Patenty so značkou «konvertoru»

Zařízení pro uchycení nádoby ocelářského konvertoru v nosném kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269744

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bulina Vladimír, Krajina Aleš, Láncoš Josef

MPK: C21C 5/42

Značky: nosném, nádoby, zařízení, uchycení, kruhu, ocelářského, konvertoru

Text:

...nádnhy kunvorluru do nuuného kruhu, což je spojeno se znoćnýml výrobními i muntúžuími nároky.Další nevýhodou je l to, že použitím posuvných částí uložení, to je nosných kroužků a protikroužků, u kterých je kladen požadavek na přesnost opracování se zvyšuje pracnostTaké je nevýhodou. že u posuvné uložených částí dochází k jejich opotřebení a v krejním prípade 1 k mechanickému porušení, což má za následek ztrátu původní funkce tohoto...

Žáruvzdorná vyzdívka konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268696

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henych Ivo

MPK: C04B 35/68

Značky: vyzdívka, konvertoru, žáruvzdorná

Text:

...odpadá dosud nezbytné,časově náročné dusání pomocí šablon, takže se část vyzdívky poäkozeně během výroby může rych. 1 ° vyměnit. Protože je keramický materiál prefabrikovaných dílů předem slinován, postačuje jen krátké předehŕátí na potřebnou teplotu, zatímco sušení a slinování odpadá.To má za následok snížení úsad strusky na vyzdívce konvertoru a zároveň odpadá nutnost vybavení provozu dalším náhradním konvertorem.Vynález bude nyní...

Způsob tvorby tekuté kyselé strusky v kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268477

Dátum: 14.03.1990

Autori: Soušek Vladimír, Vavroš Zdeněk, Raška Pavel

MPK: C21C 5/36

Značky: konvertoru, tvorby, tekuté, kysele, strusky, způsob, kyslíkovém

Text:

...netekuté strusky během tavby, pomocí epeciálního zařízení. Nevýhodou tohoto způsobu jsou zvýšené investiční náklady, nároky na prostor a údržbu daného zařízení a zvýšené nároky na pracnoet.Uvedená nevýhody řeší způsob tvorby tekuté strusky V konvertoru se spodním dmýcháním kyslíku dle vynálezu, kde se struskotvorná bazická přísada přidává v údobí odkřemičení v takověm množství. že po odkřemičení oceli je poměr hmotnoetí oxidu vápenatého...

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajina Aleš, Hromek František, Bulina Vladimír

MPK: C21C 5/48

Značky: ocelářských, odnímatelných, zařízení, utěsnění, konvertoru

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilimec Ladislav, Dostál Vladimír

MPK: C21C 5/46

Značky: vodního, okruhu, konvertoru, zapojení, plynových, pláště, kanálu, systému, chladicího, chlazení

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Machálek Vladimír, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Záviský Jaromír, Štivar Antonín, Březin Jaroslav

MPK: C21C 5/04, C21C 5/28

Značky: kyslíkovém, tandemové, oceli, způsob, konvertoru, výroby

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob plamenného torkretování vyzdívky konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266386

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čvilev Anatolij, Charachulach Vasilij, Čemeris Oleg, Juzefovskij Izrail, Kaduba Pavel, Surženko Valentin, Šeršněv Alexandr, Pliskanovskij Alexandr, Cibin Igor, Malachov Michail

MPK: C21C 5/48

Značky: konvertoru, plamenného, vyzdívky, torkretování, způsob

Text:

...uonn M npouoabuaü ocom Kouawpwnwa 6 m cmaTnmTcTmuMMu - u mTnnMy rupnüçmnu M m nTmpmHy numwa KüMmmTw 9 u w -1 amm. Tupkpavupoaanna HawnnanT Bxnbwenmen nonaum Kmcnopona m TDPKPBT-MBCCH tnanmne. mnacm konca M MaraaaMTa. MCTBKAH M 3 cena B M 9. cum oapasynw Ha nepaouauanbnon ywmmvkc cnamenmw mucTKma GTPyw. npannauaummncn nocne aocnnanenunmn Tvnnmua u uaxanm 12. Wacnpaawpancmmmwmw nunmu na oyTuvouKm H uúnm dampwux. pacxmnwmmxcw non yrnon ....

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Záviský Jaromír, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Vojnar Zdeněk

MPK: C21C 5/28

Značky: kyslíkovém, odpadů, způsob, předehřevu, konvertoru, kombinované, ocelového, dmýchaném

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Zařízení pro uzavírání výtokového otvoru kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264944

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karnovský Miloš, Kaloč Rudolf, Štrobl Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertoru, výtokového, uzavírání, kyslíkového, zařízení, otvorů

Text:

...s tlačnou pákou 1 tvořící výstupní část převodového mechanismu lg,která je otočně uložena na víku 3 výtokového otvoru 3 společně s pohyblivým ramenem lg.Na konci pohyblivého ramena lg proti výtokovému otvoru Q konvertoru Ä je pomocí šroubull s maticí lg, uloženého pod ochranným krytem lg, upevněna zátka lg kuželového tvaru,zhotovená z lisovaného papíru. Na upevňovacim nosniku g je uložena uvolñovací západka 13,odpružená z jedné strany tlačnou...

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: prokluzovací, zdvihací, sondy, spouštěcí, zejména, konvertoru, pružná, spojka, trysky, čepová, zařízení

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: zdvihací, sondy, spouštěcí, trysky, konvertoru, zařízení

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Způsob využití konvertorového plynu v kombinovaně dmýchaném konvertoru pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262540

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sonnestein Petr, Pětroš Jaroslav, Kuběna Slavoj, Hromek František, Chvojka Jan

MPK: C21C 5/38

Značky: konvertoru, dmýchaném, způsob, kombinované, plynů, oceli, využití, konvertorového, výrobu

Text:

...v konvertoru je tak časově omezena na údobí zkujňování, ve kterých se z lázně roztaveného kovu vyvíjí v dostatečném množství procesní plyn, produkt oxidace uhlíku taveniny železa, oxid uhelnatý. Z tohoto důvodu není možno dále Zvýšit podíl ocelového odpadu.Uvedený nedostatek odstraňuje způsob využití konvertorového plynu v kombinované dmýchaněm konvertoru, jehož podstata spočívá v tom, že do pracovního prostoru konvertoru se přivádí procesní...

Způsob výroby ocele v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262411

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bührmann Gerardus Phillipus, Kreijger Pieter Job

MPK: C21C 5/28

Značky: způsob, konvertoru, výroby, ocele

Text:

...mm nad hlavou hlavní kyslíkové trysky v úhlu 30 ° až 38 ° k podělnemu směru trysky.Levný, ale účinný způsob přidávání paliva obsahujícího uhlík do lázně je přidávání kousků antracitu o velikosti 7 a 50 mm.Výhodná provedení vynálezu budou dále popsána na příkladech spolu se srovnávacími příklady a dalším vysvětlením, které umožní porozumět řešení podle vynálezu s odkazy na výkresy kdeobr. 1 znázorňuje konvertor na výrobu ocele při použití...

Uložení nádoby ocelářského konvertoru v nosném kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262182

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bulina Vladimír, Krajina Aleš, Láncoš Josef

MPK: C21C 5/42

Značky: ocelářského, nádoby, uložení, konvertoru, nosném, kruhu

Text:

...rovinou BB z obr. 1, na obr. 3 je zvětšený detail provedení nosného kroužku a protikro-užku a na obr. 4 pak alternativní provedení nosného kroužku s protikroužkem umístěném v nosném kruhu.Uložení nádoby ocelárského konvertoru do nosného kruhu podle príkladného provedení je tvořeno čtyrmi rovnomerné po obvodu do nádoby 1 vevarenými nosnými kroužky 3 zapadajícími do příslušných kroužků 4 pripojených za pomocí konzoly 5 na nosný kruh 2. Nosné...

Zapojení konvertoru družicového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262107

Dátum: 10.02.1989

Autor: Peterka Roman

MPK: H04N 7/20, H03H 7/12

Značky: zapojení, konvertoru, prijímače, družicového

Text:

...jednoduchou konstrukcí mikrovlnného příjímače výrobné snadno reprodukovatelnou, umožňuje snadnou přeladitelnost v širokém pásmu a filtruje nežádoucí šumy místního oscilátoru do přenosového a zrcadlsového pásma směš-ovače.zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k připojenému vyobrazeIll.zapojení podle vynálezu je Vytvořeno jako vodivý motív. mikropáskového obvodu na izolační podložce 1 například skloteflonové. Vstupní...

Uchycení nádoby ocelářského konvertoru do nosného kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261340

Dátum: 12.01.1989

Autori: Láncoš Josef, Krajina Aleš, Bulina Vladimír

MPK: C21C 5/42

Značky: nádoby, kruhu, nosného, konvertoru, uchycení, ocelářského

Text:

...zvýšení jak ekonomie výroby konvertoru, tak i provozu a to zejména možností vyššího využití žáruvzdorné vyzdívky nádoby. ~Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení uchycení nádoby ocelářského konvertoru podle vynálezu kde na obr. 1 je podélný řez nádobou e nosným kruhem vedený rovinou A-A z obr. 2. na kterém je příčný řez vedený rovinou B-B z obr. 1 a na obr. 3 je detail provedení nosného kroužku a protikroužku.Uchycení...

Způsob ztekucení strusky ve spodem dmýchaném konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253065

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kodrle Luděk, Hromek František, Březina Jaroslav, Valošek Petr, Nemčič Ladislav, Novák Jiří

MPK: C21C 5/36

Značky: konvertoru, strusky, dmýchaném, způsob, spodem, ztekucení

Text:

...s dmýchaným vápnem se dmýchá prachový kysličník hořečnatý tak, aby výsledná směs obsahovala od 12 do 40 hmotnosti kysličníku hořečnatého, a to v množství do 55 kg na tunu vyrobené oceli.Výhodou způsobu podle vynálezu je vytvoření řídké konečné strusky s obsahem od 6 S do 8 hmotnosti kysličníku hořečnatého s možností odčeření kovových qranálií, přičemž nezhoršuje odsíření ani odfosťoření kovu.Výhodou je také to, že není nutno používat jako...

Výztužné zařízení pro přesun kompletních konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241265

Dátum: 01.09.1987

Autori: Halámek Emil, Poikryl František

MPK: B22D 41/12

Značky: kompletních, konvertoru, výztužné, přesun, zařízení

Text:

...jsou navzájem spojeny spojovacími členy. Ke zvýšení tuhosti celého zařízení jsou mezi jednotlivými stojany a spojovacími členy výztuhy. Na těchto výztuhách jsou úchyty, které jsou prostřednictvím čepů spojeny s konvertorem.Výhodou tohoto řešení je, že sestavování těžkých konvertorů je možno provádět mimo haly na předmontážní plošině za použití těžké mobilní montážní mechanizace a zkompletovaný konvertor lze pak přesunout na montážní místo...

Sonda pro měření výšky hladiny oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242765

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolaoík Stanislav, Jaššo Igor

MPK: G01F 23/24

Značky: hladiny, sonda, konvertoru, měření, výšky, oceli

Text:

...a železa, opatřené návaznými vodiči, přičemž kon~ takty vyčnívají do dutiny krytek.Příkladné provedení sondy podle vynálezu je znázorněno na výkresu v podélném osovém řezu.Vnitřní plášč Q vsunutý do dutiny ochranného pláště 5 je pomocí upínací částí lgspojen s koncovkou 2, v níž je uloženo vodicí pouzdro lg a spojovací vodiče ll k neznázorněněmu vyhodnocovacímu přístroji. Vnitřní plášč É rovněž obsahuje nosnou tyč ll, do které zasahuje držák...

Způsob kontroly tavení v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245022

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hariš Peter, Daia Miroslav, Mézeš Eduard

MPK: C21C 5/30

Značky: konvertoru, tavení, kontroly, způsob

Text:

...BO Bpema nponynxn onpenenamw nywem perncTpauñH Msmexenuñ Hanpamenma ynpyroñ neäopmaumn Komyxa Koaneprepa (B noanoñ qacwn), onpenenamr Mancmmanaym Bennqnny Hanpameama, H no xx pa 3 HocTn cynar o Kpnmuqecxqm cocwonnnm pacnuaaa, npenmecrsymmemy auópocy.B npouecce nponyaxn Mewanna n nnreacnsnoro passnrmx nponecca oóesyrnepomnnaamx snaquweabno yBexmqnBaeTca odmaw rasosoñ Qasu. Yhennqennexbówema rasoa npnzonnr K Bcnyämsaumm pacunana, nonumeanm...

Jímač spalin zkujňovacího zařízení, zejména konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kabelka Miloslav, Pastrňák Václav, Žižka Ivan, Bula Lumír, Brož Teofil, Bajda Miloslav, Holaň Ladislav

MPK: C21C 5/38

Značky: zkujňovacího, zejména, jímač, konvertoru, zařízení, spalin

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je prodloužení životnosti jímače při současném zvýšení teplot technologického procesu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnitřní funkční plochy tvarovaných chladicích trubek (1) a pláště jímače se opatří kovovým ochranným povlakem (4), na kterém je plazmovým stříkáním nanesena ochranná vrstva (5) obsahující v procentech hmotnosti 60 až 80 % kysličníku hlinitého, zbytek do 100 % hmotnosti kysličník zirkonu.

Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: spouštěcí, kyslíkových, kyslíkového, konvertoru, zařízení, měřicích, trysek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k...

Zařízení pro čištění výfučen zejména ležatého konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228196

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šutkin Alexej Zacharovič, Korjakin Valentin Fedorovič, Uchin Vadim Borisovič

Značky: konvertoru, zejména, ležatého, výfučen, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění výfučen zejména ležatého konvertoru, pojízdné podél řady výfučen, opatřené tlakovzdušným válcem a tyčí a vyměnitelným průrazníkem na jejím konci, dále rozdělovačem vzduchu, pevně spojeným s tlakovzdušným válcem, jakož i řídicím blokem, přičemž na straně víka tlakovzdušného válce je zabudován blokovací ventil a řídicí blok je složen z rozdělovačů tlakového vzduchu, spojených potrubími s tlakovzdušným válcem, přestavovacím...

Upínací zařízení trubek, zejména trysky a měřící sondy kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229041

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/48

Značky: kyslíkového, zejména, trysky, zařízení, sondy, trubek, konvertoru, upínací, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení trubek, zejména trysky s měřicí sondy kyslíkového konvertoru, sestávající z upínacího třmenu trubky, v jehož ose je upevněna matice, opatřená upínacím šroubem, přičemž trubka je uložena na stojanu spouštěcího rámu, kde upínací třmen je svým prvním koncem spojen čepem s prvním táhlem, výkyvně upraveném na spouštěcím rámu a svým druhým koncem je připevněn sklopným šroubem a maticí skrze čep k druhému táhlu, jehož volný konec je...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Kluževič Milan, Peška Rudolf, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Hromek František, Slouka František, Hošek Jan, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Šigut Ivan, Kodrle Luděk, Hladký Jan

Značky: čištění, konvertoru, límce, hrdla, způsob, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Matějka Čestmír, Hromek František, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Řehoř Josef, Kluževič Milan, Hladký Jan, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Hošek Jan, Sobek Oldřich, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Šigut Ivan, Raška Pavel

Značky: výroby, konvertoru, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Torkretová hmota pro vyzdívku konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230451

Dátum: 15.01.1985

Autori: Korotkij Vladimir Antonovič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Golod Vladimir Vasiljevič, Čemeris Oleg Nikolajevič, Sirota Grigorij Konstantinovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Kornijenko Alexandr Sergejevič, Didkovskij Viktor Kirilovič, Kaduba Pavel Alexandrovič

MPK: C04B 35/22, C04B 35/68

Značky: torkretová, konvertoru, vyzdívku, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oprav agregátů pro tavení oceli prováděných za horka a je určeno pro hořákové torkretování vyzdívky konvertoru. Cílem vynálezu je zvýšení stability torkretové vrstvy. Směs pro hořákové torkretování vyzdívky konvertorů zahrnuje koks a vápno. Novým je zavedení stavrolitového koncentrátu do vápenaté směsí pří následujícím poměru složek v % hmot. koks 20 až 30, stavrolitový koncentrát 5 až 10, vápno zbytek.

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214209

Dátum: 01.06.1984

Autori: Leporskij Sergej Vladimirovič A Larionov Alexandr Alexejevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Ďudkin Dmitrij Alexandrovič, Korotkij Vladimir Antonovič, Didkovskij Viktor Kirillovič, Kaduba Pavel Alexandrovič, Čeremis Oleg Nikolajevič, Čvilev Anatolij Andrejevič, Golod Vladimir Vasiljevič, Kornijenko Alexej Sergejevič, Ljukimson Grigorij Michajlovič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Pliskanovskij Stanislav Tichonovič, Sirota Grigorij Konstantinovič

Značky: stříkací, plamennému, torkretování, hmota, konvertoru, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Stříkací hmota k plamennému torkretování vyzdívky konvertoru, která podle vynálezu sestává z vápna, koksu a z lehce tavitelné přísady ve formě vysokopecní strusky, obsahující kysličník vápenatý, manganatý a hořečnatý a kysličníky železa, hliníku, křemíku a síru, nebo ve formě staurolitového koncentrátu, obsahujícího kysličník horečnatý, vápenatý, sodný, draselný, titaničitý, zirkoničitý a kysličníky hliníku, železa a křemíku při poměru hlavních...