Patenty so značkou «konštrukty»

Vektory a konštrukty na dodávanie chrípkového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16903

Dátum: 29.08.2008

Autori: Brown Carlton, Bonnet Dominique, Sizer Philip, Georges Bertrand

MPK: A61K 39/145, A61K 39/385

Značky: vektory, chrípkového, antigenů, dodávanie, konštrukty

Text:

...pozorovanie, že starší ľudia vytvárajú chyby v reakciách pamäťových T-buniek, ktoré redukujú účinnosť vakcíny a zvyšujú riziko prirodzenej infekcie. Navyše, klinická štúdia v podmienkach komunity demonštrovala, že bunkami sprostredkovaná imunita, a nie humorálna imunita, korelovala s ochranou pred chrípkovým ochorením v skupine ludi starších ako 60 rokov.0014 Okrem toho, miery účinnosti signifikantne klesajú, ked sa vakcínový kmeň antígénovo...

Vlásenkové konštrukty P15 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13288

Dátum: 02.05.2007

Autori: Lauber Emmanuelle, Gilmer David, Richards Ken, Guilley Hubert, Klein Elodie, Jonard Gérard

MPK: C12N 15/82

Značky: vlásenkové, konštrukty, použitie

Text:

...vmnohých krajinách či oblastiachrýchlosťou závislou od kombinácie rôznych miestnych environmentálnychapoľnohospodárskych faktorov, existuje vážny záujem na diverziñkácii a zlepšenímechanizmov genetickej rezistencie, ktoré môžu samé alebo v kombinácii dodávať súčasným aj budúcim odrodám rastlín cukrovej repy, ktoré sa pestujú na priemyselné využitie, stabilnú0012 Genóm pakoreňového furovírusu cukrovej repy (BNYVV) pozostáva z piatich plussense...

Prevaskularizované konštrukty transplantátov tkaniva na rekonštrukciu ľudského alebo zvieracieho orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9065

Dátum: 28.02.2007

Autori: Wirth Manfred, Ram-liebig Gouya

MPK: A61L 27/38

Značky: zvieracieho, tkaniva, rekonštrukciu, transplantátov, ľudského, orgánů, konštrukty, prevaskularizované

Text:

...biologických konštrukcií, ktoré sa majú implantovať in vivo. Je známe, že fenotypy výstelkových buniek sa silne menia v závislosti od typu cievy a orgánu, a že tátošpeciñckosť tkaniva hrá dôležitú úlohu v lokálnej fyziológii orgánov (Jam a kol., 2005).0008 Schultheiĺà a kol. opisujú v Biological vascularized matrix for bladder tissue engineering matrix preparation, reseeding technique and short-term implantation in a porcine model,...

Multimérne konštrukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14294

Dátum: 13.09.2005

Autori: Wadsworth Samuel, Pecháň Peter, Scaria Abraham

MPK: C07H 21/04, A61K 39/395, C07K 14/715...

Značky: konštrukty, multimérne

Text:

...50 ng rekombinantného FIt-HgG (RD Systems).0033 Obr. 6. HUVECs proliferačný test porovnávajúci aktivitu D 2-(Gly 4 Ser)a-Fc proteínu s aktivitou D 2-9 Gly-Fc a D 2-9 G|y-Ex 3/CH 3.0034 Obr. 7. Westem blot Proteíny (neredukujúoe a redukujúce) z kondicionovaného média transfekovaných 293 buniek (15 ul CM) s plazmidmi exprimujúcimi (1) D 2-9 Gly-Fc (2) D 2-(G 4 S)3-Fc a (3) ~ EGFP proteiny, sa separovali prostredníctvom SDS-elektroforézy a...

Vektory a konštrukty na dodávanie antigénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13523

Dátum: 01.04.2005

Autori: Georges Bertrand, Brown Carlton, Sizer Philip, Bonnet Dominique

MPK: A61K 39/385, A61K 47/48

Značky: dodávanie, konštrukty, antigénov, vektory

Text:

...komplexy sa potom transportujú na povrch buniek, aby sa prezentovali CD 4 T-lymfocytom. Naopak endogénne antigény sa rozkladajú v cytoplazme účinkom proteozómu predtým, než sa transportujú do cytoplazmy, kde sa viažu na vznikajúce MHC molekuly triedy I. Stabilné MHC molekuly triedy I komplexované na peptidy sa potom transportujú na povrch bunky na stimulovanie CD 8 CTL. Exogénny antigén môže byť prezentovaný aj na MHC molekulách triedy...

Nukleokyselinové konštrukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16304

Dátum: 11.10.2004

Autor: Fuller James

MPK: A61K 48/00, C12N 15/12, A61K 9/16...

Značky: konštrukty, nukleokyselinové

Text:

...v neprítomnosti hCMV lntrónu A. Dokumenty W 0 0231137 a WO 03011334 opisujúkonštrukty nukleových kyselín vhodné na použitie na imunizáciu nukleových kyselín0007 Konštrukt nukleových kyselín bol vytvorený pomocou upravených vírusových promótorových/expresivnych sekvencií, ktoré poskytujú zvýšenú expresiu heterológnych kódujúcich sekvencií v hostiteľských bunkách. Konštrukt je vhodný na účinnú expresiu antigén-kódujúcich génov a teda môže byť...

Molekuly na transport modulárnych antigénov (MAT-molekuly) na moduláciu imunitných reakcií, príslušné konštrukty, spôsoby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19042

Dátum: 09.10.2003

Autori: Reto Crameri, Lamping Norbert, Daigle Isabelle, Flückiger Sabine

MPK: A61K 39/00, C12N 15/62

Značky: molekuly, použitia, transport, antigénov, moduláciu, konštrukty, modulárnych, příslušné, reakcií, spôsoby, mat-molekuly, imunitných

Text:

...patentovej prihlášky hovoriť o targeting sekvencii alebo o targeting module, potom sa tým principiálne vždy myslí intracelulárny targeting a nie extracelulámy targeting. Okrem toho sa v predloženej patentovejprihláške pod pojmom targeting nemyslí akýkoľvek typ intracelulámeho targetingu, ale lentaký intracelulámy targeting, ktorý slúži na prenos molekuly k organele alebo do intracelulámych oblastí, ktoré sa podieľajú na spracovaní,...

Molekuly na transport modulárnych antigénov (MAT-molekuly) na moduláciu imunitných reakcií, príslušné konštrukty, spôsoby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1866

Dátum: 11.10.2002

Autori: Crameri Reto, Daigle Isabelle, Flückiger Sabine, Lamping Norbert

MPK: A61K 39/00, C12N 15/62

Značky: imunitných, antigénov, modulárnych, reakcií, molekuly, konštrukty, mat-molekuly, spôsoby, transport, použitia, příslušné, moduláciu

Text:

...označujú ako molekuly na transport modulámych antigénov alebo MAT-molekuly. Tieto MAT-molekuly, príslušné nukleové kyseliny, vektory,bunky, bunkové línie, vezíkuly, imunoglobulíny ako aj použitia a spôsoby prislúchajúce k vynálezu,ktoré sa vzťahujú k týmto zložkám alebo s nimi pracujú, sú bližšie vyznačené v nárokoch.Na vyriešenie úlohy je navrhovaná doteraz ešte nikdy neopísovaná kombinácia minimálne troch modulov tvoriaca novodobú...