Patenty so značkou «kontrolovaný»

Piestové zariadenie pre kontrolovaný otočný pohyb dverí, uzáverov alebo podobných členov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19386

Dátum: 18.05.2012

Autor: Bacchetti Luciano

MPK: E05F 3/20, E05D 11/10, E05F 3/10...

Značky: uzáverov, dveří, členov, piestové, pohyb, zariadenie, podobných, kontrolovaný, otočný

Text:

...zariadenia a piestového0015 Iným cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia apiestového zariadenia, ktoré má veľmi malé rozmery, 0016 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia a piestového zariadenia, ktorá zaručuje automatické uzatváranie dverí z0017 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia a piestového zariadenia, ktoré zabezpečuje kontrolovaný pohyb dverí, kuktorým je...

Metóda a prístroj na kontrolovaný prívod pridaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11419

Dátum: 08.12.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 99/00

Značky: vzduchu, prístroj, přívod, metoda, pridaného, kontrolovaný

Text:

...ako sú napríklad skladovacie miestnosti,-3 archívy alebo vedenia káblov. Tu je minimálna výmena vzduchu veľmi potrebná na vypúšťanie potenciálne škodlivých komponentov vo vzduchu vmiestnosti, ktoré bolivyvolané napríklad dymom zo zariadení nachádzajúcich sa v uvedenej miestnosti.Ak je kryt príslušnej miestnosti uzavretý takmer vzduchotesne, ako to obyčajne býva u trvale inertných miestností, nekontrolovaná výmena vzduchu tu nemôže...

Zariadenie na odparovanie tekutiny majúce kontrolovaný teplotný profil ohrievač/kapilárna rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16140

Dátum: 10.09.2002

Autori: Nguyen Tung Tien, Cox Kenneth, Nichols Walter, Mcrae Douglas

MPK: A61M 15/00, A61M 11/04

Značky: tekutiny, rúrka, profil, kontrolovaný, majúce, odparovanie, zariadenie, teplotný

Text:

...spreje a farby V spreji, ktorých použitie je často obmedzené z dôvodu dobre známych nepriaznivých účinkov na životné prostredie pri CFC a metylchloroforme, ktoré patria medzi najobľúbenejšie hnacie plyny, ktoré sa používajú Vaerosólových rozprašovačoch tohto typu.0007 V aplikáciách na podávanie liekov je zvyčajne žiaduce poskytnúť aerosól, ktorý má priemerný hmotnostný medián častíc menší ako 2 mikróny, aby sa uľahčilo preniknutie do hĺbky...

Samočinne kontrolovaný kontrolný obvod pre kód 1 zo 7

Načítavanie...

Číslo patentu: 230251

Dátum: 15.10.1986

Autor: Kotočová Margaréta

MPK: G06F 11/12

Značky: kontrolovaný, obvod, kontrolný, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru samočinných počítačov a rieši kontrolné obvody pre kód 1 zo 7, ktoré sú samočinne kontrolované pre poruchy rovnakého typu a niektoré viacnásobné poruchy. Podstata vynálezu spočíva v odstránení kompozície a návrhu obvodu ako celku a vedie k štvorstupňovému obvodu pozostávajúceho z 15 logických súčtových a súčinových členov a z 37 vstupov. Vynález je znázornený na priloženom výkrese.

Úplně samočinně kontrolovaný hlídač kódu “m z n ” s pamětí a s indikátorem chyby

Načítavanie...

Číslo patentu: 217635

Dátum: 15.09.1984

Autor: Golan Petr

Značky: indikátorem, kódu, úplné, hlídač, pamětí, kontrolovaný, chyby, samočinně

Zhrnutie / Anotácia:

Úplně samočinně kontrolovaný hlídač kódu "m z n" s pamětí a s indikátorem chyby, vyznačující se tím, že vstupní sběrnice pro signály v kódu "m z n" je připojena ke sběrnicovému vstupu (11) úplně samočinně kontrolovaného hlídače (1) zúženého kódu " (m+1) z (n+2) ", první výstup hlídače (1) je připojen na vstup (21) prvního zpožďovacího členu (2) a na první vstup (61) porovnávacího logického členu (6), druhý výstup hlídače (1) je připojen na...