Patenty so značkou «kontaktov»

Prúdový chránič s vlastnou ochranou kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6790

Dátum: 03.06.2014

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 73/18, H01H 71/00, H01H 77/06...

Značky: ochranou, vlastnou, kontaktov, chránič, prúdový

Text:

...uhasením elektrického oblúka v zhášacej komore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie prúdového chrániča s vypínacou cievkou je mázomené na obr. l a obr. 2. Na obr. l je pohľad na fázovú stranu prúdového chrániča s vypínacou cievkou. Na obr. 2 je pohľad na chráničovú stranu N pólu s toroidným transforrnátorom a polarizovaným relé.Na obrázku l je znázomená fázová strana prúdového chrániča V zapnutom stave. Je uložená v izolačnom puzdre...

Usporiadanie dvojíc kontaktov pre zásuvku elektrického zásuvného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286693

Dátum: 25.02.2009

Autor: Gwiazdowski Michael

MPK: H01R 24/00

Značky: zásuvku, spoja, usporiadanie, zásuvného, dvojic, kontaktov, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie dvojíc kontaktov pre zásuvku elektrického zásuvného spoja majúceho aspoň dve dvojice kontaktov, ktoré sú vložené vzájomne jeden do druhého, najmä pre zásuvný spoj RJ-45. Kontakty sú smerom k spájajúcej oblasti čiastočne pripevnené a smerom ku kontaktnej oblasti sú umiestnené pružne v telese zásuvky. Aspoň dva kontakty vložených dvojíc kontaktov sa krížia, pričom miesto (11) kríženia kontaktov (4, 5) je v pružnej podoblasti...

Výkonový polovodičový modul s usporiadaním kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4873

Dátum: 31.01.2007

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 23/34

Značky: kontaktov, modul, výkonový, usporiadaním, polovodičový

Text:

...vytvorené ako najmä, kovové tvarované teleso tvaru pása. Tieto vytvárajú elektricky vodivé, spravne technicky zapojené spojenia od externého vodiča ku najmenej jednej vodivej ceste podložky, alebo tiež priamo ku najmenejjednému konštrukčnému prvku výkonového polovodiča.0009 Ďalej má každý prvok výkonového pripoja najmenej jedno prepínacie zariadenie pre toto externé elektrické spojenie s prípojným. zariadením, vodiča nao prívod. prúdu...

Zložený materiál na výrobu elektrických kontaktov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6623

Dátum: 04.11.2003

Autori: Binder Roland, Buresch Isabell, Strum Hermann

MPK: B22F 9/08, C22C 1/10, C22C 32/00...

Značky: spôsob, materiál, výroby, zložený, výrobu, elektrických, kontaktov

Text:

...spracovanie nie sú vhodné pri výrobe elektrických kontaktových častí v spojeni s pretváraním0009 Ďalej je zo spisu EP O 225 080 B 1 známe zariadenie s rozprašovačom,ktorým je rozprašovaný prúd z kvapalného kovu prúdom plynu na hmlu pozostávajúcu z rozprášených kvapôčiek. Rozprašovač je pritom uložený akovýkyvný okolo pevnej osi, takže sa hmla rovnomerne rozdeluje na pohybujúcom sapásovom substráte alebo inom zaohytávacom zariadení. Zariadene...

Zapojenie pre napájenie elektromechanického programového spínača pri testovaní stavu zopnutia jeho kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264736

Dátum: 12.09.1989

Autori: Střechay Libor, Mašán Jozef

MPK: G05B 23/02

Značky: elektromechanického, spínača, napájenie, stavu, zopnutia, programového, zapojenie, kontaktov, testování

Text:

...medzi prvou sekciou 3 a druhou sekciou Ž radových spínacichNa rozdiel od druhých pólov radových spínacich kontaktov 5, ktoré sa nachádzajú na druhej strane programového spínača lg vždy v jednej priečnej línii, t. j. v zákryte s prvým pölom,sú druhé póly všetkých medziľahlých spínacich kontaktov lg vyvedené na programovom spĺnači lgobojstranne, a to so vzájomným odstupom od ich jednostranne vyvedených prvých pólov. Z troch skúšobných...

Vyhodnocovací obvod stavu zopnutia elektrických kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262647

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mašán Jozef, Střechay Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: obvod, vyhodnocovací, kontaktov, stavu, zopnutia, elektrických

Text:

...zopnutia kontaktu zapojeného v silovom obvode a namáhanáho požadovaným pracovným výkonom, pričom výstup obvodu možno vyhodnocovať meracou ústredňou, resp. mikropočitačovým systémom, a to s vysokou rýchlostou zosnimania stavu zopnutia kontaktov, pretože vyhodnocovaci obvod vyhodnocuje stav zopnutia okamžite pri prvom zopnuti kontaktov, čo umožňuje merať aj dynamrui spínania kontaktov, t.j. dobu ustálenia kontaktov, ako aj súbeh spinania...

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226681

Dátum: 15.05.1986

Autor: Latečka Ivan

Značky: signalizácie, lepenia, ovládacích, kontaktov, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov, u ktorého medzi prípojnicu elektrického zdroja a medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu je zapojený nízkoohmový ovládací elektromagnet v sérii s ovládacím kontaktom medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu a prípojnicu elektrického zdroja je zapojené ovládacie tlačítko, vyznačujúce sa tým, že medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu (2) a prípojnicu (3) elektrického zdroja je zapojená cievka (5)...

Spôsob orientácie lodičkových kontaktov a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225717

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mikulec Vladimír

Značky: spôsob, kontaktov, prevádzanie, orientácie, lodičkových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu orientacie lodičkových kontaktov a prevedenia zariadenia na prevadzanie spôsobu. Podstatou spôsobu orientácie lodičkových kontaktov je, že súčiastka obsahujúca dva lodičkové kontakty sa najskor zorientuje do požadovaného stavu a dopraví sa pod ihly, kde sa rozstrihne na dva lodičkové kontakty, ktoré sú ihlami preložené do prekladacieho rotoru. Lodičkové kontakty sú potom dopravené zubami za výstupky do miesta montáže....