Patenty so značkou «kontaminovaných»

Obal na transport odobratých kontaminovaných vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7402

Dátum: 01.04.2016

Autori: Mojžíš Jaroslav, Uhrík Vladimír, Grigar Jaroslav

MPK: B65D 81/07

Značky: kontaminovaných, odobratých, transport, vzoriek

Text:

...je navrhnuté ako plynotesné, preto je možné obal na transport odobraných kontaminovaných vzoriek použiť aj na odber a transport kontaminovaných vzoriek biologického a chemického charakteru.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l predstavuje príklad konštrukčného riešenia obalu na odber a transport kontaminovaných vzoriek.Príklad konštrukčného riešenia obalu na odber a transport kontaminovaných vzoriek, ktorý spĺňa podmienky predpísaného...

Zariadenie na tepelné odstraňovanie povlakov a/alebo sušenie pokrytých a/alebo kontaminovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286559

Dátum: 07.12.2008

Autori: Alchalabi Rifat, Perry Ophneil Henry

MPK: B44D 3/16, B08B 7/00, F26B 25/06...

Značky: odstraňovanie, materiálov, zariadenie, kontaminovaných, povlakov, tepelně, sušenie, pokrytých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tepelné odstraňovanie povlakov a/alebo sušenie pokrytých a/alebo kontaminovaných materiálov zahrnuje podperu a pec (10) otočne pripevnenú k podpere. Pec má vsádzaciu časť (12) na prijímanie materiálu, ktorý sa má spracovať, a prestavovaciu časť (14). V rámci prestavovacej časti je zahrnutá komora tepelného spracovania (16), cez ktorú môže prechádzať prúd horúcich plynov (15). Pec je otočne pripevnená medzi prvou polohou, v ktorej...

Spôsob dekontaminácie povrchov jadrových zariadení kontaminovaných žiaričmi alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13139

Dátum: 16.07.2008

Autori: Gassen Rainer, Zeiler Bertram, Stiepani Christoph, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/12, G21F 9/00, G21F 9/28...

Značky: jadrových, povrchov, dekontaminácie, žiaričmi, zariadení, spôsob, kontaminovaných

Text:

...teda zbavených oxidových vrstiev, zostávajú však voľným okom neviditeľné častice oxidov, ktoré obsahujú žiariče alfa alebo sú naviazané na žiariče alfa. Tieto častice držia len voľne na povrchu komponentov predtým zbavených svojej oxidovej vrstvy, takže žiariče alfa sa dajú čiastočne zotierať napríklad handrouv priebehu stieracej skúšky. Okrem týchto častíc sa môžu na povrchu komponentov nachádzať ešte aj častice obsahujúce0008 Pri demontáži...

Skládka rádioaktívne kontaminovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286337

Dátum: 07.07.2008

Autori: Emrich Jozef, Senko Dušan, Matušek Ivan, Plško Július

MPK: B09B 1/00, G21F 9/00, B09B 3/00...

Značky: kontaminovaných, skládka, materiálov, radioaktivně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skládky rádioaktívne kontaminovaných materiálov, pri ktorej je riešený tesniaci súbor vrstiev (6), obsahujúci minimálne jednu hlavnú drenážnu a sorpčnú vrstvu (62), pozostávajúcu z lignitovej drviny mladého modifikovaného lignitu s obsahom humínových kyselín vo forme vápenatých a horečnatých solí.

Skládka rádioaktívne kontaminovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4158

Dátum: 02.06.2005

Autori: Senko Dušan, Matušek Ivan, Emrich Jozef, Plško Július

MPK: G21F 9/34

Značky: skládka, kontaminovaných, radioaktivně, materiálov

Text:

...lignitu s obsahom minimálne 15 hmotnostných percent humínových kyselín. Lignitová drvina je mechanicky upravená na veľkosť zrna v rozsahu 5 až 10 mmHlavná drenážna a sorpčná vrstva je obohatená doplnkovými zložkami, akými sú Vápnik a horčík. Hlavná drenážna a sorpčná vrstva je v tesniacom súbore vrstiev prekrytá minimálne jednou podpomou sorpčnou vrstvou, obsahujúcou drvinu bentonitu a/alebo zeolitu.Hlavná drenážna a sorpčná vrstva je výhodne...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 799

Dátum: 17.11.2003

Autori: Guth Josef, Schläfer Dieter, Friedrich Holger, Bender Hans-jürgen

MPK: C22B 43/00, B01D 3/00

Značky: spôsob, kontaminovaných, ortuti, odstránenia, ortuťou, roztokov

Text:

...je predovšetkým potrebné použit velmi jemnozrnný prášok3 aktívneho uhlia s veľkým povrchom. Najmä pri filtrácii alkoholátových roztokov,v ktorých sa (na rozdiel od vodných lúhov) vplyvom vedľajších reakcií s alkoholom alebo vplyvom štiepenia alkoholátu, tvoria jemné kaly, sa filtre s aktívnym uhlím zdôvodu sedimentácií týchto kalov veľmi rýchlo zanášajú, takže sa dosiahne len neuspokojivé životnost filtra a ztoho dôvodu je spracovanie...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 798

Dátum: 17.11.2003

Autori: Guth Josef, Friedrich Holger, Bender Hans-jürgen

MPK: C22B 43/00

Značky: odstránenia, spôsob, roztokov, ortuťou, kontaminovaných, ortuti

Text:

...sa dosiahne len neuspokojivá životnost filtra a z toho dôvodu je spracovanie aktívneho uhlia priemyselne neuspokojivé. Patentový dokument DE 197 04 889 opisuje ako opatrenie trojstupňový spôsob odstráneniaortuti z roztokov alkalických alkoholátov, pri ktorom sa v prvom stupni roztok vedie3 cez inertný vláknitý materiál, aby sa týmto oddelili jemné kaly, a aby sa, ako vedľajší účinok, obsah ortuti znížil ofaktor približne 10. Roztok sa potom...

Spôsob spracovania olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283180

Dátum: 28.01.2003

Autori: Stingre Maurice, Deguitre Joanés Pierre

MPK: C09K 3/32, G21F 9/18

Značky: spôsob, zariadenie, kontaminovaných, radioaktívnymi, vykonávanie, olejov, látkami, spracovania, rozpúšťadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje krok vystavenia olejov a rozpúšťadiel pôsobeniu vybraných mikroorganizmov za prítomnosti vzduchu a objemu vody, krok prípravy objemu vody, ktorá má charakteristiky týkajúce sa obsahu kyslíka, pH a redox potenciálu krok pridania objemu olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami do tohto objemu vody, krok pôsobenia mikroorganizmov na vsádzku olejov a rozpúšťadiel krok odobratia aspoň časti spracovávanej zmesi...

Spôsob úpravy opotrebovaných olejov a taviteľných tukov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278756

Dátum: 05.06.1996

Autori: Cvengroš Ján, Filištein Václav, Dadák Vojtěch, Badin Viktor

MPK: B01D 3/14

Značky: polychlórovanými, spôsob, bifenylmi, úpravy, tukov, olejov, opotřebovaných, kontaminovaných, tavitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje a taviteľné tuky kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) sa upravujú frakčnou destiláciou v stieranom filme krátkocestnej odparky tak, že dôjde k oddeleniu destilátovej frakcie pri teplotách 100 až 160 °C a tlaku 1 až 500 Pa, v ktorej sa prítomné PCB zahustia. Objem oleja alebo tuku, v ktorom sú prítomné toxické PCB, sa touto úpravou podstatne zníži.

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279921

Dátum: 16.09.1992

Autori: Poschenrieder Manfred, Hartmann Volker

MPK: B09B 1/00, B03B 9/00, B09B 3/00...

Značky: kontaminovaných, sedimentov, spôsob, zdrojov, vodných, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov na deponovateľný materiál z ekologického hľadiska neškodný alebo na stavebný materiál z ekologického hľadiska neškodný, najmä na tesniace vrstvy. Spôsob spočíva v tom, že sa kontaminovaný sediment odvodní na obsah vody najviac 140 % hmotn., vztiahnuté na sušinu sedimentu, odvodnený sediment sa homogénne drví a rozdrvený sediment sa homogénne premieša so 4 až 15 % hmotn. kaolinitickej...

Způsob dekontaminace povrchů, kontaminovaných radioaktivními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268300

Dátum: 14.03.1990

Autori: Knajfl Josef, Severa Jan

MPK: G21F 1/10

Značky: způsob, kontaminovaných, dekontaminace, látkami, povrchu, radioaktivními

Text:

...množství vody, Použití způaobu podle vyndlezu je vysvetleno e popeáno ne následujících príkladochTři vzorky podlahová krytiny, uměle zanořanć redíoektivním ceren, ceoiem a kobaltem, byly vo eklenlnà niace pokryty vretvou pěny e obeehen kyseliny ethylondiaminotetreocteve (komplexotvornô látky) a ponechány pod vretvou pěny jednu hodinu. Potom byly vzorky vyjluty, otřeny vetou do euche a změŕeny. Dekontamineční účinnost byla pro 144 cer 92,4 x,...

Způsob separace rtuti ze vzduchu a plynů kontaminovaných jejími parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268203

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hájek Bohumil, Šrank Zlatko, Toman Bernard, Vyskočilová Olga

MPK: B01D 53/34

Značky: parami, kontaminovaných, jejími, plynů, rtuti, separace, způsob, vzduchu

Text:

...ťázi za vzniku pevné látky. Tento princip byl aplikován u čištění odpadních plynu od par rtuti plynným sulfanem za vzniku pevného sultidu rtutnatého. Základní výhodou tohoto postupu je jeho vysoká účinnost, ktoré je v důsledku přívodu stále čerstvého reakčního média konstantní, e zanedbatelný aerodynamický odpor. Jeho nevýhodou je jedovatost sulfanu a použitelnost při teplotách nad 70 °C, což podstatně omezuje možnosti jeho...

Sposob spätného získavania kyseliny fosforečnej z kontaminovaných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265798

Dátum: 14.11.1989

Autori: Řeháček Vlastimil, Solčányi Milan

MPK: C01B 25/234

Značky: získavania, roztokov, fosforečnej, kyseliny, kontaminovaných, spôsob, spätného

Text:

...fosforečnej podľa vynálezu je spätné získavanie kyseliny fosforečnej s vysokou chemickou a rádiochemickou čistotou, rýchlosť technologického procesu a zníženie objemu rádioaktívnych odpadov z dekontaminácie a získanie rádioaktívneho odpadu na báze fosforečnanov, ktorý je výhodnejší pre dalšie spracovanie napr. cementáciou, bitumentáciou, ako silne kyslé kvapalné rádioaktívne odpady z dekontaminácie,ktorésa uvedenými technológiami nedajú...

Způsob detoxikace zdiva, cihel, kovových kelímků, omítek, kameniny, sudů kontaminovaných kyanidovýni sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262939

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: B09B 3/00, B08B 3/08

Značky: kyanidovýni, zdiva, cihel, omítek, sudů, kameniny, kelímků, detoxikace, kontaminovaných, způsob, kovových, sloučeninami

Text:

...synergické působení roztoků dvou oxidačních činidel chlornanu sodného nebo draselného a následně manganistanu draselného katalýzovanénp 0,5 kationty mědi.Při oxiâaci kyanidů roztokem chlornanu proběhnou reakce CNŤw oci M 20 c Ť z ° CICN 2 oH ocN 01 H 20vznikající chlorkyan je toxický, a proto je nutno dodržovat alkalické prostředí vyšší než pH 8,5. Za těchto podmínek probí há reakce rychle a vznikajíci chlorkyan se rozkládá...

Způsob čištění kontaminovaných peptidových nebo proteinových produktů získaných technikou rDNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 257789

Dátum: 15.06.1988

Autor: Svenson Stefan

MPK: C12N 15/00

Značky: způsob, kontaminovaných, peptidových, proteinových, produktů, technikou, čištění, získaných

Text:

...proti produktu, V této souvislosti je ob kontaminujícíchzvláště zajímavé, že endoto-xin LPS je velmi účinnou řmunol-ogickou látkou. LPS je skutečně jednou z nejúčinnější-ch známých látek stimulujících polyklonální buňky B.Pokusy popsané níže ukazují, že malá množství endotoxinu z klonového hostitele E. coli, které sestávají z lipopolysacharřdů,budou ulpívat na Humulinu, jak je .demonstroväno pomocí radioaktivně značeného lipopolysacharidu z E....