Patenty so značkou «koníka»

Mechanizmus fixovania koníka presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246049

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lazar Josef

MPK: G04D 3/02

Značky: fixovania, koníka, hodinárskych, přesných, sústruhov, mechanizmus

Text:

...čap, pevne spojený s ručn-ou pákou k-olikom a s excentrickým puzdrom najmenej dvoma kiolíkmi, pričom v nosnom telese, ktorým prechádza kruhové lože je-uložený segment opatrený drážkaml, do ktorých zasahujú skrutky zaskrutkované vi .nosnom tele-se.Vyná-lez mechanizmu fix-ovania konika presných hodinárskych süstruhov vylučuje akúkoľvek možnost natáčania konika okolo kruhového lože a centrické silové pôsobenie segmentu na kruhové lože zabezpe...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 230278

Dátum: 15.10.1986

Autori: Plesnivý Ján, Baco Miloslav, Patka Anton, Hladký Viktor

MPK: B23B 23/00

Značky: koníka, zariadenie, obrábacieho, stroja, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pozostávajúce z telesa koníka, výstredníka a dvojíc spevňovacích príložiek vyznačujúce sa tým, že radiálnej časti výstredníka (1) uloženého v telese koníka (3) sa dotýka jeden koniec čapu (2) a druhý koniec čapu (2) je centricky uložený v stredovej matici (13) tlačnej príložky (6) opatrenej na svojom šikmom čele palcom (12), ktorým je spojená s koncom dlhého ramena (15) upínacej príložky (5), pričom...

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 225174

Dátum: 15.04.1986

Autor: Zemánek Vladimír

Značky: stroja, koníka, obrábacieho, zariadenie, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie koníka obrábacieho stroja pre tuhé a presné spojenie koníka s ložou stroja, pozostávajúce zo základovej dosky, pritláčacích prvkov a prvkov spojovacích vyznačujúce sa tým, že spojovacie prvky tvorí najmenej jedna dvojica, pozostávajúca z tiahla (3) spojeného s výstredníkom (7) a ťažnej skrutky (9) s maticou (10), uložená v rovine kolmej na smer vedenia lože (2), pričom diaľková vzdialenosť osí ťažnej skrutky (9) a tiahla (3)...

Zariadenie pre mazanie hybných častí koníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231089

Dátum: 01.03.1986

Autori: Poláček Jozef, Stanik Stefan, Baco Miloslav

MPK: B23Q 11/12

Značky: hybných, koníka, částí, mazanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie zabezpečujúce optimálne mazanie hybných častí koníka obrábacieho stroja. Jeho podstatou je, že v hornej časti telesa koníka je umiestnená nádrž prepojená výhodným rozvodom s mazacou knotovou sústavou hybných častí koníka. Medzi nádržou a mazacím rozvodom je vradený mechanický ventil zabezpečujúci reguláciu spotřeby mazacieho prostriedku. Otvorením ventilu sa samospádom naplní rozvod mazacím prostriedkom a ventil...