Patenty so značkou «konverze»

Pec katalytické konverze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267681

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gorlov Vladimir, Sorokin Alexandr, Burmistrova Natalja, Charičko Michail, Smurov Sergej

MPK: B01J 8/06

Značky: konverze, katalytické

Text:

...wnauuann 14. mTyuup 15 KmnmuKTupu B, cnaameuuunn ruaxnn ameuenrou 16. K mmauuy 14 urnonuoro TPyñüHPUBÚHa 9. C 0 nuracMüMy c eauunounañ Tpyaaü 2. npunapnnaercn craxau 17 c ueuwpannuoň raaooreonmeň Tpyaxoü NL Karamnsarupnan pemerxa 19 pacnonomena B Konbueaon navy. oapaaoaannou ynopuu-onopumuu amenenraun peakunonuoä Tpyau 2.YHÚPHO-OÍXÚPIIHB ČMTBHGHTH PGHKHHOHHOŘ Tllyťibł 2 COCTÚSXT H 3 ÚľPalłHHHTEEJIIIHOFCI KÚJI bili(wnr.3) M onopuux ameneuron...

Trubková pec parní konverze uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266481

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gorlov Vladimir, Charičko Michail, Orlov Vladimir

MPK: C10G 9/20

Značky: konverze, uhlovodíku, parní, trubková

Text:

...Konaeprnpoaanubü ras na Buxoe na nequ coönpaewcn c nomombm Hnmnux Konnexwopoe 4.OcHóBHoe Konnqecrno Tenna npn npoxoxeHnnuě-E pes peaxunounme TĎYĎM 2 naporaaoaañ CMeCb nonyqaeŕ or npoyxwon cropauna Tonnuaa B cnononmx rqpenxax 7. Tenno, oőecneuunammee 3 ®eKTuBHym paöomy num-než uacTn peaxunonnmx Tpyő 2, nocTynaeT or Tynuenbuux ropenox 8, pacnonoxenaux B ronoqnbxx r-aaopasnauomnx ryrmenax 6, 3 m IOIIOIIHHTEIIBHOE Tenno neýenaewcx...

Způsob biologické konverze agroklavinu na elymoklavin suspenzními a imobilizovanými kulturami houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 257311

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kozová Jaroslava, Flieger Miroslav, Řeháček Zdeněk, Břemek Jan, Malinka Zdeněk, Spáčil Jiří, Křen Vladimír, Krajíček Alois, Pilát Petr, Sajdl Přemysl

MPK: C12P 17/18

Značky: imobilizovanými, claviceps, houby, kulturami, biologické, způsob, agroklavinu, suspenzními, konverze, elymoklavin

Text:

...média T 3 (Tab. B) v 500 ml Erlenmayerově baňce se zaočkuje za obdobnýchpodmínek jako v příkladě 1. Účinnost biokonverze V procentecb přeměnného agroklavinu po 216 hodinách kultivace v závislosti na koncentraci přidaného aqroklavinu a stáří kultury v době přidání agroklavinu znázorňuje tabulka 2.Koncentrace přidaného agroklavinu (mq.l 1 média) 500 1 000 l 5003 000 ml sterilního média T 3 (tabulka S) v 5 1 fermentoru se zaočkuje...

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrzáň Josef, Sokol Ludvík, Janáček Leoš, Loukota Jiří, Domalíp Vratislav

MPK: C10K 3/02

Značky: nízkoteplotní, způsob, uhelnatého, oxidů, konverze

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob měření stupně konverze hydroxidu sodného nebo draselného v roztoku na uhličitan při absorpci oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248511

Dátum: 12.02.1987

Autori: Minárik Milan, Komers Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: hydroxidů, absorpcí, sodného, roztoku, stupně, způsob, měření, oxidů, draselného, uhličitého, uhličitan, konverze

Text:

...(v našem případě byl průtok přibližně 300 ml/min a zpoždění 5 sec). Vstup zapisovače § je připojen na konektorový výstup konduktometru 2 a rozsah zapisovače je 0,5 mv, při posunu nuly o několik rozsahů. Po spuštění průtoku analyzované kapaliny analyzátorem před začátkem sycení louhu kysličníkem uhličitým v reaktoru se na konduktometru zvolí vhodný rozsah vodivosti, příslušný použité vstupní koncentraci hydroxidu sodného a knoflíkem kalibrace...

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231989

Dátum: 15.12.1986

Autori: Walker Morris, Brooks Wayne, Hodges Jimmie Ray

MPK: C01B 11/14

Značky: chloridů, draselný, přímé, chlorečnan, způsob, elektrolýzou, kontinuální, draselného, konverze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou, vyznačující se tím, že se elektrolyzuje vodný roztok chloridu draselného kovovou katodou a kovovou anodou opatřenou povlakem z materiálu ze skupiny zahrnující vzácný kov, slitinu vzácných kovů, kysličník vzácného kovu nebo platičitan, přičemž se elektrolyt, obsahující chlorečnan draselný vzniklý elektrolýzou chloridu draselného, odvádí a chladí až do...

Způsob konverze syntézního plynu na etherový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234049

Dátum: 15.09.1986

Autori: Chang Dayton, Bell Weldon Kay

MPK: C07C 41/01, B01J 23/76

Značky: konverze, syntézního, etherový, produkt, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konverze syntézního plynu na etherový produkt, vyznačující se tím, že se syntézní plyn s molárním poměrem H2/CO v rozmezí od 0,4 do 3 a voda, v množství potřebném pro kompenzaci případného nedostatku vodíku v syntézním plynu, uvádí do styku při teplotě 250 až 400 °C a za tlaku 5 000 až 15 000 kPa s katalytickým systémem, který obsahuje společně vysrážené složky zahrnující složku mědi, složku zinku a složku hliníku v množstvích...

Způsob exotermní konverze

Načítavanie...

Číslo patentu: 221542

Dátum: 15.02.1986

Autori: Watanabe Hiroshi, Ohsaki Kozo, Kobayashi Yukihiro, Zamma Jun

Značky: konverze, způsob, exotermní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob exotermní konverze plynných surovin ve styku s vrstvou tuhého katalyzátoru vytvořenou ve vertikální válcovité reakční nádobě, při němž plynné suroviny procházejí jen jednou a v podstatě v radiálním směru vrstvou katalyzátoru. Vrstva katalyzátoru je tvořena jednou vrstvou. Ve vrstvě katalyzátoru jsou vertikálně upřádány chladicí trubky, kterými prochází chladicí prostředek. Předložený způsob může dosáhnout optimálního rozdělení teploty ve...

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225866

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novák Jiří, Macků Vladislav, Drábek Jan, Kaška Jiří, Hájek Karel, Lešek František

Značky: stupně, způsob, stanovení, nenasycených, polyesterů, konverze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů z polykarboxylových kyselin a/nebo jejich anhydridů a vícemocných alkoholů nebo od nich odvozených derivátů, vyznačující se tím, že se přídavkem aromatických uhlovodíků ze skupiny zahrnující benzen, toluen a xylen při teplotě od 15 °C do teploty varu použitého uhlovodíku nebo směsi uhlovodíků zjistí nejprve mez rozpustnosti reakčního produktu v tomto rozpouštědle a pak se z kalibračního...

Způsob kontinuálního stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 222389

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šmied Robert, Sladký Petr

Značky: lakařských, syntéze, způsob, stupně, stanovení, konverze, pojiv, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kontinuální stanovení stupně konverze při syntéze lakařských pojiv. Do reagující směsi je zaváděno ultrazvukové vlnění o některé z frekvencí 104 až 109 Hz, které se snímá při současném měření rychlosti jeho šíření. Kontinuálně měřené hodnoty rychlosti šíření ultrazvukových vln se zaznamenávají a korelují s kalibrační závislostí rychlosti šíření ultrazvuku na stupni konverze reagující směsi během syntézy lakařských pojiv. Vynález je...

Způsob konverze uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216844

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jackson David, Day Michael Antony, Sampson Roy John

Značky: konverze, uhlovodíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob konverze uhlovodíků jako hydroisomerace, dehydrocyklizace, dehydrogenace, hydrogenace, hydrokrakování, hydrodesulfurace nebo selektivní hydrogenace uhlovodíků a zvláště reformování uhlovodíků, při kterém se zpracovávaný uhlovodík, obsahující popřípadě 0,2 až 2 ppm chloridů a popřípadě 1 až 10 ppm vody, uvádí při teplotě 300 až 600 °C, s výhodou 450 až 540 stupňů C a za tlaku atmosférického až za tlaku 6,86 MPa, s výhodou 0,34 až 2,74...

Způsob konverze plynů obsahujícich kysličník uhelnatý a případně současné hydrolýzy sirných sloučenin v plynu vodní párou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215516

Dátum: 15.10.1984

Autori: Cmíral František, Loukota Jiří, Sokol Ludvík

Značky: hydrolýzy, obsahujících, vodní, způsob, párou, kysličník, případně, plynů, uhelnatý, sloučenin, sirných, konverze, současné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu konverze plynů obsahujících kysličník uhelnatý a případně současně hydrolýzu sirných sloučenin za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na ,bázi Co, Mo, K a Al v nejméně jednom stupni při teplotách 180 až 300 °C a objemové rychlosti (objem plynu na objem katalyzátoru za hodinu) 1000 až 10000. Plyn obsahuje alespoň 10 mg síry na m3 plynu výhodně 0,05 až 20 g síry/m3 a poměr plynu k vodní páře je 1 : 0,6 až...