Patenty so značkou «korelačný»

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: automatický, riadený, elektrostatickou, komorou, spektrometer, korelačný

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kryostatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236950

Dátum: 15.08.1988

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01T 7/00...

Značky: automatický, riadený, korelačný, spektrometer, kryostatom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrónpozitrónovej anihilácie vo vákuu v rozsahu teplôt 80 až 273 K. Vynález pozostáva z rámu /l/ automaticky riadeného korelačného spektrometra, na ktorom sú umiestnené pevné rameno /2/ so scintilačnými detekčnými jednotkami /10/ a kolimačnými štrbinami /6, 7/, pohyblivé rameno /13/ s pohybovým zariadením /14/ a kolimačnými štrbinami...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kyslíkovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hucl Milan, Lipka Jozef, Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/29, G01T 1/00

Značky: riadený, komorou, korelačný, spektrometer, kyslíkovou, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrón-pozitrónovej anihilácie v kyslíkovej alebo inertnej atmosfére v rozsahu tlakov 105 Pa ( 3.105 Pa. Vynález pozostáva z rámu (1), na ktorom je uchytené pevné rameno (2) a pohyblivé rameno (8) s pohybovým zariadením (9), zo scintilačnými detekčnými jednotkami (7, 14) s tieniacimi krytmi (6, 15) a kolimačnými štrbinami (5, 6, 17),...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s teplotnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230226

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tockij Jevgenij, Haščík Ján, Gröne Rudolf

MPK: G01J 3/00

Značky: komorou, spektrometer, automatický, teplotnou, korelačný, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru jadrovej techniky a rieši konštrukciu automatického korelačného spektrometer s teplotnou komorou, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z rámu, pohyblivého ramena s pohybovým zariadením, pevného ramena, kolimačných štrbín, scintilačných detekčných jednotiek umiestených v olovených tieniacich krytoch, teplotnej komory, v ktorej je umiestnený krytý a chladený zdroj pozitrónov 22Na a skúmaná vzorka na posuvne uloženej...

Automatický riadený korelačný spektrometer s nastavovaním vzorky pomocou laserového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tóth Ignác, Gröne Rudolf, Haščík Ján

Značky: automatický, nastavovaním, spektrometer, vzorky, paprsků, pomocou, riadený, korelačný, laserového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši nastavovanie vzorky do optimálnej polohy pomocou laserového paprsku. Automaticky riadený korelačný spektrometer, pozostáva z oloveného krytu, pevného ramena s kolimačnými štrbinami a scintilačným detektorom, pohyblivého ramena so scintilačným detektorom a kolimačnou štrbinou, z pohybového zariadenia a rámu, ktorého podstata spočíva v tom, že na rámu je uložený laser, ktorého paprsok je totožný s...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01T 7/00...

Značky: korelačný, riadený, komorou, magnetickou, spektrometer, automatický

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...