Patenty so značkou «kontaktů»

Postup optimalizácie servisného pokrytia rádiovými bunkami, postup pre vytvorenie telekomunikačného kontaktu a príslušná prístupová sieť, počítačový program a produkt počítačového programu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19229

Dátum: 17.07.2012

Autor: Blicker Stephan

MPK: H04W 28/18

Značky: optimalizácie, rádiovými, pokrytia, kontaktů, počítačový, počítačového, program, sieť, produkt, postup, telekomunikačného, servisného, programů, prístupová, vytvorenie, buňkami, příslušná

Text:

...či v prípade zákazníka ide o podnikateľský subjekt alebo súkromnú osobu.Typické atribúty koncového telekomunikačného zariadenia sa vzťahujú napríklad nasystémom iOS (napríklad iPhone alebo iPad) alebo či ide o zariadenie s operačnýmTypické atribúty použitej mobilnej rádiovej telekomunikačnej siete, resp. použitej podsiete, resp. použitej domény mobilnej rádiovej telekomunikačnej siete sa týkajú napríklad na toho, či sa používa mobilná...

Bezpečnostný a/alebo cenný dokument so systémom polovodičového kontaktu typu II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14440

Dátum: 05.09.2007

Autor: Pflughoefft Malte

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00

Značky: polovodičového, kontaktů, systémom, cenný, bezpečnostný, dokument

Text:

...spolu systém polovodičových kontaktov.Vynález sa zakladá na poznatku, že polovodičové kontakty typu II na základe osobitnej fyziky závislostí vykazujú lumíniscenciu, ktorej relaxačná doba sa vhodným výberom a výpočtom materiálov nachádza v rozsahoch, ktoré sú zhodné s rozsahmi klasickej íluorescencie a fosforescencie. Polovodičové kontakty typu II sú síce využiteľné viných technických oblastiach, napríklad štruktúrach Quantum Well pre...

Spôsob výroby kontaktu z kompozitného materiálu s tekutým kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8097

Dátum: 30.03.2005

Autori: Skorokhod Valeriy, Chernyshov Sergiy, Smirnov Yuriy

MPK: H01H 1/021

Značky: materiálů, kontaktů, tekutým, výroby, kompozitného, spôsob, kovom

Text:

...a rćnia tekutým cínom ako funkciu teploty.Diagram l ukazuje navlhavost volfrámu tekutým cínom vo vákuu, diagram 2 ukazuje navlhavosť volfrámu tekutým cínom v prostredí vodíka obsiahnutého v hydride, diagram 3 ukazuje navlhavosť rénia tekutým cínom vo vákuu, diagram 4 ukazuje navlhavosť rénia tekutým cínom v prostredí vodíka obsiahnutého v hydride.Obr. 5 znázorňuje navlhavosť molybdénu tekutým cínom ako funkciu teploty. Diagram 1 ukazuje...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Latz Wilhelm, Uecker Arwed, Spangenberg Jürgen

MPK: H01R 39/00, H01R 43/12

Značky: stredne, kontaktů, hustoty, súčiastky, vysoké, prúdové, spôsob, klzného, výroby

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Způsob leptání hliníkového kontaktu Al výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269214

Dátum: 11.04.1990

Autori: Říčařová Daniela, Kačer Jan, Andrš Vladimír, Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel

MPK: H01L 21/28

Značky: polovodičových, výkonových, součástek, kontaktů, způsob, leptání, hliníkového

Text:

...nedoleptají celé části motívu, která je nutné mechanicky odetraňovet, jinak vodou ke zkratom na kontaktovans etruktuře.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob leptání hliníkového kontaktu A 1 výkonových polovodičových součáatek podle vynálezu, jehož podstate spočíva v ton, že povrch polovodičoveho systemu opatřený hliníkovou kontaktní vrstvou se selektívně loptá přes fotorezis~ tovou masku ve směsi kyselín orthofosforečne, dusíćné s octovó v...

Způsob výroby kontaktů práškovou metalurgií

Načítavanie...

Číslo patentu: 268799

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bóday Ottó, Gyenis László, Molnár István, Major Ernö, Bozzay György, Néveri István, György Tibor

MPK: H01R 13/03

Značky: metalurgii, způsob, kontaktů, výroby, práškovou

Text:

...kuličkovitá a uspořádají se v destičkovité struktuře.Toto řešení může být použito například u hlavní složky ze stříbra nebo mědi, přičemž jako přídavně látky se použije například bud některá z látek Jako nikl, molybden, wolfram,karbid wolframu, tuha, sirník molybdeničitý, kysličník titaničítý, kysličník zirkoničitý, GS 268 799 B 2 3kysličník rtutnatý, kysličník hlinitý, nebo směs nejméně ze dvou těchto látek. Dále může byt použito toto...

Způsob vatvoření ohmického kontaktu pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267707

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tomiak Zdeněk, Rothbauer Miloš, Drápal Stanislav

MPK: H01L 21/283

Značky: ohmického, kontaktů, součástky, vatvoření, způsob, polovodičové

Text:

...terčom, tvořanjrm naprašovaným materiálem.Je zřejmě, že magnetronové naprašování z terče, který je tvořen magneticlqřm materiálem, například niklem, přináší komplikace a nelze použít běžných katod, určených pro kovové materiály, ale je nutné zkonstruovat speciální katodu se zvýšeným magnetickým polem.Účelem vynálezu .je odstranit uvedené nevýhody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhávrstva se do místa ohmického kontaktu na...

Mžiková spínací jednotka s nuceným rozpínáním kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267132

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havel Břetislav, Kříž Josef, Vondrák Jaroslav

MPK: H01H 5/00, H01H 3/00

Značky: rozpínáním, jednotka, spínací, nuceným, mžiková, kontaktů

Text:

...je opetřeno oboustrenným vybráním 1, tvořjcím tvar rybiny, jehož délka je menší než šířka střední části táhle §. V oboustranném vybrání 1 jsou opřeny konce dvou plochých pružin g, přičemž jejich druhé konce jsou opřeny ve vybráních vytvořených v kontaktním můetku zopetřenőn na obou stranách kontakty. Pod oboustranným vybráním 1 v táhle Q je vytvořen pravoúhelníkový ot~vor 2, kterým prochází kratší ramena 13 dvouramenných ák 19. Horní atěna 12...

Způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265965

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikryl Zdeněk, Bílý Karel

MPK: H01H 1/02

Značky: součástí, statických, kontaktů, elektrických, výroby, pohyblivých, způsob

Text:

...na výrobky a byla rigid ně konstrukčně využívána.Nevýhodou tohoto způsobu výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů je vysoká spotřeba drahých kovů Au a Ag a tím i vysoká cena finálních výrobků nebo komponentů v celém národnim hospodářství.Uvedené nevýhody odstrañujenový způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí, jehož podstata je v tom, že na podkladovou vrstvu z kovových materiálů, jako je...

Zapojení dráhových kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265436

Dátum: 13.10.1989

Autor: Burda Jiří

MPK: G05D 3/12

Značky: dráhových, zapojení, kontaktů

Text:

...blokovaoí vstup ggg prvního zdroje gg spouštěoích impulsů je připojena třetí vstupní svorka 3 blokovacího napětí, která je zároveň připojena na druhý blokovací vstup ll druhého zdroje ll spouětěcích impulsů, zatímco na druhý vstup lll druhého zdroje ll spouštěcích impulsů je připojena druhá vstupní svorka g ovládacího napětí. Výstup 103 prvního zdroje lg spouštěcích impulsů je připojen na startovací vstup lgł klopného obvodulg, který je...

Zařízení pro vytvoření elektrického kontaktu v prostoru vysokého tlaku a vysoké teploty plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265028

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Dostál Adolf

MPK: H05B 3/08

Značky: zařízení, teploty, vysoké, elektrického, vysokého, vytvoření, kontaktů, tlaku, prostoru, plynů

Text:

...šroub prochází koramíckým kroužkom, fer je sřabilizován přítlačnou trubkou umisžěnou v plášti.Řešenín podle vynátczu je dosažcno přenosu otoktríckóho pvoudu do vysokottakého prostoru a kontaktom je zaručene bez» nočné vedení i při vysoké tcptotč V případě poruchy je votâcc snadné a rychlé elektrický ohřívač dcnontovat a po provedeníNa přípojoném výkrosu je znózornčn podó oý řoz zařísonZařízení je tvořeno htavouvä, vo ktor ttaková prüchodka 7...

Způsob zvýšení trvanlivosti valivého kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263147

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manhalter Pavel, Daněk Radoslav, Stupka Květoslav

MPK: F16C 33/64

Značky: kontaktů, trvanlivosti, valivého, způsob, zvýšení

Text:

...pohybu goâoustředných, spirálovitých, rovnoběžných, případně šrouboviVých stopách podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nástroj působí na zpevňovanou plochu normálným kon» taktním napětím, které je rovno čtyřnásobku až pětinásobku smluvní meze kluzu zpevňovaného materiálu. Pritom nejkratšívzdálenost stop nástroje na zpevňované ploše je menší než po S 1 147lovina šířky styková plochy mezi nástroje a zpevňovanou plochou,...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Paukert Josef, Padrta Milan

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: nosiči, jakosti, zkoušení, připojení, způsob, dynamického, kontaktů

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Uspořádání kontaktů výkonového tranzistoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245241

Dátum: 01.07.1988

Autori: Lerajovska Lambrina Nikolova, Skatteböl Lars

MPK: H01L 29/00

Značky: uspořádání, kontaktů, výkonového, tranzistorů

Text:

...k přívodnímu kontaktu funkční emitorové oblasti největší a postupně se zmenšuje s rostoucí vzdálenosti ostatních míst proužkového uspořádání struktury od místa přívodního kontaktu k funkční emitorové ob~ lasti.Proužkové otvory v krycí oxidové vrstvě pod souvislým metalizovaným kontaktem k bázové oblasti jsou vytvořeny soustavou vzájemné oddělených jednoduchých geometrických obrazců, například obdélníků, jejichž plocha je nejmenší a...

Způsob tvrdého pájení stříbrografitových kontaktů v elektrické vakuové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255411

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trnovský Zdeněk, Falta Jaroslav, Hamáček Luděk

MPK: B23K 1/04

Značky: vákuové, tvrdého, elektrické, pájení, způsob, stříbrografitových, kontaktů

Text:

...behěm celého procesu pájení, až do vychladnutí vsázky na 150 OC, udržuje V hodnotách 5 až 10 Pa.Nuvržoný způsob tvrdého pájení zajištuje dokonalé spojení kontaktu s držákem a umožňuje jednoduché připevnění na jakýkoliv nosník, hlavně na nosníky z pružného tenkého materiálu. Pŕechodové odpory kontaktů pájených navrženou technologií jsou řádově až desetkrát nižší, než povoluje príslušná norma pro kontakty připevněné zalisováním do misky....

Zapojení pro indikaci dvou stavů pomocí jednoho kontaktu relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 254280

Dátum: 15.01.1988

Autor: Stýblo Miloslav

MPK: H03K 17/18

Značky: indikaci, zapojení, stavu, kontaktů, pomocí, relé, jednoho

Text:

...v elektronickém obvodě pro indikaci dvou stavů je možno využít jen jednoho kontaktu relé, zejména u zapojení světelných návěstí indikujících stav zapnuto - vypnuto. zapojení je jednoduché s vysokýmSpínací nebo rozpínací kontakt 5 je přes optický signalizační prvek gl - žárovku připojen na napájecí stejnosměrné napětí § 53 u střídavého proudu s diodou Q. Mezi kontakt Ě a napájecí napětí ggg je vřazen odpor Bg v obvodu hradla tyristoru E, na...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu určeného pro vyhodnocení stavu rozepnutí kontaktů elektrokontaktního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236350

Dátum: 01.01.1988

Autor: Starý Jiří

MPK: G05B 15/00, H03K 17/62, G05D 3/00...

Značky: kontaktů, vyhodnocení, elektrokontaktního, obvodů, zapojení, určeného, vyhodnocovacího, stavu, rozepnutí, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovacího obvodu pro elektrokontaktní snímače vyhodnocuje stav rozepnutí a sepnutí kontaktu kontaktního systému elektrokontaktního snímače podle požadované hodnoty přechodového odporu kontaktu, tedy v oblasti mikrozdvihů. Elektrokontaktních snímačů se pouzívá pro velmi přesná měření. Vzhledem ke způsobu ošetření výstupního signálu z vyhodnocovacího obvodu proti parazitním zákmitům lze zapojení použít pro vícesměrové...

Způsob výroby navářecích elektrických plátovaných kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246650

Dátum: 16.11.1987

Autor: Makovský Jioí

MPK: H01R 43/16, H01R 43/24

Značky: navářecích, výroby, způsob, elektrických, kontaktů, plátovaných

Text:

...přestřihne drát, přičemž současně posune přes navařený üstřižek drátu základní materiál o nastavitelný krok k tvarovací jednotce, kde je navařený ústřižek drátu včetně základního materiálu vytvarcván do tvaru navářecího elektrického plátovaného kontaktu a v dalším kroku, nebo jeho násobku k děrovací jednotce, která jej ze základního materiálu vystřihne.Na přiloženém výkrese je schématicky znázorněn příklad výrobního postupu elektrických...

Způsob zvýšení spolehlivosti přítlačných elektrických kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Komínková Vendula, Krob Václav

MPK: H01L 21/56

Značky: způsob, kontaktů, výkonových, polovodičových, spolehlivosti, elektrických, prítlačných, součástek, zvýšení

Text:

...zničení výkonové polovodičové součástky zapouzdřené v plastu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zvýšení epolehlivosti přítlačných elektrmcwch kontaktů výkonových polovodiěových součástek podle vynálesu, kde při montáži .pŕítlačného elektrického kontaktu výkonové polovodičová součástky se jeho plochy opatŕí povlekem lineárního silikonověho polymeru a pak ee výkonové polovodičová součistka zapousdřá.Jako lineární silikonový polymez- může...

Způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 252577

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mlejnková Jiřina, Veselý Miroslav, Šťastný Vladimír

MPK: G01R 29/00

Značky: struktur, kontaktů, vytvoření, implantovaných, způsob, měření, epitaxních, ohmického

Text:

...a kontaminace dalších technologických procesů zbytky nanesených kovů. Další nevýhodou stávajících způsobů je špatná reprodukovatelnost měření a značné časové nároky na přípravu struktur před i po měření.Tyto nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vytvoření ohmického kontaktu pro měření epitaxních a implantovaných struktur C-V metodou pomocí rtutové sondy podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi substrátovou stranu struktury...

Zapojení pro ochranu kontaktů snímacích systémů před opalováním s nejméně dvěma kontakty

Načítavanie...

Číslo patentu: 241381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Macháeek Otakar, Zapadlo Zdenik, Eervinka Bohumil

MPK: H01R 13/66

Značky: opalováním, systému, nejméně, kontakty, zapojení, před, snímacích, ochranu, kontaktů, dvěma

Text:

...transformá 4torem, který může být mechanicky dělitelný. Tlumicí odpor a k němu připojené výstupy kontaktního snímacího systému dále mohou být s oddělovacím transformátorem propojeny přes kondenzátor.Výhodou tohoto způsobu ochrany je také skutečnost, že uvedený ochranný účinek zapojení lze rozšířit o bezkontaktní přenos informace o stavu kontaktů kontaktního snímacího systému, například v sondě pro aktivní kontrolu, kde mechanicky oddělitelná...

Způsob vytváření ohmických kontaktů na deskách arzenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 252187

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/90

Značky: deskách, ohmických, galia, vytváření, kontaktů, způsob, arzenidu

Text:

...kontakty, vyjma AuGePt, je možno propojovat ve strukturách MESFET a integrovaných, obvodech na GaAs metalizačníml vrstvami typu TiPtAu, TlWAu, T 1 PdAu a TiAu, aniž by došlo k ovlívnění jejich vlastností během technologického zpracování,ale je problematické .použít k propojení hliníku, který se zásadné užíva v polovodičo 4vých součástkách a integrovaných obvodech na křemíku.Výše uvedené nedostatky známých kontaktů odstraňuje způsob...

Zapojení dráhového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242733

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šabík Ján, Duhar Jozef, Chlebec Ladislav

MPK: G05D 3/12

Značky: kontaktů, dráhového, zapojení

Text:

...elektrolytický kondenzátor ,L 2 na bázi spínacího tranzistoru n, a současněpřes stejný vstupní odpor jj a blokovecí diodu 11 na výstup 121 napětovóho komparátoru u»Paralelně k bázi a emitoru spínacího tranzistoru LL je zapojen odpor L 5 báze-elitaa ochranná dioda 20, která je svojí katodou pripojene na bázi spínacího trenzistoru LL 4 a anodou spolu s emitorem spínacího tranzístoru al na nulový potenciál napájení, tedy nemní svorku.Kolektor...

Způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248397

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stejskal Pavel, Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: výkonových, součástek, katodového, vytvoření, polovodičových, kontaktů, způsob

Text:

...intermetalických fází a křemíkem (nikl).Tento problém řeší způsob vytvoření katodového kontaktu výkonových polovodičových součástek podle vynálezu, jeho podstata spočívá v tom, že křemíková doske se po běiněm očiětění nepaři ve vakuu vrstvou stříbra tlouätky maximálně l pm, dále vrstvou hliníku tlouětky maximálně 1 (um s následným zeaílením vrstvou stříbra případně hliníku tlouštlty maximálněS výhodou se až 95 š tlouätky třetí vrstvy...

Zapojenie na elektrickú ochranu kontaktu, zapojeného v obvode jednosmerného prúdu na spínanie a rozpínanie spotrebiča indukčného charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248138

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havaš Ľubomír, Ploskoň Štefan, Šuhajda Stanislav

MPK: H01H 9/54

Značky: elektrickú, jednosmerného, rozpínanie, ochranu, spínanie, zapojenie, obvode, indukčného, kontaktů, charakteru, prúdu, spotrebiča, zapojeného

Text:

...pirúclovélto snímača 2, kitoréihio Ivýstup je -cez chránený kontakt 5 a záťaž 1 iundunkčmehio .chvarnaíkzteriu, ktorá môže byt napr. jednosmerný oremenový elektromag 4 v) xnet, spojený s dlouhou Vstupuou. .svonrkou 7. Raireltelne k pirúduovélmm snizmaiču 2 je pripiojeinxá budiaca Cievka 3 elekrtoomjaxgttetic-kéłro Spĺlľlñčla, ktorého kontakt 4 je pripovjený pąananlelnnze k onrámjenemo kontaktu 5. Prvá vsitupena svorka i a druha vstuprrtá...

Nosič wolframového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247609

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Chaloupka Jiří, Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 1/00

Značky: wolframového, kontaktů, nosič

Text:

...Tyto nedostatky jsou odstraněny nosičem wolframového kontaktu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nosič je opatŕen mělkým prolisem, jehož průměr je menší než prü~ měr wolframového kontaktu, přičemž na obvodu dna prolisu je vytvořen alespoň jeden zapalovací hrot.Dále je výhodné vytvořit zapalovací hrot tak, že je proveden jako mezikruží s ostrou hranou. Rovněž je vhodné, aby zapalovací hroty byly provedeny jako tři výstupky po...

Zapojení obvodu pro ošetření přechodových jevů při odskocích kontaktů v klávesnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 232960

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hutyra František, Havel Věroslav

MPK: G06F 3/023

Značky: ošetření, odskocích, přechodových, zapojení, jevů, obvodů, klávesnicích, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření přechodových jevů vznikajících při odskocích kontaktů v klávesnicích je řešeno tak, že matice spínacích tlačítek je každým svým sloupcovým vodičem připojena k soustavě odporníků a k soustavě kapacitorů a každým svým řádkovým vodičem, přes kolektor odpovídajícího spínacího tranzistoru, je připojena k další soustavě odporníků a kapacitorů. Toto zapojení nevyžaduje množství součástek rozdílného typu, je tedy zvlášť...

Způsob výroby kontaktů pro vakuový vypínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230840

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hix Antonín

MPK: H01H 1/02, H01H 33/66

Značky: kontaktů, výroby, vypinač, vakuový, způsob

Text:

...již podstatne zhoršuje izolační vlastnosti vypnutého vypínače, takže v některých případech by za vypnutým vypínsčem mohla vzniket i životu . nebezpečná napětí. Emisní proud se často omezuje zvětäením pracovního zdvihu vypínače, nebot tím se sníčí hodnota gradientu elektrického pole mezi kontakty to ovšem klade zvýšené nároky na vlnovec, který umožnuje osový pohyb pohyblivého kontaktu, a tím se snižuje jehoObtíže vznikají i při kontrole a...

Držák kontaktů pro spínací prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230557

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ono Kenji, Shibata Minoru, Sauer Hans, Nishimura Hiromi

MPK: H01H 50/56

Značky: držák, kontaktů, prvky, spínací

Zhrnutie / Anotácia:

Držák kontaktů pro spínací prvky, sestávající z rámu z izolačního materiálu otevřeného na jeho horní a spodní straně a uzavíratelného na horní straně horním víkem a na spodní straně spodním víkem, vyznačující se tím, že ve vnitřním prostoru rámu (76) je uspořádána cívka (83), kontaktový jazýček (77) a pevné kontakty (88, 88'), které jsou spojitelné se zalitými kontaktovými přívody (75), přičemž v blízkosti pevných kontaktů (88, 88') je...

Dvojice spínacích kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230435

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kučera Stanislav, Dymeš Lubor, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 1/04

Značky: spínacích, dvojice, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojice spínacích kontaktů pro spínání obvodů stejnosměrného proudu, jejíž kontakty jsou vytvořeny z rozdílných materiálů a jsou v obvodu stejnosměrného proudu zapojeny polarizovaně, vyznačující se tím, že kladný kontakt dvojice je tvořen měděným nosičem, opatřeným vrstvou stříbra o síle nejméně 0,1 mm, kdežto protilehlý záporný kontakt je vytvořen z mědi.

Nános k ochraně elektrických kontaktů proti atmosférické korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229955

Dátum: 01.02.1986

Autori: Jiran Karel, Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: C09K 15/18

Značky: korozi, elektrických, atmosférické, nános, proti, ochraně, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nános zejména k ochraně kontaktů logických desek samočinných počítačů. Nános se skládá ze 3 hmotnostních dílů kvartérní amoniové sloučeniny obecného vzorce I, kde značí Rl, R2 alkyl s počtem uhlíků 1-3 X atom vodíku nebo halogen Y atom vodíku nebo hydroxyskupinu m celé číslo 1 až 18 n celé číslo 1,2,3 nebo 0 K celé číslo 1,2, nebo 3 Z aniont kyseliny halogenovodíkové, sírové nebo octové a 1 až 3 hmot. dílů etoxylovaného alkyfenolu...

Způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220681

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šimko Timotěj, Koktavý Bohumil, Šikula Josef, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

Značky: kontroly, způsob, kvality, kontaktů, kov-kov, kov-polovodič

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob kontroly kvality kontaktů kov-polovodič a kov-kov zejména u výkonových polovodičových součástek. Do procesu výroby je zařazeno měření spektrální hustoty fluktuací na vyráběných kontaktech, při kterém se na měřený kontakt přivádí stejnosměrné napětí nebo stejnosměrný proud přes zatěžovací odpor a analyzátorem statistických charakteristik šumového napětí se snímá spektrální hustota fluktuací.

Způsob výroby vícevrstvového kontaktu silicid platina-titan-platina-zlato

Načítavanie...

Číslo patentu: 219768

Dátum: 15.09.1985

Autori: Novotný Zdeněk, Vaněk Evžen

Značky: kontaktů, vícevrstvového, výroby, silicid, způsob, platina-titan-platina-zlato

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvového kontaktu silicid platiny titanu-platiny-zlata podle vynálezu spočívá v tom, že na substrát se napařuje 20 až 40 nm platiny, která se žíhá při teplotě 550 až 650 °C. Přebytečná platina se potom odleptá v lučavce královské a nanese se vrstva fotoresistu na bázi fenolformaldehydové pryskyřice,s chinondiazidovým fotoiniciačním systémem se spektrální citlivostí v ultrafialové oblasti v rozmezí 340 až 450 nm. Po expozici...

Způsob odporového přivařování elektrických kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219214

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tmé Miroslav

Značky: způsob, přivařování, odporového, kontaktů, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit jednoduchým způsobem odporové přivařování elektrických kontaktů obsahujících stříbro, se svářecí podložkou, z níž vystupují bradavky, na poniklovaný držák ze železa, mědi nebo měď obsahujících slitin pomocí svářecích elektrod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že jako svářecích elektrod se použije sintrované směsi 80 % hmotnostních prášku wolframu a 20 % hmotnostních prášku mědi.

Způsob výroby plošného nebo vertikálně-plošného členění hliníkových kontaktů výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219118

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stejskal Pavel, Šváb Petr, May Jan, Homola Jaroslav, Pojman Pavel

Značky: polovodičových, vertikálně-plošného, výkonových, kontaktů, součástek, způsob, hliníkových, členění, výroby, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby plošného nebo vertikálně-plošného členění hliníkových kontaktů výkonových polovodičových součástek, opatřených wolframovou nebo molybdenovou dilatační elektrodou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že povrch křemíkové destičky pokovený hliníkovou vrstvou o tloušťce 4 až 10 ?m metodou vakuového napaření při teplotě substrátu 200 ± 30 °C s časovou prodlevou 15 až 30 min. se selektivně leptá přes fotorezistovou...

Drátový plošný spoj se zakončením drátových vodičů v řezném kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214901

Dátum: 30.10.1984

Autori: Konečný Miroslav, Lorman Jiří, Hampejs Bohumil

Značky: drátový, vodičů, plošný, drátových, zakončením, řezném, kontaktů

Zhrnutie / Anotácia:

Drátový plošný spoj se zakončením drátových vodičů v řezném kontaktu, sestávající z drátových vodičů, příkladně z mědi, uložených na desce plošného spoje, příklad ně z laminované pryskyřice, mezi kontaktovacími terminály, příkladně z bronzu, v y z n a č e n ý tím, že drátové vodiče (1) kruhového průřezu, o průměru vodivého jádra d, rovnému 0,05-0,5 mm, fixované na desce plošného spoje (2) přilepením, nebo mechanickými příchytkami, jsou vodivě...