Patenty so značkou «kopolymer»

Halogénovaný izobutén – izoprénový kopolymér s vysokou molárnou hmotnosťou a nízkym obsahom gélu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287636

Dátum: 25.03.2011

Autori: Verhelst Marc, Bohnenpoll Martin, Langstein Gerhard, Sumner Anthony

MPK: C08F 210/12

Značky: vysokou, hmotnosťou, nízkým, obsahom, izobutén, spôsob, molárnou, gelů, halogénovaný, izoprénový, výroby, kopolymer

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané halogénové izobutén - izoprénové kopolyméry s vysokou molárnou hmotnos-ťou, ktoré obsahujú malé množstvo gélu. Konkrétne sú opísané halogénované butylové kaučuky s vysokou molárnou hmotnosťou, ktoré obsahujú malé množstvo gélu, a halogénované izobutén - izoprénové kopolyméry s vysokou molárnou hmotnosťou, ktoré obsahujú malé množstvo gélu a ktoré sa syntetizujú z izobuténu, izoprénu a prípadne ďalších monomérov, pričom tieto...

Kopolymér na prípravu tepelne tvarovo stálych tvarovaných predmetov z tvárniacich hmôt alebo z liateho plastového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13806

Dátum: 15.10.2009

Autori: Haw Chiew-chiang, Dietrich Gerald, Shen Zhong, Karnbrock Wilhelm, Carloff Rüdiger, Knebel Joachim

MPK: C08F 220/10, C08F 220/56, C08F 220/18...

Značky: liateho, tvarovaných, predmetov, tvarovo, stálých, hmot, tvárniacich, tepelně, plášťového, přípravu, kopolymer

Text:

...zvlášť tvarovacích hmôt z PMMA. Mal by to byť polymćrny východiskový materiál, ktorého kladné vlastnosti (priehľadnosť,odolnosť proti poveternostným vplyvom, spracovateľnosť) sa prinajmenšom vyrovnajú kladným vlastnostiam polyalkyl(met)akrylátov, avšak predčia ich čo sa týka tepelnej tvarovej stálosti.Okrem toho by tento nový plastový materiál mal byť vhodný na prípravu tvarovaných predmetovliatím alebo na spracovanie v plastových...

Kopolymér použitý na zlepšenie proliferácie fibroblastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16892

Dátum: 23.05.2008

Autor: Laurensou Christelle

MPK: A61K 31/7028, A61K 31/795, A61F 13/00...

Značky: zlepšenie, fibroblastov, použitý, kopolymer, proliferácie

Text:

...ich miznutie.0012 Fibroblast je tiež dôležitou bunkou pri proliferačnej fáze. Fibroblast vylučuje kolagén typu lll, potom neskôr kolagén typu I, heparansulfát, základnézložky extracelulárnej matrice kože, ale aj kyselinu hyalurónovú, chondroitin0013 Proces zjazvenia, najmä u malých raniek alebo prasklín, môže trvať niekoľko hodín, niekoľko dní alebo niekoľko týždňov, alebo za určitých okolností dokonca dlhšie, ako u vredov, kedy rana môže...

Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefínov a takto získaný polymér alebo kopolymér olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286102

Dátum: 27.02.2008

Autori: Govoni Gabriele, Ciarrocchi Antonio, Sacchetti Mario

MPK: C08F 110/00, C08F 4/00, C08F 10/00...

Značky: spôsob, kopolymer, olefínov, získaný, kopolymérov, přípravy, polymér, polymérov, takto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy polymérov a kopolymérov olefínov všeobecného vzorca CH2=CHR, v ktorom R znamená atóm vodíka alebo alkylovú, alebo arylovú skupinu obsahujúcu 1 až 8 atómov uhlíka, sa vykonáva v prítomnosti katalyzátora obsahujúceho reakčný produkt trialkylhlinitej zlúčeniny a pevnej katalytickej zložky obsahujúcej zlúčeninu titánu, obsahujúcej aspoň jednu väzbu titán - halogén, nanesenej na bezvodom chloride horečnatom ako nosiči, pričom táto...

Kopolymér obsahujúci polyétery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4520

Dátum: 14.06.2006

Autori: Hommer Herbert, Wutz Konrad, Bichler Manfred

MPK: C04B 24/00, C08G 65/00

Značky: polyétery, obsahujúci, kopolymer

Text:

...vyznačujú najmä mimoriadne krátkymi éterovými bočnými reťazcami, ktoré obsahujú od 1 do 50 jednotiek. Toto má okrem iného prispieť k tomu, že tieto kopolyméry v hmotách obsahujúcich cement rozvíjajú dobrý plastiñkačný účinok, pričom samotné hmotystavebného materiálu vykazujú velmi nizke zmrštenie pri spracovaní (slump loss).Zdôvodu rozličných vlastností adisponibility uvedených plastifikátorov existuje naďalej úsilie nájsť nové alternatívne...

Spôsob a vakcína obsahujúca Kopolymér 1 na liečenie psychiatrických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15309

Dátum: 09.12.2004

Autori: Kipnis Jonathan, Eisenbach-schwartz Michal

MPK: A61K 38/00, A61K 39/00, A61K 35/12...

Značky: vakcína, liečenie, spôsob, kopolymer, poruch, psychiatrických, obsahujúca

Text:

...s vlastnými antigénmi (self-antigens) alebo so slabými agonistami vlastnýchKopolymér l, taktiež nazývaný Cop 1, je náhodný nepatogénny syntetický kopolymér,heterogénna zmes polypeptidov obsahujúca štyri aminokyseliny L-glutámovú kyselinu (E),L-alanín (A), L-tyrozin (Y) a L-lyzín (K) vpribližnom pomere l,S 4,813,6, ale bez stálejsekvencie. Hoci jeho spôsob pôsobenia zostáva spomý, Cop l jasne pomáha spomaliť postup sklerózy multiplex...

Kopolymér, ktorý má aspoň jednu alkoxy- alebo hydroxypolyalkylénglykolovú naočkovanú funkciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15067

Dátum: 07.11.2003

Autori: Kaessberger Michael, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C08F 220/32

Značky: naočkovanú, funkciu, hydroxypolyalkylénglykolovú, kopolymer, jednu, ktorý, alkoxy, aspoň

Text:

...spôsobu sú minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra, oxid titaničítý, atlasová beloba alebo hydroxid hlinitý, najprv prevedené do vodnej suspenzie. Na to sa použijú prostriedky pre dispergáciu a/alebo pomocné mlecie prípravky pre tieto pigmenty a/alebominerálne plnivá, označované taktiež ako minerálne látky.0012 Je treba poznamenať, že v celom tomto opise používame...

Viacvrstvová lieková forma obsahujúca neutrálne jadro a vnútorný a vonkajší povlak obsahujúci metakrylátový kopolymér a metakrylátový monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4390

Dátum: 04.09.2003

Autori: Beckert Thomas, Dressman Jennifer, Petereit Hans-ulrich, Rudolph Markus

MPK: A61K 31/57, A61K 9/50

Značky: metakrylátový, neutrálne, monomér, kopolymer, obsahujúca, viacvrstvová, jádro, vonkajší, povlak, vnútorný, obsahujúci, lieková, forma

Text:

...výroba je V dôsledku viacvrstvovej štruktúry zhotovovanej vo viacerých pracovnýchPo rozpustení vonkajšej vrstvy obalu nie je okrem toho možné úplne vylúčiť, že v závislosti od nastavených hrúbok vrstiev, zložení, od príslušnej účinnej látky a jej koncentrácie nemôže dôjsť k interakciám medzi vnútomou vrstvou obalu a molekulami účinnej látky, ktorá jeToto sa javí byť bežné najmä u účinných látok s polámymi alebo iónovými skupinami v...

Etylénový kopolymér a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281515

Dátum: 05.03.1997

Autori: Dall'occo Tiziano, Albizzati Enrico, Balbontin Giulio, Resconi Luigi

MPK: C08F 4/642, C08F 210/16

Značky: kopolymer, spôsob, etylénový, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénový kopolymér pozostáva z komonomérov vybratých z alfa-olefínov, cykloolefínov a polyénov, s obsahom etylénových jednotiek medzi 80 a 99 % molových, obsahom jednotiek odvodených z alfa-olefínových, cykloolefínových a/alebo polyénových komonomérov medzi 1 a 20 % molových, pričom frakcionačnou eluačnou analýzou sa eluuje najmenej 90 % hmotnostných kopolyméru v teplotnom intervale menej ako 50 oC, a Mw/Mn > 3, kde Mw je hmotnostná stredná...

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a stabilizátorovú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279451

Dátum: 17.12.1991

Autor: Knobloch Gerrit

MPK: C08L 9/00, C08K 5/37, C08L 21/00...

Značky: dienů, kopolymer, obsahujúca, polydién, stabilizátorovú, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a 0,05 až 5 % hmotnostných stabilizátorovej zmesi, ktorá pozostáva z a) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra a Rb znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Rc predstavuje alkylovú skupinu so 6 až 12 atómami uhlíka a b) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 12 atómami...

Hydrofilní transparentní síťovaný kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270345

Dátum: 13.06.1990

Autori: Součková Dana, Vacík Jiří, Obereigner Blahoslav

MPK: C08F 20/60, C08F 20/58

Značky: hydrofilní, síťovaný, kopolymer, výroby, transparentní, způsob

Text:

...Je vhodný pro odlćvéni napr. odatřadivé liti kontektnich čoček. Použité rozpouétédlo, ktoré by v prvnim připodě brénilo mechanickému oprecováni zde naopak přiznivő ovlivňuje tlaky projevujici ee při zbotnéni Již hotovéhc výrobku.Je také možné a v připadl výroby vicebotnavých eouetružených kontaktnich čočak výhodne. rozpcultédle, popř. vodou rozpuatné nizkomolekuldrni podily. obeažené v eiřcvanén kopolymeru připrevonén v přitcmnoeti výše...

Hydrofilní kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257979

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří, Vodňanský Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/06, C08F 220/28

Značky: výroby, způsob, hydrofilní, kopolymer

Text:

...směsi.Byly připraveny kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu, popřípadě s diethylenglykolmonomethakrylátem a methakrylátu sodného, draselného nebo amonného v přítomnosti diethylenglykoldimethakrylátu a ethylenýlykoldimethakrylátu nebo v přítomnosti jen jedné sítující složky,kterou může být libovolný diester kyseliny methakrylové nebo akrylové příslušných alkylglykolů,jsou-li výchozí monomery zbaveny zcela vlastních diesterü...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257380

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Pajchortová Alžbeta, Vaššová Gabriela

MPK: C08F 218/08, C08F 210/02, C08F 8/30...

Značky: obsahujúci, etylén-vinylacetátový, 7,15-diazadispiro(5,1,5,3)hexadecyl, kopolymer, skupiny

Text:

...5,1,5,3 hexadecyljjpropánovej III.Teplota sa zvýši na 125 °C a po 20 min. sa pridá 2,5 g 0008 molu metylesteru lll a V inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogickou reakciou za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa ochladí a postupne sa za miešania pridáva do 500 ml 90 Vo-ného Vodného etanolu. Vyzrážaný kopolymér sa filtráciou separuje a potom extrahuje V 200 ml 90 ~ného vodného etanolu po dobu 10 h. Po...

Etylén-vinylacetátový kopolymér obsahujúci 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino skupiny a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257379

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pajchortová Alžbeta, Vašš František, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk

MPK: C08F 218/08, C08F 210/02, C08F 8/30...

Značky: etylén-vinylacetátový, skupiny, přípravy, spôsob, kopolymer, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, obsahujúci

Text:

...xylénu. V časovom intervale 45 minút sa potom za miešania pridá 11 g 0,0432 molu etylesteru 3-2,2,6,6-tetrametyl-lł-piperidylamínopropánovej III.Teplota sa zvýši v priebehu 30 min. na 125 °C, po 20 min. sa pridajú 2 g 0,0079 molu etylesteru III a v inertnej atmosfére pokračuje polyméranalogioká reakcia za miešania po dobu 110 min. pri teplote spätného toku. Roztok sa potom ochladí na 60 stupňov Celsia a postupne sa pridáva za miešania...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, zejména, použití, kontaktní, medicinální, kopolymer, čočky, výroby, hydrofilní

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krčová Zuzana, Vodňanský Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/28

Značky: vhodný, kopolymer, kontaktní, zejména, čočky, výroby, hydrofilní, medicinální, způsob, použití

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...

Kopolymer polyvinylacetátu – polyvinylalkoholu pro terapeutickou embolizaci cévního řečiště

Načítavanie...

Číslo patentu: 225634

Dátum: 01.07.1985

Autori: Peregrin Jan, Kašpar Miroslav

Značky: embolizaci, polyvinylalkoholů, polyvinylacetátu, kopolymer, terapeutickou, řečiště, cévního

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymer polyvinylacelátu - polyvinilalkoholu pro terapeutickou embolizaci cévního řečiště, vyznačující se tím, že obsahuje 5 až 10 hmot. % polyvinylalkoholu, přičemž poměr acetátových a hydroxylových skupin je v rozmezí 10:1 až 20:l.