Patenty so značkou «konstantního»

Univerzální dávkovač sypkých hmot s mnoharozměrovou regulací konstantního toku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267006

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chalupa František, Psota Karel, Doležal Jiří

MPK: G01G 3/14, G01G 11/10

Značky: sypkých, materiálů, univerzální, regulaci, konstantního, dávkovač, mnoharozměrovou

Text:

...4 s držákem hnacího bubnu 1 e je suvně uložena v rámu stroje. Toto řešeníumožňuje napínání pásu bez nároku na přestevovàní pohonu.Řídíoí system zajištuje nsstsvenou rychlost dopravního pásu gg pro požadovaný hodinový výkon a nastavuje výšku vrstvy materiálu na měrnem úseku v závislosti na rovnovežném stavu kyvného ramene lg - snímá reakci na podpoře kyvného ramene lg v případě jeho rozvážení. Mnoharozměrova regulace zajištuje...

Zapojení zesilovače a zdroje konstantního proudu pro tenzometrické polomůstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259925

Dátum: 15.11.1988

Autori: Machala František, Vaněk František, Pospíšil Karel

MPK: G01L 1/22

Značky: zesilovače, konstantního, zdroje, proudu, zapojení, polomůstky, tenzometrické

Text:

...snímače ze dvou tenzometrů, pouze se třemi vývody, což se projevuje v menších rozměrech snímače i svorkovnice a významné úspoře spojovacích přívodů resp. kabelů.Zařazení izolačního zdroje konstantního proudu, jak mezi výstup operačního zesilovače a výstupní proudovou svorku, tak mezi výstup napětového sledovače a výstupní proudovou svorku,umožňuje paralelní připojení libovolného počtu tenzometrických snímačů u zapojení podle vynálezu...

Samočinné regulační ústrojí pro zabezpečení konstantního přítlaku sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245991

Dátum: 01.03.1988

Autori: Mininko Leonid Petrovic, Ivanova Lidija Michajlovna

MPK: B60L 5/00

Značky: vozidel, zabezpečení, proudu, ústrojí, elektrických, konstantního, prítlaku, regulační, sběrače, samočinně

Text:

...se proto valí na podpěrných plochách 2 směrem nahoru, přičemž tah pneumatického pohonného ústrojí lg je zachycen prostřednictvím trojdílné vidlice lg,pevně spojené s hřídelem í na podpěrných plochách g. Ozubenékolečko § pevné nasazené na jehlovém ložisku Ž uspořádaném na hřídeli Q, se přitom natáčí doleva, takže příslušně zvedá do vyšší polohy hřídel i, nebot zuby ozubeného kolečka Q jsou V záběru s ozubeným hřebenem 1. Při klesání pantografu...

Zapojení zdroje konstantního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238564

Dátum: 01.12.1987

Autor: Karlovský Jaroslav

MPK: H02J 1/04

Značky: zapojení, zdroje, proudu, konstantního

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení zdroje konstantního proudu, jehož podstatou je, že zátěž je zapojen mezi výstup prvního operačního zesilovače a invertující vstup druhého operačního zesilovače, jehož neinvertující vstup je připojen na konstantní potenciál, například na zem, přičemž výstup druhého operačního zesilovače je spojen přes normální odpor případně odporovou siť s jeho invertujícím vstupem a současně s neinvertujícím vstupem prvního operačního...

Přenosné laboratorní zařízení pro provádění deformace materiálu za konstantního tahového napětí při zvolené stálé teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Oddej Miška Koloman, Euba Štefan

MPK: G01N 3/18

Značky: stálé, materiálů, zvolené, napětí, laboratorní, provádění, tahového, zařízení, teplotě, prenosné, deformace, konstantního

Text:

...pracovní část zařízení z jednoho termostatu do druhého jednoduchou, řádově sekundovou operací a dílo bezprostřední styk tepelné malokapacítního systému ~ to znamená nepohyblivou čelist vsorek materialu pohyblivou čelist - s termostatovaným mediem o velké tepelné kapacitě unolñuje rychle prohłdtí vzorku na pfedepsanou teplotu s její dlouhodobou stabilitu.Podstata vynálezu je v dalším objasněna pomocí přiiožených výkresů, na nichž je...

Způsob zachování konstantního osvitu světlocitlivého materiálu při fotosazbě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250339

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macourek Vladimír, Kadleček Josef

MPK: B41B 21/08

Značky: materiálů, způsob, zařízení, fotosazbě, tohoto, svetlocitlivého, osvitů, konstantního, způsobu, provádění, zachování

Text:

...zvýšení výrobních nákladů podstatné snížit nároky na obsluhu přístroje, zejména v takovém režimu .práce,kdy se často mění zvětšení přístroje. Sta 4novení správneho osvitu je snadné na rychlé,což vede ke zvýšení produktivity práce a snížení spotřeby -světlocitlivého materiálu. vProvedení způsobu a úpravu ovládání přístroje podle vynálezu iblíže objasňuje přiložený výkres ovládacích prvků přístroje. Arby podmínka E konst. zůstala v...

Zapojení zdroje konstantního elektrického stejnosměrného proudu s operačními zesilovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 249844

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zouzal Václav

MPK: G01R 15/00

Značky: zdroje, elektrického, zesilovací, zapojení, operačními, konstantního, stejnosměrného, proudu

Text:

...gg je připojen na invertujíoi vstup roz~dílového zesilovače gig, přičemž rozdilový zesilovač gg jevytvořen známým zepojenim z operečního zesilovače rozdilového 249844 ł| vstupního odporu invertující větvetl, příčného odporu neinvertující větve § a zpětnovazebního odporu invertující větve gg. Výstup rozdílového zesilovače ll je připojen na invertujíoí vstup zesilovače odchylky ggg, ktorý pracuje jako rozdílový zesilovač s velkým zesílením....

Kalibrovaná klička ke kvantitativnímu nabírání a přenášení konstantního objemu kapaliny nebo polotekutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237619

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mareš Václav

MPK: G01F 11/00

Značky: kalibrovaná, polotekutého, klička, přenášení, konstantního, objemu, kvantitativnímu, kapaliny, materiálů, nabírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména mikrobiologie a příbuzných oborů humánní a veterinární medicíny. Vynález řeší zejména kvantitativní nanášení vzorků tekuté nebo polotekuté konzistence na pevné agarové půdy v ?l objemech, a tím omezuje potřebu předchozího ředění materiálu. Kličku podle vynálezu lze rovněž použít pro kvantitativní odběr biologického materiálu vhodné konsistence a svou přesností vyhovuje i pro ředění, zejména vytváření postupných řad s...

Zařízení pro vyvození konstantního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229122

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zvěřina Oldřich, Dobeš Ferdinand

MPK: G01N 3/08

Značky: zařízení, napětí, konstantního, vyvození

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření. Dosavadní zařízení pro tlakové zkoušky tečení materiálu vyžadovaly vzorky volené tak, aby nedocházelo ke vzpěru, což mělo za následek neúměrně velké rozměry vaček. Zařízení podle vynálezu představuje jednoduchý pákový systém nezávislý na délce vzorku, je konstrukčně jednoduchý a má relativně malé rozměry. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že konec páky na straně závaží je opatřen rovinnou plochou, na...

Zapojení řízeného zdroje konstantního proudu pro induktivní zátěž

Načítavanie...

Číslo patentu: 221308

Dátum: 15.01.1986

Autor: Levek Josef

Značky: proudu, řízeného, induktivní, zdroje, konstantního, zátěž, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řízeného zdroje konstantního proudu pro induktivní zátěž, vyznačené tím, že výstup sériového regulačního členu (1) připojeného ke zdroji napětí (Ui) je připojen na katodu diody (Di), na kterou je současně připojen druhý výstup (B) impulsního transformátoru (16) a jejíž anoda, na kterou je připojen první výstup (A) impulsního transformátoru (16), je připojena na vstup zatěžovací impedance (4), jejíž výstup je připojen jednak na měrný...

Zapojení zdroje impulsů konstantního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228045

Dátum: 01.12.1985

Autor: Netuka Jan

Značky: zdroje, konstantního, impulsů, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení zdroje konstantního proudu s polovodičovými součástkami, které umožňuje regenerovat přesné impulsy definované délky i amplitudy, a které je s výhodou použitelné zejména v případech, kdy je používáno dávkování určitých množství elektrického náboje v širokém intervalu hodnot. Podstatou vynálezu je bezkontaktní spínání výstupního akčního členu zdroje konstantního proudu uvnitř smyčky záporné zpětné vazby při zachování...

Zařízení pro udržování konstantního tlaku v kavernových zásobnících plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218307

Dátum: 15.02.1985

Autor: Sameš Pavel

Značky: udržování, tlaku, zásobnících, konstantního, zařízení, plynů, kavernových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro udržování konstantního tlaku v kavernových zásobnících plynu vytvořených důlní činností v kompaktních nerozpustných horninách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do uzávěrového potrubí vyústění z kaverny je instalován automatický regulační uzávěr spojený se snímačem velikosti průtoku, který je umístěn mezi regulační automatický uzávěr a výtok z kaverny. Využití vynálezu je možné při realizaci kavernových zásobníků zemního plynu v...

Způsob udržování konstantního tlaku v kavernových zásobnících plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218228

Dátum: 15.02.1985

Autor: Sameš Pavel

Značky: udržování, plynů, způsob, konstantního, tlaku, kavernových, zásobnících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kavernových zásobníků plynu vytvořených důlní činností v kompaktních nerozpustných horninách použitím hydrostatického tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že místo uzávěrové kapaliny, udržující tlak v kaverně prostřednictvím hydrostatického tlaku, se použije solanky. Výhodou tohoto způsobu je, že solanka nepohlcuje stlačený plyn a jeho příměsi. Zachovává tak během cyklického provozu zásobníku konstantní měrnou hmotnost....