Patenty so značkou «korektor»

Korektor dráhy elektrónového lúča v obrazovkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279906

Dátum: 06.04.1999

Autor: Baranek Mikuláš

MPK: H04N 9/28, H04N 3/22, H01J 29/54...

Značky: obrazovkách, elektronového, lúča, dráhy, korektor

Zhrnutie / Anotácia:

Korektor dráhy elektrónového lúča v obrazovkách je vytvorený snímacím prvkom (2) elektrónového lúča (5) obrazovky (1) s ovládacím elektronickým členom (4), ktorý je vodivo prepojený s korekčným prvkom (3) elektrónového lúča (5) obrazovky (1).

T-RC korektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 275111

Dátum: 15.01.1992

Autori: Bilka Miroslav, Bilka Viliam Ing

MPK: H03H 11/34

Značky: korektor

Vícepásmový korektor se skokovou regulací úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267498

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krchňák Ján

MPK: G05F 5/00

Značky: úrovně, skokovou, regulaci, korektor, vícepásmový

Text:

...dokonalý souběh regulačních skoků ve všechNa příloženěm výkresu je nnkreslený příklad vicepásmového korektoru se skokovou regulacíV zapojení vicepúsmověho korektoru paralelního typu se zápornou zpětnou vazbou s počtem skoků X u počtem pisem M je obsnžen jeden spoločný rezistorový dělič připojený mezi vstup Ejednotlivými rezistory R 1 až RA A na obou jeho koncíeh, přičemž kaž 3 Kz těchto odboček jepům intogrovnných nktivníchTiltruF 1 až F...

Vícenásobný automatický korektor zpoždění digitalizovaných obrazových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266423

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubíček František

MPK: H04N 9/64, H03L 7/00

Značky: korektor, digitalizovaných, obrazových, vícenásobný, automatický, zpoždění, signálu

Text:

...adres prvního pamětověho bloku ll je připojen výstup prvního genorátoru l zápisových adres, jehož vstup jo spojen s výstupe zdroje lg synchronizačních signálů, který je současně zdroje synchronizečních signálu pro zdroj lg digitálního signálu. Na vstup zápisových adres druheho penětovćho bloku g je připojen výstup druhého generátoru gzápisových adres, jehož vstup je spojen s výstupen druheho zdroje gi synchronizačních signálu, který je...

Aktívny RC korektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259359

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bilka Miroslav

MPK: H03F 1/44

Značky: aktívny, korektor

Text:

...korektora podľa vynálezu je na obrázku. Sériový reťazec je vyznačený v rámčeku 14 a spolu s ďalším sériovým členom 3, 4 tvorí frekvenčne závislý blok určujúci zdôrazňované potlačované frek 4venčné pásmo. Kladná spätná a dopredná väzba je realizovaná rezistormi 1 D, 10, 11.Vstupná svorka 5 je prepojené cez vstupný rezistor 3, tretí kondenzátor 4, prvý kondenzátor 2, druhý kondenzátor 4, rezistor 3 s výstupom 6 korektora a zároveň s výstupom...

Korektor frekvence a otáčková lupa

Načítavanie...

Číslo patentu: 243727

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šrůtek Josef

MPK: G05D 13/64

Značky: frekvence, korektor, otáčková

Text:

...a plynulá. Zapojení fuguje v neustálém dynamickém režimu se zápornou zpětnou vazbou. Přesnost měření a rozlišovací schopnost jevv důsledku záporné zpětné vazhp vysoká. závislost výstupního stejnosměrněho napětí na odchýlce vstupní frekvence je lineární. Uvedené zařízení podle vynálezu bez přidání dalších obvodů obsahuje stejnosměrný napětový výstup jak pro korektor frekvence, tak i pro otáčkovou lupu. Zapojení plně odpovídá požadavku...

Součinový korektor četnosti impulsů s napěťově řízeným vstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240832

Dátum: 01.01.1988

Autor: Volek Imrich

MPK: H03K 21/00

Značky: řízeným, impulsů, vstupem, součinový, četnosti, napěťové, korektor

Text:

...vybodnocoacího zařízení.3 240 832 Vyšší účinek vynálezu se projevuje v mnoha směrech. Přesnost funkce zařízení je vyšší, nebot není závislá na integrační konstantě Ěö jak u napětově-kmitočtového převodníku, tak u mmnostabilníhoobvodu u zpüsobu, Kdy se signál ze snímače Korekční velíčiny převede na elektricky stejnosměrný napěřový signál a ten se dále převede v napěřově-Kmltočtovém převodníku na impulsní signál. Ekonomickým přínosem...

Kvapalný korektor strojopisných preklepov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223074

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lath Dieter, Florián Štefan, Romanov Andrej

Značky: korektor, kvapalný, strojopisných, preklepov

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalný korektor obsahuje hmotnostne 10 až 15 % derivátov celulózy, 3 až 7 % glycerínftalovej alhydovej živice, 3 až 7 % polypropylénového oleja, 1 až 5 % dialkylftalátov, 30 až 55 % anorganického pigmentu a zbytok do 106 % tvorí rozpúšťadlový systém. Kvapalný korektor strojopisných preklepov umožňuje opätovné písanie na opravenom mieste.

Tekutý korektor pro reprografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 222823

Dátum: 15.03.1986

Autori: Formánek Jan, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie, Socha Oldřich

Značky: korektor, tekutý, reprografii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutého korektoru k provádění oprav na různých typech reprografických materiálů, případně oprav textu z psacích strojů. Tekutý korektor pro reprografii je vyznačený tím, že sestává z 40 až 65 % alifatické benzinové frakce, 30 až 60 % pigmentu na bázi TiO2, 5 až 15 % pojiva na bázi polyesterů nebo alkydů, 0,1 až 2 % koloidního kysličníku křemičitého a z 0,05 až 1,5 % antioxidačních přísad. Způsob přípravy spočívá ve smísení...

Korektor u zemědělských samohybných strojů pro automatické řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228725

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schaller Reinhard, Windisch Gerhard, Näther Lothar

MPK: A01B 69/00

Značky: strojů, samohybných, korektor, automatické, řízení, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korigujícího zařízení pro automatické řízení zemědělských strojů pro sklizeň kultur, pěstovaných v řádkách, zejména kukuřice, nebo pro jízdu podél hranice porostu v různých půdních podmínkách. Účelem vynálezu je vytvoření korigujícího zařízení, dávajícího možnost přepínání pro řízení prokluzujících kol při zachování plného působení automatického řízení. Úloha se řeší umístěním na zemědělském stroji (l) vyhodnovacího přepínače...