Patenty so značkou «kopolymerace»

Způsob současné dimerizace ethylenu na 1-buten a kopolymerace ehtylenu s dimerizovaným produktem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270432

Dátum: 13.06.1990

Autori: Karol Frederick John, Cann Kevin Joseph, Chen Michael Walter

MPK: C08F 210/16

Značky: ethylenu, způsob, dimerizace, kopolymerace, dimerizovaným, produktem, 1-buten, ehtylenu, současné

Text:

...menu v letreeunoxidu umsčlten k menu v lćtce ne bázi hořčíku e menu od o.o 11 do 5 o 1 eIrlelkylhłlnnc je přnowen v nnołelví poekyhąjidn celkový ekonóm pomer hlmllcu z ulenu 5 z 1 do äoo z 1.Detreelkoxid Eunlčký. použitý při způe-obu výroby. eloułĺ po ekllvecl Irlelkylhnnlkem eko kełełyzćlor dhnerleece. retreelkoxidy menu. ktere mohou být pouäny podle vynálezu. náleäĺ do ekuplny eloučenln vzorceve khrćm R je umovodñsový zbytek. ueobeehuiícĺ...

Vodné disperze na bázi homopolymerů kyseliny akrylové a/nebo methakrylové a jejich kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270012

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vaško Pavel, Motlík Karel, Pařízek Rudolf

MPK: C08L 33/06

Značky: akrylové, bázi, kyseliny, methakrylové, jejich, homopolymerů, disperze, vodné, kopolymerace

Text:

...oothokrylanidu a akryldta nobo oothakryláto vioofunkönich alkoholo, Jako oiĺujioich konononorů.Pro otobilizaoi určitá okryldtovó kopolyoorni dioporzo oo podla vynilazu zvoli poměr obou aložok otabilizútoru tok aby oo po otabilizoci důlozito vlaotnooti filnu otabilizovanó dioporzo proti dioporzi povodni liłily Jon novýznaoni. Dálo uvodono přiklody použiti Joou volony tak aby núzornč ukázaly vliv znłny poołru obou olotok vo otobilizátoru na...

Způsob suspenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260081

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skala Otto, Mařík Jiří, Šejba Jan, Novák Zdeněk, Koubek Ivan, Dobeš Martin, Štěpánek Josef, Štolba Václav, Daniel Ladislav, Brynda Jiří

MPK: C08F 2/18, C08F 14/06

Značky: způsob, kopolymerace, polymerace, vinylchloridu, suspenzní

Text:

...byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míohání bylo pak nadávkováno 2 400 o vínylohloridu.Po ukončeném dávkování vinylchloridu byl reaktor vyhřát pomoci pláště duplikátoru na polymerační teplotu 59 °C. Polymerece byla ukonćena po poklesu tlaku o 0,2 MPa, ochlazením reaktoru a odpuštěnim nezreagovaného monomeru.Do reaktoru o vnitřním objemu 8 1 bylo nadávkováno 500 ml demin. vody 20 °C teplé....

Způsob suzpenzní polymerace a/nebo kopolymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260080

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skala Otto, Dobeš Martin, Daniel Ladislav, Štolba Václav, Brynda Jiří, Novák Zdeněk, Štěpánek Josef, Koubek Ivan, Šejba Jan, Mařík Jiří

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: suzpenzní, způsob, polymerace, vinylchloridu, kopolymerace

Text:

...a duplikátorem bylo nadávkováno 4 200 9 vodné fáže 5 teplotě 20 °C obsahující demineralizovanou vodu s 3,4 g směsi methylhydroxypropylcelulozy a hydroxypropylcelulozy. Dále byly přidány ostatní složky potřebné do polymerační směsi a iniciátory. Reaktor byl uzavřen a po vypláchnutí volného prostoru dusíkem byl evakuován na 1,866 kPa. za míchání bylo nadávkováno 2 400 g vinylchloridu. Po ukončeném dávkování VCM byl reaktor vyhřát pomocí...

lniciátor polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s.alfa. olefiny, obsahující alespoň jednu organokovovou sloučeninu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244667

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koutecký Vlastimil

MPK: C08F 4/52, C08F 10/02, CO8F 4/62...

Značky: jednu, alespoň, lniciátor, olefiny, polymerace, hliníku, sloučeninu, ethylenu, obsahující, kopolymerace, s.alfa, organokovovou

Text:

...III R výhodné znamená etylový zbytek, X znamená chlor a 5 má hodnotu 0,33.Vliv iniciátorů podle vynálezu na polymeraci etylenu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tím, že když jsou iniciátory použity společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekululovou hmotnost vyrobeného polymeru v porovnání S dialkylaluminiumhalogenidem nebo trialkylaluminiem, aniž by měly záporný vliv na jiné parametry, zejména na...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236237

Dátum: 01.02.1988

Autori: Horký Jaroslav, Ditl Pavel, Kaška Jiří, Matějíček Alois, Skoupil Jan

MPK: C08F 212/08, C08F 220/02, C08F 2/24...

Značky: nenasycených, emulzní, monomerů, způsob, kopolymerace, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Zvyšení polymerační rychlosti a zvýšení konverze monomerů při přípravě vodných disperzí emulzní polymerací nenasycených monomerů se dosáhne tak, že se směs monomerů, vody a povrchově aktivních látek nebo emulze připravené z těchto složek nejprvé podrobí v atmosféře inertního plynu intenzivnímu míchání se specifikovanou intenzitou příkonu energie a při specifikovaném smykovém napěti, potom se za stáleho míchání o podstatně nizší intenzitě přidá...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pleska Alexander, Sufčák Miloslav, Petrů Vladimír, Vyoral Leopold, Hašková Věra, Reiss Jiří, Čermák Jiří, Mačka Miroslav, Večerka František

MPK: C08F 236/10

Značky: kopolymerace, uhlovodíky, způsob, konjugovaných, dienů, roztokové, vinylaromatickými

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Málik Ladislav, Huba Mikuláš, Bednáo Peter

MPK: C08F 4/64, C08F 236/06, C08F 10/02...

Značky: alfa, olefinu, způsob, kopolymerace, polymerace

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Způsob emulzní polymerace nebo kopolymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253230

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Zatloukal Mojmír, Pivoňková Alena, Vaňouček Jaroslav, Tesař Jaroslav, Kaška Jiří

MPK: C08F 2/10, C08F 2/22, C08F 12/08...

Značky: emulzní, kopolymerace, způsob, polymerace

Text:

...hydrogensiřičitanů, dithiosiřičitanů či thiosiranů se přidá 0,1 až 25 t hmot. aminoaktivnich a/nebo neionogennich povrchově aktivnich látek, zejména ze skupiny alkylarylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylpolyetylenglykoléther sulfátů, alkylsulfojantaranů,alkylarylsulâonanů, alkylfenolpolyetylenglykolétherů, alkylpolyethylenglykolétherů, kopolymerů ethylenoxidu a propylenoxidu. Tyto směsné roztoky se potom přidávají postupně v...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252817

Dátum: 15.10.1987

Autori: Busetto Carlo, Corbellini Margherita, Gamba Alessandro

MPK: B01J 27/08

Značky: polymerace, monoolefinů, kopolymerace, způsob

Text:

...a trihalogenidůjednoho nebo Více kovů je možno jako sloučenin, ktoré jsou donorem halogenu, použítorganických halogenidů, a ve výhodném provedení tohoto postupu prípravy se použije sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, ax znamená číslo od 1 do 4, přičemž sloučeniny tohoto obecného vzorce mohou současně sloužit jako ředidlo. V alternativním provedení přípravy této katalytické složky je...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250665

Dátum: 14.05.1987

Autori: Greco Alberto, Corbellini Margherita, Osellame Mirko

MPK: B01J 27/08

Značky: způsob, polymerace, kopolymerace, monoolefinů

Text:

...ředidla, které je vybráno ze skupiny zahrnující elitatické a aromaticke uhlovodíky nebo jejich směsi. V případě, kdy se v postupu podle uvedeného vynálezu použije organické sloučeniny jako donoru halogenu, potom může tato sloučeiíina sloužit zároveň jako ředidlo.Při praktickém provádění výše Lívedeného postupu prípravy katalyticke složky na bázi trihalogenidu titanu a jednoho nebo více halogenidu kovu bylo zjištěno, že vedlejší produkty výše...

Způsob polymerace nebo kopolymerace konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249520

Dátum: 12.03.1987

Autori: Carbonaro Antonio, Bruzzone Mario, Ferraro Domenico

MPK: C08F 36/04, C08F 4/66

Značky: konjugovaných, polymerace, diolefinů, způsob, kopolymerace

Text:

...je ve výhodném provedení vybráno ze skupiny zahrnujicí uhlovtídíkova alifaticlká rozpouštědla,ve výhodném provedení se použije hexanu.Pořadí, ve kterém se uvedené tři složky katalytického systému uvádí do kontaktu při přípravě tohoto łrçaítalytického systému není důležité jak z hlediska kinetieky, tak z hlediska následné polymerízační reakce.Připravený katalyzábor může být rovněž puooeohán stárnutí po dlouhé časové intervaiy, aniž by nastaly...

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236699

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/76, C08F 4/64, C08F 10/02...

Značky: způsob, kopolymerace, alfa-olefiny, ethylenu, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny majícími 3 až 8 uhlíkových atomů. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se polymerace nebo kopolymerace provádí při teplotě 20 až 350 °C a tlaku 0,1 až 250 MPa v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího katalyticky účinnou složku obecného vzorce MnMg(OR)2+4a-mXm, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IV.a až VI.a skupiny periodického systému prvků,...

Způsob semikontinuální roztokové polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227293

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kaška Jiří, Malinský Jaroslav, Matějíček Alois, Seidl Josef

Značky: způsob, nenasycených, roztokové, polymerace, monomerů, semikontinuální, kopolymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob semikontinuální roztokové polymerace nebo kopolymerace nenasycených monomerů účinkem radikálových iniciátorů nebo termickou polymerací v přítomnosti rozpouštědel a případně modifikujících látek a pod inertní atmosférou při nebo pod teplotu varu reakční směsi s použitím zpětného toku směsi monomerů a rozpouštědel, vyznačující se tím, že reagující nebo i pomocné složky se přivádějí do míchaného reakčního prostředí pod hladinu reakční...

Způsob polymerace a kopolymerace laktamů w-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229038

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kondelíková Jaroslava, Provazník Michal, Černá Miluše, Kašáková Radka, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 69/14, C07F 9/66, C07F 9/68...

Značky: kopolymerace, polymerace, w-aminokyselin, laktamů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace a kopolymerace laktamů omega-aminokyselin obecného vzorce I, kde x je 3 až 11, vyznačený tím, že se kopolymerace a polymerace iniciuje 0,1 až 20 mol % ekvimolární sloučeninou bezvodé kyseliny arseničné s laktamy omega-amino-kyselin obecného vzorce II, kde x je 3 až 11 chráněný autorským osvědčením č. 227784 při teplotách 200 až 330 °C.

Způsob polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244687

Dátum: 17.09.1985

Autor: Reininger Jaroslav

MPK: C08F 4/52, C08F 10/02, C08F 4/62...

Značky: polymerace, uhlíku, ethylenu, způsob, alfa-olefinem, kopolymerace, atomech

Text:

...podle vynálezu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tim, že když jsou iniciátory použitý společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekulovou hmotnost vyráběného polymeru V porovnání se střední molekulovou hmotnosti produktu, ziskaneho za použití dialkylaluminiumhalogenidu nebo tríalkylaluminia, aniž by měly zápožný vliv na jiné parametry, zejména na výtěžek polymeruKatalyzátorová soustava pro polymeraci...

Způsob homopolymerace a kopolymerace 1,3-diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222141

Dátum: 15.07.1985

Autori: Schulz Hans-peter, Fröhlich Hans-otto, Harosková Christa, Griehl Volker, Keiser Stephan, Roth Christoph, Antonová Elisabeth

Značky: kopolymerace, homopolymerace, způsob, 1,3-diolefinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kopolymerace a homopolymerace 1,3-diolefinů, zejména butadienu a isoprenu na polymery s funkčními skupinami nebo bez nich mající relativní molekulovou hmotnost od 1 000 do 500 000, s mikrostrukturou v rozsahu od více než 90 % struktur 1,4 až do více než 90 % struktur 1,2, v homogenní fázi a v nepolárních rozpouštědlech, popřípadě s přídavkem polárních rozpouštědel v přítomnosti bifunkčních iniciátorů, vyznačený tím, že se 1,3-diolefiny...

Způsob hydrolytické kopolymerace 12-dodekanlaktamu se sedmi až devítičlennými laktamy w-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218770

Dátum: 15.04.1985

Autori: Prokopová Irena, Alijev Rizo, Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava

Značky: w-aminokyselin, devítičlennými, kopolymerace, 12-dodekanlaktamu, způsob, laktamy, sedmi, hydrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrolytické kopolymerace 12-dodekanlaktamu se sedmi až devítičlennými laktamy (-aminokyselin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kopolymerace provádí při teplotě 280 až 330( Celsia, přičemž koncentrace 12-dodekanlaktamu ve výchozí směsi je vyšší než 30 mol. % a koncentrace komonomerního sedmi až devítičlenného laktamu (-aminokyseliny, jeho alkylsubstituovaného derivátu nebo směsi těchto laktamů je v rozmezí 0,1 až...

Způsob polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 217874

Dátum: 15.11.1984

Autori: Karhan František, Onderišin Štefan, Alijev Rizo, Králíček Jaroslav, Gomola Rudolf, Krajník Václav, Prokopová Irena, Kondelíková Jaroslava, Cupák František

Značky: vysušených, výroby, polymerace, extrahovatelných, podílu, nízkomolekulárních, kopolymerace, vodou, způsob, polyamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu polymerace a kopolymerace vysušených nízkomolekulárních vodou extrahovatelných podílů z výroby polyamidu 6 a/nebo cyklic1ch oligomerů 6-kaprolaktamu, jehož podstata spočívá v tom, že se jako iniciátoru použije soli bezvodé kyseliny fosforečné s laktamy obecného vzorce kde x je 3 až 11, v koncentraci 0,1 až 10% mol při teplotách 200 až 340 °C. Dále se polymerace může provádět v přítomnosti laktamů ?-aminokyselin obecného...

Způsob polymerace a kopolymerace laktamů w-aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215647

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Kondelíková Jaroslava, Žarnovičanová Zuzana

Značky: kopolymerace, w-aminokyselin, způsob, laktamů, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polyamidů polymerací nebo kopolymerací laktamů (-aminokyselin obecného vzorce CO-(CH2)x-NH, kde x je 5 až 11. Podstatou vynálezu je, že se polymerace nebo kopolymerace vede za přítomnosti iniciátoru, jímž je organická dikyselina obsahující sulfoskupinu, obecného vzorce kde M je alkalický kov a y je 0 až 5. Iniciátoru se použije v koncentraci 0,1 až 5 mol %. Vynález je možné použít například při výrobě...

Způsob suspenzní polymerace a kopolymerace vinylických monomerů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216474

Dátum: 01.07.1984

Autori: Seidl Josef, Matějíček Alois, Musil Václav, Šrejber Josef

Značky: provádění, monomerů, způsobu, zařízení, kopolymerace, tohoto, způsob, suspenzní, vinylických, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob suspenzní polymerace a kopolymerace vinylických monomerů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález uvádí kvantitativní podmínky, za kterých je možno úspěšně provádět suspenzní polymerace a kopolymerace bez vzniku aglomerátů v reaktorech různých velikostí s použitím listových míchadel. Optimální hydrodynamický režim při polymeraci vyjadřují dva matematické vztahy udávající počet otáček míchadla ve dvou rozdílných fázích průběhu...