Patenty so značkou «konzervační»

Alkalická konzervační kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 268316

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vošta Jan, Pelikán Josef, Sláma Oldřich, Smrž Milan

MPK: C23F 11/10

Značky: kapalina, alkalická, konzervační

Text:

...až 12 a/nebo jejich derivátů a zbytekvodný roztok alkalického hydroxidu. Podle dalšího význaku vynálezu může kapalina obsahovat 0,01 až 0,5 hmot. kvarterních amoniových bázi nebo aminoxidů mastných alifatických kyselín s obsahom uhlíku a až 22.Základní výhoda alkalické konzervačni kapaliny s obsahom formaldehydu apočíváv tom, že dokonale chrání ocelové plochy před koroznim napadením i za podmínek značné penetruce kyaelých plynů, zejména...

Konzervační prostriedok pre protikoroznú ochranu a pre náročné lisovanie ocelových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266280

Dátum: 13.12.1989

Autori: Škrek Michal, Šťastný Stanislav, Hlaváčik Anton

MPK: C10N 30/12, C10M 169/04

Značky: prostriedok, oceľových, konzervační, protikoróznu, plechov, lisovanie, ochranu, náročné

Text:

...ropných produktov v pomere 85 frakcie 0 teplote varu 90 až 200 OC a 15 2 frakcie 0 teplote varu 201 až 300 °C. Inhibitorová zložka je tvorená jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii estermi ditiofosforečných kyselín, merkaptobenztiazolom, butylsulfoamidoetanom sodným, trietanolovýmiVýhody konzervačného prostriedku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa popri časovo a funkčne rovnocennej konzervačnej funkcii vytvára zvýšená funkcia...

Konzervační prostředek k uchování a přepravě mléka pro chemické a mikrobiologické rozbory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262277

Dátum: 14.03.1989

Autori: Peterková Ludmila, Havlová Jana, Dulová Věra, Cvak Zdeněk, Jičínská Eva

MPK: A23C 3/08

Značky: rozbory, prostředek, uchování, konzervační, mikrobiologické, mléka, chemické, přepravě

Text:

...v mléce nerozmnožují, avšak neztrácejí životaschopnost. V důsledku toho nedochází ani ke zvyšování kyselosti mléka. Podstata konzervace uchovávaného a přepravovaného mléka určeného k chemickým a mikrobiólogickým rozborům spočívá v aplikaci roztoku o složení(1,5 g chloranfenikolu se rozpustí v 10 ml etanolu)K 10 ml etanolového roztoku chloranfenikolu se přidá 600 ml sterilní destilované vody a pak natrium azid. složky se promíchají a přidá...

Konzervační roztok na bázi formaldehydu pro bílé historické vazební usně a pergameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253837

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hanzlová Jiřina, Řehák Petr, Orlita Alois, Höge Bruno

MPK: C14C 9/00

Značky: bíle, formaldehydu, roztok, historické, usně, pergameny, bázi, vazební, konzervační

Text:

...právě slepotis kem.Pro konzervaci historických bílých vazebních usní a pergamenů byl proto vypracován způsob,při němž se tyto materiály fyzikalně a chemicky čistí, posoudí se jejich stav a dále se dočišřují, neutralizují a dočiñují jedinou konzervační směsí. Tou je konzervační roztok podle vynálezu, který obsahuje 0,1 až 0,5 hmotnostního dílu hydrogenuhličitanu sodného, 10 až 20 hmotnostních dílů 37 formaldehydu, 10 až 20 hmotnostních dílů...

Konzervační prostředek pro dočasnou ochranu kovů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253369

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: konzervační, prostředek, korozi, dočasnou, proti, ochranu, kovů

Text:

...a/nebo dibutyladipátu. 57 až 96 hmotnostnich dilů benzínové frakce destilačniho rozmezí 90/150 až 140/210 OC, petroleje, nafty,trichlorethylenu, perchlorethylenu a/nebo alifatického alkoholu o délce alkylu C 3 až C 8, jednotlive nebo ve směsi.W Rsakčním produktem se podle vynálezu rozumí zreagovaná směs aminů a kyselin s příměsí doprovodných složek, obsaženych zejména v oxidovanych parafinech, při teplotách až l 20 °C.Oktadecylaminem se...

Konzervační a lazurovací lak pro porézní materiály na bázi novolaku a polyalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237399

Dátum: 01.08.1987

Autori: Dobiášová Dáša, Kříž Jaroslav, Vachl Vladimír, Husák Karel, Fryč Václav, Přikryl Petr

MPK: C09D 3/54

Značky: materiály, novolaku, lazurovací, porézní, konzervační, bázi, polyalkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení konzervačního a lazurovacího laku pro porézní materiály na bázi novolaku a polyalkoholů a řeší problém netoxického, ekologicky vhodného a snadno dostupného laku s dlouhou životností. Podstatou vynálezu je složení laku, který obsahuje fenolformaldehydový novolak, tvořící netoxickou ochrannou složku s hydrofobisačním, antioxidačním, fungicidním a baktericidním účinkem, dále propylenglykol, zaručující vysokou penetrační...

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238717

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hlaváček Ivo, Kopal Stanislav

MPK: C09K 15/04, C23F 11/10

Značky: prostředek, konzervační

Zhrnutie / Anotácia:

Konzervační prostředek pro dočasnou ochranu strojírenských výrobků před napadením korozí, který obsahuje 1,5 až 6,0 % hmot. mikrokrystalických vosků, 3,0 až 10,0 % hmot. kondenzačních produktů trietanolaminu a vyšších mastných kyselin o počtu uhlíků v řetězci C15 až C20 a 88,5 až 91,0 % hmot. rozpouštědel, tvořených chlorovanými uhlovodíky o teplotě varu do 120 °C.

Konzervační prostředek na bázi solí pro ochranu dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228918

Dátum: 15.08.1986

Autor: Wytwer Tadeusz

MPK: A01N 59/00

Značky: ochranu, prostředek, konzervační, dřeva, bázi, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Konzervační prostředek na bázi solí pro ochranu dřeva, obsahující anorganické sloučeniny fluoru, boru, draslíku, sodíku a fosforu, vyznačující se tím, že je směsí 35 až 65 hmotnostních dílů hydrofluoridu draselného, 1 až 45 hmotnostních dílů chloridu sodného nebo chloridu draselného, 1 až 25 hmotnostních dílů tetraboritanu sodného nebo kyseliny orthoborité, 5 až 25 hmotnostních dílů hydrofosforečnanu draselného a 0 až 1,0 hmotnostního dílu...

Konzervační prostředek pro krátkodobou konzervaci surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228587

Dátum: 15.08.1986

Autori: Orlita Alois, Navrátil Vladimír

MPK: C14C 1/02

Značky: kůži, krátkodobou, prostředek, surových, konzervační, konzervaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky krátkodobé konzervace surových kůží v období mezi jejich stažením z poražených zvířat a dodáním do koželužen ke zpracování na usně. Účelem vynálezu je zhospodárnění konzervačního postupu při shromaždování dostatečně velkých položek surových kůží na jatkách před svozem, aniž by bylo nutno používat obvyklého chloridu sodného, který způsobuje velké zatěžování pracích odpadních vod neúměrnou solností. Uvedeného účelu se...

Konzervační prostředek pro krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 228105

Dátum: 15.07.1986

Autor: Fink Fritz

Značky: krmivo, konzervační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Konzervační prostředek pro krmivo, vyznačený tím, že obsahuje tekutou směs propionátu amonného, propylenglykolu a vody v molárním poměru propionátu amonného a propylenglykolu 1 : 0,1 až 1 : 0,7.

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227399

Dátum: 01.06.1986

Autori: Trešl Vladimír, Němcová Jitka, Šveřepa Otakar, Ondračka Přemysl

Značky: konzervační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení dočasné protikorozní ochrany ocelových předmětů, zejména vnitřního povrchu ocelových trubkových systémů a výměníků. Dosáhne se toho konzervačním prostředkem na bázi filmotvorné složky, alifatického aminoalkoholu, dusikaté soli kyseliny benzoové a neionogenního tenzidu, který obsahuje 20 až 50 % hmot. filmotvorné složky, např. lanolinu, 5 až 40 % hmot. alkanolaminu, např. monoetanolaminu, 5 až 25 % hmot. dusíkaté...

Konzervační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214612

Dátum: 30.03.1984

Autori: Navrátil Vladimír, Orlita Alois

Značky: konzervační, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky krátkodobé konzervace surových zvířecích koží před jejich koželužským zpracováním na usně. Účelem vynálezu je prodloužit účinnost krátkodobého konzervačního prostředku na dobu tří týdnů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že se jako konzervačního prostředku použije hydroxylaminu a jeho anorganických solí, zejména hydroxylaminchloridu nebo hydroxylaminsulfátu.