Patenty so značkou «konzervace»

Způsob konzervace skleněných, zejména starožitných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268867

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šála Ivan, Šubrt Richard

MPK: C03C 23/00

Značky: starožitných, sklenených, zejména, předmětů, způsob, konzervace

Text:

...ultrazvuku. Nově navržený způsob konzervace skleněných předmětů podle vynáiezu se vyznačuje jednoduchou a spolehlivou technologií. přičemž je zaruěena reversihilita konzervačního postupu a zároveň je vyloučeno riziko poškození konzervoveného předmětu.hy ekel, se kterými se setkáváme v konzervétorské praxi.Navržený způsob konzervace skleněných sbírkových artefaktů je dokonalý, časově nenáročný a ekonomicky výhodný.Konzervace sodno-draselného...

Způsob konzervace mleziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268488

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kotrbáček Václav, Raška Miloslav, Veselý Jaroslav

MPK: A23C 3/08

Značky: způsob, konzervace, mleziva

Text:

...mlezivo v 1. stupni zbaví 60 až 70 2 hmot. celkového obsahu vody a ve 2. stupní zbývající vlhkosti do obsahu 5 až 10 Z hmot. vody.zahušřování v 1. stupni lze provàdčt varem ve vakuu, například v rotační vakuové cdparce, nebo odpařením vody v rotační filmové odparce.Hlezívo zahuštêně v 1. stupni se ve 2.stupní dosuší dalším odpařením-potrebného množství vody. Toho se nejsnúae a nejšetrnčji dosàhne působením 60 °c teplého vzduchu na granule,...

Způsob zjišťování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 268248

Dátum: 14.03.1990

Autori: Anděl Miroslav, Sedliský Otakar

MPK: G01N 9/10

Značky: sklenených, konzervace, způsob, výrobků, zjišťování, nádobách, stavu

Text:

...objemem indikujicího balonku, kdežto na obr. 3 je nakreslena schematicky nádoba s vadným obsahem,špatné sterilizovaná, se splasklým indikujícím balonkem pro provádění způsobu zjištování stavu konzervace výrobků ve skleněných nádobách podle vynálezu.včasné určení jakosti sterilizačního procesu i možnost opticky sledovat jeho stálost v čase poskytuje způsob podle vynálezu tim, že před uzavřenim naplněné skleněné nádoby se do ní vloží...

Způsob konzervace luminiscentních bakterií lyofilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268012

Dátum: 14.03.1990

Autori: Opekarová Miroslava, Janda Ivan

MPK: C12N 1/04

Značky: lyofilizací, luminiscentních, konzervace, bakterií, způsob

Text:

...koncentrace Nacl byla optimální pro bioluminiscenci (kolem 3 ).Za těchto podmínek vykazují rehydratované bunky intenzívní a stabilní bioluminiscenci,takže jich lze použít pro Hlcrotox test. Resuscitace sbírkových kmenů se provádí obvyklým způsobem, např. suspendováním v růstovém ma médiu.Způsob konzervace lumíníscentních baktérií podle vynálezu zajišťuje 1. vysoký stupen přežití bakteriálních buněk í po několika měsících skladování 2,...

Způsob konzervace pylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253819

Dátum: 17.12.1987

Autor: Titěra Dalibor

MPK: A01N 3/00

Značky: způsob, konzervace

Text:

...aktivita některých přítomných enzymü, např. invertázy. Průběh odkysličení lze v případě použití skleněných nádob sledovat na vloženém indikâtoru. Při použití spolehlivých těsných uzávěrů a pokud byl pyldo nádoby uzavřen nejpozději osmý den po odběru z rostlin, není indikátoru třeba, proces je obligátní.Oproti dosavadním způsobüm konzervace pylu je výhodné, že pro navržený způsob není nutné používat žádná další zařízení, např. sušárny,...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových vepřovic šupinovým ledem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244009

Dátum: 16.11.1987

Autori: Breuer Hermann, Michel Louis, Dubost Dominigue, Papp Andor

MPK: A23B 4/06

Značky: krátkodobé, ledem, způsob, čerstvých, konzervace, surových, vepřovic, šupinovým

Text:

...červsnání.Dalším nedostatkom, na ktorý se dnes klade důraz je znečiätování životního prostředí solí v odpadních vodách.Zanedbateląým aapektem při hodnocení dosavadního způsoba konzervace kůží nejsou ani vysoká náklady na průmyslovoa eůl, manipulsci s ní a náklady na vlastní konzervaci.V okamžiku zabití zvířata dochází v kůži k postmortálním změnám. Jsou způsobeny autolytickoa činností onzymů obeažených v kůži a proteolytickoa činností...

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových hovězích kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 243684

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šmejkal František, Jalovecký Jan, Mikula Jaroslav, Drag Jioí

MPK: A23B 4/06

Značky: způsob, konzervace, surových, čerstvých, hovězích, krátkodobé, kůži

Text:

...s doprave do kožárrw jsou upraveny do zelene hmotnosti, kůže jsou pak váženy a klseífíkovány podle pohlaví, hmotnosti a jakosti ve smyslu vzájomných dohod a stanovených předávecích cen včetně poskytnutí cenové boníríkace pro koželužny.Hovězíny nesmí být hromaděny pod dopravním shozem v kožárně aní po opraoování do zelená hmotnosti, aby tak nevznlksly podmínky pro spoření kůží. Kůže jsou zavěěoveny na prostorový doprsvník tak, aby všechny...

Způsob konzervace tlakových systémů vstřikových regulátorů teploty páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 250903

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dragoun Vítězslav, Běťák Jaroslav, Hradil Zdeněk

MPK: C23F 15/00

Značky: tlakových, páry, teploty, regulátoru, způsob, vstřikových, konzervace, systému

Text:

...ejektorů vstřikové regulace teploty páry umístěných za prvním přehřívákem A a druhým přehřívákem §. Otevření vstřikové armatury 2 a lg vstřikového regulátoru teploty páry, odkalovací armatury ll do odkalovací komory g a vypouštěcí armatury lg na expandér se dosáhne, vlivem vnitřního přetlaku páry v tlakovém systému, vytlačení napájecí vody z potrubí vstřikového regulátoru teploty páry a tím se potrubí pročistí. Po pročíštění se napájecí...

Způsob konzervace tlakových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250055

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradil Zdeněk, Dragoun Vítězslav, Běťák Jaroslav

MPK: C23F 15/00

Značky: systému, konzervace, tlakových, způsob

Text:

...13 a vypouštěcí armatury 15 na expandér, přičemž je uzavřenaoddělující armatura 24 na sběrnící napáą jecí vody a napájecí hlava 12. Dále se poSt-UPUÍG podle postupu popsanêho v základním AO.V příkladu druhého provedení způsobu konzervace podle vynálezu u průtlačného kotle s hmotnostním průtokem 180,5 kg..s 1 uvedeného na obr. 2 se provede odstavení kotle tak, že tlak ve výparníku 3 se po uzavření dělicí armatury 17 snižuje do tlaku 5...

Způsob konzervace pícnin silážováním a senážováním v silážních a senážních jamách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248670

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hodboď Bohumil, Štěrba Stanislav

MPK: A23K 3/03

Značky: silážních, senážováním, jamách, silážováním, způsob, pícnin, konzervace, senážních

Text:

...její funkce.-3- mm Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem konzervace píc nin silážováním a senážováním V silážních a senâžníoh jamách podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že silážní a senážní jáma se postupně při plnění a udusání překrývá příčně uloženými nepropustnými vaky, naplněnými vodou, které na silâ žovanou nebo senážovanou hmotu působí tlakem 0,3 kp. cmŤ 2 poVýhody způsobu konzervace pícnin silážováním a senâžová ním podle...

Způsob konzervace turbin s příslušenstvím

Načítavanie...

Číslo patentu: 233588

Dátum: 01.02.1987

Autori: Běťák Jaroslav, Hradil Zdeněk, Němec Vladimír, Jelínek Jaromír

MPK: C23F 15/00

Značky: způsob, turbin, příslušenstvím, konzervace

Zhrnutie / Anotácia:

Při delších odstávkách např. do generální opravy nebo sezonních se ukazuje nutnost vhodným způsobem konzervovat parní turbíny s příslušenstvím, tj. včetně regenerativního ohřevu. Z praxe i odborné literatury známe postupy konzervace filmotvornými aminy nebo vysoušením tlakovým vzduchem jsou náročné na obsluhu na provizorní zařízení, případně na spotřebu energií, a často nesplňují požadavek na komplexní ochranu zařízení proti korozi. Způsob...

Způsob výroby a konzervace celozrnného chleba

Načítavanie...

Číslo patentu: 226053

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hrabal Josef, Másílko Karel, Šejblová Jarmila, Kučírek Miroslav

Značky: konzervace, výroby, chleba, způsob, celozrnného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby a konzervace celozrnného chleba, vyznačený tím, že bobtnání celozrnné žitné mouky speciál probíhá v žitném kvasu při teplotě 29 až 32 °C po dobu 3 až 4 hodin za následovné konzervace kyselinou sorbovou.

Způsob konzervace krmných brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219702

Dátum: 15.09.1985

Autori: Dědečková Jiřina, Kosař Jiří, Bílek Miloslav

Značky: způsob, konzervace, brambor, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konzervace krmných brambor silážováním, vyznačený tím, že syrové brambory se rozdrtí na částice o velikosti 0,01 - 30 nm za současného přidání tepelně zpracovaných brambor (zmazovatělých, pařených, polosušených nebo sušených v množství 5-50 % z celkové hmoty siláže a směs se skladuje v nepropustných jímkách v anaerobním prostředí.

Způsob konzervace krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224715

Dátum: 01.08.1985

Autori: Adamovský Zdeněk Ing, Jakobe Petr Csc, Beštová Jana, Přikryl Jaroslav, Skalický Luděk

Značky: krmiv, způsob, konzervace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konzervace krmiv přídavkem konzervačního přípravku na bázi formaldehydu, vyznačující se tím, že se jako konzervační prostředek použije produkt reakce 1 molu formaldehydu s 0, 2 až 2 moly amoniaku a/nebo amoniaku ve formě amonných solí anorganických a/nebo organických kyselin s obsahem 0, 1 až 6 molů anorganické a/nebo organické kyseliny a/nebo jejich solí s přítomnými dusíkatými bázemi, přičemž anorganickou kyselinou se rozumí kyselina...

Způsob konzervace immobilizovaných enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222968

Dátum: 01.09.1984

Autori: Surovcev Vladimir Ivanovič, Kudrjavceva Ljudmila Viktorovna, Krylova Julija Ignatjevna, Kozlov Leonid Vasiljevič

Značky: enzymů, immobilizovaných, konzervace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konzervace immobilizovaných enzymů je určen pro dlouhodobou úschovu a přepravu uvedených enzymů a lze jej použít v potravinářské mikrobiologické a zdravotnické výrobě. Způsob sestává v lyofilním sušení enzymů za přítomnosti inertního a rozpustného ve vodě tuhého nosiče. Ve funkci nosiče lze použít anorganické soli, aminokyseliny, uhlovodany, polysacharidy, ve vodě rozpustné polymery a polyalkoholy.

Způsob biologické kombinované konzervace silážované píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 213919

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mergl Miloš, Pokorná Libuše, Dědek Miroslav, Hylmar Bohumil, Huřťáková Jarmila, Peterková Ludmila

Značky: kombinované, silážované, konzervace, píce, způsob, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob biologické kombinované konzervace silážované píce působením vyprodukovaných organických kyselin a antibiotik vyznačený tím, že se silážní hmota očkuje čistou monokulturou kmenů Streptococcus lactis, produkujících nisin sbírková čísla Laktoflora 58 až 61, 63, 65 až 67, 69 až 71, 669 až 676, 685 až 704 a 731 souběžně s kulturami mikroorganismů z rodů Streptococcus, Lactobacillus a Propionibacterium pomnožovaných na syrovátkové půdě s...