Patenty so značkou «korózie»

Použitie MoO3 ako inhibítora korózie a náterová kompozícia obsahujúca tento inhibítor

Načítavanie...

Číslo patentu: 288163

Dátum: 17.02.2014

Autori: Maze Etienne, Mocquery Carmen, Espinosa Antonio Francisco Iandoli, Millet Benoit

MPK: C09D 5/08, C23F 11/18

Značky: použitie, obsahujúca, nátěrová, inhibitor, kompozícia, korózie, inhibítora

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie oxidu molybdénového MoO3 ako inhibítora korózie a antikorózna náterová kompozícia na kovové dielce, ktorá obsahuje aspoň jeden práškový kov, organické rozpúšťadlo, zahusťovadlo, silánové spojivo výhodne s obsahom epoxy skupín, oxid molybdénový MoO3, prípadne kremičitan sodný, draselný alebo lítny a vodu.

Zariadenie na detekciu korózie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9002

Dátum: 19.01.2009

Autori: Carpentiers Philippe, Willemen Karl

MPK: G01N 17/00, G01N 17/04

Značky: korózie, zariadenie, detekciu

Text:

...spôsobovanej predovšetkým vplyvom prítomnosti kyslíka vnútri hlavne (z p 0 d~statnej časti) kovových konštrukcií, ktoré by nemali nevýhody známeho stavu techniky a vý hodne, ktoré by boli súčasne jednoduché a málo nákladné.0012 Predložený vynález si hlavne kladie za cieľ navrhnúť zariadenie a spôsob, ktoré môžu byť použité v akomkoľvek type zariadení vyskytujúcich sa vo forme okruhu (uzavretého alebo otvoreného), v ktorom je prítomné médium,...

Spájanie bez nebezpečenstva galvanickej korózie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7452

Dátum: 26.09.2006

Autori: Hobbs Robert, Schroder Colin

MPK: F16B 5/02, F16B 43/00, F16B 37/00...

Značky: korózie, spájanie, galvanickej, nebezpečenstva

Text:

...tela 18 pripevňuje bud nalisovanlm, alebo vstrekovaním.0011 Pre predložený vynález je rozhodujúce, že gumový alebo plastový diel 24 vnezaskrutkovanom stave matice 10, vyčnieva nad ten koniec valcovitého tela 18, ktorý je privrátený k montážnemu dielu.0012 Gumový alebo plastový diel 24 môže byť ďalej vybavený širokými manžetami 28 z rovnakého materiálu, pričom tieto manžety by mohli byt rozmiestené v rovnakých vzdialenostiach na plášti...

Inhibítory korózie na báze wolfrámanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14602

Dátum: 26.07.2006

Autori: Johnson Donald, Myers Craig, Hatch Steven

MPK: C05C 1/00, C05B 15/00, C05C 9/00...

Značky: inhibitory, báze, wolframanu, korózie

Text:

...inhibítorovkorózie. Priemyselne sa skôr využívali vysoké koncentrácie(stovky alebo tisíce mg/kg) fosfátových alebo polyfosfátových solí. Tento prístup nakoniec upadol do nemilosti vďaka produkcii zrazeniny fosfátov s ďalšími iónovými zložkami, ako je železo, vápnik, horčík, atd. Tieto zrazeniny vedú k vzniku nežiaducich nánosov na dne skladovacích nádob (ako je uvedenévyššie) rovnako ako zapchanie rozprašovacích zariadení.0007 Rôzne typy...

Spôsob inhibície korózie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16316

Dátum: 22.07.2004

Autor: Lewis Michael

MPK: C23F 13/04, C23F 13/00

Značky: korózie, inhibície, spôsob

Text:

...pripade objektov alebo konštrukcii ponorených vo vodivom médiu, napriklad v morskej vode. Dôvodom je, že V dôsledku lokálnych odchýlok tvaru chránenej konštrukcie a koncentrácii oxidačných látok vo vodnom prostredí nie sú lokálne aktívne miesta pôsobenia korózie primerane chránené a môžu prípadne spôsobiť rozklad danej konštrukcie. Systémy katódovej ochrany sú len v minimálnej miere použiteľné pri ochrane kovových objektov, ktoré nie sú aspoň...

Spôsob inhibovania korózie použitím kvartérnych amónium-karbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5313

Dátum: 27.05.2004

Autori: Kimler Joseph, Chiang Michael, Hall Larry, Scheblein Joseph

MPK: C09D 5/08, C23G 1/14, C23F 11/10...

Značky: amónium-karbonátov, korózie, spôsob, kvartérnych, použitím, inhibovania

Text:

...prípadne kvartérny amónium-bikarbonát a (b) prípadne rozpúšťadlo, ako je opísané v nároku l. Tento spôsob je obzvlášť užitočný pre vrtne aplikácie v ropných poliach a pri0012 Predložený vynález je zameraný na inhibíciu korózie kovových substrátov. Výraz inhibícia korózie, ako sa tu používa, zahŕňa, ale nie je obmedzený na prevenciu alebo zníženie rýchlosti oxidácie povrchu kovu, obvykle keď je kov vystavený účinkom vody alebo...

Zmes na dávkovanie do vôd na inhibíciu korózie a/alebo na ochranu proti usadeninám, predovšetkým proti inkrustáciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3713

Dátum: 03.02.2004

Autori: Pražák Michal, Moravec Jaroslav

MPK: C02F 5/04

Značky: inkrustáciám, ochranu, proti, predovšetkým, usadeninám, dávkovanie, korózie, inhibíciu

Text:

...alkalického kovu v zmesí spolu s alkáliou sa po pridaní do vody zúčastnia s vysokou účinnosťou pochodov vedúcich k zníženiu korózie materiálov a k zníženiu tvorby inkrustácií i k zachovaniu kvality upravovanej vody. Polyfosforečnany predovšetkým prevádzajú ióny železa Fe, mangánu Mn, vápnika Ca do bezfarebných komplexných roztokov, ktoré sú ďalej stále i pri eventuálnom následnom ohriati vody až na 100 °C a tým tiež bránia tvorbe...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Factor Stephen Alan, Adams Michael Wayne, Aradi Allen

MPK: C10L 1/18, C10L 1/12, C10G 75/02...

Značky: vysokoteplotnej, korózie, použitie, manganových, nízkoteplotnej, inhibíciu, systémov, pecných, priemyslových, zlúčenín, užitkových

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Inhibítor korózie ocele a liatiny rozpustný v minerálnom alebo rastlinnom oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: U 237

Dátum: 09.09.1993

Autori: Holpuch Vladimír, Marek Vladislav, Nováček Vladimír, Cerhová Anděla

MPK: C23F 11/10

Značky: rozpustný, korózie, ocele, rastlinnom, liatiny, inhibitor, minerálnom, oleji

Text:

...se negativně nrojevuje zvláště při protikorozni ochraně litiny.Nevýhody dosavadního stavu do značne miry odstraňuje inhibi~ tor koroze oceli a litiny, rozpustný v minerálním, nebo rostlinněm oleji, jehož podstatou je, že obsahuje reakční produkt ter ciárních aminů a mastných nenasycených kyselin zreagovaných při normální teplotě.Do 28 g kyseliny olejové bylo přidáno za mírnćho míchání 15 g triethanolamínu. Po 30 minutách mĺchánĺ so...

Univerzálny indikátor bodovej korózie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 261413

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: korózie, univerzálny, ocele, indikátor, bodovej

Text:

...tyče 1 sú zhotovené drážky opatrené vrstvičkou elektroizolačného náteru 6, v ktorých sú uložené indikačnê oceľové drôty 2 s prispájkovanými elektrickými izolov-anými vodičmi 3. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozivne vlastnosti indikačných oceľových drôtov 2, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom 4.Tyč 1 V závislosti od použitia môže met i iný prierez ako kruhový, napríklad obdĺžnikový....

Indikátor bodovej korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261412

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: korózie, betóne, výstuže, bodovej, oceľovej, indikátor

Text:

...metrov, jeho kompaktnost zabezpečuje oceľová výstuž 4, ktoré pre väčšie dĺžky môže byt i predpätá. Výstuž 4 chráni betónový hranol proti mechanickému porušeniu najmä pri manipulácii a doprave. Na výstuž 4 je prispájkovaný elektrický izolovaný Vodič 5. Aby sa odstránil vplyv spájkovania na korozívne vlastnosti indikač. ných oceľových drôtov 1 a výstuže 4, je okolie spájkovaných bodov chránené protikoróznym náterom a ochranným tmelom...

Kompaktný snímač priebehu korózie ocelovej výstuže v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261069

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kučka Jozef

MPK: G01N 17/00

Značky: výstuže, betóne, oceľovej, kompaktný, snímač, priebehu, korózie

Text:

...korózie oce 4lo~vej výstuže v betóne je schematícky znázornený na pripojenom obrázku.Kompaktný snímač priebehu korózie je vyrobený z tyče skúšobnej ocele o dĺžke postačujúcej na výrobu snímača požadovanej veľkosti. Tyč skúšobnej ocele je ohnutá do symetrického útvaru podľa obrázku, prípadne do iného podobného symetrického útvaru, v závislosti od rozmerov, tvaru a spôsobu zaťažovania skúšobného telesa, alebo konštrukcie, kde má byť...

Snímač priebehu korózie oceľovej výstuže zabudovanej v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: 229422

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kučka Jozef, Jambor Jaromír, Živica Vladimír

MPK: G01N 17/00

Značky: betóne, snímač, zabudovanej, priebehu, výstuže, oceľovej, korózie

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na zisťovanie priebehu korózie oceľovej výstuže zabudovanej v betóne. Podstata snímača je v tom, že pozostáva zo skúšobnej ocele, tvaru U, ktorej konce sú fixované v elektroizolačnej zvierke a na ktoré sú prispájkované dva prívodné vodiče spojovacieho kábla a izolovaný konštantanový drôt umiestnený pozdĺž zvierky a kompenzačnej časti skúšobnej ocele. Jeden výstupný vodič je prispájkovaný v strede skúšobnej ocele a druhý...

Spôsob určovania rýchlosti korózie keramického materiálu roztavenou troskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220878

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ambrúz Vladimír, Longauer Milan

Značky: troskou, rychlostí, materiálů, spôsob, roztavenou, keramického, určovania, korózie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob určovania rýchlosti korózie keramického materiálu roztavenými troskami je určený pre potreby hutníctva, chemického priemyslu, strojárstva, stavebníctva a energetiky. Podstata spôsobu, pri ktorom sa keramický materiál ponára do roztavenej trosky a po jeho vytiahnutí bežným spôsobom vyhodnotí rozsah korózie spočíva v tom, že vzorka žiaruvzdorného keramického materiálu, sčasti ponorená do roztavenej trosky sa otáča 1 až 6000 min-1 a súčasne...

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217463

Dátum: 15.05.1984

Autori: Podhradský Milan, Beran Jaroslav

Značky: aparátov, chemickej, kontroly, korózie, technológie, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie vyznačujúci sa tým, že sa meria priebežne korózny potenciál kontrolovaného aparátu voči porovnávacím elektródam, ktoré sú vyrobené z takého istého materiálu ako aparát, pričom sa indikuje, či sa elektródy nachádzajú v korózií aktívnom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jedna porovnávaná elektróda sa bez ohľadu na kolísanie prevádzkových parametrov media nachádza v určitom...