Patenty so značkou «konverzie»

Spôsoby intracelulárnej konverzie jednoreťazcových proteínov na ich dvojreťazcové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16662

Dátum: 24.01.2011

Autori: Liu Yi, Le Linh, Ghanshani Sanjiv, Steward Lance

MPK: C12N 15/62, C12N 15/70, C07K 14/33...

Značky: proteínov, jednoreťazcových, intracelulárnej, spôsoby, dvojreťazcové, konverzie, formy

Text:

...proteázou (Obr. l). K tomuto štiepeniu dochádza v oddelenejoblasti dvojreťazcovej slučky vytvorenej medzi dvomi cysteínovýmí zvyškami, ktoré tvoriadisulfidický most. Týmto post-translačným spracovaním vzniká dvojreťazcová molekula zahmujúca ľahký reťazec (LC) s molekulovou hmotnosťou približne 50 kDa, zahrnujúca enzymatickú doménu, a ťažký reťazec (HC) s molekulovou hmotnosťou približne 100 kDa,zahmujúci translokačnú doménu a...

Adičné soli inhibítorov enzýmu konverzie angiotenzínu s kyselinami, ktoré sú donormi NO, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8052

Dátum: 19.09.2008

Autori: Simonet Serge, Rupin Alain, Verbeuren Tony, Benoist Alain, Portevin Bernard, Courchay Christine, Gloanec Philippe, Parmentier Jean-gilles, De Nanteuil Guillaume

MPK: A61K 31/403, A61K 31/40, A61K 31/385...

Značky: obsahom, angiotenzínu, kyselinami, spôsob, přípravy, farmaceutické, adičné, donormi, kompozície, inhibítorov, enzymů, konverzie

Text:

...konkrétne pri kardiovaskulámych chorobách.Navyše sa zlúčeniny, ktoré sú dononni NO, ako je nitroglycerín, už dávno používajú pri liečbe anginy pektoris a srdcovej insuficiencie. Priaznivý účinok týchto produktov súvisí s ich schopnosťou produkovať (či už spontánne alebo metabolíckou cestou) NO. Používanie týchto liekov viedlo tiež kpozorovaniu, že u pacienta s hypertenziou tieto donory NO vyvolávajú prevažujúci pokles arteriálneho...

Spôsob kryptografickej konverzie binárnych dátových blokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286323

Dátum: 27.06.2008

Autori: Moldovyan Alexandr Andreevich, Moldovyan Nikolay Andreevich

MPK: H04L 9/00

Značky: blokov, datových, spôsob, kryptografickej, konverzie, binárnych

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe sa používa metóda delenia dátových blokov do N => 2 podblokov striedavou konverziou dátových blokov prácou s i-tým podblokom, kde I <= N a kde najmenej jedna operácia konverzie závisí od hodnoty j-teho podbloku a operácia transpozície bitov i-bitového podbloku je použitá ako operácia závislá od hodnoty j-teho podbloku, kde j <= N.

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Mitchinson Colin, Larenas Edmund, Kelemen Bradley

MPK: C12P 19/12, C12P 19/02

Značky: konverzie, procesov, celulózy, zvýšenia, výtažků, spôsob

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Systémy polarizačnej konverzie pre stereoskopickú projekciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18316

Dátum: 28.09.2007

Autori: Schuck Miller, Robinson Michael, Sharp Gary

MPK: G02B 27/26, H04N 13/00

Značky: systémy, projekciu, stereoskopickú, polarizačnej, konverzie

Text:

...zväzkovnáhodne polarizovaného svetla zo šošovky projektora, pričom priame prvé svetelné zväzkymajú prvý stav polarizácie (SOP) pozdĺž druhej svetelnej dráhy. Polarizačný rotátor je umiestnený na druhej svetelnej dráhe a je činný na prevod druhého SOP do prvého SOP. Polarizačný prepínač je činný na príjem prvého a druhého svetleného zväzku z prvej a druhej svetelnej dráhy, a na selektívny prenos polarizačných stavov prvého adruhého...

Spôsob konverzie organických sekundárnych surovín na olejovú hmlu ako bázu predovšetkým pre palivá a zariadenie na uskutočnenie spôsobu, ako aj palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14740

Dátum: 12.11.2006

Autor: Winkelkötter Peter

MPK: C10G 1/08, C10B 47/30, C10G 1/02...

Značky: bázu, organických, paliva, zariadenie, spôsobu, olejovú, spôsob, predovšetkým, uskutočnenie, konverzie, surovin, sekundárnych

Text:

...vodiace lišty 9, napriklad zdvíhacie alebo transportné lišty, ktoré sú upevnené alebo uchytené. Tieto zdvíhacie alebo transportné lišty sú v smere rotácie bubna mierne zakrivené a konvexné. Tieto výhodnejšie môžu v svojom priebehu obsahovať aj prerušenia 8. Tieto transportujú organické sekundárne suroviny spoločne s katalyzátorom, ktorý je privádzaný spoločne s technologickým olejom z nožovej práčky do vstupného otvoru 2.0013 Prášok...

Spôsob konverzie organického materiálu na uhľovodíkové palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17287

Dátum: 28.04.2006

Autori: Felsvang Karsten, Brummerstedt Iversen Steen, Lüthje Viggo, Larsen Tommy

MPK: C02F 11/10, C10G 1/04, C10G 1/08...

Značky: paliva, uhlovodíkové, konverzie, spôsob, materiálů, organického

Text:

...predmetného vynálezu poskytnutím spôsobu premeny organického materiálu na uhľovodíkové palivá, podľa nároku 1.0011 V tomto texte je poskytnutý zlepšený spôsob premeny organického materiálu na recyklovateľné produkty. Pri kontaktovaní organického materiálu s heterogénnym katalyzátorom zahŕňajúcim zlúčeninu aspoň jedného prvku zo skupiny IVB periodickej tabuľky prvkov a/alebo aIfa-alumínu je možné tento katalyzátor používať opakovane a...

Kompozícia katalyzátorov a spôsob konverzie uhľovodíkovej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284878

Dátum: 02.01.2006

Autori: Kraushaar-czarnetzki Bettina, Wijnbelt Johannes

MPK: C10G 47/00, B01J 29/00

Značky: katalyzátorov, uhľovodíkovej, konverzie, suroviny, kompozícia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia katalyzátorov obsahujúca ako prvý krakovací komponent v množstve od 0,5 do 40 % hmotn. zeolit beta s molárnym pomerom oxidu kremičitého k oxidu hlinitému najmenej 20, ktorý je vo forme kryštálov menších ako 100 nm druhý krakovací komponent v množstve od 0,5 do 90 % hmotn. vybraný z (i) kryštalických molekulových sít s pórmi s priemerom väčším ako 0,6 nm, (ii) kryštalických mezoporéznych aluminosilikátov s pórmi priemerov najmenej 1,3...

Spôsob konverzie dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284672

Dátum: 27.07.2005

Autori: Nagy Attila, Schally Andrew, Cai Ren Zhi

MPK: C07D 207/00, C07D 207/18, C07D 211/68...

Značky: spôsob, dusíka, konverzie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konverzie dusíka primárnej aminoskupiny alfa, beta- alebo alfa, gama-hydroxyprimárneho amínu na dusík mononenasýtenej dusík obsahujúcej heterocyklickej zlúčeniny majúcej 5 až 6 atómov v kruhu, pri ktorom sa postupne a) spracuje uvedený hydroxyamín s prebytkom halogénaldehydu majúceho aldehydový uhlík, halogén nesúci uhlík a majúceho 2 až 3 skupiny medzi aldehydovým uhlíkom a halogén nesúcim uhlíkom vybrané zo skupín CH2, CH2CH2 a OCH2,...

Spôsob konverzie derivátov treo-(2R,3R)-2-hydroxy-3-(2-aminofenyltio)-3-(4- metoxyfenyl)propiónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284417

Dátum: 28.02.2005

Autori: Barreca Giuseppe, Allegrini Pietro, Marchioro Gaetano, Russo Laura, Villa Marco

MPK: C07D 281/10, C07C 323/62

Značky: kyseliny, konverzie, treo-(2r,3r)-2-hydroxy-3-(2-aminofenyltio)-3-(4, derivátov, spôsob, metoxyfenyl)propiónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konverzie derivátov treo-(2R,3R)-2-hydroxy-3-(2-aminofenyltio)-3-(4- metoxyfenyl)propiónovej kyseliny vzorca (III-(2R,3R)) na estery treo-2-hydroxy-3-(2-aminofenyltio)-3-(4-metoxyfenyl)propiónovej kyseliny, ktoré sú medziproduktmi pri výrobe diltiazemu. Vynález sa týka vlastne spôsobu recyklizácie odpadového produktu pri syntéze diltiazemu.

Proces konverzie uhľovodíkov a katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10810

Dátum: 14.06.2004

Autori: Ward John, Blom Niels Jorgen, Hansen Jens, Byberg Birgitte

MPK: C10G 47/16, C10G 47/20

Značky: katalyzátor, uhľovodíkov, proces, konverzie

Text:

...konverzii zložiek s vysokou teplotou varu na zložky produktu s teplotou varu nižšou ako je požadovaná konečnáv integračnom pracovnom postupe sú udržiavané V separovaných reakčných nádobách, ale príležitostne môže byť výhodné použiť jedinú reakčnú nádobu so spätným tokom obsahujúcu horné lôžko pre hydrogenačné častice katalyzátora a spodné lôžko pre hydrokrakovacie častice. Príklady takýchto integračných pracovných postupov je možné...

Spôsob konverzie ťažkých surovín, akými sú napríklad viskózna ropa a destilačné zvyšky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1127

Dátum: 12.12.2003

Autori: Rosi Sergio, Montanari Romolo, Delbianco Alberto, Marchionna Mario, Panariti Nicoletta

MPK: C10G 67/00

Značky: spôsob, akými, ťažkých, zvyšky, viskózna, konverzie, destilačné, například, surovin

Text:

...suroviny je vysoké.Katalyzátor je možné zavádzať vo forme prášku s dostatočne redukovanými rozmermi alebo vo forme prekurzora rozpustného v oleji. V druhom uvedenom prípade sa aktívna forma katalyzátora (spravidla kovový sulfid) tvorí in situ tepelným rozkladom použitej zlúčeniny počasreakcie samotnej alebo po vhodnom predbežnom ošetrení.Kovovými zložkami dispergovaných katalyzátorov sú spravidla jeden alebo viac prechodných kovov...

Spôsob konverzie uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4417

Dátum: 21.11.2003

Autori: Johansen Johan Arnold, Edwin Emil, Rytter Erling, Arnesen Tore, Aaser Knut-ivar

MPK: D01F 9/12, C01B 3/00

Značky: uhľovodíkov, konverzie, spôsob

Text:

...vrtu). Výhodne je plyn metán, alebo obsahuje metán. Zvlášť výhodne používaný plyn je plyn obsahujúci uhlovodik, separovaný zropy vyťaženej zropného vrtu, voliteíne po úprave, aby sa odstránili uhľovodíky ktoré majú 4 alebo viac atómov uhlika na molekulu, voda, duslk a oxid uhličitý a výhodne sa upravili, aby sa odstránili katalytické jedy, napriklad zlúčeniny síry a pravdepodobne halogény. Použivat možno konvenčné prostriedky na odstraňovanie...

Nové kryštalické formy meloxikámu, spôsoby ich prípravy a vzájomnej konverzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 596

Dátum: 19.11.2002

Autori: Bartra Sanmarti Marti, Closa Calvo Montserrat, Coppi Laura

MPK: C07D 277/00, C07D 417/00, C07D 279/00...

Značky: konverzie, nové, formy, vzájomnej, meloxikamu, spôsoby, přípravy, krystalické

Text:

...J. Pharm. Sci., 1996, 175 opisuje pripravu meloxikámu, charakterizovaného ako forma I,rekryštalizáciou v nepolárnych rozpúšťadlách. Ten istý dokument opisuje prípravu formy IV alebo zwiterionovej formy pôsobením. hydroxidom sodným a následne kyselinouoctovou na meloxikám vo vodnom prostredí.Nevýhodou týchto metód získania formy I meloxikámu je,že využívajú organické rozpúšťadlá, čo znamená, okrem vysokej ceny rozpúšťadla, že tieto organické...

Spôsob konverzie tekutých uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281677

Dátum: 29.04.2001

Autori: Griffiths David Charles, Reid Ian Allan Beattie, Palmer Keith William

MPK: C10G 11/22

Značky: uhľovodíkov, konverzie, spôsob, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konverzie tekutých uhľovodíkov obsahujúcich parafín, spočíva v tom, že a) sa čiastočne spaľuje zmes tekutého uhľovodíka a plynu obsahujúceho molekulárny kyslík v reakčnej komore s katalyzátorom schopným podporiť spaľovanie zmesi bohatej na palivo nad normálnu medzu zápalnosti, pričom zmes má stechiometrický pomer uhľovodíka ku kyslíku väčší, ako je stechiometrický pomer potrebný na úplné spálenie uhlíka na oxid uhličitý a vodu, pri...

Spôsob konverzie uhľovodíkov primárnym a sekundárnym reformovaním vodnou parou a reaktorová sústava na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279079

Dátum: 03.06.1998

Autor: Norsk Jesper

MPK: C01B 3/34, C01B 3/02, C01B 3/32...

Značky: reaktorová, vykonávanie, reformovaním, primárnym, vodnou, konverzie, sústava, párou, spôsob, uhľovodíkov, sekundárnym

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom reformovacom procese (I) sa nechá reagovať spracovávaný plynný prúd (40) uhľovodíka a vodnej pary na čiastočne primárne reformovaný plynný prúd (42) pri výmene tepla s mierne zahriatym výstupným prúdom (44) plynu od posledného reformovacieho procesu (IV). Prúd (42) sa rozdelí a prvý čiastkový prúd (34) sa nechá reagovať v druhom reformovacom procese (II) na prvý primárne reformovaný prúd (46) plynu, zatiaľ čo druhý čiastkový prúd (38)...

Spôsob konverzie východiskovej zmesi izomérnych pyretroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278858

Dátum: 08.04.1998

Autor: Ager John Winfrid

MPK: C07C 120/00, C07C 121/75

Značky: zmesí, východiskovej, konverzie, spôsob, pyretroidov, izomérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konverzie východiskovej zmesi izomérnych pyretroidov, a to cypermetrínu a cyflutrínu s obsahom menej pesticídne účinných izomérov na pesticídne účinnejšie izoméry tak, že sa táto zmes uvedie do styku s bázou. Suspenzia východiskovej zmesi sa pripraví v kvapalnom alifatickom alebo cykloalifatickom uhľovodíku s 5 až 16 atómami uhlíka, v ktorom sú pesticídne účinnejšie izoméry prakticky nerozpustné, pričom hmotnostný pomer východiskovej...

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany uskutočnenej mikroorganizmami alebo ich enzýmami vo vzorke biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278700

Dátum: 08.11.1995

Autori: Prokopová Marie, Šavel Jan, Zdvihalová Dana

MPK: C12Q 1/12, G01N 33/02, G01N 33/50...

Značky: materiálů, stanovenia, uskutočnenej, dusičnanov, enzýmami, vzorke, konverzie, biologického, spôsob, dusitany, mikroorganizmami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany spočíva v tom, že sa vzorka biologického materiálu s obsahom dusičnanov prítomných alebo dodaných do vzorky alebo až do kultivačného prostredia kultivuje buď samotná alebo v kultivačnom prostredí v prítomnosti m-fenyléndiamínu alebo jeho soli v koncentrácii 0,01 až 10 g.l-1 vzorky biologického materiálu a prípadne kultivačného prostredia pri teplote 1 až 70 °C počas až 14 dní, následne sa...

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej a spôsob konverzie uhľovodíkov pri jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 279857

Dátum: 15.10.1991

Autori: Wilcher Fiona Place, Chao Tai-hsiang

MPK: C07B 37/00, B01J 27/16, B01J 35/10...

Značky: konverzie, spôsob, uhľovodíkov, katalyzátor, kyseliny, pevnej, použití, fosforečnej, pórovitej, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej, obsahujúci kyselinu fosforečnú a spojivo na báze anorganického oxidu, pričom nanajvýš 17,5 % celkového objemu pórov katalyzátora je tvorených pórmi s priemerom väčším alebo rovnajúcim sa 1000 nm a celkový objem pórov katalyzátora je nanajvýš 0,28 ml/g. Spojivo v tomto katalyzátore je prednostne zvolené zo skupiny zahŕňajúcej rozsievkovú zeminu, kremelinu, umelo pripravenú pórovitú...