Patenty so značkou «kopírovací»

Kopírovací materiál citlivý na tlak, administratívne formulárové súpravy a použitie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281926

Dátum: 13.07.2001

Autor: Sheiham Ivan

MPK: B41M 3/14, B41M 5/136, C09D 11/04...

Značky: materiál, kopírovací, tlak, súpravy, tohto, formulárové, použitie, materiálů, administratívne, citlivý

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací materiál, citlivý na tlak, pozostáva zo substrátu, nesúceho jednotlivé kvapôčky roztoku chromogénneho materiálu v oleji, obalené bariérami tlakom rozrušiteľného materiálu. Stykom s farebnou vývojkou vyvoláva chromogénny materiál iné farby ako je modrá alebo čierna farba a obsahuje fluorescenčnú zložku. To umožňuje overovať autentickosť kopírovacieho materiálu pomocou ožiarenia ultrafialovým svetlom, pri ktorom materiál vykazuje...

Kopírovací zařízení silážního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270489

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František

MPK: A01F 25/16

Značky: stroje, zařízení, kopírovací, silážního

Text:

...výklopného ramene 1, Na ovládací čepu lg je aoucaaně uchyceno ovládací táhlo łg, které je na druhém konci opatřeno vldllcovým držáke lg, ve které je na vldlicové čepu 3 uchyceno vymezovací táhlo lg, zakotvené druhý konce na vymezovucím čepu łz výklopného ramene 3, uloženého v příslušných neznázorněných držácíeh, pevné přívařenýeh na výklopném ramenu 3. Na druhém vldllcovém čepu lg je ve vidlicovém držaku łg uchyceno první vzpěrné rameno łg,...

Kopírovací obtáčecí hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 269720

Dátum: 14.05.1990

Autor: Strádal Jiří

MPK: B23Q 35/08

Značky: kopírovací, hlava, obtáčecí

Text:

...šablony na obráběný díl.Na připojeněm výkresu je uveden příklad konkrátního provedení kopírovaoí obtáčecí hlavy -podle vynálezu. çKopírovĺeoí obtáčecí hlava, uepoŕádaná prostřednictvím vřetena É pro uložení ve vřeteníku posuvová jednotky lg jednoúčelováho stroje na jednostranné nebo dvoustranně obrábění tvarových koncu hřídslů 12, sestává z tělesa l, posuvových suportů g s obrábäcími noži g a z kopírovacího zařízení, kde kopírovací páka 1...

Kopírovací zařízení k vyvrtávání axiálně tvarovaných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269200

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balák Josef

MPK: B23Q 35/00, B23Q 35/04

Značky: kopírovací, vyvrtávání, axiálně, tvarovaných, zařízení, otvorů

Text:

...provedení kopírovsrcího zarízení k vyvrtávání ąxiálnä tvurovaných otvoru podle vynálezu je sohemstioky mázomäno na pripojená výkrese v náryeném řezu.Vyvrtávací tyč l je opatření äoupätkem g s osązemfn řszným ořitem l. Vyvrtávscí tyč l je spojene táhlem 5 zesshujíoím do meohenismu 2 nxiáląního pohybu připevnäného k nástsvci §, v jehož volném kone-i. je vytvořena vybrání L 2 e uložen etavšcí šrouh 1, který je ve styku s jedním koncom g uhlová...

Soustružnický kopírovací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261384

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vašica Jan, Kupčík František, Kruk Petr

MPK: B23B 27/16

Značky: nůž, soustružnický, kopírovací

Text:

...tělesem držáku, v jehož jednom konci, jenž je zúžen, je tvořen průchozí otvor ve kterém jeupevněna podložka opatřená ve své čelní ploěe vybráním, v němžmje svou dosedací částí uložena kruhové břitová destičkaz kubickěho nitridu bőru, na kterou přiléhá přítlačné rameno upínkw připevněné svorníkem k tělesu držáku. Podstatou vynálezu je, že styková plocha mezi podložkou a kruhovou břitovou destičkou je kuželovitá.Výhodou soustružnického...

Přídavné kopírovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242620

Dátum: 01.05.1988

Autor: Šmíd František

MPK: A47B 27/00

Značky: zařízení, přídavné, kopírovací

Text:

...činnosti. Umožňuje snadné,rychlé a přesné zakreslení obrysů nepravidelných těles v libovolných rovinách.Toto zařízení rozšiřuje funkci kreslicích stolů a je použiťelné pro pantografový i souřadnicový systém.Přík 1 ad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech,kde na obr.1 je přídavné kopírovací zařízeníxžnažonněno v pohledu shora a na obr.2K základnímu držáku 1 je pomocí šroubu ramena 1 uchyceno sklopné rameno...

Způsob přípravy kopírovací vrstvy karbonového papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255508

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gorelik Valentin, Chajkin Mark, Kaplun Ferdinand, Mončenko Irina, Kozlov Leonid, Štrejs Gennadij, Arustamjan Erika

MPK: B41M 5/00

Značky: papíru, karbonového, kopírovací, způsob, přípravy, vrstvy

Text:

...nHpOBanbHOŘ őyuaru, cogepmamnň,.Mac.Z camy rasonym Kauannnym 22 KpacuTen 5 cnnmň mpopacraopummü 2,0 xpad cuwenb Kpncwannnqecxnñ mnonewonuñ 2,0.B 0 cK Monran cupoň 5,5 BOCK MOHTBH oröenenmuň 14,0 socx Kapnayőcxuň 20,5 Macno nnnycwpnanbnoe 29,0 MacnoKacwoponoe 5,0, POTOBHT nsnecrnn (cnocoö A) H npenaraeMmM (cnocoö B) cnoCOôaMM. .Cnoçoő A. Camy cmemnsamr c MMHepanbHHM Macnou u, nonyueanym cmecb nepernpamw 10 pas ha Kpacxowepxe. Honyqamr cupyw...

Kopírovací dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním teploty zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253916

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: zváracieho, priebežným, zvarku, kopírovací, horáka, vedenie, teploty, dotyk, odmeriavaním

Text:

...signálu, najmä od intenzívneho vyžarovania samotného zváracieho procesu.Kopírovaci dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním tepioty zvarku podľa vynálezu je znázornený na pripojených schématických obrázkoch. Na obr. 1 je znázornený kopirovací dotyk riešený ako nastaviteľná súčasť zváracieho horáka. Obr. 2 znázorňuje odmerievania teploty zvarku, pri ktorom je kopirovací dotyk riešený ako nastavitelná súčasť mechanizmu...

Kopírovací nástroj pre zhotovovanie dlhých tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238460

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bagin Albín, Zuzula Milan

MPK: B23B 5/38, B23B 29/00

Značky: dlhých, otvorov, zhotovovanie, tvarových, nástroj, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kopírovacieho nástroja pre zhotovovanie dlhých tvarových otvorov. Kopírovací nástroj podľa vynálezu pozostáva z vyvŕtavacej tyče s predným radiálnym vedením, v ktorej je posuvne uložený n(ž, ktorý dosadá na funkčnú čásť šablony, ktorej tvar je zhodný s požadovaným tvarom otvoru obrobku, pričom šablona je posuvne uložená v pozdĺžnej osi vyvŕtavacej tyče proti tlaku pružiny. Šablona je opatrená dorazom, ktorý vyčnieva nad povrch...

Kopírovací zařízení ke zdobení skleněných předmětů pomocí rycího nástroje reprodukcí vzoru podle předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252645

Dátum: 17.09.1987

Autori: Somogyi Otto, Kubata Jaroslav, Kořínek Jiří

MPK: B24B 17/00, C03C 19/00

Značky: zařízení, předmětů, rycího, pomocí, sklenených, reprodukci, vzoru, podle, zdobení, kopírovací, předlohy, nástroje

Text:

...volně prochází otvorem ovládaoího prvku, souose upevněného na kopírovnci tyčince.Při sledování linie dekoru na předloze se vychylovací kopírovací tyčinka nedotýká předlohy. Po předloze se pohybuje v linii sledovací hrot linie předlohy pevně spojený s elektrickým snímacím systémem předlohy kopírovacího čidla. Tím je zaručene přesnost kopírování linie předlohy a tím i vysoká kvalita vytvářeného dekoru.Příkladné provedení kopírovacího...

Kopírovací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251926

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smirnov Vladimir, Chaškovskij Vladimir, Štrejs Gennadij, Trubinov Nikolaj, Gorbunov Ivan, Razin Gennadij

MPK: B41M 5/00, G03C 1/52

Značky: kopírovací, materiál

Text:

...conn cnnbuux KHCHOT, aanpnMepxnopncTmä unux, xnopncTmň anMHHuñ, cepnoxncnmň amnnuaů B ćoeoxynnocwn c xaxoñ-nuőo na Haananuux xucnoT, cepuoxucuů Harpuů, ~rnoMoqeBusa,Moqeauua, rnpoxcnnamnn, rnugpHH,a raxme cMecu yxasauuux aemecTB. ~C uenbw ynyumenná ycnonuñ Hanecenus cseroqyncwnnrenbnoro cnoa Ha öymamnym nonnoxxy B ero cocwas Moryr 6 mTbnBenenH noopacrsopnuue nonnMepu,~HanpnMep Merunnennmnoaa.HpenaraeMuñMawepuanMóxer METB...

Kopírovací nosič zváracích horákov pre robotizované zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251546

Dátum: 16.07.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: robotizované, kopírovací, horákov, zváranie, nosič, zváracích

Text:

...vnláičneho pretvárania sa a predíde sa tak mechanickému poškodeniu alebo trvalej deformácii »dielcov ako kopírovacieho nosiča,tak aj zváracieho horáka V ňom upevneného, čo značne zvyšuje pasívnu bezpečnost celého kompletu neseného zápästírn rpri-emysel-ného rob-ota.Podstata-ou výhodou aplikácie kopírova-cieh-o nosiča zváracích horákov podľa vynálezu je odstránenie potreby senzorov pre vedenie horáka po zvarovej hrane a ich plná náhrada...

Kopírovací upínací čelist

Načítavanie...

Číslo patentu: 238980

Dátum: 01.07.1987

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23Q 3/06

Značky: čelisť, kopírovací, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací upínací čelist pro automatické upínání tvarově rozdílných součástí na obráběcích a montážních strojích. Kopírovací upínací čelist sestává ze základního tělesa, na kterém je uloženo nejméně jedno těleso sekce, napojené na zdroj hlavního axiálního pohybu. V tělese sekce jsou axiálně suvně uložena pouzdra dotykových dorazů, napojená na zdroj přídavného axiálního pohybu.

Kopírovací vrstva papíru citlivého ne světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245475

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavel Obloja, Babeanu Nicolae, Lipcovics Geavidan, Iliescu Florin, Pop Grigore, Iordache Irina

MPK: B41M 5/00, G03C 1/52, D21H 1/34...

Značky: citlivého, světlo, vrstva, kopírovací, papíru

Text:

...3 o-2,5-nnaxxuoxcnspeuunopďaous, aaococrammwm na ocnone peaopmma, nnuonnyn xncnory, dopnyn nazory. wnouoqennny,mopucwmł nana, .a-rnuuemnosy u Asmunonnił 01 mg. n tanecse aaococranmnueñ conepntr nponynr nonmcoruzencannn peaopnana c cpopnanbnerunou npn m uompnou cooruomennn ou I.2 I,0 .no I,7 I,0 n cnenynneu cozepxaunu nounoaenron cocrana, n uacc. WB nsnecrrnoąmcocmane uponynmnonaxouneucanu peaopunna c cpopuanuexfnnou odnazaem ueanmeü...

Zařízení pro ovládání kopírovací kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249831

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pšeja Rudolf, Petrželka Antonín Ing

MPK: A43D 37/00

Značky: kopírovací, ovládání, kladky, zařízení

Text:

...až píst 31 dosedne na šroubové pouzdro 11. Při tomto posuvu W píetnice já se úhlová páka A vykývne proti působenijpružin 53 kolem vnějších čepů gg ve vídlicovém nástavci pouzdra gl. Spolu s úhlovou pákou A se vykývne 1 držák 2 kolem spodního čepu 51 ,dvojramenné páky gg a kopirovací kladka jgjse tak posune směrem aom od kopírovacích prstů 32 (obr. 2). ve špičkové části kopyta g je pŕíčný profil rozhraní epodní p 1 oohye boční obvodové...

Zařízení pro řízení posuvu kopírovací kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249048

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bis Josef, Petrželka Antonín

MPK: A43D 119/00

Značky: řízení, zařízení, kladky, posuvu, kopírovací

Text:

...clonkami upravenými na lištách suportu opracovávaného polotovaru obuvi. Tranzistorové spínače zvyšují životnost elektrického zapojení. Diody výhodné oddělují jednotlivé kődové spínače. Zařízení podle vynálezu je výrobně jednoduché,což příznívě ovlivňuje celkové pořizovací náklady stroje pro drásání záložky svršku obuvi a je velmi spolehlivá a nenáročné při údržbě, což přispívá k plynulosti výroby obuvi.Příklad provedení zařízení podle...

Přiváděcí zařízení papíru pro kopírovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235015

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tóth Károly, Bernáth László, Neumann György, Székely Lajos, Szilveszter Lajos, Kiss József, Bereck Gábor, Jaszter József

MPK: B41L 21/02

Značky: kopírovací, přiváděcí, zařízení, stroje, papíru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přiváděcího zařízení papíru pro kopírovací stroje, které mají otáčivě poháněný fotobuben, se zásobníkem tiskových listů uložených ve stohu s dvojicí přiváděcích válců uspořádanou v odstupu od vydávacího ústí zásobníku tiskových listů a mající přerušovaný pohon řízený v závislosti na kopírovacím cyklu pro přivádění tiskového listu vysunutého ze zásobníku tiskových listů k fotobubnu, s posuvovým válcem uspořádaným nad zásobníkem...

Mechanické předvolbové počitadlo pro kopírovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235014

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tóth Károly, Neumann György, Székely Lajos, Szilveszter Lajos, Kiss József, Jaszter József, Bereck Gábor, Bernáth László

MPK: B41L 39/02

Značky: počítadlo, mechanické, předvolbové, kopírovací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické předvolbové počitadlo pro kopírovací stroj s otáčivým předvolbovým prstencem je opatřen číslicovými značkami rozmístěnými se stejnou úhlovou roztečí, a který je aretovatelný v poloze otáčení předem určené číslicovými značkami prostřednictvím pružinového aretačního členu zapadajícího do aretačních vrubů, s ovládacím a indikačním knoflíkem, uspořádaným souose v předvolbovém prstenci, přičemž ovládací a indikační knoflík je opatřen...

Elektrofotografický kopírovací přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248026

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jaszter József, Szilveszter Lajos, Bereck Gábor, Kiss József, Tóth Károly, Székely Lajos, Bernáth László, Neumann Gyoergy

MPK: B41L 19/00

Značky: kopírovací, prístroj, elektrofotografický

Text:

...na obr. 1, druhé hnací .kolo 12 vychylovacího válce 11 na obr. 1 a třetí hnací kolo 13,od něh-ož jsou poháněny jednak přes ozubený první .pastorek 15 ozubené čtvrité hnací kolo 20 f-otobubnu- 21, jednak přes pohon klínovým řemenem, sestávajícím ze čtvrté řemenice 14 a třetí řemeni-ce 14 a a z klinového řemeane 16, .a dvojici ozubených druhý-ch pastorků 18 spojkový kotouč 19 proNa hnacím hřídeli hnacího motoru 1 je dále uspořádáno čtvrté...

Kopírovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 232638

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hulín Ján, Pacek Matúš

MPK: B24B 17/02

Značky: prípravok, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie práce pri zhotovovaní rádiusov o veľkom polomere. Uvedeného účelu sa dosiahne prípravkom pozostávajúcim zo základnej dosky, na ktorej je upevnený uholník spojený so sklopnou doskou, v ktorej je upevnená kopírovacia šablóna. Oproti kopírovacej šablóne je v základnej doske upravený spodný suport s maticou a pohybovou skrutkou a horný suport s pružinou.

Kopírovací papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 237764

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chajkin Mark Solomonovič, Štrejs Gennadij Borisovič, Kozlov Leonid Alexandrovič, Arustamjan Erika Rafaelevna, Dudarev Vladimir Iljič, Gorelik Valentin Emmanuilovič, Agafonova Věra Nikolajevna, Smirnova Natalija Petrovna, Mončenko Irina Alexandrovna

MPK: B41M 5/00

Značky: papír, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací papír z oblasti průmyslu celulózy a papíru. Cílem vynálezu je zajištění možnosti nanášení vrstev na papírový základ při rychlosti 100 až 200 m/min. při jednorázovém zlepšení ukazatelů výtěžku kopírovacího papíru. Kopírovací papír zahrnuje papírový základ s nanesenou voskovou taveninou jako kopírovací vrstvou a vrstvou působící proti kroucení. Ve vynálezu je nové to, že kopírovací vrstva má teplotu měknutí o 7 až 10° vyšší, než je...

Kopírovací zařízení na výrobu rotačních vačkových drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229588

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bernátek Oldřich

MPK: D04B 27/26, D04B 39/06

Značky: kopírovací, drážek, výrobu, rotačních, zařízení, vačkových

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační nástroj kopírovacího zařízení musí konat totožný pohyb jako kolénko kladecí jehly. Na kopírovací palec zasunutý v drážce kopírovací vačky najede její křivka a vychýlí palec pevně spojený s jezdcem. Ten přes křižák a soustavu rovnoběžných ramen mění přímý pohyb na pohyb výkyvný hlavního ramene s rotačními nástroji. Poloměr (Q) výkyvného ramene se rovná osové vzdálenosti kolénka kladecí jehly a osy jejího otáčení.

Kompozice pro přípravu negativní světlocitlivé kopírovací vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223202

Dátum: 15.03.1986

Autori: Povolný Bohumil, Dostrašil Radim

Značky: vrstvy, světlocitlivé, kompozice, kopírovací, negativní, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice pro přípravu negativní světlocitlivé kopírovací vrstvy, vyznačená tím, že je tvořena vodným roztokem polyvinylalkoholu, obsahujícím jako fotosenzitivní utvrzovací činidlo kondenzát paraformaldehydu s 4-diazodifenylaminchloridem v množství 1 až 80 %, vztaženo na hmotnost sušiny.

Mechanismus kopírovacího dotyku, zejména pro talířkový kopírovací dotyk snímání tvaru povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221424

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vach Miroslav

Značky: zejména, dotyk, snímání, tvaru, povrchu, kopírovací, kopírovacího, talířkový, dotyku, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus kopírovacího dotyku, zejména pro talířkový kopírovací dotyk snímaní tvaru povrchu, sestává z kopírovacího prstu a členu posouvaného v magnetickém pouzdře diferenciální cívky. Do vnitřního prostoru tělesa talířku opatřeného talířkem a zajištěného maticí je včleněn výměnný kopírovací prst se samosvorným kuželem, opatřený odtlačnou maticí. Těleso talířku pevně spojené s opěrou je rozpíráno rozpěrou od nemagnetického nástavce, axiálně...

Kopírovací zařízení pro přesné soustružení ploch s velkým úhlem sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224386

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pavlíček Josef

Značky: velkým, zařízení, soustružení, kopírovací, sklonu, ploch, přesné, úhlem

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací zařízení pro přesné soustružení ploch s velkým úhlem sklonu k ose rotace obrobku, sestávající z nožového držáku, vodicí tyče a dvou ramenné páky s vedením, vyznačující se tím, že nožový držák (6) je upevněn na jednom konci otočně uložené dvouramenné páky (3), na jejímž druhém konci je kladka (7), která je ve styku se šablonou (8) pod tlakem pružin (9), přičemž střední část (12) dvouramenné páky (3) dosedá na otočný segment (2), který...

Výsuvný kopírovací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 228281

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kříž Ivan

Značky: vozík, kopírovací, výsuvný

Zhrnutie / Anotácia:

Výsuvný kopírovací vozík pojízdný po svislých i šikmých plochách k měření jejich geometrických parametrů prostřednictvím elektronických nebo jiných geodetických přístrojů vyznačující se tím, že na ose (2) vodicích koleček (1) je stavitelně upraven alespoň jeden odrazný hranol (4), přičemž osa (2) je prostřednictvím nosného nástavce (13) napojena na výtyčku (15) s měnitelnou délkou.

Zařízení pro kopírovací broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215454

Dátum: 01.01.1985

Autor: Dvořák Dalibor

Značky: kopírovací, zařízení, broušení

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatky turbin a kompresorů, kterých se vyskytuje v každém motoru až několik set, mají profily složitých tvarů, které se nejčastěji obrábějí broušením. Podle vynálezu se lopatky menších rozměrů, jejichž vypuklý povrch se blíží válcové ploše, brousí na zařízení, které má brusný kotouč 11 uložený otočně ve vřeteníku 10, jenž kývá společně s těle sem 6, nesoucím segmentovou rolnu 5 se stupňovitým obvodem, kolem společné osy horního hřídele 8. Vliv...

Samostatný kopírovací materiál citlivý na tlak a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214740

Dátum: 15.09.1984

Autor: Raine Paul Richard

Značky: kopírovací, samostatný, materiál, citlivý, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samostatného kopírovacího materiálu citlivého na tlak, obsahující ho listový materiál ovrstvený částicemi minerálního barvu vyvíjecího materiálu a mikropouzdry, uzavírajícími roztok bezbarvé barvotvorné složky, která je reaktivní s barvu vyvíjecím materiálem k vytvoření barevného produktu. Podstata tohoto materiálu spočívá v tom, že mikropouzdra a barvu vyvíjecí materiál jsou obsaženy v jedné vrstvě, přičemž táto vrstva také...

Přídavné kopírovací zařízení k obráběcímu stroji pro opracování tvarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217779

Dátum: 15.08.1984

Autor: Mencák Jiří

Značky: zařízení, přídavné, ploch, opracování, tvarových, stroji, obráběcímu, kopírovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přídavné kopírovací zařízení k obráběcímu stroji pro opracování tvarových ploch na rotačních i nerotačních součástech. Tohoto zařízení lze použít například na soustružnických, hoblovacích a jednoúčelových strojích. Zařízení sestává z otočného ramena upevněného v základní desce spojené s unášecí deskou, na jehož jednom konci je připevněno táhlo opatřené pružinou. Na druhém konci otočného ramena je umístěna otočná nožová hlava,...