Patenty so značkou «kontaktních»

Způsob a zařízení k výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261379

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00

Značky: kontaktních, způsob, zařízení, výrobe, odstředivým, litím, čoček

Text:

...unášecím tělesem, při kterém se podle vynàlezu na nejnižší formu působí pružné bočním tlakem.Zařízení k provádění tohoto způsobu s konstantně rotujícím unášecím tělesem, ve kterém je válcový, s kolonou koaxiální otvor pro průchod forem, má podle výnàlezu v otvoru vytvořenou svislou drážku, v jejimž horním konci je připevněn pružný člen, například planžeta, vyčnívajicí do světlosti otvoru, je-li otvor prázdný, a který je pružné zatlačen...

Způsob výroby měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258780

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, způsob, měkkých, čoček, kontaktních

Text:

...čoček sítující polymeracív rotující formě v přítomnosti vysokovroucí kapaliny, například glycerolu, která rozpouští monomer a změkčuje polymer, odlité čočky ještě ve formiěkách zbaví vysokovroucího změkčovadla jeho odpsřením se sníženého tlaku od 1.101 kPa do 1.103 kPa při teplotách pod teplotou varu změkčovsdla, načež se čočky případně dcdstečně opracují a po případném proměření vyperou s nechají se zbotnst ve vodě nebo ve...

Zařízení pro stabilizaci kontaktních ploch tlumicí klece u dvoupólových synchronních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257630

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20, H02K 3/487, H02K 3/16...

Značky: klece, ploch, dvoupólových, stabilizaci, kontaktních, synchronních, motorů, tlumící, zařízení

Text:

...materiálu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na připojeném výkresu.Na obr. 1 je schematický znázorněn řez kontaktní plochou vytvořenou klíny vinutírotoru s nemagnetickou bandáží čel vinutí rotoru rovinnou jdoucí hlavní osou stroje. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktní plochy podle obr. 1. Na obr. 3 je schematicky znazorněn pohled na tělo rotoru.Vodivé klíny l vinutí rotoru jsou opatřeny na...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: tohoto, způsob, odlévání, způsobu, formách, otevřených, kontaktních, čoček, provádění, zařízení, odstředivého

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Způsob výroby kovových kontaktních vrstev na polovodičových strukturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242655

Dátum: 01.04.1988

Autori: Židlický Zdenik, Vála Lutz, Vlasák Ludvík, Židlická Vira, Pscheidt Jioí, Toman Jaromír

MPK: H01L 21/428

Značky: kontaktních, polovodičových, strukturách, výroby, způsob, vrstev, kovových

Text:

...atmcsféře zahřeje alespoň v jednom pulsu pulsním zdrojem záření, tvořeným laserem C 02, neodymovým laserem YAG nebo xenonovou výbojkou na teplotu 350 až 800 ° C,přičemž doba trvání pulsu je kratší než Sočus, energie Pula je 5 až 60 J/cm 2 s rozsahem vlnových délek záření 0,3 äž 10 čum.Výhody řešení podle vynálezu spočívají především v tom, že při pulsním zažíhnutí kontaktního kovu je prakticky celý objem polovodičové struktury na nízké...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacík Jiří, Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: přípravy, opracováním, kontaktních, výrobu, čoček, mechanickým, způsob, prefabrikátů

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Způsob a zařízení k polymerizaci monomerních směsí při výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253754

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: kontaktních, způsob, směsi, odstředivým, výrobe, monomerních, polymerizaci, čoček, litím, zařízení

Text:

...uspořádání zařízení podle vynálezu spočívá na kontinualizaci i druhé polymerizační fáze tím, že se formy s předpolymerizovanou čočkou nuceně posunují vytápěným tunelem naplněným ochranným plynem. Posunu lze dosáhnout buč krokovým postrkováním forem ve vytápěné dráze,nebo plynulým pohybem transportpího pásu. Tohoto způsobu lze ovšem použít jen v případě, že druhá polymerizační fáze nevyžaduje extrémně dlouhé doby zahřívánĺ. Jinak...

Nádoba pro vakuové odplyňování, zejména kontaktních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246763

Dátum: 15.12.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: odplyňování, nádoba, zejména, vákuové, materiálů, kontaktních

Text:

...připojeném výkresu je uveden řez nádobou podle vynálezu před zatavením. Na obr. 1 je víčkuo vně pláště a na obr. 2 vičko uvnitř pláště.Provedení evakuované nádoby je patnné z pripojených obrázků.Plášt 1 nádoby tvoří trubka z plastického kovu, nejlépe mědí, se dnem 2. Objem ná 4doby je pod horní okraj naplněn k-ontaktním materiálem 4, který má být po odplynění lslisvováxn a svařen. Na horní straně nádoby je suvně nasazeno horní víko 5 tvaru...

Zařízení pro zjišťování kontaktních napětí v předpjatých tvářecích formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246064

Dátum: 15.12.1987

Autori: Venc Stanislav, Nilaš Vojtéch, Goldšmíd Ivan, Malioák Petr, Voeadlo Jan

MPK: G01L 5/12

Značky: kontaktních, formách, zařízení, napětí, předpjatých, tvářecích, zjišťování

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívají v 4 možnosti automatizace procesu zjištování kontaktních napětí a v bezporuchové kontrole předpjatých tvařecích forem, jakož i pro rychlé zjištování odchylek v přesahu uložení v předpjatých tvářecích formách.Vynález bu-de nyní příkladně popsan pjodle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na zařízení podle vynálezu a obr. 2 kmitající soustava zařízení.Kontrolo-vaiíý. předpjatý...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243055

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hruška Jaroslav, Hyža Gustáv, Bezuch Bohuslav

MPK: B29C 41/04

Značky: čoček, výrobu, zařízení, kontaktních

Text:

...látky jako npaříklad amoniak, sodík a peroxo-síran draselný.Polymerace Inonomerů a prepolynierů lze též vyvolat například použitím zářenívjultrafialového, X-paprskfi, mikrovlnného . nebo jiný-ch známých druhů zäřeni v přítomnosti nebo neříto-mnosti dobře známých iniciátorů a/nebo katalyzát-orů.je třeba zdůraznit, že výraz trubice V tomto popisu je použit V druhovém smyslu a zahrnuje jakoukoliv kolonu vhodnou pro uvedené účely.Tvar čočky...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: polymeračních, výrobu, dávkovanou, litím, forem, čoček, kontaktních, způsob, odstředivým, zařízení, kolon, rotujících, zakládání, monomerní, směsi

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Způsob výroby perforovaných měkkých kontaktních čoček s temně zabarvenou rnebo pigmerntovanou stěrnou otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245174

Dátum: 15.10.1987

Autori: Korvas Zdenik Csc, Kelbler Josef

MPK: G02C 7/04

Značky: stěrnou, výroby, temně, způsob, perforovaných, čoček, měkkých, kontaktních, zabarvenou, rnebo, otvorů, pigmerntovanou

Text:

...nebo eložité přípravky k přesnámu maskovćní okolí otvoru před zavňděním barvioích roztoků a i tak dochází k poaěrnč značná zmetkovitosti.Uvedené nedostatky se odstraňují jak s ohleden na jakost výrobku, tak i na sníženou pracnost výroby podle predloženého vynálezu. U navräenćho nového způsobu perforovaných mäkkých kontaktníoh čoček s tenně zabarvenou nebo pigmentovanou atěnou otvoru podtete vynálezu spočívi v tom, že čočka se během...

Plnoautomatické zařízení pro výplet a montáž kontaktních dutinek pro konektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233884

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hrubý Zigmund

MPK: H01R 43/00

Značky: plnoautomatické, výplet, konektory, dutinek, kontaktních, zařízení, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Plnoautomatické zařízení pro výplet a montáž kontaktních dutinek pro konektory FRB je tvořené mechanickou ovládací částí sestávající z pohonné jednotky, programátoru, pneumatického rozvodu a hlavní části, dále z elektronické ovládací a kontrolní části, přičemž hlavní část je tvořena základním tělesem na němž je umístěn vícepolohový karusel s pletacími trny, střihacími noži a podavačem drátu spojenými s naváděcí jednotkou, střihací a ohýbací...

Zařízení pro nasazování a snímání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 249088

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szarvas Josef, Velek Zdeněk

MPK: A61F 9/00

Značky: snímání, zařízení, nasazování, čoček, kontaktních

Text:

...se čočka při nasazování nebo snímání udržela V určité poloze. Takováto zařízení jsou opa tžena nejen členy pro vytváření sací síly,pohyb 1 ivými249 088 díly a jinými relativně drahými součástmi, přičemž nos ná část čočky je obvykle tuhá a nehodí se pro mäkké coč kyoPro nasazování a snímaní kontaktních čoček byla vyvi nuta , jak je uvedeno shore, řada zařízení jako např. zařízení, které je popsáno v DE-OS 30 44 869. Uvedené zařízení je...

Sterilizátor kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238113

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pavlíček Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, čoček, sterilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizátor kontaktních čoček je určen pro síťové a bateriové napájení. Sterilizátor sestává ze skříně s tepelným rozváděčem s vyjímatelným pouzdrem pro sterilizaci kontaktních čoček a s automatickým vypínáním sterilizačního cyklu, jehož podstata spočívá v tom, že pouzdro 2 s kontaktními čočkami je uloženo v tepelném rozváděči 1, který je vodivě spojen s nevratnou tepelnou pojistkou 3. V prostoru tepelného rozváděče 1, ohraničeném deskou 9,...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 237592

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: zařízení, litím, kontaktních, odstředivým, výrobu, čoček

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím ve formách umístěných v rotujících vertikálních trubicích, které podle vynálezu sestává z vertikálního otočného tělesa, které je tvořeno pevným a vzduchotěsným vzájemným spojením alespoň jedné trubice s řemenicí náhonu a popřípadě se setrvačníkem. Celým otočným tělesem prochází vertikální otvor, jehož vnitřní průřez je nekruhového tvaru, kterému lze vepsat kružnici,...

Způsob výroby kontaktních čoček odstředivým litím a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247734

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: tohoto, přípravek, způsob, litím, provádění, kontaktních, odstředivým, výroby, způsobu, čoček

Text:

...vizmut, nikl nebo měd a jejich slitiny jako například bronz, masaz,Monelova slitina., olJovIo-awntimon, chrom-nikl apod. Dobrou službu poiskynnou však i válce z legovainých oceli, nebo též formy naplnené kovem příp. slitiooíu.jelikož hmotnost jedné odlévací polypropylemové formy je zpravidla kolem 0,3 g asloupec cca 25 forem váží tedy 7,5 g, znamená zatižení tiohoto- Sloupce jediným kovovým valcem o hmotnosti 15 g ztrojnásicibe ni jeho...

Způsob a zařízení k rozprostírání monomerních směsí ve formách k odstředivému odlévání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vodňanský Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: formách, monomerních, odlévání, kontaktních, směsi, zařízení, způsob, rozprostírání, odstředivému, čoček

Text:

...jedna nebo dvě periody náklonu. Přlhom však je možno s uvedenými kombínovanými pohyby pokračovat prakticky bez omezení, takže sada zasobníků s formami obsahujícími moncćmerní směs může tvořit pružnou rezervu vyrovnávající případné kolísání mezi přístrojem k dávkování monomerní směsi do torem a mezi polymerizační kolovnou.Periodické naklánění forem může mít různý přůběh. Bopsané funkci velmi dobře vyhovuje harmonický .nebo přibližně harmonický...

Zapojení na kontrolu propojování kontaktních špiček roštů elektronických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223249

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mihál Alexandr, Dvořáček Boris

Značky: propojování, zařízení, kontaktních, špiček, zapojení, roštů, elektronických, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení na kontrolu propojování kontaktních špiček roštů elektronických zařízení, prováděného ovíjením elektrických vodičů. Zapojení poskytuje rychlé a správné zapojování kontaktních špiček roštu. Správně provedený propoj je indikován zvukově a vyhodnocen logickými obvody. Jeho podstata spočívá v tom, že s mechanickou pamětí, v níž jsou vytvořeny řetězce propojů podle kódu představujícího požadované propojení kontaktních...

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228207

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: pružnosti, způsob, provádění, způsobu, čoček, zařízení, kontaktních, tohoto, charakterizace, měkkých, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček v kapalinové, například vodné inverzi, při kterém se kontaktní čočka nechá spočinout na zakřivené podložce, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a zakřivenou podložkou odsává kapalina, vyznačený tím, že se v průběhu odsávání měří rozdíl hydrostatického tlaku v prostoru pod a nad kontaktní čočkou v závislosti na množství odsáté kapaliny, přičemž platí vztah: V1 E =...

Způsob charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228204

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: tvaru, měkkých, kontaktních, čoček, ploch, charakterizace, provádění, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček. Vynález řeší kontrolu tvaru čoček po jejich výrobě a výběr kontaktních čoček při jejich distribuci podle vyšetření pacientova oka. Podle vynálezu se kontaktní čočka v kapalinové, s výhodou vodné, imerzi nechá spočinout na rovinné nebo zakřivené přísuvné ploše, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a rovinnou nebo zakřivenou plochou odčerpá uzavřená...

Způsob výroby kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229302

Dátum: 01.03.1986

Autor: Schätz Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, způsob, čoček, kontaktních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polysiloxanu pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím. Použití polysiloxanů a trojrozměrnou kaučukovou sítí pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím je umožněno jejich velkou propustností pro plyny, zejména pro kyslík. Kontaktní čočky vyrobené za použití vynálezu jsou naprosto zdravotně nezávadné a čiré a velmi dobrými optickými vlastnostmi. Jsou značně elastické v rozmezí vysokých i nízkých teplot a při...

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220716

Dátum: 15.12.1985

Autori: Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: výpal, výrobu, kontaktních, nosičů, modulu, mikroelektronických, hmota, určených, desek, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu kontaktních desek určených pro výpal nosičů mikroelektronických modulů obsahuje mineralizovaný oxid hlinitý, plavený kaolín a pojivo, a je vyznačena tím, že je tvořena práškovou směsí 85 až 99 hmotnostních dílů mineralizovaného oxidu hlinitého a 1 až 15 hmotnostními díly suchého plaveného kaolínu za přídavku 3 až 7 hmot. dílů pojiva tvořeného koloidním roztokem amonného akrylatového polymeru anebo amonného...

Zařízení pro spojování kontaktních míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 215255

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bansemir Manfred

Značky: zařízení, míst, spojování, kontaktních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojování kontaktních míst prostřednictvím drátových můstků, například připojovacích praporků páskových nosičů konstrukčních prvků se svařovacími ostrůvky polovodičových čipů, zejména působením ultrazvuku, u kterého je ústrojí pro vytvářeni kmitů se svařovacím nástrojem, drženým ve svařovacím nástavci, upevněno na kolébce, a u kterého jsou uspořádány páky, opatřené válečky, pohybovatelné proti nastavitelným dorazům a spojené s...

Prostředek na čištění měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 225256

Dátum: 01.07.1985

Autori: Krejčí Lubomír, Kopeček Jindřich, Vacík Jiří, Líkařová Eva, Koblas Karel, Ulbrich Karel

Značky: prostředek, čištění, kontaktních, měkkých, čoček

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čištění měkkých kontaktních čoček vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje enzym-proteázu vybranou ze skupiny sestávající z papainu, vodorozpustných derivátů papainů, ficinu a aspergillusorise v přítomnosti směsi kyseliny ethylendiamintetraoctové a látky obsahující SH skupinu vybrané ze skupiny sestávající z cysteinu, merkaptoethanolu, 4-methylbenzenthiolu, 1,2-dimerkaptoethanolu a dalších rozpustných merkaptámů jako...

Způsob přípravy předmětů z hydrofilních gelů, zejména kontaktních čoček, polymeračním odléváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239282

Dátum: 15.05.1985

Autor: Odehnalová Nadižda

MPK: G02C 7/04

Značky: polymeračním, kontaktních, hydrofilních, gelů, předmětů, odléváním, zejména, čoček, způsob, přípravy

Text:

...ve vodě,ale ještě nedostačuje k potlačení hydrofilních vlastností, a povrchově aktivního činidla, 239282 4přednostně v množství 0,1 až 4 hmot. směsi, jako výohozího monomerního systému. Je zřejmě,že lze použít směsi hydrofilních monoolefiniokých monomerů a také směsi sítovadel. Mohoubýt také přítomny další monomery kopolymerizovatelné s hydrofilním monomerem, pokud jsou použity V množství nepotlačujícím žádané hydrofilní vlastnosti...

Přípravek pro postupné ukládání hydrogelových kontaktních čoček do měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216316

Dátum: 15.06.1984

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: přístrojů, kontaktních, měřicích, hydrogelových, přípravek, postupné, ukládání, čoček

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro postupné ukládání hydrogelových kontaktních čoček do měřicích přístrojů, sestávající z podložky opatřené kruhovým otvorem, jehož průměr je menší než průměr základny měřených kontaktních čoček a krycího víka, vyznačený tím, že krycí víko (3) je tvořeno dutým tělesem, uzavřeným nahoře deskou (5) z průhledného materiálu, které suvně zapadá do osazení podložky (1), přičemž podložka (1) je opatřena alespoň jedním kapilárním otvorem (6)...

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213675

Dátum: 01.04.1984

Autor: Wiessner Manfred

Značky: mikrofilmy, filmy, vyrovnávací, kontaktních, kopírovacích, zvláště, ploché, přístrojích, zařízení, průběžných

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích, s dorazem, vychylitelným z dráhy transportu a uspořádaným před zdrojem osvětlení, pro přední hrany kombinace listů, skládající se z originálu filmu a kopírovacího filmu. Před pohyblivým dorazem pro vyrovnání přední hrany kombinace listu jsou uspořádány dvě unášecí páky poháněné klikou, které přesahují kombinaci listů se strany...