Patenty so značkou «konjugovaných»

Spôsob a zariadenie na obohacovanie a stabilizáciu konjugovaných estrogénov z moču kobýl

Načítavanie...

Číslo patentu: 287663

Dátum: 27.04.2011

Autori: Bán Ivan, Ahnsorge Jürgen, Rasche Heinz-helmer

MPK: A61K 35/00, C07J 75/00

Značky: estrogénov, spôsob, obohacovanie, moču, stabilizáciu, konjugovaných, kobýl, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob koncentrovania a stabilizácie zmesí konjugovaných estrogénov (CE) z moču žrebných kobýl, ktorý je praktický a decentralizovaný a ktorý sa vyznačuje tým, že prirodzená zmes konjugovaných estrogénov obsiahnutá v moči žrebných kobýl (PMU) sa koncentruje a stabilizuje na tuhom nosiči pri ktorom vopred určené maximálne celkové množstvo zozbieraného moču, ktoré sa prípadne predbežne hrubo mechanicky očistilo, sa nepretržite čerpá zo...

Použitie konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterón acetátu, farmaceutický prostriedok, farmaceutická dávková jednotka a farmaceutický balíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 286169

Dátum: 03.04.2008

Autor: Pickar James

MPK: A61K 31/57, A61K 31/56, A61K 31/00...

Značky: farmaceutický, balíček, jednotka, medroxyprogesterón, prostriedok, dávková, konjugovaných, použitie, acetátu, estrogénov, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie konjugovaných estrogénov a medroxyprogesterón acetátu na výrobu farmaceutických balíčkov obsahujúcich denné dávkové jednotky na liečenie alebo inhibíciu menopauzálnych alebo postmenopauzálnych porúch u perimenopauzálnych, menopauzálnych alebo postmenopauzálnych žien, pričom každá denná dávková jednotka obsahuje kombináciu konjugovaných estrogénov a dennú dávku 1,5 mg medroxyprogesterón acetátu. Opísané sú tiež farmaceutické...

Spôsob výroby kapsulárneho polysacharidu na použitie v konjugovaných vakcínach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7308

Dátum: 10.09.2004

Autori: Hamidi Ahd, Beurret Michel François

MPK: A61K 39/02, A61K 39/102, A61K 47/48...

Značky: spôsob, výroby, vakcínach, kapsulárneho, použitie, konjugovaných, polysacharidu

Text:

...regeneráciu polysacharidu z kultivačného média.0014 Jedna z výhod metódy prípravy polysacharidu spočíva V tom, že kapsulárne polysacharidy, tzn. kapsulámy antigén extrahovaný z patogénnych baktérií, môže byť získaný vo vysokom výťažku (asi 200-400 mg/1) vo veľmi krátkom čase. Ďalšia optimalizácia média a/alebo kultivačnej metódy (prítoková Vsádzková kultivácia namiesto vsádzkovej kultivácie) samozrejme povedie k omnoho vyššej...

Spôsob homo- alebo kopolymerizácie konjugovaných olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14843

Dátum: 18.02.2004

Autor: Thiele Sven

MPK: C08L 53/02, C08F 297/06, C08F 297/04...

Značky: homo, spôsob, kopolymerizácie, olefínov, konjugovaných

Text:

...hydrokarbyl, hydrokarbylamino-substituovaný hydrokarbyl,alebo hydrokarbylsilyl-substituovaný hydrokarbylX a X každý nezávisle predstavuje aniónové skupiny ligandov s viac než 60 atómami za predpokladu, že žiadny z X 1 alebo X 2 nie je delokalizovaný, aromatickú skupinu, ktorá je viazaná n-väzbou na M alebo na alylovú delokalizovanú skupinu, ktorá je viazaná n-väzbou na MD nezávisle predstavuje neutrálny Lewisov...

Spôsob získavania prírodnej zmesi konjugovaných konských estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5653

Dátum: 08.10.2003

Autori: Mueller Hans-joerg, Wachsmann Stefan, Gerling Klaus-guenther, Bán Ivan

MPK: A61K 35/22, A61K 38/22

Značky: estrogénov, konjugovaných, získavania, prírodnej, konských, zmesí, spôsob

Text:

...organickým rozpúšťadlom ako napr. pyridínom a následným odstránením rozpúšťadiel získa vodný koncentrát,ktorý obsahuje väčšinu vo vode rozpustných estrogénovýchzložiek pôvodne použitého PMU. Zatiaľ čo v US patente č. 2 429398 sa koncentrát ďalej čistí extrakciou s benzénonl a/alebo éterom, tak US patent Č. 2 551 205 opisuje, že koncentrát sa okyslí na hodnotu pH medzi 2 a 6, výhodne medzi 4 a 5 a potom sa rýchlo extrahuje s vodou sotva...

Spôsob hydrogenácie homopolymérov a kopolymérov konjugovaných diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10011

Dátum: 18.09.2003

Autori: Sommazzi Anna, Masi Francesco, Santi Roberto

MPK: C08F 8/04, C08C 19/02

Značky: hydrogenácie, spôsob, kopolymérov, diénov, homopolymérov, konjugovaných

Text:

...skupiny, radikály a substituenty sú kompatibilné s charakteristikami stability uvedených zlúčenín v čistom stave, to znamená v zásade inertné vzhľadom k ľubovoľnej časti sledovanej molekuly, na báze charakteristík chemickej reaktivity, ktoré sú pre odbomíka dobre známe. 0019 Výraz derivát, používaný v texte vo vzťahu k monomémym jednotkám prítomným vo všeobecnom vzorcí (I), znamená produkciu takých jednotiek v súlade s niektorou zo známych...

Spôsob výroby polymérov s použitím konjugovaných diénov a vinylaromatických zlúčenín, polyméry vyrobené týmto spôsobom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2718

Dátum: 24.07.2003

Autori: Adametz Wolfgang, Koch Herbert

MPK: C08F 4/00, C08F 236/00

Značky: použitím, zlúčenín, spôsobom, použitie, konjugovaných, diénov, výroby, vyrobené, týmto, vinylaromatických, polymérov, polyméry, spôsob

Text:

...Nato musí byť regulátor mikroštruktúry voči živému koncu reťazca pri vysokých teplotách do značnej miery ínertný a nesmie0015 Pri technickej výrobe roztokového SBR sa často používajú uhľovodíky, ako hexán alebo cyklohexán, ako rozpúšťadlá. Aby sa rozpúšťadlo mohlo pre hospodárnu výrobu prevádzkovať v okruhu, musí byť zaručená úplná oddeliteľnosť kokatalyzátora od rozpúšťadla.0016 V doterajšom stave techniky je opísané množstvo...

Farmaceutická matricová tableta s kontrolovaným uvoľňovaním prirodzených zmesí konjugovaných estrogénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6303

Dátum: 12.12.2002

Autori: Kristen Gerhard, Budde Klaus, Thumbeck Bernd, Wiards Margit

MPK: A61K 9/16, A61K 9/28, A61K 9/20...

Značky: konjugovaných, farmaceutická, estrogénov, tableta, prirodzených, matricová, zmesí, kontrolovaným, uvoľňovaním

Text:

...prípravky s prirodzenými zmesami konjugovaných estrogénov získaných. z moču žrebných kobýl, v ktorých je táto prirodzená zmes konjugovaných estrogénov ako účinná zložka prítomná V definovanej forme a koncentrácii, ako aj homogénne rozdelenáv matricovej tablete potiahnutej filmom pripravenej tabletovaním, napríklad priamym tabletovaním prášku obsahujúceho účinné látky alebo východiskové látky vo forme častíc a ktoré majú vopred sta~...

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov a kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279294

Dátum: 09.09.1998

Autori: Gibler Carma Joleen, Chamberlain Linda Rae

MPK: C08C 19/44, C08F 2/42, C08C 19/02...

Značky: spôsob, diolefinových, výroby, kopolymérov, hydrogenovaných, polymérov, konjugovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov spočíva v tom, že sa prídavkom vodíka ukončí aktívny polymér získaný polymerizáciou alebo kopolymerizáciou najmenej jedného konjugovaného diolefínu pomocou organokovového iniciátora polymerizácie, kde kovom je alkalický kov vo vhodnom rozpúšťadle, a uskutoční sa selektívna hydrogenácia nenasýtených dvojitých väzieb ukončeného polyméru stykom polyméru - v neprítomnosti zlúčeniny...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Vlastimil, Janáček Leoš, Grosser Vojtěch, Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: dienů, vinylaromatických, hydrogenaci, včetně, konjugovaných, aktivace, uhlovodíku, katalyzátor, přípravy, způsob, selektivní

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rubáš Vlastimil, Janáček Leoš, Krupička Michal, Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub

MPK: C10G 45/40

Značky: uhlovodíku, hydrogenace, dienů, selektivní, konjugovaných, způsob, vinylaromatických

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Sposob zobjemňovania polypropylénových konjugovaných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259580

Dátum: 17.10.1988

Autor: Baculák Štefan

MPK: D02G 1/18

Značky: vlákien, konjugovaných, zobjemňovania, polypropylénových, spôsob

Text:

...konjugovaných vláken.Casový priebeh zrážacích síl vykazuje pri určitej úrovni -teploty maximum V časovom úseku ohrevu do 1 minúty. Pritom je dôležitý časový úsek nahrievania do 20 až 30 sekúnd, V ktor-om nastáva rýchly vzostutp a potom rýchly pokles relaxačných síl, ako je znázornená na výkresu. Ohrev vlákna na druhej dlžiacej galete s teplotou T 1 v rozsahu 80 až 145 C zabezpečuje lepšie stabilizáciu vlákna charakterizovavuú...

Kompozice na bázi homo- nebo kopolymerů konjugovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258421

Dátum: 16.08.1988

Autori: Plutalova Irina, Sosnovskaja Naděžda, Markova Zinaida, Kantor Faina, Sotnikov Ivan, Trojickij Adrian, Masagutova Ljudmila, Mojsejev Vladimir, Kosovcev Vladimir, Popova Olga, Něnachov Vladimir, Kuperman Felix, Polumestnyj Viktor, Sapronov Vasilij

MPK: C08F 9/00

Značky: kopolymerů, homo, kompozice, konjugovaných, dienů, bázi

Text:

...Kounosuuam.B wadnuue 5 npnneenu nanuue no Tennosouy crapennm nonyueHHoü§nonHMepuoüKOMROSHÄHH B CPBBHGHHH C KaYlIyKOM, B ICOTODBIŘ ĎQIIKOBNŘ mnponusar ne 110.113 aaącn. 0 ~Hpnuep 6.0 0 g Í~ v K 100 Mnpàcrnopa nonuusonpenonoro xayuyxa 3 nsonenrane c cyxnu ocrawxou 9,22 oonnnunr rpanunounun cwaüunnsawop - N,N-uoeun-l,4-úeumnçunauu 3 xonuuecrne 0,21 ua Kayuyx n anna ronyonbuo-Meranonuoro pacrnopa n 22-uuü,sonuñpaćrnop üenxonoro...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čermák Jiří, Mačka Miroslav, Večerka František, Pleska Alexander, Petrů Vladimír, Reiss Jiří, Vyoral Leopold, Sufčák Miloslav, Hašková Věra

MPK: C08F 236/10

Značky: způsob, roztokové, konjugovaných, kopolymerace, uhlovodíky, dienů, vinylaromatickými

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Katalytický systém pro polymeraci konjugovaných dioiefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246060

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hein Milan, Cibula Karel

MPK: C08F 36/04, C08F 136/04, C08F 4/66...

Značky: konjugovaných, systém, dioiefinů, polymeraci, katalytický

Text:

...proces podle vynálezu. Například je možné použit monomery a případně ředidla bez jakékoliv operace k odstranění vody a všech obsažených hydroxylovaných nečistot.Další výhodou je, že vhodným výběrem přechodného kovu je m-ožné získat polymery konjugovaného diolefínu mající lineární strukturu, vysokou molekulovou hmotnost a obsah 1,4-cís strukturálních jednotek přesahující 90 0/0 a obvykle přesahující 97 0/0.Použití inertního ředidla není...

Způsob polymerace nebo kopolymerace konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249520

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ferraro Domenico, Bruzzone Mario, Carbonaro Antonio

MPK: C08F 36/04, C08F 4/66

Značky: konjugovaných, kopolymerace, diolefinů, polymerace, způsob

Text:

...je ve výhodném provedení vybráno ze skupiny zahrnujicí uhlovtídíkova alifaticlká rozpouštědla,ve výhodném provedení se použije hexanu.Pořadí, ve kterém se uvedené tři složky katalytického systému uvádí do kontaktu při přípravě tohoto łrçaítalytického systému není důležité jak z hlediska kinetieky, tak z hlediska následné polymerízační reakce.Připravený katalyzábor může být rovněž puooeohán stárnutí po dlouhé časové intervaiy, aniž by nastaly...

Katalytický systém pro polymeraci nebo kopolymeraci konjugovaných diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249511

Dátum: 12.03.1987

Autori: Carbonaro Antonio, Ferraro Domenico, Bruzzone Mario

MPK: C08F 4/06, C08F 36/04

Značky: diolefinů, systém, kopolymeraci, polymeraci, katalytický, konjugovaných

Text:

...molekulových hmotnosti, krteré se mění ve stejném smyslu, jak již bylo uvedene.Podle výše uvedeného postupu je rovněž možno převést zcela monomer na polymer v nepřítomnosti ředitel.Technologické, mechanické a elastické vlastnosti získaných polymerních produktů jsou vynikající i -p-o vytvrzení, nebot obsah 1,4-cis jednotek je vždy velmi vysoký větší než 98 a struktura polymeru je dokonale lšneární.Teplota tání polybutadienu je například v...

Způsob přípravy konjugovaných eninů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232849

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vrkoč Jan, Kalvoda Ladislav

MPK: C07C 33/048

Značky: způsob, přípravy, konjugovaných, eninů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy konjugovaných eninů obecného vzorce I kde R je alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku, které jsou použitelné jako meziprodukty pro výrobu feromonů. Podstatou syntézy je reduktivní rozštěpení 3-brom-2-alkyl-tetrahydropyranu, připraveného Grignardovou syntézou z 2,3-dibromtetrahydropyran a činidla BrMg-C=C-R. Reduktivní štěpení se provádí zinkem v přítomnosti NH4Cl.

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230578

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nishitai Iwaki, Hokari Hiroshi

MPK: C07C 11/20, C07C 11/167, C07C 11/18...

Značky: polymerace, dienů, způsob, inhibice, konjugovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů v dimethylformamidu při vysoké teplotě při oddělování konjugovaného dienu z uhlovodíkové směsi obsahující konjugovaný dien extrakční destilací s použitím dimethylformamidu jako extrakčního rozpouštědla, vyznačující se tím, že se jako inhibitorů polymerace používá furfuralu a polykondenzátů furfuralu a množství těchto inhibitorů se udržuje v rozmezí, při němž v celkovém množství 1 až 12 % hmot.,...

Způsob přípravy homo a kopolymerizátů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222146

Dátum: 15.07.1985

Autori: Urban Otto A Anton Elisabeth, Roth Christoph, Setzkorn Georg

Značky: způsob, dienů, isokyanáty, konjugovaných, končeny, přípravy, které, vinylaromatických, sloučenin, kopolymerizátů, blokovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty, eniontovou polymerací, vyznačený tím, že se aktivní difunkční polymerní řetězce přeruší diisokyanáty při teplotě 10 až 70 °C, s výhodou 25 až 50 °C a za poměru diisokyanátu k alkalickému kovu, vázanému na uhlík, 1 až 10, s výhodou 2 až 3,5, tím, že se po ukončení polymerace přidá jako přerušovací činidlo...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin s chloromravenčanovými koncovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222140

Dátum: 15.07.1985

Autori: Urban Otto, Roth Christoph, Griehl Volker, Anton Elisabeth

Značky: kopolymerů, homopolymerů, vinylaromatických, konjugovaných, chloromravenčanovými, sloučenin, koncovými, skupinami, dienů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a/nebo kopolymerů konjugovaných dienů s vinylaromatickými sloučeninami s chloromravenčanovými koncovými skupinami reakcí polymerů, obsahujících hydroxylové skupiny, s fosgenem vyznačený tím, že polymerní diol s molekulovou hmotností 2 000 až 20 000, s výhodou 4 000 až 9 000 reaguje s kapalným nebo plynným fosgenen v poměru 1:1 až 1:5, s výhodou 1:2 až 1:3, za teploty, která se stupňovitě zvyšuje v rozsahu od 20 °C...

Způsob zpracování polymerů konjugovaných dienů a/nebo vinylaromátů, obsahujících reaktivní skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239290

Dátum: 15.05.1985

Autori: Dupal Josef, Bazala Emil, Pácová Jaroslava, Volf Radko, Bernatský Eestmír, Széchenyi Štefan, Vrbský Jaromír, Honsa Jan, Kováe Štefan

MPK: C08F 12/08, C08F 12/12, C08F 293/00...

Značky: reaktivní, zpracování, obsahujících, polymerů, způsob, dienů, vinylaromátů, skupiny, konjugovaných

Text:

...zejména v koncentraci 84 až 40 hmot. , avšak koncentrace kyseliny není kritickou hodnotou. VPomocí uvedených kyselin je možno připravit všechny polymery s neutrálními až slabě kyselými skupinami. Tyto polymery lze známým způsobem připravit polymeraci konjugovaného dienu se 4 až 12 atomy uhlíku, jako je 1,3-butadien, asopren nebo 2,3-dimetyl-1,3 ~butadien,nebo vinylaromátu jako je styren nebo deriváty styrenu, např....

Způsob přípravy konjugovaných dielů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215474

Dátum: 01.01.1985

Autori: Antropiusová Helena, Mach Karel, Hanuš Vladimír, Tureček František

Značky: způsob, dielů, přípravy, konjugovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalytického způsobu přípravy konjugovaných dienů z isomerních nekonjugovaných dienů účinkem derivátů titanocenu. Způsob přípravy konjugovaných dienů spočívá v tom, že se na isomerní nekonjugované dieny působí katalysátorem tvořeným bis(?5-cyklopentadienyl)titandichloridem(C5H5)2TiCl2 a lithiumaluminiumhydridem LiAlH4 v mol. poměru Ti : Al = 1 : 1 - 1 : 6 při teplotě 60-200 °C nebo (?5 :...