Patenty so značkou «koryneformná»

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Araki Masayuki, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 15/52, C12N 1/21, C12N 15/74...

Značky: spôsob, rekombinantná, l-lyzínu, bakterie, autonomně, koryneformná, výroby, vektor, buňkách, baktéria, koryneformnej, reprodukovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko, Hayakawa Atsushi

MPK: C12P 13/00, C12N 15/52, C12N 1/21...

Značky: spôsob, koryneformná, buňkách, výroby, l-lyzínu, baktéria, rekombinantná, autonomně, bakterie, koryneformnej, reprodukovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Nakano Eiichi, Yoshihara Yasuhiko, Hayakawa Atsushi, Otsuna Seiko, Kobayashi Masaki, Sugimoto Masakazu, Izui Masako, Nakamatsu Tsuyoshi

MPK: C12P 13/00, C12N 1/21, C12N 15/52...

Značky: spôsob, bakterií, l-lyzínu, replikovateľná, rekombinantná, autonomně, koryneformná, koryneformných, výroby, baktéria, buňkách

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284739

Dátum: 26.09.2005

Autori: Masako Izui, Masakazu Sugimoto, Yasuhiko Yoshihara, Seiko Hirano, Eiichi Nakano, Tsuyoshi Nakamatsu, Atsushi Hayakawa

MPK: C12N 9/88, C12N 15/77, C12N 9/06...

Značky: výroby, autonomně, bakterie, koryneformná, vektor, l-lyzínu, spôsob, replikovateľný, buňkách, baktéria, koryneformnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformných baktérií, koryneformné baktérie transformované týmto vektorom. Spôsob prípravy L-lyzínu kultiváciou mikroorganizmov, získaných modifikáciou koryneformných baktérií, použitých na fermentatívnu prípravu aminokyselín pomocou techniky, založenej na genetickom inžinierstve.