Patenty so značkou «kostných»

Metóda snímania polymerizačnej teploty kostných cementov v tepelnej komore oscilačného reometra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5731

Dátum: 05.04.2011

Autori: Liptáková Tatiana, Lelovics Henrietta

MPK: G01N 11/00, G01K 11/00, A61F 2/00...

Značky: cementov, oscilačného, kostných, metoda, tepelnej, polymerizačnej, snímania, teploty, komoře, reometra

Text:

...v meracom systéme meria s presnosťou 104 °C. V tepelnej komore možno pred meraním nastaviť ľubovoľnú teplotu (napr. simulovať teplom ľudského tela 37 °C), ktorá je konštantná počas trvania merania. Presnosť merania sa dá overiť výpočtom na základe použitého množstva kostného cementu pri meraní (množstva polymerizujúceho sa monoméru) a z hodnôt tepelných kapacít kostného cementu a meracieho systému z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú uvedené...

Spôsoby zlepšenej výroby kostných morfogenetických proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19103

Dátum: 16.04.2009

Autori: Drapeau Denis, Luan Yen-tung, Cardoza Terry, Nyberg Gregg, Gomes Jose Manuel, Wang Wenge

MPK: C07K 14/51, C12N 5/00, A61K 38/18...

Značky: zlepšenej, výroby, proteínov, kostných, morfogenetických, spôsoby

Text:

...prítomného pyridoxalu v médiu menšia ako približne 15 M a tvorí menej ako približne 55 molárnej koncentrácie vitamínu B 6 v médiu. V niektorých uskutočneniach je koncentrácia prípadne prítomného pyridoxalu v médiu budmenšia ako približne 15 M, alebo tvorí menej ako približne 55 molárnej koncentrácie vitamínu B 6 v médiu.0006 V niektorých uskutočneniach je hostiteľskou bunkou cicavčia bunka,napr. bunka CHO. V určitých uskutočneniach je...

Spôsoby liečenia bolesti pri malígnych kostných nádoroch podávaním antagonistu nervového rastového faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6942

Dátum: 07.04.2005

Autori: Shelton David, Mantyh Patrick William

MPK: C07K 16/18

Značky: liečenia, nervového, kostných, podávaním, nádoroch, faktora, antagonistu, malígnych, rastového, spôsoby, bolesti

Text:

...senzitivity k bolesti ako vo zvieracích modeloch (Lewin et al., J. Neurosci. 13 21362148 (1993) Amann, et al., Pain 64, 323-329 (1996) Andreev, et al., Pain 63, 109115 (1995, tak u človeka (Dyck, et al., Neurology 48, 501-505 (1997) Petty, et al.,Annals Neurol. 36, 244-246 (1994. Ukazuje sa, že NGF pôsobí prostredníctvom rozmanitých mechanizmov vrátane indukcie neurotrofínu BDNF (Apfel, et al., Mol. Cell. Neurosci. 7(2), 134-142 (1996)...

Zlúčeniny obsahujúce stroncium na použitie pri prevencii alebo liečbe nekrotických kostných ochoreniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9084

Dátum: 28.02.2005

Autori: Hansen Christian, Nilsson Henrik, Bone Henry Iii, Christgau Stephan

MPK: A61K 31/57, A61K 31/28, A61K 31/56...

Značky: kostných, prevencii, stroncium, zlúčeniny, ochoreniach, obsahujúce, liečbe, nekrotických, použitie

Text:

...zlúčeniny obsahujúcej nerádioaktívne stroncíum v skutočnosti predstavovať nový a významný prístup k profylaxii, ako aj k liečbe osteonekrotického kostného ochorenia u cicavca, ktorý to potrebuje, ako napríklad idiopatickej alebo sekundárnej osteonekrózy, avaskulárnej kostnej nekrózy, kostnej ischémie/osteonekrózy indukovanej glukokortikoidmi, Legg-Calve-Perthesovho ochorenia a nekrózy femorálnej hlavi CC.Predošlé štúdie ukázali, že rôzne...

Použitie antiseptických účinných látok v polymetylmetakrylátových kostných cementoch (PMMA cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4851

Dátum: 16.07.2004

Autori: Schilke Frank, Pietsch Hanns, Nies Berthold

MPK: A61L 24/00

Značky: kostných, látok, polymetylmetakrylátových, účinných, antiseptických, použitie, cement, cementoch, pmma

Text:

...sa týka povahy a koncentrácie, takým spôsobom, aby bol zabezpečený antibakteriálny účinok, ale aby nebolo výrazne zhoršené liečenie rany .Tento predmet sa dosiahne použitím antiseptických účinných látok v PMMA kostnom cemente s takou koncentráciou účinnej látky, ktorá postačuje na zabránenie osidleniu mikroorganizmov na povrchu cementu. PMMA kostný cement prednostne neobsahuje žiadne antibiotíkum.Vhodnými antiseptikami sú zlúčeniny z...

Injikovateľný kompozit na magnetickú cytolýzu metastatických kostných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3311

Dátum: 07.07.2004

Autori: Frayssinet Patrick Pierre, Rouquet Nicole Francine

MPK: A61L 27/00, A61P 35/00, A61K 49/06...

Značky: cytolýzu, kompozit, metastatických, kostných, magnetickú, injikovateľný, buniek

Text:

...spôsoby liečby s cieľom zaistiťŠpecifickejší účinok na nádorové bunky. Tieto nové spôsobyliečby sú Cielené na odstránenie nežiaducich účinkov chemoterapie a ràdioterapie, ktoré vedú k lýze buniek s rýchlou proliferáciou a sú teda toxické pre kmeňové krvné bunky a pre rýchlo sa obnovujúce bunky epitelu. Sú založené na transporte inaktívnej molekuly do kontaktu 5 nádorovými bunkami, pričom sa molekula po dosiahnutí nádoru aktivuje. Fixácia...

Fosfáty obsahujúci materiál kostných náhrad s kryštalickými röntgenamorfnými fázami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1199

Dátum: 16.10.2003

Autori: Jäger Christian, Berger Georg, Gildenhaar Renate, Pauli Jutta, Spitzer Andrea

MPK: A61L 27/00

Značky: kryštalickými, fosfáty, röntgenamorfnými, obsahujúci, fázami, kostných, náhrad, materiál

Text:

...SiO 2 podieluTak vo vyššie uvedenej hlavnej kryštalickej fáze, ako aj V zložkách vedľajšej kryštalickej fázy môže byt V tuhých roztokoch prvok Ca nahradený Mg až do podielu 10 hmotn. , vztiahnutć na hmotnosť hotovćho materiálu.Podiel ortofosfátovej fázy ako Qg skupin môže byť výhodne v oblasti od 40 do 95 hmotn. , najmä 50 až 90 hmotn. .Podiel difosfátovej fázy ako Q. skupín môže byť výhodne v oblasti od 1 do 22 hmotn. , najmä v oblasti od 5...

Zariadenie na repozíciu kostných úlomkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2753

Dátum: 18.01.2001

Autori: Babinec Bohdan, Trč Tomáš, Carda Bohumil, Dlouhý Karel

MPK: A61F 5/04, A61F 5/00, A61B 17/60...

Značky: kostných, repozíciu, úlomkov, zariadenie

Text:

...svornými úchytmi 2, napr. v tvare strmeňa 3 so svomou skrutkou i. Vlastné zariadenie obsahuje základný nosník á (viď obr. l), fixovaný ku svomému úchytu z, resp. k svomým úchytom z. Na základnom nosníku 5 je umiestnená svomá objímka f (viď obr.2), prichytená knemu napr. pomocou sťahovacej skrutky 1. Svorná objímka Q je vybavená okom 3, uloženým vsvornej objímke Q prostredníctvom svojho lôžka 2 a pripevnený k nej pomocou spoja l 0, s výhodou...