Patenty so značkou «konstrukční»

Primer pod konstrukční epoxidové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267603

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zedník Milan, Eder Martin, Souček Jiří, Vaňková Marcela

MPK: C09J 3/16

Značky: epoxidové, primer, konstrukční, lepidlo

Text:

...hmotnostních dílů epoxídové pryskyřice nebo směsi epoxidových pryskyřic dianového typu s epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 150 až 5000, ze 1,0 - 15,0 hmotnostních dílů tvrdidla jako je dikyandiamíd, a dále ze 700 - 3000 hmotnostních dílů rozpouštědla jako je etylenglykolmonometylater nebo etylenglykolmonoetyleter nebo etanol nebo jejích směs s acetonem nebo toluenem. Prímer může dále obsahovat 1,0 - 20,0 hmotnostních dílů urychlovače...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266324

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: prvek, hračky, stavebnicové, konstrukční, modely, zejména

Text:

...obr. 4 a 5 je na první konstrukční prvek s řadami g. 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch Q kolmo k prvnímu kcnstrukčnímu prvku nasazen druhý konstrukční prvek s řadami §, 2 spojkových čepů 5 a prvních kontaktních ploch É. Přitom jsou izolujícíspojkové čepy § prvního konstrukčního prvku naznačeny prázdnymi kruhy a první kontaktní plochy Ř prvního konstrukčního prvku jsou naznačeny vyplněnýmí kruhy. Spojkové čepy 5 3 ,uvnr kontaktní...

Konstrukční prvek pro konstrukční modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266323

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: stavebnicové, konstrukční, hračky, zejména, prvek, modely

Text:

...vysvětlován, ježtoU příkladu provedení konstrukčního prvku podle výnálezu znázorněného na obr. 1 až 3 majíboční nebo pláščové plochy spojkových čepů § elektricky vodivý povrch ve formě kovové elektric~ ky vodivé části 1. Na obr. 1 a 3 jsou tyto elektricky vodlvé části 1 znázorněny silně vytaže nými čarami, na obr. 2 jsou tyto elektricky vodivé části Z naznačeny silnými płerušovanýmlElektricky vodívé části 1 nejsou na celém povrchu...

Svařitelná konstrukční ocel, zejména pro tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265884

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krayzl Miroslav, Matuška Karel, Mickerts Ervín, Hrabec Miroslav, Kohout Karel

MPK: C22C 38/04

Značky: konstrukční, oceľ, tlakově, svařitelná, zejména, nádoby

Text:

...se prakticky nevyskstuji tvárné sirnikové vměstky. Dále je výhodou, že v důsledku omezených obsahů nečistot typu arzen, ein, entimon a sirs nedochází v tepelně ovlivněnýoh zőnáoh svárů k silněmu poklesu křehkolomných vlastností. Také je výhodou to, že u tlustých plechů až do tloušřky 40 mm tyto vykazují zvýšenou úroveň vnitřní homogenity po kontrole ultrazvukem. Také je výhodou lepší metalurgická svařitelnost ocelidle vynálezu, vyjádřená...

Konstrukční vrstva vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264763

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nevosád Zdeněk, Kudrna Jan, Zajíček Jan, Vodička Petr, Křístek Jaroslav, Brandštetr Jiří

MPK: E01C 7/10

Značky: konstrukční, vozovky, vrstva

Text:

...a hutnění dojde k dalšímu rozbíjení částeček strusky a tím k zlepšení. hydratačních vlastností. Struska - granulovaná nebo kŕystalická se tedy používá bez další dodatečné úpravy mletím nebo předrcováním jak je tomu u známých způsobů. Použitím takovýohto strusek se sice nedosáhne vysokých pevnosti, ale podkladní vrstva založená na fummi čámmčně vyphůméhoštěüawého skeletu žádnou vysokou pévnqst výplňové malty nevyžaduje, protože její...

Konstrukční uspořádání podvozku s nízkou horní hranou podlahy, zejména pro autobusy s motorem vzadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264126

Dátum: 13.06.1989

Autori: Németh József, Rácz András, Mohácsi János, Mádi Jenö, Király András, Rutkai Lajos, Földes Ferenc

MPK: B62D 31/02

Značky: nízkou, horní, podlahy, vzadu, uspořádání, podvozku, motorem, autobusy, hranou, konstrukční, zejména

Text:

...to, že jsme montážní otvor dovolující přistupovat k motoru,vytvořili v prostoru za zadníml dveřmi.Konstrukční uspořádání podle vynálezu umožňuje, že může být vytvořena konstrukce motorového vozidla, hlavně autobusú, 5 nízkou horní hranou podlahy a s motorem vzadu tak,že všechny jejích dveřní otvory a rozměry schodü mají stejné velikosti. Tato možnost zajištuje větší rychlost proudu cestujících v poměru ke stávajícím řešením, náležejícím ke...

Svařitelná konstrukční mangankřemíková ocel pro všeobecné a nízkoteplotní použití v ocelových konstrukcích a strojírenských zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 262385

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lapčíková Jiřina, Krayzel Miroslav, Matuška Karel, Mickerts Ervín, Teindl Tomáš, Idzikovský Boris

MPK: C22C 38/00

Značky: použití, svařitelná, všeobecné, mangankřemíková, oceľových, konstrukcích, zařízeních, nízkoteplotní, strojírenských, konstrukční

Text:

...vruhové houževnatosti ve směru podélném e příčném ve vztahu ke směru válcování ve srovnání se známými kontrukčními ocelemi s obvyklou úrovní čistoty. Také je výhodou to, že tlusté plechy v tlouščkách od 12 mm výše se vyznečují vyšší úrovní vnitřní homogenity pri kontrole ultrazvukem. Další výhodou oceli je to, že vykazuje lepší metslurgickou svałitelnost,vyjádřenou hodnotou parametru svałitelnosti PC podle Ito a Bessyo nejvýše 0,27 a zvýšenou...

Vrstvená konstrukční deska z aglomerovaných dřevin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262338

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mittenhuber Josef, Šíp Josef, Samcová Eva

MPK: B32B 21/08

Značky: způsob, drevín, konstrukční, aglomerovaných, její, deska, vrstvená, výroby

Text:

...předností je možnost současně s lisováním základní dřevotŕískové desky provést i její vnější dekorativní úpravu bez dodatočného výrobního postupu na speciálním strojním zařízení. Vhodná volba použité nosné vložky a dýhy, případně ze vzorovaného papíru umožňuje získat dokonalý, vytvrzený a lesklý povrch dřevotřískové desky s imítací dřeva různých druhů, což je materiál zvláště vhodný pro výrobu užitného nábytku do prostředí se zvýšenou...

Konstrukční materiál, zejména pro tepelné agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262302

Dátum: 14.03.1989

Autori: Veltruský Vladimír, Novák Zdeněk

MPK: F23J 13/02, F23J 13/00

Značky: agregáty, zejména, materiál, konstrukční, tepelně

Text:

...30 až 60 hmotnostních procent vodního skla, stop až 25 hmotnostních procent jemného písku a zbytek případně tvoří expandovaný úlet nebo sklářský písek nebo obě tyto látky.Tento konstrukční materiál pro tepelné agregáty umožňuje V mnoha případech nahradit ocelové žâruvzdcrně mBteriá 1 Y umožňuje snadnou zpracovatelnost, na nízkou měrnou hmotnosta nízký součinitel tepelné vodivosti.Další významnou výhodou tohoto materiálu je jednoduchá a...

Stavebnicový konstrukční systém s uvolněným dispozičním členěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261607

Dátum: 10.02.1989

Autori: Opatřil Jiří, Krobová Milada, Horina Bedřich

MPK: E04B 1/34

Značky: členěním, dispozičním, systém, uvolněným, konstrukční, stavebnicový

Text:

...tedy i do základů vnáší jen minimální ohyb a tyto prvky jsou tedy namähány převážně jen osovou silou. Z uživatelského hled.iska má konstrukční systém přednost v t-om, že zatímco v běžných podlažích je odstup pomocných závěsů, podpor stropní konstrukce, v základním modulu, v prvním nad. zemním podlaží tyto pomocné závěsy odpadají. Z toh-o plyne, že v prvním nadzemním podlaží prochází půdorysem jen hlavní nosné sloupy, které mohou mít...

Teplosměnná konstrukční jednotka pro elektronické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246361

Dátum: 01.08.1988

Autori: Langmajer Miroslav, Jandl Ivan, Rytao Zdenik, Jareš František, Šilhavý Lexa

MPK: H05K 7/20

Značky: jednotka, teplosměnná, zařízení, elektronické, konstrukční

Text:

...nosné konstrukce s vysokou teplosměnnou účinnosti, umožňující optimální funkční i konstrukční rozmístění elektronických součástek ve vymezeném prostoru s vysokým výkonovým ukazatelen bez dalších nároku na doplňující chlazení vnitřního prostoru konstrukční jednotky. Nosné části jednotky podle vynálezu představují teplosněnné prvky, na které jsou přes tepelně vodivé příchytky napojeny elektrické a elektronické prvky s tepelnou ztrátou, která je...

Konstrukční uspořádání kuželky, zejména plnozdvižného pružinového pojistného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256805

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 1/34

Značky: kuželky, zejména, plnozdvižného, uspořádání, pojistného, pružinového, konstrukční, ventilu

Text:

...plochu gg prstence g. Pojistný prvek 5 je opatřen zajištovacím členem Ž vyhnutým do pomocného otvoru g§.Ve své spodní části je spojovací prvek 2 opatřen vnějším závitem jí,který je našroubován do vnitřního závitu gg tělesa L kuželky. Na Spodní části tělesa L kuželky je vytvořeno sedlo ll. Uvnitř tě llesa l je centrický otvor lg s vnitřním závitem lg a lůžkem lgpro uložení vřetena A. Těleso l je nasunuto do vedení g prstence g tak, že horní...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roubanek František, Zikán Viktor, Roder Lubomír

MPK: C09D 5/20, C08L 27/06

Značky: způsob, plošný, výroby, konstrukční, polotovar

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Montovaná stěnová konstrukční soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 241401

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beneš Jan

MPK: E04B 1/04, E04B 5/06

Značky: stěnová, montovaná, konstrukční, soustava

Text:

...se stěnovýmí dílci prostřednictvím stavěcích šroubů, vystupujících z horní.p 1 ochy stěnových dílců a procházejících svislými děrami ve skrytých deskových nosnících, na nichž jsou našroubovány předpínací matice, přitažené na horní plochu skrytých deskových nosníků, a popřípadě stavěcí matice pro osazení stěnových dílcůlhorního podlaží.Ve výhodném provedení soustavy podle vynálezu jsou stropní dílce spojeny na bočních plochách se sousednimi...

Konstrukční rámeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238577

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 96/20

Značky: rámeček, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukčního rámečku pro montovatelný skříňový nábytek a otevřené úložné prostory. Podstatou je, že konstrukční rámeček je vytvořen ze čtyř do obdélníka sestavených a svým průřezem svisle uspořádaných vlysů, přičemž přední vlys přesahuje ve svislém směru horní hrany bočních vlysů a zadní vlys přesahuje ve svislém směru horní hrany bočních vlysů o stejnou hodnotu a dolní hrany bočních vlysů a předního vlysu o hodnotu větší a...

Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná přísadou titanu a bóru a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk Tomáš, Böhm Valter, Stonawski Josef

MPK: C22C 38/32, C22C 38/28

Značky: jejího, titanu, bóru, vysokopevnostní, způsob, zpracování, tepelného, mikrolegovaná, konstrukční, přísadou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ocel, jejíž chemické složení vytváří dobré předpoklady pro tvarování za studena v přírodním válcovaném stavu bez nutnosti žíhání. Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná titanem a bórem, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti, obsahující v množství podle hmotnosti uhlík 0,18 až 0,26 %, mangan 0,80 až 1,40 %, křemík 0,15 až 0,55 %, nikl stopy až 0,50 %, hliník 0,020 až 0,070 %, chrom 0,02 až 0,15 %, měď...

Způsob experimentálního určení namáhání konstrukční součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238001

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrubant Ladislav, Hurych Jindřich

MPK: G01M 5/00, G01L 1/22, G01B 7/16...

Značky: konstrukční, určení, součástí, způsob, experimentálního, namáhání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém požadované zvýšené přesnosti měření namáhání konstrukční součásti v jejích pracovních podmínkách pomocí na ní nalepených odporových tenzometrů, a to potláčením chyby, zanášené do měření silnější vrstvou lepidla, ovlivňujícího výslednou deformaci odporového tenzometru. Z odporových tenzometrů stejného typového označení se nalepí vždy alespoň jeden stejným lepidlem a stejnou technologií jednak na měřenou konstrukční součást a...

Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kouoil Vratislav, Irmler Bohdan, Svárovský Vratislav

MPK: H01L 23/34

Značky: větve, konstrukční, můstku, systém, měničů, třífázového, řízeného

Text:

...propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve...

Montovaná stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241274

Dátum: 01.09.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E04B 5/06, E04B 1/04

Značky: stěnová, montovanou, konstrukcí, stropní, soustava, konstrukční, montovaná

Text:

...soustavy s obousměrným uložením stropní konstrukce a na obr.2 je svislý řez částí stropní konstrukce, vedený rovínou A-A z obr.1.Montované stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí podle vynálezu sestává z příčných základních nosných stěn 1. na kterých jsou uloženy svými konci deskové stropní dílce g. Každá dvojice navzájem rovnoběžných příčných základních nosných stěn 1 je podle vynálezu doplněna střední ztužující podélnou...

Montovaná stěnová konstrukční soustava pro zejména obytné a občanské budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252153

Dátum: 13.08.1987

Autor: Witzany Jiří

MPK: E04B 1/04

Značky: obytné, zejména, montovaná, občanské, konstrukční, budovy, soustava, stěnová

Text:

...zatímco horní podlaží jsou určena pro bydlení.Odstraněním stávajících rezerv v nosné konstrukcí a využitím prostorového spolupůsobení prvků V rámci soustavy podle vynálezu jsou vyřešený požadavky na materiálovou a energetickou úspornost řešení.Příklady provedení montované stěnové konstrukční soustavy podle vynálezu jsou zobrazený na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje svislý řez částí nosné konstrukce s uložením stropních deskových dílců na...

Způsob výroby konstrukční desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251394

Dátum: 16.07.1987

Autori: Provazník Ivan, Staněk Zdeněk

MPK: B32B 21/14

Značky: desky, výroby, konstrukční, způsob

Text:

...připrsvowch dýh so vylisuái smith( přsdlisky. llohou být Jak Jedno, tak vicsvrstvě. U vicsvrstvých Idšo Ut Jsdna vrstva tvořona surovou,.pouzs vysučonou dýhou, vlhkosti do 6 5, ktori non ilprognovdna ani nanssona lopidlsn.Přokllłky so lisuji v súvislosti na požadovaná kvalitě při nilloduuoioh poralotroch - spsciilni lisovaci tlak 2-25 Iro, lisovaci tsplota 130-150 °c, lisovaci čas na 1 m tloučĺłw 2-4 min.Takto vyrobcu přsdlisky so poulivaji...

Skříňový konstrukční systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 239066

Dátum: 01.06.1987

Autor: Slabý Vladislav

MPK: A47B 53/00

Značky: systém, skříňový, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Skříňový konstrukční systém je určen pro sestavování skříněk do šířky i výšky použitím minimálního počtu prvků. Podstata je v úpravě užších koncových částí polic spočívající ve vytvoření ozubů poloviční šířky, než je šířka otvorů v bočnicích. Pro zvětšeni tuhosti lze záda s ostatními prvky sešroubovat.

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Míček Petr, Dřevíkovský Jiří, Šlachta Zdeněk, Scheuter Karel, Baran Jiří, Morafková Anna, Mlčák Zdeněk, Ševčík Karel, Hamža Zdeněk

MPK: C22C 38/00

Značky: oceli, konstrukční, tepelným, výroby, vývalků, výkovků, tvářením, způsob, této

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Konstrukční díl pro sestavení stěn tunelového krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250100

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Milan, Váňa Pavel, Petřina Petr

MPK: B05C 15/00

Značky: tunelového, sestavení, konstrukční, stěn, krytu

Text:

...a vzájemné utěsnění desewk a celé konstrukce tunelových stěn zajišťuje profilove těsnění. Vy 4soká odolnost konstrukce je dána použitím desek z organických polymerů. Konstrukční díly lze použít jak pro pevnou montáž,tak i pro pohyblivé uložení desek, což umožňuje zároveň .použité profilové těsnění. jednoduché upevnění konstrukčních dílů zavéšením na nosné konstrukcí spolu s pohyblivým uložením na požadovaných místech dovoluje sna-dné...

Konstrukční rámeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 233300

Dátum: 01.04.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 96/00

Značky: konstrukční, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního rámečku pro montovatelný skříňový nábytek a otevřené úložné prostory. Podstatou vynálezu je, že konstrukční rámeček je vytvořen ze čtyř do obdélníka sestavených a svým průřezem svisle uspořádaných vlysů, přičemž přední a zadní vlys přesahuje ve svislém směru horní a dolní hrany bočních vlysů o stejnou hodnotu, přičemž boční vlysy jsou opatřeny soustavou montážních otvorů. Vynález je možné použít při konstrukci...

Pěnový konstrukční materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 237937

Dátum: 15.03.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C09K 3/00

Značky: pěnový, materiál, konstrukční

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pěnový konstrukční materiál, zejména určený pro tepelně-izolační účely ve stavebnictví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostních dílů fenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostních dílů zpěňovadla, například bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, například anorganické kyseliny.

Způsob tepelného zpracování litých polotovarů, zejména ingotů z jemnozrnné konstrukční oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249285

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lapčíková Jiřina, Uherek Jan, Borák František, Turek Jiří, Strakoš Martin

MPK: C21D 1/26, B22D 7/00

Značky: tepelného, oceli, zejména, konstrukční, polotovarů, jemnozrnné, způsob, ingotu, litých, zpracování

Text:

...nebo spodem do čtvercových kokil. Podstatou vynálezu je, že lité polotovary, jejichž ocel má součet obsahu hliníku a dusíku V množství podle hmotnosti V rozmezí od 0,021 do 0,100a obsah dusíku v rozmezí od 0,005 do 0,020 2 se po odliti odstaví na dobu od 0,75 do 2,50 ha s ještě neztuhlým jádrem se usadí do ohřívací pece s následným ohřevem v ohřívací peci na teplotu 1 270 až 1 330 OC, zahrnujícím v průběhu ohřevu izotermickou prodlevu s...

Univerzální rourový konstrukční prvek z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247858

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pokorný Milan, Kopečný František, Starý Miroslav, Kupf Lubomír, Malík Antonín, Svoboda Lubor

MPK: F16L 9/12

Značky: rourový, konstrukční, univerzální, prvek, plastů

Text:

...Rourové prvky jsou monolitní konstrukce a jsou zhotovovány s výhodou vstřikoväním plastů. vzájemným sestavováním univerzálních konstrukčních rourových prvků lze řešit konstrukcí celé řady zařízení pro chemický, potravinářský,těžební a stavební průmysl a jiné obory, například zemědělství,družstevní výrobu spod. Monolitní konstrukcí prvků se získají Jejich vysoké pevnostní parametry a výrobou ve vstřikovacíoh formáoh s výměnnými vložkami...

Konstrukční jednotka k ochraně elektrických izolátorů před doutnavým výbojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236954

Dátum: 01.10.1986

Autori: Minčev Minčo Savov, Savov Svetoslav Alexandrov

MPK: H01B 17/26

Značky: konstrukční, izolátoru, výbojem, doutnavým, elektrických, ochraně, jednotka, před

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční jednotka je určena pro použití v průchodkových, podpěrných a pomocných izolátorech v pracovních komorách zařízení pro chemicko-tepelné zpracovávání v doutnavém výboji. Konstrukční jednotka pracuje v širokém rozsahu tlaků, s vysokým průrazným napětím, má jednoduchou konstrukci a nepotřebuje nucené chlazení. Konstrukční jednotka obsahuje izolační těleso, sestavené ze dvou nebo více částí, před kterým je upevněn anodový prvek a...

Žáruvzdorný konstrukční prvek na bázi vláknito-cementové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 230528

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jeger Miroslav, Froněk Roman, Šobora Bronislav

MPK: C04B 35/76, C04B 35/10

Značky: hmoty, konstrukční, prvek, vláknito-cementové, bázi, žáruvzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorný konstrukční prvek na bázi vláknitocementové hmoty, vyznačený tím, že je tvořen ze směsi 15 až 80 % hmot., hlinitanového cementu, 5 až 45 % hmot., azbestových, skleněných, nebo čadičových vláken a 5 až 40 % hmot, mletého korundu, šamotu lupků, nebo silicium karbidu.

Konstrukční části zařízení pro pokovování v roztocích případně barvení, moření a odmašťování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228182

Dátum: 15.05.1986

Autori: Drahoňovský Jaromír, Tischer Petr

Značky: pokovování, konstrukční, případně, moření, zařízení, barvení, roztocích, částí, kovů, odmašťování

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování v roztocích, případně barvení, moření a odmašťování kovů, zejména kostra stolů, příčka, výztuž, opláštění, vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bázi polyvinylchloridu, polyuretanu, polyvinylchloridu, opatřeným alespoň na jedné straně chemicky odolnou vrstvou z umělé pryskyřice, zejména na bázi polyesteru, epoxidu, polyuretanu, případně vyztužené skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny a...

Konstrukční a montážní nábytkový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222830

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novák Petr

Značky: prvek, konstrukční, nábytkový, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční a montážní nábytkový prvek je určen pro zařizovací nábytkové systémy s variabilitou sestav, jejich architektonických tvarů a rozměrů. Prvek libovolného tvaru průřezu jako vlys, je na svém povrchu ve směru podélné středové osy i příčných středových os opatřen drážkami, pro napojení výplňových prvků nábytkových sestáv.

Vysokopevnostní konstrukční ocel a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 221107

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kufa František, Cieslar Oldřich, Poláchová Jana

Značky: konstrukční, jejího, zpracování, tepelného, vysokopevnostní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokopevnostní konstrukční ocel, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti obsahující v hmotnostním množství C od 0,19 až 0,26 %, Mn 0,60 až 1,10 %, Cr 0,30 až 1,0 %, Ni 0,40 až 0,80 %, Al 0,02 až 0,05 %, P max. 0,025 %, S max. 0,025 %, vyznačená tím, že dále obsahuje v hmotnostní koncentraci Si od 0,35 až 0,60 %, V od 0,05 až 0,15 %, Cu od 0,03 až 0,12 %, Co 0,01 až 0,1 % zbytek železo, přičemž P + Sn + Sb nepřevyšuje 0,040 %....

Konstrukční uspořádání rotačně symetrických budicích cívek elektromagnetu pro NMR tomografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224298

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holec Petr

Značky: budicích, elektromagnetů, symetrických, rotačné, konstrukční, cívek, uspořádání, tomografii

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční uspořádání rotačně symetrických budicích cívek elektromagnetu pro NMR tomografii, umožňující mechanické ladění homogenity magnetického pole, skládající se ze dvou nebo více párů budicích souosých cívek symetricky uspořádaných podle roviny souměrnosti, vyznačené tím, že budicí cívky (3) jsou navinuty na kostrách (2) o shodném vnitřním průměru a jsou našroubovány na nosní jádro (1) ve tvaru dutého válce, který je opatřen vnějším...

Struskopopílková konstrukční vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226855

Dátum: 01.10.1985

Autori: Wagner Pavel, Popelek Eduard

Značky: konstrukční, struskopopílková, vrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Struskopopílková konstrukční vrstva cest, vozovek, letištních a zpevněných ploch, vyznačená tím, že ji tvoří drcená struska vysokopecní nebo ocelářská, nebo jejich kombinace, smíchaná s 1 až 30 % hmotnosti směsi elektrárenského popílku, u níž obsah síry v použité strusce nepřesáhne 1 % a v použitém popílku 3 %.

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227648

Dátum: 01.09.1985

Autori: Tischer Petr, Drahoňovský Jaromír

Značky: roztocích, část, barvení, odmašťování, konstrukční, kovů, pokovování, případně, zařízení, horkých, moření

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukční část zařízení pro pokovování, případně barvení, moření a odmašťování kovů v horkých roztocích, zejména vana, tvořená jádrem z tvrdé pěny, zejména na bazi polyvinylchloridu, polypropylenu, polyetylenu nebo polyuretanu, opatřeným alespoň z jedné strany chemicky odolnou vrstvou umělé pryskyřice na bazi polyesteru, epoxidu nebo polyuretanu, případně vyztuženou skleněnými, uhlíkovými nebo syntetickými vlákny, vyznačená tím, že k jádru z...

Hmoždinka pro upevnění šroubů v otvoru konstrukční části

Načítavanie...

Číslo patentu: 222300

Dátum: 15.08.1985

Autor: Murbach Jules

Značky: hmoždinka, šroubu, konstrukční, otvorů, upevnění, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Hmoždinka sestává z tělesa, které je opatřeno otvorem pro vložení šroubu a rozpěrným prvkem. Aby se zabránilo přenosu vibrací mezi šroubem v hmoždince a konstrukcí, je těleso uloženo v pouzdru z materiálu tlumícího vibrace.

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn vzniklých v důsledku kolísající teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218243

Dátum: 15.02.1985

Autor: Müller Ladislav

Značky: materiálové, změn, důsledku, kompenzaci, uspořádání, kolísající, jiných, délkových, konstrukční, okolí, přesných, optických, vzniklých, teploty, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn v důsledku kolísající teploty okolí. Konstantní a na teplotních změnách nezávislá vzdálenost dvou prvků zařízení se dosahuje pomocí kompenzačního tělesa z materiálu o jiné teplotně roztažnosti než základní těleso. Délkové dilatační změny základního a kompenzačního tělesa se přenášejí jednozvratným pákovým převodem na držák jednoho z prvků...