Patenty so značkou «kontinuálního»

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Procházka Jaroslav, Rylek Milan, Veselý Václav, Čermák Ján, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: metakrylové, kontinuálního, dělení, 2-hydroxyetoxyetylesteru, etylendiglykolu, způsob, kyseliny

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Zařízení pro udržování kontinuálního průtoku proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268679

Dátum: 11.04.1990

Autor: Greenwood Arthur

MPK: B65G 51/08

Značky: udržování, plynů, proudu, průtoku, zařízení, kontinuálního

Text:

...na ostatních místech regenerační nádoby nebo regeneračních nádob ae používá kontinuálního postupu. uvedeným pclokontinuálním pohybom katalyzétom se míní opakovany pohyb relativně malých množství katalyzétoru v ízce v-ymezenýoh proetorech v určitém čase. Například je možno uvést, že jedna vaázka katalyzétoru se odvédí z nádoby každé dvě minuty. Jeetliže je zásoba materiálu v nádobč dostatečně veliké, potom se tento pohyb blíží...

Způsob kontinuálního odsíření zakonzervovaných ovocných a zeleninových šťáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 268342

Dátum: 14.03.1990

Autori: Odehnal Karel, Dachovský František, Hruška Miloš

MPK: A23L 2/00, A23L 2/16

Značky: kontinuálního, způsob, šťáv, odsíření, zeleninových, ovocných, zakonzervovaných

Text:

...parnim ohřívačem zabudovaným ve sběrné nádrží v patě kolony. Vodní pára spolu s uvolněným S 02 je odvàděna 2 kolony do trubkového kondenzátoru, kde je předáváno kondenzační teplo zakon» zervované šřávě, která se takto předehřívà před ohřeveo parou. Vodní pára v kondenzátoru kondenzuje a kondenzát se ochlazuje na teplotu 30 OC. Při této teplotě se 95 Z uvolněného S 02 absorbuje do kondenzátu a s ním se odvádí k neutralizací. Zbytek /5 Z/ S...

Způsob kontinuálního míchání kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268086

Dátum: 14.03.1990

Autor: Svoboda Petr

MPK: B01F 3/04

Značky: plynem, míchaní, způsob, kontinuálního, kapaliny

Text:

...uspořádání a při ° vhodných rozměrech reaktorů a průtocích kapaliny čerpat do trysky prvního reaktom stále výchozí (tj. dosud s plynem nesmíšenou) kapalinu. V případě, že se jako tryska použije Venturiho tryską, je její difuzor apojen s vrchní částí reaktoru. Plyn lze také přetlaken vhánět do trysky nebo k trysce. stejné množství kapaliny, jaké je vstřikováno do trysky prvního reaktor-u je. tohoto reaktoru odváděno do trysky druhého...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Veselý Václav, Heyberger Aleš Ing .csc.

MPK: B01D 12/00

Značky: metakrylové, 2-hydroxyetylesteru, dělení, způsob, glykolů, kyseliny, kontinuálního

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Způsob kontinuálního vytváření výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264677

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartoň Bohumil, Kochta Zdeněk, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: kontinuálního, složky, provádění, vytváření, způsob, výplňkové, zařízení

Text:

...uložení nití první a druhé diagoitálttě orientované výplňkové složky a jejich IlílVĺKlČllĺ do řetčzovćhr zakladače, pohybujícíht) se ľOV 1 l 0 l)ČŽllČ s podélnou osou pletařského stroje v v jiůrlorvsii.Podh- oln. l jsou wijt-tiiii(- rnvnolić-/ric ve dcné nité 2 první diagonálnč orientované výplňkové složky Likhíclány střídzzvč na vrchní stranu příkladně pod úhlem a 30 ° a na spodní stranu pod úhlem u -30 ° ve tvaru písmene S, čímž tvoří...

Způsob kontinuálního protiproudného praní butanolických nebo isobutanolických roztoků N-substituovaných derivátů methylakrylamidu nebo methylmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264550

Dátum: 14.08.1989

Autori: Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Pařízek Rudolf

MPK: C07C 103/60

Značky: praní, methylakrylamidu, butanolických, isobutanolických, způsob, protiproudného, methylmethakrylamidu, derivátů, n-substituovaných, kontinuálního, roztoku

Text:

...teprve propírán vodou. Tento způsob provedení je nevýhodný zejména z časových důvodů. Tvoří se velmi obtížně dělitelně emulze, jejichž separace na vodnou a organickou vrstvu trvá dlouho.Proto byly navrženy i způsoby vypírky za použití roztoků neutrálních solí, které zrychlují v důsledku zvětšení rozdílu specifických hmotností obou fází jejich dělení.Jediný způsob rafinace využívající kontinuální způsob provedení a to taktéž při výrobě...

Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických halogenidů a fosgenu z chloridu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262932

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pola Josef, Dolanský Jiří, Vítek Josef, Plzák Zbyněk, Stuchlík Jiří

MPK: C01B 35/06

Značky: způsob, fosgenu, boritého, chloridů, kontinuálního, odstraňování, organických, příměsí, halogenidů

Text:

...C 02 laseru pracujícím na přechodu 9,6 um během nizkotepelné vakuové destilace surovéhoJeho podstata epočívá v tom, že v důsledku nižší tepelné stability příměeí dochází k jejich Šelektivnímu rozkladu v podmínkách nízkotepelné vakuové destilace chloridu boritého. chlondmüüjeümmwemwwmmaumüüüuwzüuíhmru. Navíc je během ozařování jeho par při destilaci natolik stabilní, že nedcchází k jeho rczkladu. 1Ibdle vynálezu lze kontinuální...

Způsob kontinuálního amperometrického měření stopových koncentrací fluoridů ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262711

Dátum: 14.03.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: koncentrací, způsob, fluoridu, kontinuálního, měření, stopových, vodě, amperometrického

Text:

...prostoru je umístěna indikační anoda (roubík,drát nebo plech) z čistého hliníku a v dalším katoda z uhlí vku (roubík) nebo ušleohtilého kovu, například z platiny nebopalladia (plech nebo drát). Obě elektrody jsou ponořeny do společného elektrolyzovaného roztoku protékajícího elektrolyzérem. Je důležité, aby přívod vzduchu do prvního elektrodového prostoru elektrolyzéru ústil pod hladinou elektrolyzovaného roztoku, aby roztok u indikační...

Způsob kontinuálního manometrického měření rychlosti výměny plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261454

Dátum: 10.02.1989

Autor: Simmer Jan

MPK: G01N 7/10

Značky: rychlostí, plynů, kontinuálního, výměny, způsob, měření, manometrického

Text:

...skutečnost, že diference parciálního tlaku i-téhoplynu na membráně závisí pouze na rychlosti rí, protože R a A jsou konstanty a T a Pi za stálé teploty rovněž. Je-li n počet plynných složek dané reakce, pak celková tlaková diference mezi reakčním prostorem a okolím je dána rovnostikde Ap má bud kladnou-hodnotu (přetlak v reakčnim prostoru),nebo zápornou hodnotu (podtlak v reakčním prostoru). Jen zcela výjimečně by ap mohlo být rovno nule. V...

Způsob kontinuálního amperometrického měření koncentrace látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260870

Dátum: 12.01.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: způsob, kontinuálního, provádění, měření, amperometrického, zařízení, koncentrace, látek

Text:

...bez potenciostatu, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zařízení obsahuje zdroj konstantního proudu 0,5 až 50 A s kladným pólem připojeným k pomocné anoclě a záporným pólem připojeným ke katodě. Katodou při měření protéká kromě proudu, který je mírou koncentrace stanovovaně látky, ještě navíc konstantní proud, což má za následek, že při změnách koncentrace stanovované látky jsou relativni změny celkového prouduprotékajícího katodou...

Způsob kontinuálního samočinného oddělování vrstev amorfu z kusovitého SiC při výrobě karbidu křemíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254865

Dátum: 15.02.1988

Autori: Matas Josef, Zíma Miroslav, Subík Petr

MPK: C01B 31/36

Značky: karbidu, křemíku, výrobe, provádění, samočinného, kusovitého, amorfu, kontinuálního, oddělování, způsobu, vrstev, tohoto, zařízení, způsob

Text:

...a zabráni možnosti vzniku nemooí z povolání odsáváním prašnýoh částio v místě jejich zdrojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění způsobu kontinuálního samočinného oddělování kusového sic od amorfu, kde obr. 1 představuje püdoryaný pohled a obr. 2 pohled čelní na dané zařízení.Hřeblový dopravník g vybavený regulací rychlosti posuvu je uložen na podstavné konstruk ci g a je opatřen na...

Způsob kontinuálního měření množství materiálu na pásovém dopravníku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254489

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hodek Oldřich, Strakoš Vladimír, Neustupa Zdeněk, Chytka Lubomír, Tomis Longin

MPK: G01G 11/00

Značky: zařízení, dopravníku, provádění, měření, kontinuálního, materiálů, množství, způsobu, způsob, pásovém

Text:

...zařízení je, že sestává z desky, na které je upevněn snímač chvění, ktery je připojen na přízpůsobovací zesilovač a pásmový filtr, který je spojen s vyhodnocovaoí jednotkou.zařízení pro kontinuální měření množství materiálu na pásovém dopravníku podle vynálezu je jednoduché a energeticky nenáročné. zařízení je nenáročné na údržbu a provozusohopné i v extrémních podmínkách povrchových dolů. Výstupní signál o dopravovaném...

Zapojení kontinuálního pneumatického odvádění roštového propadu ze vzduchové komory fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254254

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rajčinec Štěpán

MPK: F23C 11/02

Značky: vzduchové, odvádění, komory, kontinuálního, propadu, reaktoru, pneumatického, roštového, zapojení, fluidního

Text:

...fluidním ohništěm, jehož roštevý prepad se zavádí do uklidňovacího prostoru fluidního reaktoru. Na obr. 2 je znázorněn stejný řez kotlem,avšak roštevý prepad se zavádí do fluidníhe reaktoru v místě přívodu sekundárního vzduchu nad uklidñevacím prostorem, a obr. 3 představuje stejný řez kotlem, kde se roštový prepad zavádí do uklidňovacího prostoru stejně jako na obr. 1, ale na jeho cestě se do něho v mísícímkuse přiměšují častice...

Způsob kontinuálního fluidního sušení chemických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Paulovie Milan, Streicher Rolf, Macho Vendelín, Petrus Teodor, Bakarov Christo, Novák Ladislav

MPK: F26B 3/08, F26B 17/00

Značky: produktů, fluidního, chemických, sušení, způsob, kontinuálního

Text:

...zrna, a to v jednom stupni, kdy suhstance mají sklon ke hrudková-ní a aglomerací, nehot při sušení tak silně aglomerují, že se musí při sušení nebo po sušení rozemílat, aby se dosáhlo předepsaně velikosti zrna, lze je velmi obtížně zbavit prachu, nebo vůbec ne,Inají špatnou tluldizační schopnost vlivem své konzistence a/nebo malé velikosti zrna,nebo je vůbec nelze uvést do fluidního stavu.Rozložení zrn na vyrobené suché substanCe lze silně...

Způsob kontinuálního zpracování statkových i netradičních krmných surovin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238576

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kejmar František, Hrubý Miroslav, Hrubý Václav

MPK: A23N 17/00

Značky: surovin, zařízení, zpracování, způsob, provádění, statkových, kontinuálního, netradičních, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení na kontinuální zpracování statkových i netradičních krmných surovin. Předmětem vynálezu je současné vpravování surovin a odtah krmiva do i z tlakové nádoby při teplotě 100 až 150 °C a době výdrže 15 až 60 minut, jakož zařízení, kde do přívodního potrubí k duplikátoru je vřazeno dávkovací zařízení a do výstupního potrubí je zařazeno odběrové zařízení.

Způsob kontinuálního odstraňování nánosu barevných kompozic s povrchu profilově členěných pryžových obuvnických rámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244032

Dátum: 16.11.1987

Autor: Vodák Zdenik

MPK: A43D 95/06

Značky: odstraňování, rámku, barevných, způsob, pryžových, kontinuálního, členěných, kompozic, obuvníckych, nánosu, profilové, povrchu

Text:

...pohled na schematické uspořádání funkčních členů zařízení, obr. 2 dctailní řez váloem, opásaným stírecí.pleteninou a obr. 3 deteilni řez týmž válcem, v nim stírncí pletenine je v činném záběru 5 prylovýn rllkl.Funkční ústrojí zařízení podle přiloženáho výkresu k provádění způsobu oodle vynálezu sestává ze dvou protisměrně otočných válců, 2 nichž kovový válec 1 je otočný proti směru hodinových ručiček ve směru šípky.V podélném směru má ne svém...

Způsob kontinuálního současného stanovení obsahu uhlíku a síry v horninovém vzorku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238350

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šmeral Jiří, Urbánek Josef

MPK: G01N 25/20

Značky: uhlíku, způsob, síry, vzorků, obsahu, kontinuálního, horninovém, zařízení, současného, stanovení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního současného stanovení obsahu uhlíku a síry ve vzorku horniny a zařízení k jeho provádění. Účelem vynálezu je stanovit v jednom vzorku jedním postupem obsah uhlíku a síry vázaných organicky i anorganicky, včetně obsahu síry elementární. Účelu se dosahuje tím, že vzorek se nejdříve rozkládá roztokem minerální kyseliny v přebytku kyslíku a z unikající směsi par, kysličníku uhličitého a sirovodíku, se kondenzací oddělí páry a...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mašek Miroslav, Nečesaný František, Svoboda Karel

MPK: B01D 57/00

Značky: způsob, směsi, složek, kontinuálního, provádění, způsobu, postupného, nemísitelných, vícefázových, tohoto, zařízení, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Způsob kontinuálního vrstvového hvozdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238311

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hradil Čestmír, Jelínek Vojtěch, Prokš Zdeněk, Prokeš Josef

MPK: C12C 1/04

Značky: vrstvového, hvozdění, způsob, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální vrstvové hvozdění je způsob hvozdění maximálně využívající hvozdicího vzduchu a zaručující rovnoměrný tepelný režim pro každou hvozděnou vrstvu. V pravidelných časových intervalech je odstraňována spodní odhvozděná vrstva sladu a doplňována další vrstva zeleného sladu. Každá hvozděná vrstva tedy v pravidelných časových intervalech prochází postupně stejnými tepelnými zónami, což zaručuje shodný hvozdicí režim pro všechny vrstvy...

Způsob kontinuálního barvení vlákenného pramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 237173

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hutta Miroslav

MPK: D06G 1/12

Značky: pramene, barvení, způsob, kontinuálního, vlákenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zónového barvení vlákenného pramene chemických multifilních vláken, dělených na konventoru nebo staplových vláken, zpracovávaných na mykacích nebo posukovacích strojích, vybavených pěchovací komůrkou, do které se pod tlakem regulovaně přivádí barvivo, kterým se z části zbarvuje pěchovaný pramen, který se po opuštění komůrky paří při teplotě 100 až 140 °C, čímž se fixuje barvivo na vlakno. Vynález je možno využít pro...

Způsob kontinuálního stanovení protilátek streptolysinu O ve vzorku celé krve

Načítavanie...

Číslo patentu: 252455

Dátum: 17.09.1987

Autor: Ricci Antonio

MPK: G01N 33/50

Značky: stanovení, streptolysinu, vzorků, celé, kontinuálního, protilátek, způsob

Text:

...0 titru 400 IU, 1,30 minut pro vzorek 0 titru 200 IU a 0,90 minut pro vzo rek 0 titru 100 IU.Jak je znázorněno na obr. 3, vynesením doby nezhytné k dosažení 10 snížení počáteční absorbance, vzaté z křivky vzorků jako pořadnice a odpovídajícího titru protilátek styptolysinu 0 jako úseěky, se získá referenční křivka, ze které lze získávat kontinuálně titr protilátek stryptolysinu O zkoušený vzorek krve, jehož doba k dosažení 10 poklesu...

Způsob kontinuálního nanášení kapalných médií, zejména konzervačních prostředků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252154

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jensenová Anastázie, Jára Karel, Vaňásek Jan, Hlaváčik Anton, Tůma Miroslav, Hess Jaroslav

MPK: B05C 5/02

Značky: kapalných, provádění, nanášení, prostředků, tohoto, zejména, způsob, způsobu, médií, kontinuálního, zařízení, konzervačních

Text:

...kapalných médií,zejména na pásy a plechy, je znázorneno na připojených výkresoch.Obr. 1 uvádí schematicky způsob a zařízení jednostranné konzervace, kde plochou smáčeiíoií nanášeným konzervačním prostředkem je rvotující válec, obr. 2 uvádí schematicky stejný případ, kde plochou je pevná deska, obr. 3 a 4 uvádí schematicky možnosti oboustraiíného nanášení ve vertikální a horiz-ontální rovíně, obr. 5 uvádí schematicky jednostrannou...

Uspořádání prvků schématu kontinuálního bezkontaktního měření vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245498

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nymsová Vlasta, Eervinka Karel, Mikulcová Dagmar, Jioí Havránek

MPK: G01S 5/18, G01S 9/66

Značky: schématu, prvků, uspořádání, měření, kontinuálního, bezkontaktního, vzdálenosti

Text:

...a Buxounoñ saxmm c owpnuamennawm nonmcom mcwoqnuma Hanpaeuua.Cpennaa Toqxa noweaumomerpa npu awom aannmaer nouomenue, npu ROTOPOM nuóo nonomnmenbnaa amunmryna ornöammeñ cymmapnoro curHana panuaemca nomomnwennaomw auaqexnm Hacnmeanz, JHÓO owpnuaTGABHEH amnunwya ormóammeü cymuapnoro cnrnana paaunerca OTpH~IIGTBJIBHOMY BHBQBHIIIIO HBCHIIIGHDIH CYMMaTODB.Maoópewenme öonee nonpoóHo odaacnaerca Ha cnenywmem npmmepe. Ha qepwemax nsoópameno...

Způsob kontinuálního svařování velkých plošných formátů z plastů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242709

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lohynský Ivan

MPK: B29C 65/02

Značky: způsob, formátů, provádění, zařízení, plastů, kontinuálního, veľkých, plošných, svařování, způsobu

Text:

...stolu je spoločný se začátkem stolmsvařovacíha stroje formátů, který s ním svírá úhel 90 ° a k němuž navazuje odsunový stůl, je, že so vytvorilo svařovací zařízení pro kontinuální výrobu velkoplošmých formátů z plastů. , Zařízení plně automaticky vyrábí zvolené formáty, přičemž svsřetąý formát má šírku rovnejíçí se prešovní šířce sveřovscího stroje a jeho délka je teoreticky neomezena.Na přiloženém výkrese je v obr. 1 zobrazen princip...

Zařízení ke spojování dílů hadic během kontinuálního výrobního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250609

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kimmer Josef, Uhmann Hubert

MPK: F16L 29/00

Značky: spojování, kontinuálního, procesu, výrobního, dílů, během, hadíc, zařízení

Text:

...řezu spojku v poloze, kdy je průchod tlakového vzduchu uzavřen. AHadicová spojka sestává z tvarovaného vnějšího tělesa ł spojky, opatřeného ve vnitřní drážce uloženým těsnícím kroužkem § a vedle tohoto je upraven odvzduěňovací otvor Q. Ve vnitřní částí vnějšího těleaa ł spojky je dále uloženo ložísko g, ve kterém je suvně uložena vypínecí tyčka 1. Proti ložisku g je souose nešroubováno pouzdro 5 opatřené ventilovou kuželkou Q, které je suvně...

Způsob kontinuálního fotochemického síťování výrobků ze směsí na bází polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Louda Jaromír, Javurek Jioí

MPK: C08L 27/06, C08J 3/24

Značky: výrobků, polyvinylchloridu, síťování, směsi, kontinuálního, způsob, fotochemického, bázi

Text:

...síčování výrobků ze směsí na bázi polyvinylchloridu obsahujících světlocitlivou reaktivní složku, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že výrobky se hezprostředně po skončení tvarování výrobku, tzn. ihned po tepelném zpracování směsi do konečného tvaru, při teplotě výrobku 50-290 °C, 3 239799exponují světelným zářením vlnové délky V rozsahu 200-800 nm. Vlnovä délka elektromagnetic kéhc záření odpovídá citlivosti světlocitlive...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dostál Antonín, Setínek Karel, Tesařík Jaroslav, Jeřábek Karel, Prokop Zdeněk

MPK: G01N 27/26, C07C 43/00

Značky: výrobu, surovin, kontinuálního, alifatických, látek, způsob, čištění, bazických, eterů

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Polanský Milan, Baloun Stanislav

MPK: B03B 5/28

Značky: kontinuálního, loužení, způsob, kyselého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Polanský Milan, Baloun Stanislav

MPK: B03B 5/28

Značky: loužení, tlakového, způsob, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Zařízení k zásobování kontinuálního mísiče polymerním materiálem a práškovitým plnivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233105

Dátum: 01.01.1987

Autori: Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Kongarov Georgij Semjonovič, Mojžíš Miroslav, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Galle Alexandr Robertovič, Fedjukin Dimitrij Lvovič, Dobrjakov Nikolaj Dmitrijevič, Kohoutek Petr

MPK: B01F 3/14

Značky: mísiče, práškovitým, kontinuálního, materiálem, plnivem, polymerním, zařízení, zásobování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zásobování kontinuálního mísiče polymerním materiálem a práškovitým plnivem. Zařízení má svislý kanál, kterým se práškovité plnivo dopravuje do otvoru kontinuálního mísiče, kolem obvodu tohoto kanálu se přivádí polymerní materiál a vstupuje rovněž do otvoru mísiče. V prostoru svislého kanálu je umístěna odsávací trubka s otvorem opatřeným filtrem. Výhodou zařízení je skutečnost, že se do mísiče nedostává s materiálem...