo opracované skříni. Po slisování listěného jha druhou skříní se upevní volné konce trnů v druhé skříni, například...

Spôsob výroby kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215236

Dátum: 15.10.1984

Autori: Lipa Milan, Slavský Miroslav, Linhardt Peter

Značky: elektrického, točivého, výroby, spôsob, stroja, kostry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kostry elektrického stroja točivého, pozostávajúcej zo skruženého plechu a plechového plášťa s tvárnenými chladiacimi rebrami. Pri výrobe plechových kostier elektrického stroja točivého je veľkým problémom delenie rozvinutých profilovo-tvarovaných polotovarov plášťa kostry na potrebné dĺžky práve ohľadom na tvarovo veľmi zložitú strižnú plochu. Podstata vynálezu spočíva vtom, že pri vystrihování rozvinutého plášťa...

Střešní plášť nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215111

Dátum: 15.10.1984

Autori: Szepessy István, Jackovics József, Kriston Pál

Značky: plášť, rostlin, pěstování, fóliových, nosné, buněk, kostry, střešní

Zhrnutie / Anotácia:

Střešní plášt nosné kostry fóliových buněk pro pěstování rostlin, složený z profilových lišt upevněných na nosné kostře, a z tvrdé fólie propouštějící světlo, vyznačený tím, že podél podélné osy profilových lišt (1), upevněných na nosné kostře jsou vytvořeny mezi dvojicemi vzájemně paralelních pásků (3) dvě štěrbiny (2), v nichž jsou svým okrajem uchyceny fólie (5), upevněné na profilové liště (1) nýty (6) vsazenými do otvorů (4), vytvořených...