Patenty so značkou «kontrola»

Kontrola vykurovacieho/chladiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19806

Dátum: 16.02.2010

Autor: Jonsson Ulf

MPK: F24D 19/10, F25B 30/02, F24D 3/10...

Značky: kontrola, systému

Text:

...jednej slučky, aby bola obtokovou slučkou, na monitorovanie aktuátorov v slučkách a na zaistenie, aby aktuátor obtokovej slučky bol otvorený, keď sú všetky ďalšie aktuátory uzavreté.0009 Predstava predkladaného vynálezu je taká, že v hydronickom vykurovacom/chladiacom systéme je kvapalina vedená hlavným prívodným potrubím do prívodného rozdelovača a rozvádzaná do vykurovacích slučiek. Vykurovacie s|učky sa vracajú späť do vratného rozdelovača....

Nedeštruktívna kontrola metalurgických výrobkov ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11202

Dátum: 25.06.2007

Autori: Bisiaux Bernard, Deutsch Sylvain, Lesage Frédéric, Petit Sébastien

MPK: G01N 29/04, G01N 29/06, G01N 29/22...

Značky: metalurgických, výrobkov, ultrazvukom, kontrola, nedeštruktívna

Text:

...a poplachový stupeň pracujúci na základe výstupu 2 usporiadania typu neurálneho obvodu a- triediaci a označovací automat upravený na oddelenie a označenie rúrok, ktoré sú považované za nevyhovujúce číselnýmVynález môže taktiež slúžiť ako zariadenie pre nedeštruktívnu kontrolu rúrok (alebo iných metalurgických výrobkov) počas výroby alebo na výstupe z výroby, ktoré zahŕňa- usporiadanie ultrazvukových prevodníkov so zvolenou geometriou, ktoré sú...

Kontrola výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16043

Dátum: 25.05.2005

Autor: Angst Philipp

MPK: B66B 1/28, B66B 5/02, B66B 5/00...

Značky: kontrola, výtahu

Text:

...jeden z parametrov chodu je výstupom ako overený signál. Overený signál sa potom porovnáva s vopred stanovenými pripustnými hodnotami. Ak sa nachádza mimo prípustný rozsah, iniciuje sa potom núdzovézastavenie. Parametrami chodu snímanými pri kabíne výťahu a hnacíchprostriedkoch môžu byt jedna z ďalej uvedených fyzikálnych veličín poloha, rýchlosť alebo zrýchlenie.0007 Vzhľadom na to, že sa overený signál získava z porovnávania signálov z...

Diagnóza a kontrola stavu opotrebenia výhybok, križovatiek alebo križovatkových výhybok, ako aj miest koľajnicových stykov a nehomogénností koľají koľajovým vozidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4357

Dátum: 04.05.2005

Autori: Lüke Daniel, Zoll Andreas

MPK: B61K 9/00, B61L 23/00

Značky: kolajnicových, koľaji, nehomogénností, stykov, vozidlom, križovatkových, kontrola, diagnóza, koľajovým, opotrebenia, výhybok, miest, križovatiek, stavu

Text:

...je sčasti veľmineskladná, pričom kontrola trvá asi pol hodiny.Okren 1 toho sa prostredníctvonl vyššie uvedenej metódy získavajú len geometrické údaje popisujúce stav opotrebenia srdcovky a krídlovej koľajnice v dobe premeriavania bez toho, aby bolo možné zaznamenávaťďalšie informácie o príslušnom železničnom zvršku alebospodku. Doposiaľ taktiež nie je dostupný systém,pomocou ktorého by bolo možné rozpoznávať a zaznamenávať miesta dutín pod...

Optická kontrola sklonu zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16501

Dátum: 25.01.2005

Autori: Ringlien James, Anderson William, Juvinall John, Graff Stephen, Chen Jie

MPK: G01N 21/90, G01B 11/26

Značky: optická, kontrola, zásobníka, sklonu

Text:

...opísané v skôr uvedených patentoch, ktorých prihlasovateľom je prihlasovateľ tejto prihlášky vynálezu, malo podstatný komerčný úspech,pretrvávala potreba zlepšenia. Valčeky sú v kontakte so spodkom zásobníka a sú vystavené mechanickému opotrebeniu a nepresnosti. Veľkosť valčekov môže obmedziť veľkosti zásobníkov, s ktorými sa môžu použiť, a môžu ovplyvniť veľkosť (rozlíšenie) zmien, ktoré samôžu detegovať. Bolo teda všeobecným cieľom tohto...

Modifikácia stravovacích návykov a kontrola hmotnosti pomocou oxyntomodulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10088

Dátum: 12.01.2004

Autori: Dakin, Small, Bloom Stephen, Ghatei

MPK: A61K 38/17

Značky: modifikácia, hmotnosti, stravovacích, kontrola, návykov, oxyntomodulínu, pomocou

Text:

...na použitie v spôsobe zlepšenia iipidového proñlu u pacienta. Spôsob zahŕňa podávanie účinného množstva OXM pacientovi. Zlepšenie iipidového profilu zahŕňa, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, aspoň jeden spôsob zo zníženia hladín cholesterolu,zníženia hladín triglycerídov a zvýšenia hladín HDL cholesterolu. OXM môže byť podávaný periférne, napríklad v jednej alebo v rozdelenej dávke.0010 V ďalšom uskutočnení je v tomto texte...