Patenty so značkou «konštantnou»

Systém na prípravu teplej vody s konštantnou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17062

Dátum: 10.10.2003

Autor: Nougues Jean-claude

MPK: F24H 9/20, F24D 17/00

Značky: teplej, systém, konštantnou, teplotou, přípravu

Text:

...prívodu vody,ktoré sa nachádza medzi snímačom aprvým regulačným ventilom, proti prúdu prvej skladovacej nádoby teplej vody a ústi do vrchnej časti poslednej skladovacej nádoby, pričom štvrtý regulačný ventil sa nachádza na tomto treťom vedení odklonu, pričom ovládacie prostriedky teploty ovládajú otváranie a zatváranie regulačných ventilov afungovanie čerpadla.0012 Podľa spôsobu realizácie zariadenia ztohto vynálezu je oblast skladovania...

Reťazový dopravník s konštantnou vzdialenosťou hnacích a hnaných reťazových kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 263551

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frič Otto, Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 23/44

Značky: hnaných, konštantnou, reťazových, kolies, reťazový, hnacích, dopravník, vzdialenosťou

Text:

...reťazí a retazových kolies, pri SÚčasnom znížení predlžovania reťazí. Zmenšenie uhlu opásania ovplylvní zníženie klzných a valivých strát, čo sa prejaví taktiež vo zvýšení životnosti reťazí a retazovýclt kolies, pri znížení predlžovania reťazí, pri úspore dimenzovania pohonu o 35 -9/9 v závislosti od prenášaných výkoniov, s d padom na úspory eiergiĺ.Na výkrese je schematicky naznačené prevedenie zariadenia podľa predmetného vynálezu v...

Klieštinový podávač s konštantnou krajnou polohou pri roznych zdvihoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 259269

Dátum: 17.10.1988

Autori: Szarvasy Ladislav, Veiser Jozef, Pelegrin Eduárd

MPK: B23Q 7/04

Značky: polohou, klieštinový, zdvihoch, krajnou, podávač, konštantnou, rôznych

Text:

...toho aby ho pridržiavala pevná klieština, že si vynucuje inštalovanie prídavného zariadenia na uchopenie polotovai-ii.Tieto nevýhody do značnej miery zmieriíuje zariadenie podľa vynálezu, kiorého podstata spočíva v tom, že klieštiná-vý podávač má konštantnú krajnú polohu. To je dosiahnuté tým, že tiahlo pohonu podávača je vý 4kyvne uchytené pomocou čapu prestaviteineho V drážke páky posúvajúcej pohyblivú klieštinu, pričom páka sa natáča okolo...

Pohybové zariadenie s konštantnou rýchlosťou pre Moessbauerovu spektroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256749

Dátum: 15.04.1988

Autor: Seberíni Milan

MPK: G01J 3/00

Značky: moessbauerovu, konštantnou, rýchlosťou, pohybové, spektroskopiu, zariadenie

Text:

...je poJHOCOU pružných (lirektívnjvch membrán 8 upevnený na centrovacích prstencoch 5.Akčná Cievka li sa napája z výkonového zosilňovače 29, ktorý je riadený rýchlostiiym regulačným obvodom 3 G. lovertujdci vstup operačného zosilňovače rýchlostného regulačného obvodu 31 je pripojený k cievke snímača 11 rýchlosti, ktorej druhý vývod je uzemnený.Takto popísaný systém tvorí spolu rýchlostný servomechanizmus, ktorý je známy ako pohybové zariadenie...

Obvod s konštantnou veľkosťou impedancie a plynule meniteľnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241568

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bohlmann Dieter

MPK: H03J 3/22

Značky: konštantnou, fázou, obvod, veĺkosťou, měnitelnou, impedancie, plynule

Text:

...v oveľa bohatšomsortimente. Regulácia sa robi jediným ovládacím prvkom bez prepínače pre. záporné a kladné hodnoty fáze, pričom reguľovateľný rozsah fáze možno dosiahnut veľmi velký, ak sa zvolí najvhodnejší regulačný odporník, čo d.o rozsahu jeho odporu, zaťažiteľnosti a mechanického prevedenia. Požiadavky na kvalitu použitých súčiastok sú minimálne. Tak napríklad odpor vinutia tlmivky nemá vplyv na presnosť a funk ciu obvodu, iba...

Pružinový záves s konštantnou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234248

Dátum: 01.03.1987

Autori: Prandorfy Milan, Szegvári Viliam

MPK: B66C 1/00

Značky: charakteristikou, závěs, konštantnou, pružinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oblasti výroby energetických, chemických, alebo potravinárskych zariadení. Rieši pohyblivé zavesenie, resp. podopretie rozmerných bremien, ktoré sa vplyvom vonkajších síl, napr. dilatáciou,posúvajú vo zvislom smere, pričom toto posunutie nesmie vplývať na veľkosť zaťaženia závesu alebo podpery. Podstata vynálezu je technické riešenie kulisového mechanizmu, pri ktorom vodorovné zložky polovičného bremena sú pri každom posunutí...