Patenty so značkou «kontaktné»

Elektróda pre kontaktné plazmové oblúkové horáky s kontaktným štartovaním a plazmový oblúkový horák s kontaktným štartovaním využívajúci takéto elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12353

Dátum: 20.02.2007

Autori: Eickhoff Stephen, Mather Jon, Roberts Jesse

MPK: H05H 1/34

Značky: využívajúci, hořáky, plazmový, štartovaním, oblúkový, plazmové, kontaktné, kontaktným, elektroda, oblúkové, elektrody, takéto, horák

Text:

...strane elektródy, tak na strane kontaktu. Výmena elektródy v plazmovom horáku je rutinou záležitosťou. Avšak výmena elektrického kontaktu vyžaduje rozobratie telakontakt nie je spotrebným komponentom. Niektoré metódy spätného odstrčenia využívajú spôsob, pri ktoronl sa elektrický kontakt pohybuje, V porovnaní s relatívne nehybným telom horáka. Pohyb elektrického kontaktu a efektivita horáka môže byť ovplyvnená tuhosťou, alebo tvrdosťou...

Kontaktné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4314

Dátum: 23.05.2006

Autor: Schmidt Mario

MPK: H02B 11/00, H01H 1/12, H01R 13/15...

Značky: usporiadanie, kontaktné

Text:

...paralelne s kontaktnými rovinamiNa základe kontaktného usporiadania podľa predvýznakovej časti patentového nároku l (DE 195 O 9 474 C 2) spočíva úkol vynálezu V takom vytvorení kontaktného usporiadania, aby ním boli elektricky spojiteľné dva kontakty, ktorých kontaktnéroviny prebiehajú kolmo voči sebe navzájom.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený tým že prvá kontaktná plocha a druhá kontaktná plocha kontaktného elementu prebiehajú...

Kvapalné prípravky pre kontaktné šošovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2739

Dátum: 07.06.2004

Autor: Mori Osamu

MPK: A01N 25/22, A01N 33/00, A01N 47/40...

Značky: šošovky, kontaktné, přípravky, kvapalné

Text:

...a kvapalný prípravok pre kontaktné šošovky výhodne bráni generovaniu usadenín na šošovkách, Opis vmálezuAutori tohto vynálezu urobili rozsiahly výskum V úsilí vyriešiť Vyššie ukázaný problém a zistili nasledujúce skutočnosti. Pridaním kyseliny glykolovej a/alebo kyseliny asparágovej, ktoré sú/je kyselinovou zlúčeninou, a Z-amino-Z-metyl-l,3-propándiolu (soľ) do kvapalných prípravkov pre kontaktné šošovky zahmujúcich germicídny bíguanid...

Zariadenie na kontaktné tvrdenie skleneného plošného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 279216

Dátum: 05.08.1998

Autori: Bremer Carsten, Kuster Hans-werner, Vanaschen Luc

MPK: C03B 27/004

Značky: kontaktné, skleněného, dielca, tvrdenie, zariadenie, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontaktné tvrdenie skleneného plošného dielca (30), ako tabule alebo prehýbaného plošného dielca, obsahuje dve chladiace a tlačné dosky (1, 2) a mechanizmus na chladenie obvodových plôch (35) skleneného plošného dielca (30) pomocou vzduchových prúdov. Mechanizmus na chladenie obvodových plôch (35) skleneného plošného dielca (30) je tvorený hranolovitými vyfukovacími prostriedkami (32) uloženými medzi chladiacimi a tlačnými doskami...

Kontaktné polyuretánové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267932

Dátum: 12.02.1990

Autori: Oždáni Ján, Korcová Daniela, Jehlár Peter, Hanzlík Stanislav, Bagin Ivan, Preťo Jozef, Oswald Anton

MPK: C09J 3/14

Značky: polyuretanové, kontaktné, lepidlo

Text:

...kyseliny a v dôsledku toho dochaza k zväčseniu kontaktnej adhezie a otvorenej doby lepidla. Pridavkon oxidov alkalických kovov sa výhodne upravi pH, čin sa zabráni hydrolýze polyuretanoveho lepidla. Lepidlo podle vynàlezu umožňuje spájanie alebo obalovanie obuvnickych spodkových dielcov, hlavne podpätkov a klinov na báze zmesi terpolyuerov akrylonitrilbutadiěnstyrěnu a homo-a/alebo kopolynerni vinylchloridu obsahujúcej nizkonôlekularne...

Gravitační nádrž kontaktně kondenzátorových sprchových systémů jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 235407

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: jaderných, kondenzátorových, sprchových, kontaktné, nádrž, systému, gravitační, elektráren

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká gravitační nádrže kontaktně kondenzátorových sprchových systémů jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je nové řešení předmětné nádrže, jejíž pasivní funkce umožňuje vytvoření pasivně fungujícího sprchového systému, a to bez použití objemnějších kolektorů, eventuálně bez rozměrového předimenzování výtokového potrubí. Chráněné řešení nádrže spočívá v tom, že nádrž je nahoře a uvnitř opatřena jednoduchou vestavbou vytvářející...

Vodný kúpeľ pre kontaktné vylučovanie cínu na striebro, nikel, meď, zliatiny medi, železo a oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 214093

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bázliková Dáša

Značky: nikel, meď, cínu, striebro, zliatiny, oceľ, kontaktné, mědi, železo, kúpeľ, vodný, vylučovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný kúpeľ pre vylučovanie cínu na striebro, nikel, meď, zliatiny medi, železo, oceľ, pomocou kovového kontaktu z hliníka, zliatin hliníka, zinku a kadmia. Týka sa oboru chémie, povrchová úprava kovov. Vynález rieši zloženie vodného kúpeľa pre kontaktné vylučovanie cínu na striebro, nikel, meď, zliatiny medi, železo a oceľ za pomoci kovových kontaktov z hliníka, zinku a kadmia z vodných roztokov obsahujúcich dvojmocný cín, kyselinu...