Patenty so značkou «konstanty»

Zapojenie pre meranie a nastavovanie integračnej konštanty I-člena regulátora pnutia navíjacej skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265788

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hudák Karol

MPK: B65H 59/00, D01H 13/16

Značky: integračnej, skrinky, meranie, regulátora, konstanty, zapojenie, i-člena, nastavovanie, pnutia, navíjacej

Text:

...meranie I-členaregulátora pnutia, podľa ktorého meraný I-člen je pripojený na meracie zariadenia, a svojimvstupom je cez prepínač spojený so zdrojom napätia, kým svojím výstupom je paralelne pripojený jednak na voltmeter a jednak na blok komparačných obvodov, ktorý je pripojený vstupom na výstup generátora signálov a svojim výstupom na vstup čítača spojeného displejom.výstupné napätie I-člena vstupuje do bloku komparačných obvodov, ktoré...

Zapojenie integrátora s automatickým číslicovým nastavením integračnej konštanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265762

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanek Martin, Košťál Milan

MPK: H03G 3/12

Značky: nastavením, číslicovým, konstanty, integračnej, zapojenie, integrátora, automatickým

Text:

...na vstup pamäti. Výstup pamäti je spojený so vstupom spínača, ktorého výstup je spojený s druhým vstupom bloku nastavenia integračnej konštanty. Doplňujúcim znakom vynálezu je, že spínač je tvorený poľom riadenými tranzistormi.Hlavnou výhodou integrátora podľa vynálezu je, že umožňuje s využitím integračnej metědy rýchle nastavenie optimálnej integračnej konštanty s požadovanými počiatočnými podmienkami. Ďalej s malými obmenami umožňuje...

Způsob měření konstanty nasycené magnetostrikce magnetických pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258764

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kraus Luděk

MPK: G01R 33/18

Značky: magnetostrikce, konstanty, způsob, nasycené, pásků, magnetických, měření

Text:

...nasycení měřeného magnetického pásku, jednak střídavým magnetickým polem rovnoběžným 5 podélnou osou magnetického pásku. Dále se na měřený magnetický pásekpůsobí mechanickým napětím rovnoběžným s podélnou osou magnetického pásku, přičemž sesnimají složky magnetického indukčniho toku o směru rovnoběžném s podélnou osou měřeného magnetického pásku a tyto změny magnetického toku jsou míroustřídavě magnetické susceptibility.Při odvození vztahu...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červencl Milan, Burian Miroslav, Pivoňka Jan, Krejčí Jaroslav

MPK: H03M 1/12

Značky: nastavovaním, převodů, analogově, číslicového, konstanty, kompenzaci, vícevstupového, programovou, převodníku, zapojení

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Zapojenie pre automatické prepínanie časovej konštanty synchronizácie televízneho prijímača pri reprodukcii obrazu z videomagnetofónu cez videokonektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253912

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bodi Andrej

MPK: H04N 5/782

Značky: obrazů, časovej, prijímača, konstanty, zapojenie, videomagnetofónu, reprodukcii, synchronizácie, videokonektor, televízneho, automatické, prepínanie

Text:

...modulu automatického prepínača pripojené na videokonektor.vynález odstraňuje nutnost obsluhy zapnutého televízneho prijímača pri jeho spolupráci s videomagnetotonom. V režime videomagnetoionu, prehrávanie, budú obvody prijímača prepnuté na príjem signálu z videomagnetofonu cez videokonektor. V ktoromkoľvek inom režime videomagnetofonu a pri jeho vypnutí sa obvody prijímača automaticky prepnú na príjem televízneho sig 4nálu, ktorý bol...

Zapojení elektronicky řízené časové konstanty integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240588

Dátum: 15.08.1987

Autor: Chazanov Jurij Lvovie

MPK: H03K 4/06

Značky: elektronický, řízené, integrátoru, zapojení, časově, konstanty

Text:

...lze dosáhnout rozsah přelaďování několik dekäd. Dalším vyšším účinkem je možnost elektrického oddělení ovládacího a ovlädaného obvodu pomocí optickoelektrického členu.Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady zapojení podle vynalezu, kdena obr. 1 nkáąorrťno za ojení se zesilova - I. IQ ~ rcem v ko iguracrw ntegĺf tp u ajjla obr. 2 je znazorneno zapojení dvou zesI ovačů V1, na kterou je přiváděno ovládací napětí,připojenou na vstup...

Zapojení k automatickému nastavování optimální časové konstanty integračního článku užitého k analogovému zprůměrňování napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223361

Dátum: 15.03.1986

Autor: Špunda Jan

Značky: automatickému, nastavování, článků, časově, analogovému, zapojení, užitého, zprůměrňování, optimální, konstanty, napětí, integračního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru elektrického měření elektrických i neelektrických veličin v podmínkách rušení náhodným signálem. Účelem vynálezu je automatické dosažení a udržení požadované přesnosti a vysoké rychlosti měření při nestacionární povaze náhodné rušivé složky měřené veličiny. Uvedeného účelu se dosáhne automatickým nastavováním časové konstanty integračního článku, který slouží k analogovému zprůměrňování měřeného napětí. Jednoduchý RC...

Způsob stanovení elastické konstanty univerzálních zkušebních strojů pro zkoušky tahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217334

Dátum: 01.08.1985

Autor: Jakob Miloslav

Značky: způsob, elastické, univerzálních, stanovení, konstanty, zkoušky, tahem, zkušebních, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovování elastické konstanty univerzálních zkušebních strojů pro zkoušky tahem ve zkušebnách základních mechanických vlastností oceli. Vynález řeší možnost jednoduchého záznamu dat s navazujícím operativním zpracováním běžnými prostředky. Podstatou vynálezu je, že se elastická konstanta zkušebního stroje stanoví při zatěžování z rozdílu současně snímané dráhy příčníku zkušebního stroje a elastické deformace zkušební...

Konduktometrická kontaktní sonda s nastavitelnou hodnotou její konstanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 215350

Dátum: 31.05.1984

Autor: Louda Jindřich

Značky: sonda, nastaviteľnou, hodnotou, konduktometrická, její, konstanty, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce kontaktní konduktometrické sondy s nastavitelnou hodnotou konstanty sondy. Sonda je určena především pro měření elektrické vodivosti kapaliny. Sondu tvoří elektricky nevodivý nosník elektrod a vlastní elektrody, z nichž alespoň jedna je v nosníku elektrod uložena na závit a její činná délka je pomoci tohoto závitu měnitelná. Změnou činné délky elektrody lze nastavit požadovanou konstantu sondy.