Patenty so značkou «kontrole»

Farmaceutická kombinácia na použitie pri glykemickej kontrole u pacientov s diabetom 2. typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19616

Dátum: 27.08.2012

Autori: Boka Gabor, Miossec Patrick, Niemöller Elisabeth, Mühlen-bartmer Isabel, Silvestre Louise

MPK: A61K 38/26, A61K 31/4439, A61K 31/155...

Značky: glykemickej, diabetom, použitie, pacientov, kombinácia, kontrole, farmaceutická

Text:

...(skupina liečená lixisenatidom) V porovnani so skupinou liečenou pioglitazónom (skupina dostávajúca placebo) významne znížoval plaz matickú hladinu glukózy na lačno od počiatočného stavu do týždňa 24.o V skupine liečenej lixisenatidom boli hodnoty HbA 1 c v porovnaní so skupinou dostáva júcou placebo významne znížené od počiatočného stavu do týždňa 24.o V skupine liečenej lixisenatidom boli percentá pacientov dosahujúcich hodnotu...

Spôsob prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom a jeho použitie pri kontrole organického materiálu vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13376

Dátum: 20.07.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Gantenbein Daniel, Rentsch Samuel

MPK: C02F 1/68, C09C 1/02

Značky: použitie, uhličitanu, ošetreným, povrchom, přípravy, organického, vodnom, materiálů, kontrole, vápenatého, prostředí, spôsob, báze

Text:

...koncapapierne, kde môžu častice tvoriť aglomeráty, ktoré sanakoniec uvoľnia a objavia ako viditeľné škvrny v papieri, ktorých farba sa pohybuje od žltej do čiernej.HWOH V dnešnej dobe je stále viac pH hodnota V papierenstve buď neutrálna, alebo mierne alkalická, takže odstránenie smoly už nie je automatickým dôsledkom použitia kamenca. Zvýšenie pH na pseudo-neutrálnu hodnotu je rastúcinl trendont u drevitých papierov a štúdia odstráňovania...

Zariadenie na recirkuláciu prepraviek pri kontrole batožiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4670

Dátum: 18.04.2006

Autor: Soppani Massimo

MPK: B65G 47/74, B65G 13/00, G01N 23/02...

Značky: kontrole, recirkuláciu, batožiny, zariadenie, prepraviek

Text:

...ruky a preniest ich, stále ručne, zase na opačnú stranu linky kontrolného miesta, najmä V takej polohe, ktorá umožňuje ich odoberanie ďalšími ľuďmi, ktorí čakajú, aby mohli prejsťkontrolným miestom a ktorí musia preto opakovať túto operáciu.0011 Tento druh činnosti, V prípade, že ide o veľké množstvo ľudí, ktorí musia prejsť kontrolným miestom, je dlhý, únavný a0012 To ešte navyše spôsobuje predĺženie doby kontroly,kvôli ktorej je dobre...

Spôsob skríningu parazitárnych preparátov na účinnosť pri prevencii a kontrole chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14944

Dátum: 04.11.2004

Autori: Elliott David, Weinstock Joel

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/50, A61K 35/56...

Značky: preparátov, spôsob, parazitárnych, prevencii, chorôb, kontrole, účinnost, skríningu

Text:

...s PBMC od putatívne imúnnych (Pl) jedincov. Vtejto štúdii boli skúmané mechanizmy, ktoré sprostredkovávajú túto bunkovú hyporeaktivitu u GEO nízka proliferativna reakcia v PBMC od GEO jedincov bola asociovaná s nedostatkom IL-4 produkcie a významne nižšou produkciou IL-5 v porovnaní s PBMC od PI jedincov, čo svedčí proti tomu, že všeobecný posun kT(h)2 reakcii je príčinou hyporeaktivity. Na rozdiel od toho sa ukazovalo, že IL-1 O a...

Kompozícia meďnatých solí a ich použitie pri kontrole fytopatogénnych hub

Načítavanie...

Číslo patentu: E 322

Dátum: 30.01.2003

Autori: Filippini Lucio, Vanzulli Mauro, Faccini Filippo

MPK: A01P 3/00, A01N 25/14, A01N 59/16...

Značky: měďnatých, kontrole, použitie, fytopatogénnych, solí, kompozícia

Text:

...vo forme špecifických kompozíc.Alternatívne je možné zmesi podľa vynálezu tiež pripraviť čiastočnou transformáciou suspenzie meďnatých solí majúcich všeobecný vzorec A zvolených z chloridu meďnatého, síranu meďnatého alebo oxychloridu meďnatého, s alkalickým hydroxidom, akým je napríklad hydroxid sodný alebo draselný alebo vápenatý. Podmienky týchto reakcií je možné odvodiť napríklad z medzinárodnej publikácie W 0 02/083566, pri...

Zariadenie ku kontrole a/alebo meraniu parametrov pohybujúceho sa materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279116

Dátum: 08.07.1998

Autor: Laubscher Hanspeter

MPK: B65H 63/06

Značky: meraniu, zariadenie, parametrov, pohybujúceho, kontrole, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu a/alebo meranie parametrov pohybujúceho sa materiálu, podobného vláknu (F) alebo drôtu, je realizované s meracou medzerou (2) upravenou na priebeh tohto materiálu, na ktorej obidvoch bočných stranách je upravená vždy jedna meracia elektróda tvoriaca časť kapacitného meracieho orgánu. Navyše ku kapacitnému meraciemu orgánu je zariadenie doplnené optickým meracím orgánom so zdrojom (6) svetla usporiadaným na jednej strane...

Prvok k utesneniu a kontrole telesa, najmä deponia odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279859

Dátum: 06.04.1994

Autori: Günther Klaus, Jax Peter, Bode Karl-heinz, Ruthrof Klaus

MPK: G01M 3/02, E02D 31/00, B09B 1/00...

Značky: deponia, kontrole, odpadů, tělesa, utesneniu, najmä, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prvku na utesňovanie a kontrolu telesa (1). Je usporiadaný tak, že dve utesnenia (4, 5) sú usporiadané vzájomne oddelene opornými prvkami (6). Pritom zostáva medzi opornými prvkami (6) najmenej jeden kanál (7) voľný. Na jeho výstupných otvoroch je usporiadaný jeden alebo viac senzorov (18). Utesnenia (4, 5) sú spolu spojené na svojich okrajoch. Oporné prvky (6) pozostávajú z materiálu prepúšťajúceho prúdenie, ale zabraňujúceho...

Zařízení k průběžné terénní kontrole úniku ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270267

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sladký Petr, Šmied Robert, Dočekal Jiří, Vacek Karel Akademik

MPK: G01N 21/01

Značky: kontrole, průběžné, terénní, produktů, úniku, zařízení, ropných

Text:

...podle vynálezu spočíva v tom, že odstraňuje nutnost odbě ru kontrolních vzorků a umožňuje průběžnou, to je v čase spojitou optickou reflexni itrsnsmisní analýzu prítomnosti ropného znečištění vodního zdroje nebo toku v libovolná fyzikálně-chemicke formě, jakou je pěna, vrstevnatá skvrna nebo emulgovaná a částečně rozpuštěná disperze a podobně, přičemž výskyt znečištění lze signalizovat pomocí běžných automati.,Sních elektronických prostředků....

Stlačitelný plováček ke kontrole tlaku v uzavřených lahvích s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266533

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakl Jiří, Houžvic Vladimír

MPK: G05D 16/12

Značky: uzavřených, stlačitelný, kontrole, tlaku, kapalinou, lahvích, plováček

Text:

...stlačitelného plováčku při atmosférickém tlaku po, která musi být rovna neb menší než hustota kapaliny v láhvi, zatímco äí je celková hustota stlačitelného plováčku při požadovaném tlaku pl, která musí být rovna nebo větší než hustota qk kapaliny V láhvi. Způsob kontroly dosaženi požadovaného tlaku V láhvi je založen na sledování polohy nebo poklesu do kapaliny v láhvi ponořeného, do láhve před zazátkováním vloženého, stlačitelného...

Zařízení na zpracování snímaných optických signálů při kontrole povrchu podél řádky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264006

Dátum: 12.05.1989

Autor: Malz Dietrich

MPK: G01B 5/28, G01B 1/00

Značky: optických, povrchu, podél, snímaných, zařízení, zpracování, kontrole, signálu, řádky

Text:

...oTo 6 paKeHnH CTDOKH B HHOCKOCTB uaoöpamennn. Hpumenenne ycTpoňcTBa oco 6 eHHo uenecoo 6 pa 3 Ho 5 aBToMaTnqecKn paőorammux H 3 MepnTanLHoHCHuTaTenhH 0 ~KOHTpOHhHHX Kounnexcax uns oöpaöorxn Hsnepenuä Fe 0 MeTDHH,.Áe®eKTOB H nosepxnocrnmx npomnneñ. Barpawm nnn HaCTp 0 ŘKH H npomunaxrnuecxnx paöom Heaucokn.HSOÓDETQHHG pasbacnnewcn Ha HHmenpHBeeHHoM npumepe. Ha pncyuxax nsoöpáxeuoďPHC.1 ycwpoňcwno oöpaőowxn onwnuecxnx cxaunpyemux...

Zařízení ke kontrole elektrických spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263455

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bechtěr Alexej, Lazdinš Egil, Červinskij Jurij, Ratniece Zenta, Simane Rita, Kržibovskij Romuald, Viděniex Petr

MPK: G06F 15/46

Značky: spojů, elektrických, zařízení, kontrole

Text:

...I 7, Bbmonnoň cur~Han KOTODOTO qepés ánemeaw M l 5 sanHcmBaeT B DGFHCTD 7 cocToaHue Bsmonnmx cruanon emumparopa 9, KOTODOE onpeenHeT BmöpaHHym rpynny KOHTSKTOB onpoca. .- 0 opMHpoBaTenb 2 nonaer Ha DGPHCTD 6 anpec KOHTaKTa aoaeňcrnnn. OnnoapeMEHHO c opMHpoBaTena 2 noaeTcn curnan Ha SHEMBHT HHR l 2, nbmonnoň curuan KUTQPQFO sanycxaer Qopmubonarenb I 7, amxonoň curuan mopnnpoaauun J 7 sanncuaaew B DEFHCTP 6 anpec...

Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 262191

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buchal Josef, Krula Libor

MPK: F16K 31/00

Značky: těsnosti, kontrole, uzavírací, zařízení, armatury

Text:

...do spali-nové komory netěsností -elektromagnetického ventilu. Zařízení podle vynálezu zvyšuje bezpečnost práce a předchází hmotným ztrátám způsobeným explozí.Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury palivového systému je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.čerpadlo l je pnepojeno přes ohřívák Z na elektromaągneíiickvý ventil 3, přitom elektr-omagnetický ventil Ti je propojen s tryskou 4. .Na spojłovací potrubí 5 mezi...

Zařízení ke kontrole rozdílu otáček na kovoobráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260960

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hofmann Otto

MPK: B30B 15/14, B30B 15/28

Značky: otáček, rozdílu, strojích, zařízení, kontrole, kovoobráběcích

Text:

...npu naneauu qacwow npamenun ynpannamx ncxonorxocnmennno npyr npyra unn npn nónoume nana.Kax sunuo na mur.1, Ha Kourponnpyeuou Bany 9 Ha cwopoae npnnoa H na cmopoHe owöopa MOMHOCTH pacnonomeHo.no onnouy ynpannsmmeny nncxy 1, 2.KOHTp 0 Hb npexpameumx spamammero naueunn nosuomen raxme npn uennoů mna syó- .qawoñ nepeaqax. Ho nepxuewpy oőonx ynpannnmmmx nucuon 1, 2 pa 3 HoMepHo pacnpeeneHuÁnenecw KH. IÍKCJIO JIGIIECTKOB YITPSBJĚHIORIGPO...

Způsob zjišťování lokálních jasových rozdílů , pri nedestruktivní kontrole materiálu prozařováním, s využitím televizního zobrazení a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245929

Dátum: 01.07.1988

Autor: Pfannkuchen Rolf

MPK: H04N 17/02, H04N 5/20

Značky: jasových, nedestruktivní, tohoto, televizního, zjišťování, zobrazení, způsobu, rozdílu, materiálů, využitím, lokálních, způsob, provádění, prozařováním, kontrole, zapojení

Text:

...provedení zapojení k provádění způsobu jsou enheaticky znázorněny na připojeném výkresu.la obral joschema .zapojení pro zjiěłování lokálních malých jasových rozdílů v televizním obraze prostým prahováním vídoosígnálu pomocí komparatoru s časově proměnným prahem. Na obr.2 je schoma zapojení pro-zjiěĺování lokálních malých jasových rozdílů v televízním obraze pomocí okénkové dískrímínace vídeosignálu s časové proměnnou úrovní...

Zařízení ke kontrole čelních ploch naložené palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 246834

Dátum: 01.03.1988

Autori: Landa Václav, Vítek Jaromír, Borovcová Želmíra, Nejedlý Pavel

MPK: B65G 1/00

Značky: palety, naložené, zařízení, kontrole, ploch, čelních

Text:

...Za indikační světelnou závorou 5 je na rámu łupevněna světelná lišta Q podél jeho jedné vodorovné a jedné svislé strany. Na protilehlé části rámu l je uloženo otočné zroátko 1 spojené s motorem.łg. Rovina rotaoe otočného zrcátka 1 je totožná s rovinou světelné lišty Q. V téže rovině je na rámu.l.uloženo hlavní světelné čidlo 8 zaměřená na otočné zrcátka 1. S otočným3 246 534 zrcátkem 1 je spojena clona lg s výřezem, k níž je přiřazeno pomocné...

Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: akustické, materiálů, ultrazvukem, automatické, signalizaci, kontrole, zapojení, väzby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku...

Zařízení k samočinné kontrole dodržování nastavené hloubky pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254495

Dátum: 15.01.1988

Autori: Horyna Václav, Kozák Karel, Jizba Miroslav, Vík Věnceslav, Hrubant Ladislav

MPK: A01B 63/111

Značky: kontrole, pracovních, nastavené, hloubky, orgánů, samočinně, dodržování, zemědělských, strojů, zařízení

Text:

...pracovními orgány je na rámu upevněn tenzometrický převodník, k němuž je přichycen pružný hmatač, jehož spodní konec je v úrovni spodního pracovního orgánu. Tenzometrický převodník je propojen s vyhodnocovačem výstupního orgánu.Zařízení podle vynálezu přináší řadu výhod, z nichž nejpodstatnější spočívají v tom,že zařízení umožňuje kontrolu požadované hloubky orby a tím provedení v časné korekce vyskytnuvších se odchylek od optimální hloubky...

Zařízení ke kontrole pramenu vláken na vstupu do spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252566

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/12

Značky: pramenů, spřádací, vstupu, jednotky, vláken, zařízení, kontrole

Text:

...hřídeli g je pramen vláken l přitlačen kontrolní plochou 3, která je součástí zhuštovače § otočně uloženého na čepu É, který je upevněn v neznázorněném tělese spřádací jednotky.Zhušťovač § obsahuje vstupní otvor l, který se směrem k podávacímu válečku l zužuje na výstupní otvor ll. Přítlak pramene vláken Ä kontrolní plochou 1 na podávací váleček l je způsoben obecně umístěnou silou §. Obvykle bývá vyvozována pružinou a je seřidítelná. Vláknaz...

Zapojení ke kontrole těsnosti ovládacích ventilů u automatických plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246107

Dátum: 15.09.1987

Autori: Harasevie Vladimír, Frouz Jan

MPK: F16K 17/36

Značky: plynových, ventilu, těsnosti, hořáku, zapojení, automatických, ovládacích, kontrole

Text:

...kuželkou, dvěma pomocnými ventily a impulsním potrubím spojujícím vstupní prostor s prostor-em pod membránou a s prostorem nad membránou, čímž je docíleno aloučení regulační a uzavírací funkce do jediná smotany.zapojení podle vynálezu umožňuje automatickou kontrolu těsnosti druhého elektricky ovládaněho ventilu při startování automatického plynového hořáku a tím i vyloučení provozu automatického plynového hořáku v případě, je-li druhý...

Zařízení k impulsivní magnetické kontrole fyzikálně mechanických parametrů feromagnetických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cukerman Valerij, Matjuk Vladimir, Melguj Michail, Linnik Ivan

MPK: G01N 27/87

Značky: magnetické, zařízení, parametrů, feromagnetických, impulsivní, kontrole, fyzikálne, mechanických, výrobků

Text:

...06 oxónqaunnHamepeann nocwynaeTn 3 őnoxa 2 nsmepeuús B önox 6 ynpaBneHnn.Hpn STOM önox 6 ynpasnenun Buaer cnrňan paàpemenna őnoxy 4 HaMHTH Ha nepenncusanueuxonHçň nuwoýnaunn, usuenzer K 03 ®®HuHeHT nepeaqn őnoxa 2 usmçpenna na öónbmnñ,n BHOBB 3 anycKaeT nporpamwnmä renepawop 7 HMHYHBCOB Toxa, KOTOPHŘ reHepnpy~ er BTOpym cepn pasuaranqnsamme-Hamârnnqnsammnx nunynbcos, KOTOpHe cnaqana pasmarnnqnaamw u 3 nenne,a sawem Hamaruuqusamw-ero...

Zařízení pro průběžné zavádění zejména obkládaček ke kontrole rovnoběžných hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 249069

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Vladimír, Široký Oldřich, Chlup Jiří

MPK: G01B 5/04

Značky: zavádění, kontrole, průběžné, zejména, zařízení, rovnoběžných, obkládaček

Text:

...vodítka e výrobkom zaručuje hladkou prúchodnost a současně etálou možnost kontroly hran čidlem. To je s výhodou uchyceno přímo k vodítku, což umožňuje požadované nastavení od hrany udržet pro všechny výrobky ve stejné vzdálenosti.Na připojeném výkreeu je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněno zařízení v půdorysu a na obr. 2 je znázarněn řez rovinou A - A.Po stranách dopravníku l linky ( obr. l ) jsou...

Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje na zkoušení ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248404

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rathuský Jiří, Handl Zdeněk

MPK: G01M 13/04

Značky: kontrole, ložisek, systému, zařízení, funkce, zátěžného, stroje, zkoušení

Text:

...zátěžného systému zkušebního stroje a může být použito v provedení pro zátěžný systém generující takové nebo tlakové zatížení.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je zachyceno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schematícky nárysný průřez jeho celkovým uspořádáním ve zkušebním stroji a obr. 2 a 3 představují nárysný průřez dalšími možnými uspořádáními zařízení podle vynálezu ve spojení se zkušebním strojem. Zařízení na...

Zařízení ke kontrole povrchu plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247865

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šigut Jaroslav, Musálek Vladimír

MPK: B65G 39/10

Značky: plechů, zařízení, kontrole, povrchu

Text:

...provedení je zařízení podle vy- I nálezu instalováno na válečkověm dopravníku, na jehož rámu ąg jsou v ložiskách §§ uloženy elektroválečky 1, g, 2, 5, 5 a Q. Každý z elektroválečků 1, g, 3, A, 5a Q je opatřen elektromotorem 39 s převodovou skříní gg, kde převodová skříň gg a elektromotor gg jsou navzájem spojeny pružnýmí spojkamí 21. Mezi dvěma elektroválečky 2 a Q je upraven ve vertikální rovině přeàtavitelný elektrováleček 5, který...

Zařízení ke kontrole přetrhu zaplétací nitě na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 231917

Dátum: 15.06.1986

Autor: Karásek Zdeněk

MPK: D03D 47/44

Značky: stroji, zařízení, nitě, přetrhu, kontrole, tkacím, zaplétací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke kontrole přetrhu zaplétací nitě zaplétacího zařízení s rotujícími cívkami na tkacím stroji, které obsahuje dvouramennou páku, jejíž jeden konec je přiřazen kontaktní páce s jedním elektrickým kontaktem spojeným se zdrojem elektrického proudu, který je v záběru s druhým elektrickým kontaktem spojeným se zařízením pro zastavení tkacího stroje, přičemž druhému konci dvouramenné páky je přiřazena zarážka, umístěná na...

Zařízení ke kontrole hustoty tkaniny po útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237240

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sorokin Alexandr Sergejevič, Golubinskij Lev Konstantinovič, Basin Leonid Abiljarovič

MPK: G01N 33/36

Značky: útku, zařízení, hustoty, tkaniny, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do kontrolní a měřicí techniky lehkého průmyslu a týká se kontroly hustoty tkaniny po útku. Cílem vynálezu je rozšíření technologických možností. Stanovený cíl se dosahuje tím, že známé zařízení má přídavný blok sečítání značek, dvě přídavná počítadla a generátor srovnávacího kmitočtu, přičemž výstupy bloků sečítání značek jsou spojeny s odpovídajícími vstupy řídicího bloku, jehož výstupy jsou spojeny s řídicími vstupy přídavných...

Zařízení ke kontrole stupně mletí vláknité hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 237234

Dátum: 15.06.1986

Autor: Janiševskij Nison Mejerovič

MPK: D21F 1/08

Značky: stupně, vláknité, mletí, zařízení, kontrole, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří mezi kontrolní a měřicí přístroje průmyslu papíru a celulózy a je určen na kontrolu a regulaci filtračních vlastností (stupeň mletí, sodovitost) papírové hmoty v technologickém procesu a také vláknitost hmoty ve výrobě dřevovláknitých desek. Cílem tohoto vynálezu je zvýšení přesnosti kontroly vyloučením vlivu na údaje jemných vláken. Stanovený cíl se dosahuje tím, že zařízení na kontrolu stupně mletí vláknité hmoty obsahuje nádobu...

Zařízení k řízení a kontrole odvíjení nitě z cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226086

Dátum: 01.06.1986

Autor: Rambousek Zdeněk

Značky: nitě, odvíjení, řízení, kontrole, zařízení, cívky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k řízení a kontrole odvíjení nitě I z cívky, zejména u rotačního zaplétače perlinkových nití s kompenzačním raménkem vyznačující se tím, že je kompenzační rameno (36) spojeno s nábojem (38), opatřeným výstupkem (46) a unášečem (39) západky (32), přičemž unášeč (39) je ve styku s jedním ramenem (49) západky (32), kterýžto styk zajišťuje pružina (40), zatímco druhé rameno (41) západky (32) zasahuje do ozubení (42) rohatky (30), se kterou...

Zařízení k vizuální kontrole

Načítavanie...

Číslo patentu: 223219

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kudlík Metoděj

Značky: vizuální, kontrole, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zařízení pro kontrolu armatur a jeho účelem je usnadnění vizuální kontroly povrchu sedel, armatur. Uvedeného účelu se dosahuje zařízením se stávajícím z dalekohledu, kolimátoru a osvětlovacího zařízení, přičemž podstatou vynálezu je,že osvětlovací zařízení (1) je umístěno mezi objektivem kolimátoru (3) a předmětovou ohniskovou rovinou kolimátoru (3).

Zapojenie ku kontrole, vyhodnoteniu a nastaveniu predradníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216406

Dátum: 01.06.1985

Autori: Heber Jaroslav, Valášek Vladimír

Značky: zapojenie, vyhodnoteniu, predradníka, nastaveniu, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru montáže na automatických montážnych linkách. Vynález rieši automatickú kontrolu, vyhodnotenie a nastavenie predradníka. Podstatou vynálezu je, že kontrolovaný predradník je snímacím vedením pripojený na merací most. Merací most je spojený napájacím vedením prostredníctvom spínacieho bloku s generátorom striedavého prúdu. Merací most je kontrolným vedením pripojený aj na vyhodnocovací obvod, ktorý je vyhodnocovacím vedením...

Zařízení ke kontrole a polohování pásů materiálů, zejména při konfekci pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 217232

Dátum: 15.03.1985

Autori: Barvínek František, Helinger Jiří

Značky: materiálů, zařízení, polohování, pneumatik, konfekci, zejména, pásu, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke kontrole a polohování pásů materiálů, zejména při konfekci plášťů pneumatik, vytvořené tělesem, v němž je rozebíratelně uchycen tubus s čočkou, na držácích uložen světelný zdroj a kulové zrcátko, mezi tubusem a světelným zdrojem umístěna clonka opatřená jednou nebo více štěrbinami, a na němž je uchycen kryt s větracími otvory, vyznačené tím, že těleso (7) je prostřednictvím čepu (16) otočně spojeno s upínací kostkou (17), přičemž...

Zařízení ke kontrole úhlů pružení k ohýbačce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231056

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bederov Savelij Petrovič, Nikolajenko Sergej Vasiljevič, Čuženěnko Alexandr Vasiljevič, Suchovejev Oleg Afanasjevič, Akopjan Vladimír Leonovič, Žiganov Valerij Michajlovič, Masalova Věra Mojsejevna, Ilješevič Anatolij Andrejevič, Grebennikov Valerij Ivanovič, Gedmin Leonard Fjodorovič

MPK: B21D 9/16

Značky: pružení, zařízení, ohýbačce, úhlu, kontrole

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni ke kontrole úhlů pérování k ohýbačce s ohýbací šablonou, upínacím žlabem, instalovaným na běžci a blokem řízení zahrnuje čídlo úhlu otáčení ohýbací šablony a čídlo úhlu pérování, mající hřídel a dotykový hrot, spolupůsobící s ohýbaným polotovarem. Charakteristickou zvláštností zařízení je to, že je vybaveno porovnávacím členem, elektricky spojeným s čidly úhlu otáčky ohýbací šablony, úhlu pérování a blokem řízení a rovněž jezdcem s...

Zapojení ke kontrole součtu intenzit proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216177

Dátum: 15.10.1984

Autori: Ulbrich Gyula, Krasznai Endre A Hömöstrei István

Značky: zapojení, kontrole, intenzit, součtu, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke kontrole součtu intenzit proudů, alespoň ve dvou větvích elektrické sítě, obsahující sčítací obvody a operační zesilovače a v jednotlivých větvích je uspořádán měnič proudu na napětí, vyznačující se tím, že první výstupy (X1 až Xn) měničů (F, F1 až Fn) proudu na napětí jsou vzájemně odděleně připojeny ke vstupům (A1 až An) prvního sčítacího obvodu (M1) a druhé výstupy (Y1 až Yn) měničů (F, F1 až Fn) proudu na napětí jsou vzájemně...

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215673

Dátum: 15.03.1984

Autor: Valášek Vladimír

Značky: vyhodnoteniu, napäťovej, zapojenie, automatickej, predradníkov, kontrole, montáži

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži obsahujúce kontrolovaný predradník, napäťový prevodník, obmedzovací odpor, spínací blok, generátor striedavého prúdu, vyhodnocovací obvod, logický procesor s časovými obvodmi a triediace zariadenie vyznačené tým, že kontrolovaný predradník (1) je skratovaným vinutím (2) a kostrou (3) pripojený na výstupné svorky (4) napäťového prevodníka (5), ktorý je vstupnými...