Patenty so značkou «konstrukce»

Konstrukce kostry pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270717

Dátum: 12.07.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/13

Značky: pneumatiky, kostry, konstrukce, pláště

Text:

...pláště pneumatiky, zejména galusky, tvorené navinutými textilními kordovými vlákny, opatřenými vrstvou kaučukové směsi podle vynálezu, kde kostra je tvořeno kordovými vlákny z předenoskané příze, tvorené polyesterovým kabílkem a vlákny bavlny v poměru od 10 do 40 polyesterových kaoilkü a od 90 do 60 bavlněných vláken při hodnotách tex od 30 do B 0. Hodnota tex je poměr hmotnosti textílie k její délce, kde 1 tex , m je hmotnost...

Konstrukce roštu sedacího a lehacího nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270669

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokopová Helena

MPK: A47C 23/06

Značky: roštů, konstrukce, sedacího, nábytku, lehacího

Text:

...charakteru je jeho jednoduchá výroba z nekonećného profilu.Príklad konstrukce roštu sedacího a lehacího nábytku podle vynálezu je znázornenýna výkresoch, kde na obr. l je znázorněna konstrukce roštu s nosnými elementy, V nichž je zasunut jeden vlys. Na obr. 2 je znázorněna konstrukce roštu s nosnými elementy, v nichž jsou zasunuty dva vlysy opatřené nasunutým nosným elementem. übr. 3 značí nárys nosného elementu, obr. A značí nekonečný...

Nosná konstrukce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270237

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailleiet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, zavážecího, konstrukce, nosná

Text:

...znázornená ne obr. 1 je zavažecí zařízení středového typu podle patentu EP ~ B 1 - O 062 776, tzn., že sestava z nad pecí 39, souosa s její centrální osou Q, umístěnýu zařízením lg pro přivádční e rozdělovaní zavážeeího materialu, kterým je například výsypný žlab, kompenzátoru łg, ventílove skříně Ag, zachycovací komory lg a stojaté náeypky 39. Kompenzátor 35 zajlštuje statické prerušení mezi pecí łg o zachycovací kooorou łg, aby mohlo dojít k...

Zařízení k přímému uložení kolejnice, zejména na mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269608

Dátum: 11.04.1990

Autori: Thiel Hugo, Mik Štěpán

MPK: E01D 19/12

Značky: kolejnice, přímému, uložení, mostní, konstrukce, zařízení, zejména

Text:

...kontrolovat, přičemž koutovć every zebreňující posuvu fixečního členu na přítlečnć liltě lze snadno kontrolovat pouze vizuslně. Při porušení dvou z těchto čtyř koutových sverů ee bezprostřednč neohrozí bezpečný průjezd koiejových vozidel.Dalii jeho výhodou je, že případné zkorodovéní povrchu jednotlivých částí nemá viiv na funkčnost e opětné použití celého uložení. Rovněž je výhodou, že přímo uložení tohoto zařízení je dvouoee...

Střešní konstrukce, zejména pro halové stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268914

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horina Bedřich, Fiala Jiří, Rozlívka Lubomír

MPK: E04B 7/02

Značky: střešní, konstrukce, stavby, halové, zejména

Text:

...obrysu vazníku pro vestavění svštlíku, navíc jsou složité, atypické s využívané jen zřídka, a to nikcliv pro průmyslové halové objekty.Uvedené nevýhody odstraňuje střešní konstrukce, zejména pro halové stavby, podle vynálezu, sestávající z příčných vazníků, propojených podélnýn svêtlíken s opatřená střešnín pláštěn. Podstatou vynélezu je, že střešní plášt je připevněn ke spodním pásüm vszníkú, přičemž svštlík je vytvořen uvnitř obrysu...

Podpěrná konstrukce důlní výztuže pro nasazení ve strmých a polostrmých uloženích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268830

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kleinböhmer Fritz, Ciordia Luis, Marquart Alfred, Becker Kunibert, Beckmann Klaus, Arsuaga Yavier

MPK: E21D 23/04

Značky: nasazení, strmých, podpěrná, konstrukce, výztuže, polostrmých, uloženích, důlní

Text:

...pro přesunuti výztuže. Kloubový nosník 12 sestává ze skupiny nosnikových dilů které jsou vzájemné kloubově spojeny alespoň v rovině kolmě na porubni stenu g. Přesouvadi ústrojí l jsou umistäna vedle úzkych základových rámů 8 na straně přivrácené k úklonu sloje a jsou opatřsna vždy dvěma nad sebou umistěnvmi a navzájom rovnoběžnými vodicimí tyčemi g, které leží. v rovine kolmé na počvu s jsou opatřeny na svých předních koncieh spoločnou...

Stínicí konstrukce pro ochranu proti rentgenovým paprskům a gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 268820

Dátum: 11.04.1990

Autor: Teleki Péter

MPK: G21F 1/12

Značky: konstrukce, rentgenovým, záření, stínicí, proti, ochranu, paprskům

Text:

...nosičůu lepeníu nebo lisováníu. Ienká vrstvy nohou být naneseny na nosič též napařenín ve vakuu.Výhodou stínicí konstrukce podle vynálezu je, že požadovaná ochrany proti záření lze dosáhnout konstrukcí o nižší hmotnosti a tlouätce. Táto konstrukce lze použít na všech úsecích ochrany proti sáření. Je možno jí použít například jako krytu rentsenová trubice, jako stěny nebo obalu či oděvu chránícího proti záření a jako etínění pŕístrojd nebo...

Povlaková hmota pro beton a betonové konstrukce odolávající působení ropných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268439

Dátum: 14.03.1990

Autori: Český Vladimír, Mlejnek Jiří, Štepita Matej

MPK: C09D 5/02

Značky: odolávající, hmota, působení, konstrukce, povlaková, ropných, betón, betonové, produktů

Text:

...0,04 díly čpavkové vody a sušině 25 hmot., 0,0 ú díly hexametafosforečnanu sodného, 0,04 díly sodno-amonné soli kyseliny polyakrylové o sušině 25 k hmot., 2,0 díly titanové běloby, 0,5 dílů lakového benzínu o teplotě varu 155 00,1,0 díl odpěňovače a 3,88 dílů vody. Vznikne tixotropní směs zpracovatelná natíráním,válečkováním i stříkáním. Po nanesení na upravené substráty vytváří hmota souvislý,pružný, houževnatý homogenní povlak nepropustný...

Nosná konstrukce vřeten vrtacího stroje a ovládacího příslušenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 267584

Dátum: 12.02.1990

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 39/16

Značky: nosná, konstrukce, vrtacího, příslušenství, stroje, ovládacího, vřeten

Text:

...že nosné konstrukce vřeten skládající se ze dvou podpěr spojených pevně s příčníkem sloužícím pro ukotvení vřeten a dále spojených spojovací výztuhou, je navrženn z dutých profilů zcela vyplněnýeh ve vnitřním prostoru mediem o vysoke hmotnosti /např. směsí litinových pilin a betonu/ a jako celek je nosné konstrukce vřeten ukotvena na základovou kamennou desku z monolitního materiálu taktěž o vysoké hmotnosti. Vlastní základová deska je zde s...

Zařízení k zachycení axiálních sil stahovací konstrukce transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266800

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/30

Značky: konstrukce, zachycení, zařízení, axiálních, stahovací, transformátoru

Text:

...šrouby a podpěrnými válečky. Jeho podstata spočíva v tom, že je tvořeno třmenem pro odtlačovací šrouby a podpěrné válečky, opatřeněm výztužným pasem, volně vloženým ve výrezu ve stahovacích traverzách.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje namáhání stahovacích travers na krut s tím zmenšuje možnost jejich deformace a poškození stshovací konstrukce transformátoru. Toto řešení odstraňuje í nutnost případného...

Prutová konstrukce stanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266751

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Aleš

MPK: E04H 15/00

Značky: stanu, prutová, konstrukce

Text:

...proložit roviny, a které se v místě kŕížení s ostatními oblouky protínají aby byly v těchto místech přerušeny a ve svých osách spojeny křížovými spojkami, které spojují jak sousední díly jednoho oblouku, tak sousední díly křížícího oblouku tak, že každý oblouk je protínán a spojen přesně ve svých pětinách. Tímto řešením se docílí při nižší hmotnosti konstrukce větší tuhosti, jednoduché a rychlé smontovatelnosti a rovnoměrného rozložení sil v...

Způsob provádění velké rektifikace ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266542

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pekárek Petr, Sehoř Karel

MPK: E02D 35/00, E04G 23/06

Značky: rektifikace, ocelové, silně, území, způsob, konstrukce, poddolovaném, budovy, provádění, velké

Text:

...provádění velké rektifíkace ocelové kontrukce budovy na silně poddolovaněm území podle vynálezu je to, že do vyčerpaní výškové rezervy při zvedánĺ terénu není rektifikace nutná, přičemž konstrukce kotveni nezabírá prostor nad terénem. Také je výhodou to, že není nutno navařovat kotevní šrouby a tím snižovat jejich únosnost ani při opakovaném větším zvedání budovy, kterou je možno postupně zvednout i o více metrů. Výhodou jsou...

Nástavec pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 266412

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sehoř Karel, Pekárek Petr

MPK: E04G 23/06, E02D 35/00

Značky: silně, založení, budovy, ocelové, konstrukce, poddolovaném, území, nástavec

Text:

...nenáročné a ekonomicky úsporné. Výhodou je rovněž to, že do vyčerpání výškové rezervy při zvbdání terénu není rektifikace nutná,.přičemž konstrukce kotvení nelebírá prostor nad terénem a nákladné stavební úpravy nejsou nutné.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástavce pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho nárys včetně uloženého konce sloupu ocelové...

Ocel pro svařované konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265910

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora František, Vorel Karel

MPK: C22C 38/18

Značky: svařované, konstrukce

Text:

...oceli podle vynálezu zaručuje dobrou svařitelnost tyčí do průměru 130 mm proužití při teplotách pod 0 CC, při docílení vysoké vrubové houževnatosti oceli. Po vyválcování tyčí za tepla a po normalizačním žíhání nebo normalizačním žíháním a popouštěním bylo i 640 až 630 MPa, meze kluzu min. 290 MPa, při 20 QC vrubové houževna dosaženo meze pevnost »Z 0 °c vrubové houževnatosti 60 J.cm 2 a při ~ 60 °C vrubové houževnatostiPříkladně byla vyrobeno...

Konstrukce pomocných výztužných dílů pláště a patky pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265852

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokluda Ivo, Vondřejc Vítězslav, Řezáč Ivo

MPK: B60C 9/00

Značky: patky, konstrukce, výztužných, pláště, dílů, pomocných

Text:

...dílů pláště tvořených pogumovanou technickou texti 1 ií,zejména z polyamidových vláken,pod 1 e vynálezu,kde technická textílie je tvořena nítí o délkové hmotnosti94 a 500 tex,se zákruty 047 500, s výhodou 50 až 250 /Im délky. Při použití takové technické textílie v osnovní tkaninělze zjednodušit konstrukcí patky pláště a pomocných výztužných dílů plášte tak, že se při nánosování těchto textilií kaučukovou směsí vlivem nízkých zákrutů...

Připojení pomocné ocelové konstrukce nosu k čelu vysouvané mostní železobetonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265144

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plánička Antonín, Lukeš Jaroslav

MPK: E01D 21/00, E01D 21/02

Značky: konstrukce, mostní, připojení, čelu, pomocné, železobetónové, vysouvané, ocelové

Text:

...nosu je předepnuta.Pŕedepnutím pomocné ocelové konstrukce nosu se ušetří řada kotevních elementů a zároveň to umožňuje navrhnout subtilnější ocelovou konstrukcí nosu.Připojení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech na obr. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v příčném řezu.Pomocná ocelové konstrukce nosu ł sestává ze dvou nosníků průřezu I s proměnnou výškou,které jsou vzájemné spojeny systémem svislých a...

Prostorová regálová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265030

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fiala Jiří, Klimeš Vladislav, Lukáš Josef, Rieger Miloš, Pelikán Jan, Devátý František, Antošová Jaromíra

MPK: B65G 1/02

Značky: regálová, konstrukce, prostorová

Text:

...vodorovné účinky, vznikojící od bočních rázů zekládačů na celý dilatoční celek haly. Výhodou je taká to, že konstrukce umožňuje vytvorit optimální členění podpor střechy, to je vzdálenosti vazníků a rozpätí veznic, což vede k úspořc materiálu konstrukce. Rovněž je výhodou to, že větší polovina vnitřmich sloupů. je bez Šp cä při zachování prostorovćho spojeni sloupä. Düslcdkem je dalsiisnížení spotšcby materiálu konstrukce 2 rovnàž snížení...

Prefabrikovaná nosná konstrukce zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264546

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vlček Stanislav, Kunc Josef, Chlup Zdeněk, Stránský Jiří, Kolčava Slavomír

MPK: E01D 11/00

Značky: nosná, prefabrikovaná, mostů, konstrukce, zavěšeného

Text:

...po jejímž zatvrdnutí jsou podélné předpínací kabely i příčně předpínací kabely předepnuty.Výhodou nosné konstrukce odle vynálezuje, že je sestavena z velmi le kých, výrobnéjednoduchých prefabrikovaných dílců, které lze snadno přepravovat i montovat bežnými mechanismy. Značnou výhodou je také velká šířková variabilita mostní konstrukce. Podélné nosníky jsou u všech šířek mostu sestaveny zestejných dílů a u -příčných, tvarově shodných...

Prefabrikovaná komorová mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264545

Dátum: 14.08.1989

Autori: Chlup Zdeněk, Kořenek Miroslav, Hustý Ilja, Stránský Jiří

MPK: E01D 11/00

Značky: mostní, komorová, konstrukce, prefabrikovaná

Text:

...mostní konstrukce podle vynâlezu je, že používá mostních segmentů, jejichž vnitřní komora je vyztužena dvojici železobetonových táhel, spojujících souměrně spodní rohy komory se středem horní desky, takže každý segment může být zavěšen v podélné ose mostní konstrukce. To umožňuje, aby převážnou část stálého zatížení přenášela nosná předpínaci výztuž, kdežto předpjatá železobetonové ztužující stěna přenášela převážně jen namáhání od...

Kloubová konstrukce pro napojení mechanického táhlového ústrojí v kloubové části motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264136

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pálfalvi Gábor

MPK: B62D 7/16

Značky: motorového, táhlového, vozidla, částí, napojení, mechanického, ústrojí, konstrukce, kloubová, kloubové

Text:

...Ě, lg vozidla a je uspořádána kolmo na obě tato táhle lg, Iľs, protože tyče 1, Š, 3, 3 stejných délek jsou svými konci připojeny prostřednictvím kloubů g, 19 na táhla lg, Iľaa také spolu nevzájem, zatímco jejich druhé konce jsou vzájemné spojeny v kluzných klou-vbech Z, §, ve kterých jsou připojeny také k diagonální tyči §. V důsledku toho jsou vzdá~ lenosti A-B a B-C stejné, jak je dobře patrno z obr. 2 a.Na obr. 2 b jsou obs díly l, ll...

Konstrukce pro upevnění poklopu montážního otvoru v prostoru pro cestující v autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264130

Dátum: 13.06.1989

Autori: Orosz József, Mohácsi János

MPK: B62D 25/20

Značky: montážního, cestující, prostoru, upevnění, poklopu, konstrukce, otvorů, autobusů

Text:

...poklopu montážního otvoru podle vynálezu má několik významných předností. Celá uzavíraoí konstrukce pro poklop montážního otvoru sestává v podstatě ze dvou dílú, z pryžové panenky a příruby rámu, vytvarované do průřezu tvaru U a těsně spolupracující s pryžovou panenkou. Zvedání a opětné usazování poklopu se provádí tak, že se širší část hlavy pryžové panenky natočí a tím se jedna strana rámu s jeho přírubou profiluU wolní ze sve upevněne...

Železobetonová nosná konstrukce s prefabrikovanými nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263211

Dátum: 11.04.1989

Autori: Botorče Marián, Weger Christian, Smola Peter

MPK: E04C 3/20

Značky: nosníky, železobetonová, nosná, prefabrikovanými, konstrukce

Text:

...nosníků a monolitické železobe 3283 211 tonové desky, epřažené s prefabrikovanými nosníky výztuží, vyčnívajicí ze styčných ploch prefabrikovaných nosníků podstata vynálezu spočívá v tom, že monolitická deska je s prefabrikovanými nosníky spřažena okrajovou částí nejméně jedné výztužné rohože,která je jedním 2 výztužných prvků prefabrikovaných nosníků a jejíž útkové pruty procházejí styčnou plochou prefabrikovaných nosníků. V konkretním...

Komorový segment mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263115

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stránský Jiří, Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav, Kořenek Miroslav, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: konstrukce, segment, komorový, mostní

Text:

...příčnými otvory pro uložení zavěšovacího roubíku .. Hlavní výhodou.vyná 1 ezu je, že umožňuje podepřít 1 Velmimširokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovými vnitřnimi podpěrami s normálovým namáháním a že nosnou konstrukci,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazující estakádní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku prostřed nictvím dvojíc předpjatých železobetonových táhel volnými předpinacŕmi...

Těsnicí zařízení pro styk kabelových kanálků sousedních segmentů předpjaté mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262862

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlasivec Hynek

MPK: E04C 5/20

Značky: sousedních, konstrukce, předpjaté, zařízení, těsnicí, kabelových, mostní, kanálků, segmentů

Text:

...základnou, při níž je na obvodu opatřeno dopružovacím vybráním. V podélné ose pružného tělíska je průchozí válcovitá dutina k protažení předpínacího kabelu, přičemž celková délka pružného tělíska je větší než součtová délka stýkajících se kuželovitých dutín navazujících kabelových kanálků, mezi něž je eevřeno.Výhodou těsnicího zařízení podle vynálezu je, že zajištuje doetatečnou těsnost stýkajících se kabelových kanálků při zachování...

Přenosná stavební konstrukce pro vytváření budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261861

Dátum: 10.02.1989

Autor: Fagnoni Giovanna

MPK: E04B 1/343

Značky: konstrukce, vytváření, prenosná, stavební, budov

Text:

...podelných nosných stěn 3 .a které je možno otočit o 90 ° směrem ven, takže potom svirají s podélnými nosnými stěnami 3 pravý úhel. Vedle štítových otočných stěnových dílců 30 jsou v postrannim prostoru uloženy výktlopné střeš 2 61 a a 1 iní dílce 34, připojené střešními vodorovnými klouby 36 ke střešnímu dílu 14 V malém odstupu od jeho podélného okraje. K podélnýim oklrajům podlahy 9 jsou podlahovými vodorovnými klouby 38 pripojeny...

Konstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení této konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261359

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neťuka Karel

MPK: E04B 5/29

Značky: zhotovení, cihelných, způsob, desek, této, stropních, konstrukce, stropů

Text:

...z konstrukce stropu a nahražením levným výplňovým betonem.Novákonstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení stropu této konstrukce podle vynálezu jsou lépe~ patrny z přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno přikladné provedení v řezu,a z následujícího popisu.K vnějším plochám Q spodních přírub ocelových nosníků l profilu I, na něž jsou nasazeny pásy 5 drátěného pletiva, se přiloži pomocné desky Q,...