Patenty so značkou «kopolymeraci»

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci 1-alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259736

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kratochvíla Jan, Salajka Zdeněk, Hamřík Oldřich, Gheroghiu Mihnea

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: katalyzátor, polymeraci, kopolymeraci, 1-alkenů

Text:

...nosiče připravovaného postupně podle bodů l. a 2. s jednou nebo několika organohořečnatými sloučeninami lll. Molární poměr III/Il se udržuje v rozmezí 0,5 až 20, s výhodou 1 až B. Organohaořečnatá sloučenína se zakotví v povrchové vrstvě častíc nosiče, nedochází k její difúzi do nitra částic během. prípravy a skladování k-o-talyzátoru. llato kumíílace organohořečnate sloučeninv na vnějším povrchu částic nosiče má jnřízíiívý účinek na...

Způsob snižování vzniku nezpracovatelných částic a inkrustací při polymeraci a kopolymeraci vinylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245419

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lipatov Nikolaj Konstantinovie, Trebatický Rudolf, Gulán Ján, Jakovlev Arlan Michajlóvie, Patrušev Gennadij Vasiljevie, Rippa Fedor, Tatevosjan Ruben Armenovie

MPK: C08F 14/06

Značky: polymeraci, monomerů, vzniku, způsob, nezpracovatelných, inkrustací, vinylových, snižování, kopolymeraci, částic

Text:

...sorpci na povrchu stěn pomocí dípol-dípol vazeb. Obecně silnejší inkrustaci na kovových plochách než na emailových plochách reaktorů lze vysvetlit silnejší adsorpcí vínylchlorídu a uonomery nabotnalých polynerních čàstíc na kovových plochách vlíven prítomných dispergačních činídel. Experímentàlne byla adsorpce díspergačních činídel prokázànau hydroxypropyluethylcelulosy /Hethocel/ zjíštením, že ve vrstvíčce nánosu Pvc se Methocel...

Katalyzátor pro polymeraci a kopolymeraci etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244770

Dátum: 01.06.1988

Autori: Breuer Jaromír, Koudelka Karel, Mynáo Vladimír, Dzierža Emil, Dingl Jioí

MPK: C08F 4/64

Značky: polymeraci, etylénu, katalyzátor, kopolymeraci

Text:

...prašek, nebo anorganický například silika. odpařením přebytku EDS nebo jiného organického rozpouštědla se získa prekursor katalyzátoru, který se~přídavkem organohlinité sloučeniny - aktivátoru stane polymeračně aktivním.Aktivaci prekursoru kmtalyzétoru možno provét nlkolika způsoby z 1. v polyneračnía remktoru a) přídavkem roztoku trialkylhliníku v alifatickém rozpouitédla, b) ŕídavkem siliku impregnované trialkylhliníken. lhožatví...

Způsob výroby butadienstyrenového kaučuku emulzní kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239520

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štichauer Josef, Eernohorský Vladimír, Smolek Petr

MPK: C08F 236/06

Značky: způsob, výroby, kaučuku, emulzní, butadienstyrénového, kopolymeraci

Text:

...butadienu na vstupu do kopolymerace může být prováděna např. změnou poměru nátoku čistého a ísurového butadienu do kopolymeraoe. Protože kopolymeraci škodí časté změny koncentrace butedienu na vstupu do kopolymerač 239 520 nich reaktorů více, než provozování kopolymerące s nižší ale rovnoměrnou koncentracíbutadienu, přináší nový způsob kopolymerace další výhodu v~tom, že se zrovncměrni koncentrace butadienu na vstupu do kopolymeràčních...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sawin Steven Paul, Fulks Bernard Dwane, Jenkins John Mitchell, Aikman Collin Dale

MPK: C08F 10/02, C08F 2/34, C08F 4/64...

Značky: kopolymeraci, způsob, nánosu, tvorby, zmenšování, ethylenu, homopolymerací

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Katalytický systém pro polymeraci nebo kopolymeraci konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249511

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferraro Domenico, Carbonaro Antonio, Bruzzone Mario

MPK: C08F 36/04, C08F 4/06

Značky: konjugovaných, diolefinů, kopolymeraci, polymeraci, systém, katalytický

Text:

...molekulových hmotnosti, krteré se mění ve stejném smyslu, jak již bylo uvedene.Podle výše uvedeného postupu je rovněž možno převést zcela monomer na polymer v nepřítomnosti ředitel.Technologické, mechanické a elastické vlastnosti získaných polymerních produktů jsou vynikající i -p-o vytvrzení, nebot obsah 1,4-cis jednotek je vždy velmi vysoký větší než 98 a struktura polymeru je dokonale lšneární.Teplota tání polybutadienu je například v...

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236676

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/64, C08F 4/76, C08F 10/02...

Značky: kopolymeraci, ethylenu, homopolymerací, homogenní, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu s ?-olefiny, obsahující alespoň jeden přechodový kov zvolený ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, hořčík a alespoň jeden halogen, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje katalyticky účinnou složku obecného vzorce I, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, s výhodou...

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223302

Dátum: 15.03.1986

Autori: Plaschil Edgar, Anton Elisabeth, Chupík Lubomír, Griehl Volker

Značky: připravených, polymerů, kopolymeraci, aniontovou, zpracování, homopolymerací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování polymerů, připravených aniontovou homopolymerací nebo kopolymerací konjugovaných dienů za použití organolithiových iniciátorů, jejichž "živé" koncové skupiny jsou terminovány H-azidovými činidly nebo činidly, obsahujícími hydroxylové nebo aminové skupiny, hydrolýzou vodou, vyznačený tím, že se k množství vody, potřebnému pro hydrolýzu polymerů, přidá nejméně celkovému obsahu lithia ekvivalentní množství vodorozpustné soli...

Způsob přípravy katalytického systému pro polymeraci nebo kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214686

Dátum: 15.09.1984

Autori: Belle Mead, Hamer Anthony David, Karol Frederick John

Značky: přípravy, katalytického, ethylenu, způsob, polymeraci, systému, kopolymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy katalytického systému pro polymeraci nebo kopolymeraci ethylenu. Katalytické systémy připravené podle vynálezu a obsahující hořčík a titan poskytují při postupu v plynné fázi za nízkého tlaku polymery ethylenu s hustotou od 910 kg/m3 včetně do 970 kg/m3 včetně a poměrem rychlostí toku taveniny (definovaným dále) v rozmezí od 22 včetně do 32 včetně. Částice vzniklého polymeru mají objemovou hmotnost (sypnou...

Způsob stabilizace suspenze při perlové kopolymeraci akrylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216014

Dátum: 01.09.1984

Autori: Matějíček Alois, Musil Václav, Šrejber Josef, Seidl Josef

Značky: monomerů, perlové, suspenze, kopolymeraci, stabilizace, akrylových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace suspenze při perlové kopolymeraci akrylových monomerů. Vynález umožňuje tvorbu perlí kopolymeru bez vzniku slepků a nálepů na míchadle a na stěnách reaktoru. Dosahuje se toho vhodným složením vodné stabilizační fáze, kterou je vodný roztok obsahující želatinu, hydroxyetylcelulózu a chlorid ze skupiny chloridů kovů I. a II. sloupce periodického systému prvků a chloridu amonného. Perlové akrylové kopolymery se používají pro...