Patenty so značkou «konjugát»

Kryštalický naloxol-PEG konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20244

Dátum: 29.09.2011

Autori: Parent Stephan, Sebhatu Tesfai, Bohlin Martin Hans, Ymén Bo Ingvar, Jensen David Richard, Aurell Carl-johan, Aslund Bengt Leonard, Healy Eric Thomas, Jonaitis David Thomas

MPK: A61K 47/48, C07D 489/04, A61P 39/00...

Značky: konjugát, naloxol-peg, krystalický

Text:

...uskutočnení obsahujú poskytnuté spôsoby rozpustenie voľnej bázy mPEG 7-0-naloxolu v etanole pridanie metyl-t-butyléteru k roztoku rozpusteného mPEGv-Onaloxolu pridanie kyseliny oxalovej v metyl-t-butyléterí k rozpustenému mPEG 7-O-naloxolu počas časovej periódy aspoň 2 hodín na získanie suspenzie a odñltrovanie suspenzie na získanie oxalátovej soli naloxol-polyetylénglykolového konjugátu V pevnej forme.V rámci niektorých uskutočnení obsahujú...

Pentasacharidový konjugát, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287682

Dátum: 20.05.2011

Autori: Tromp Cornelia Maria, Van Boeckel Constant Adriaan Anton, Geertsen Tamara Theodora Maria

MPK: C07H 3/06

Značky: obsahom, konjugát, pentasacharidový, přípravy, použitie, farmaceutický, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Antitrombotický pentasacharidový konjugát všeobecného vzorca (I), kde R je nezávisle SO3- alebo CH3 spojovník je flexibilný spojovník s dĺžkou 13 až 25 atómov, výhodne 16 až 22 a najvýhodnejšie 19 atómov náboj pentasacharidového zvyšku je kompenzovaný kladne nabitými protiiónmi a celkový počet sulfátových skupín v pentasacharidovom zvyšku je 4, 5 alebo 6. Vynález sa týka aj spôsobu jeho prípravy, farmaceutických prostriedkov s jeho obsahom a...

Fyziologicky aktívny konjugát, prostriedok a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286898

Dátum: 17.06.2009

Autor: Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48, C07K 14/435

Značky: prostriedok, přípravy, aktívny, spôsob, fyziologicky, konjugát

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fyziologicky aktívne konjugáty PEG-GCSF všeobecného vzorca (I), v ktorom G je faktor stimulujúci kolónie granulocytov bez svojej amínovej skupiny alebo skupín, ktoré vytvárajú amidovú väzbu s polyetylénglykolovou zložkou v konjugáte
R je nižší alkyl, ktorý má 1 až 6 atómov uhlíka
n je celé číslo od 240 do 550
m je celé číslo od 1 do 5, prostriedky s ich obsahom a spôsob ich prípravy.

Farmaceutický prostriedok na liečbu ochorenia spojeného s obezitou obsahujúci inzulinotropný peptidový konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17383

Dátum: 28.11.2008

Autori: Kang Eun Hee, Park Young Jin, Lee Gwan Sun, Jung Sung Youb, Kwon Se Chang, Kim Min Young, Song Dae Hae

MPK: A61K 38/16, A61K 38/22, A61K 31/365...

Značky: obsahujúci, inzulinotropný, prostriedok, peptidový, obezitou, konjugát, liečbu, spojeného, ochorenia, farmaceutický

Text:

...závislost a trvanie a neukázali výnimočnú účinnost v potlačení príjmu potravy v porovnani s natívnym exendínom.0004 Teda, predkladatelia vynálezu použili spôsob prípravy, v ktorom sú imunoglobulínová Fc oblasť, ne-peptidylový Iinker a inzulínotropný peptid kovalentne navzájom naviazané ako spôsob pre maximalizáciu účinkov zvyšujúceho sa polčasu inzulínotropného peptidu v krvi a udržania invivo aktivity. Zistili, že konjugát má značne...

Konjugát, ktorý obsahuje ľudský erytropoetínový glykoproteín, spôsob jeho výroby, použitie a kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286301

Dátum: 20.06.2008

Autor: Bailon Pascal Sebastian

MPK: A61K 47/48

Značky: kompozícia, obsahom, spôsob, ktorý, konjugát, použitie, erytropoetínový, ĺudský, výroby, glykoproteín, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát, ktorý obsahuje ľudský erytropoetínový glykoproteín aspoň s jednou voľnou aminoskupinou, ktorého biologická aktivita in vivo spočíva v tom, že vedie bunky kostnej drene k zvýšeniu produkcie retikulocytov a červených krviniek, a ktorý je zvolený zo súboru pozostávajúceho z ľudského erytropoetínu a ľudského erytropoetínu modifikovaného pridaním 1 až 6 glykozylačných miest alebo preradením aspoň jedného glykozylačného miesta pričom tento...

Polyol-interferón-ß konjugát, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286217

Dátum: 09.05.2008

Autori: Roberts Michael, Sawlivich Wayne, El Tayar Nabil, Harris Milton

MPK: A61K 38/21, A61K 47/48, A61K 47/34...

Značky: spôsob, polyol-interferón-ß, konjugát, prostriedok, výroby, obsahom, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

PEG-IFN-b konjugáty, v ktorých je PEG časť kovalentne naviazaná na Cys17 ľudského IFN-b, sú vyrábané spôsobom miestne špecifickej PEGylácie s tiolreaktívnym PEGylačným činidlom. Opísaný je aj farmaceutický prostriedok na liečenie infekcií, nádorov a autoimunitných a zápalových ochorení.

Prostriedok obsahujúci konjugát multivalentný pneumokokový polysacharid-proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20265

Dátum: 10.12.2007

Autori: Hausdorff William, Siber George Rainer, Prasad Krishna, Paradiso Peter

MPK: A61K 39/395, A61K 39/02, A61K 39/09...

Značky: obsahujúci, konjugát, pneumokokový, polysacharid-proteín, prostriedok, multivalentný

Text:

...adjuvans je fosforečnan hlinitý.0009 Predmetný vynález tiež opisuje multivalentný imunogénny prostriedok obsahujúci konjugáty polysacharid-proteín spolu s fyziologicky prijatelným vehikulom,kde každý zkonjugátov obsahuje kapsulárny polysacharid odlišného sérotypu Streptococcus pneumoniae konjugovaného snosičovým proteínom a kapsulárnepolysacharidy sa pripravili zo sérotypu 3 a aspoň jedného ďalšieho sérotypu.0010 Vjednom uskutočnení tohto...

Multivalentná kompozícia obsahujúca konjugát pneumokokového polysacharidu a proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14785

Dátum: 10.12.2007

Autori: Paradiso Peter, Siber George Rainer, Prasad Krishna, Hausdorff William

MPK: A61K 39/09, A61K 39/116, C07K 14/315...

Značky: pneumokokového, kompozícia, polysacharidu, konjugát, obsahujúca, multivalentná, proteínu

Text:

...sérotypov l, 3, 4, 5, 6 A, 6 B, 7 F, 9 v, 14, l 8 C, 19 A, l 9 F a 23 F Streptococcuspneumoniae, nosičovým proteínom je CRMm a adjuvanciom je adjuvancium na báze hlimka,ako fosforečnan hlinitý, síran hlinitý a hydroxid hlinitý. V zvláštnom uskutočnení vynálezujeOpísaná je tiež multivalentná imunogénna kompozícia, ktorá obsahuje konjugáty polysacharid-proteín spolu s fyziologicky vhodným vehikulom, pričom každý z konjugátov obsahuje kapsulámy...

Konjugát obsahujúci P21 proteín na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7655

Dátum: 18.04.2006

Autori: Kousparou Christina, Epenetos Agamemnon

MPK: A61K 31/00, A61K 38/00, A61K 33/00...

Značky: proteín, obsahujúci, konjugát, rakoviny, liečbu

Text:

...opisuje inhibíciu rastu nádorovej bunky fúznymi proteínmi, ktoré obsahujú sekvenciu peptidu od proteínu p 21 a translokáciu sekvencie odvodenej 2 homeodomény Antennapedia.0008 Spis US 2002068706 Gyuris J a kol opisuje fúzne proteiny, ktoré sa skladajú z inhibítora CDK a translokačneho faktora, a ich. použitie na protirakovinovú liečbu. Je Obzvlášť, nárokovaná je fúzia p 21 na sekvenciu podporujúcu transcytózu (nárok 26), kde proteín...

Fyziologicky aktívny pegylovaný konjugát interferónu alfa, jeho použitie, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284458

Dátum: 21.03.2005

Autori: Bailon Pascal Sebastian, Palleroni Alicia Vallejo

MPK: A61K 47/48

Značky: farmaceutický, aktívny, konjugát, interferonu, prostriedok, alfa, spôsob, fyziologicky, přípravy, pegylovaný, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fyziologicky aktívny konjugát PEG-IFNalfa všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' znamenajú od seba nezávisle C1-C6 alkylovú skupinu, X skupinu NH alebo atóm kyslíka, n a n' sú čísla, ktorých súčet je 600 až 1 500, priemerná molekulová hmotnosť jednotiek polyetylénglykolu v konjugáte je 26000 až 66000 Daltonov, spôsob jeho prípravy a jeho použitie. Opísaný konjugát PEG-IFNalfa je farmaceuticky aktívny proteín s antivírusovým a...

Substituovaný disulfid, jeho konjugát s nosičom a spôsoby prípravy tohto disulfidu a konjugátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284270

Dátum: 18.11.2004

Autori: Hinman Lois, Upeslacis Janis, Sassiver Martin Leon, Ellestad George, Mcgahren William James, Hamann Philip

MPK: A61K 47/48, C07H 15/203

Značky: nosičom, konjugát, spôsoby, substituovaný, disulfid, konjugátu, disulfidů, přípravy, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca Q-Sp-SS-W, v ktorom Q, Sp a W majú špecifické významy, a ich konjugáty s nosičom všeobecného vzorca (Y)n-m-Tu-(Z-Sp-SS-W)m, v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy, spôsoby prípravy substituovaných disulfidov a ich konjugátov s nosičom. Uvedené látky sú disulfidové analógy protinádorových a antibakteriálnych účinných látok, ktoré sú známe pod spoločným označením LL-E33288.

CA6 antigén-špecifický cytoxický konjugát a spôsoby jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9223

Dátum: 21.07.2004

Autori: Payne Gillian, Tavares Daniel, Chun Philip

MPK: A61K 47/48, A61P 35/00, C07K 16/00...

Značky: použitia, spôsoby, antigén-špecifický, cytoxický, konjugát

Text:

...vynález poskytuje protilátky upravené pre ľudí, ktoré špecificky rozpoznávajú a viažu nový CAG sialoglykotop Muc 1 mucínového receptoru, alebo fragment daného viažúci epitop. V inej reprezentácii, tento vynález zahŕňa protilátku upravenú pre ľudí, alebo fragment daného viažúci epitop, ktorý rozpoznáva nový CAS sialoglykotop(CA 6 glykotop) Muc 1 mucinového receptoru. V prvom ohľade, tento vynález poskytuje protilátku upravenú pre ľudí podľa...

Konjugát folát-vinblastín ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12803

Dátum: 27.01.2004

Autori: Santhapuram Hari, Satyam Apparao, Reddy Joseph, Leamon Christopher, Parker Matthew, Howard Stephen, Vlahov Iontcho

MPK: A61P 35/00, A61K 47/48

Značky: konjugát, folát-vinblastín, liečivo

Text:

...pre patogénne bunky a s minimalizovanou toxicitou voči normálnym bunkám sa vyvinuli konjugáty na dodávanie liečiva viažuce receptor vitamínu. Predkladaný vynález je aplikovateľný na populácie patogénnych buniek, ktoré sú nádorovými bunkami jedinečne exprimujúcimi, prednostne exprimujúcimi alebo nadmeme exprimujúcimi fo látové receptory alebo receptory, ktore viažu analógy alebo deriváty folátov.Tento vynález sa týka konjugátu na dodávanie...

Konjugát peptidu s lipidom, lipozóm, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283518

Dátum: 21.07.2003

Autori: Meers Paul, Franklin Craig, Cabral-lilly Donna, Erukulla Ravi, Ali Shaukat, Pak Charles, Janoff Andrew

MPK: A61K 38/00

Značky: lipidom, prostriedok, použitie, peptidů, farmaceutický, konjugát, lipozóm

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát peptidu s lipidom všeobecného vzorca (I) je zakomponovaný do lipozómov tak, aby selektívne destabilizovali lipozómy v blízkosti cieľových buniek sekretizujúcich peptidázy a aby ich dopravili do blízkosti cieľových buniek alebo priamo do nich. Je opísaný aj farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje lipozóm spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom, a použitie lipozómov na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie zápalových a...

Kompozícia na transfekciu buniek, komplex ako súčasť kompozície, konjugát ako súčasť komplexu, endozomolytický peptid, spôsob tvorby konjugátu, spôsob vnášania nukleových kyselín do buniek, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a transfekčná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 281682

Dátum: 30.04.2001

Autori: Schmidt Walter, Cotten Matt, Plank Christian, Oberhauser Bernd, Zatloukal Kurt, Curiel David, Birnstiel Max, Wagner Ernst

MPK: C07K 14/00, C12N 15/34, A61K 48/00...

Značky: nukleových, farmaceutický, vnášania, transfekčná, konjugátu, transfekciu, súprava, endozomolytický, súčasť, obsahom, kompozície, tvorby, kyselin, buniek, komplexu, peptid, prípravok, komplex, konjugát, kompozícia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na transfekciu vyšších eukaryotických buniek je tvorená komplexom z nukleovej kyseliny a substancie s afinitou ku nukleovej kyseline, ktorá je prípadne konjugovaná s internalizačným faktorom na tieto bunky. Kompozícia obsahuje endozomolytický prostriedok, ktorý je buď voľný alebo viazaný vírus alebo vírusový komponent, alebo vírusový alebo nevírusový peptid s endozomolytickými vlastnosťami.

Monoklonálne protilátky proti rapamycínu, spôsob ich získavania, imunogénny konjugát obsahujúci rapamycín, hybridóm a súprava na meranie koncentrácie rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280048

Dátum: 05.06.1996

Autori: Quesniaux Valerie, Sedrani Richard

MPK: A61K 39/385, A61K 47/48, C12N 5/16...

Značky: meranie, získavania, monoklonálne, obsahujúci, imunogénny, proti, koncentrácie, rapamycín, konjugát, súprava, protilátky, rapamycínu, hybridom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané monoklonálne protilátky proti rapamycínu a proti 40-O-alkylderivátom rapamycínu. Ďalej sú opísané nové haptény, imunogénne konjugáty, spôsoby ich prípravy a testovacia súprava na ich využitie.

Pyrofeoforbidové zlúčeniny,farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279590

Dátum: 12.04.1995

Autori: Dougherty Thomas, Pandey Ravindra

MPK: A61K 38/16, A61K 31/40, A61K 38/00...

Značky: pyrofeoforbidové, zlúčeniny,farmaceutický, prípravok, konjugát, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrofeoforbidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je -CH2OR2 alebo -OR2, kde R2 je primárny alebo sekundárny alkyl obsahujúci 1 až 20 atómov uhlíka, R3 je -CO2R4, kde R4 je vodík alebo alkyl obsahujúci 1 až 20 atómov uhlíka. Ďalej je opísaný ich konjugát a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny, ktoré sa akumulujú v nádorovom tkanive vo väčšom stupni ako v okolitom normálnom tkanive. Ak sú pyrofeoforbidové...

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, spôsob jeho výroby, jeho použitie a vakcínový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280659

Dátum: 14.10.1992

Autori: Miller William, Kniskern Peter, Hogopian Arpi, Kubek Dennis, Ip Charlotte, Hennessey John, Tolman Richard, Burke Pamela, Marburg Stephen

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095, A61K 39/09...

Značky: imunogénny, prípravok, proteín, obsahujúci, spôsob, konjugát, výroby, vakcínový, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát obsahujúci imunogénny proteín, ktorým je proteínový komplex vonkajšej membrány (OMPC) Neisseria meningitidis b alebo jeho podjednotka MIEP, kde MIEP znamená hlavný proteín zvyšujúci imunitu, pričom tento proteín je kovalentne viazaný s polysacharidom odvodeným od jedného alebo viacerých poddruhov Streptococcus pneumoniae, pričom uvedený polysacharid obsahuje v priemere menej ako 1200 opakujúcich sa jednotiek na molekulu, jeho...